Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства  «Перечинська районна лікарня»  Перечинської районної ради Закарпатської області за ІV квартал 2019 року та 2019рік

Про роботу  Перечинського районного центру  соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді  та  служби у справах  дітей  районної державної адміністрації  по поліпшенню  соціального  захисту  дітей  та запобігання дитячій  бездоглядності  на території району 
11.02.2020
Про звіт голови районної  державної адміністрації  про здійснення повноважень, делегованих   їй  районною радою
13.02.2020
Показати всі

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства  «Перечинська районна лікарня»  Перечинської районної ради Закарпатської області за ІV квартал 2019 року та 2019рік

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

сесія       скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Від____________№ ____________

 

м. Перечин

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства

 «Перечинська районна лікарня»

 Перечинської районної ради Закарпатської

області за ІV квартал 2019 року та 2019рік

 

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75-78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами, Статуту комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської, розглянувши лист директора КНП «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради про затвердження звіту про виконання  фінансового плану підприємства за ІV квартал 2019 року та 2019рік, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області за ІV квартал 2019 року та 2019рікщо додається.
 2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови  районної ради Петрішко М. М. та постійні комісії районної ради: з питань  економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням  приватизації, інвестицій та регуляторної  політики                              (Крупчинський Б. Ю.);  з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації   (Шеян Ю. Ю.).

 

 

Голова ради                                                                                 М. І. Ласкін

 

 

Пояснювальна записка

до Звіту про виконання фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня»

Перечинської районної ради

за ІV квартал 2019 року

 

Робота закладу спрямована на покращення здоров’я громадян, удосконалення надання медичної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази, раціональне використання фінансових ресурсів.

КНП «Перечинська районна лікарня» представлена ліжковим фондом на 123 ліжка та районною поліклінікою з потужністю 240 відвідувань в зміну.

Забезпеченість населення ліжками складає 38,29 на 10 тис. населення при обласному показнику – 62,88 (з врахуванням закладів обласного підпорядкування).

У структуру КНП «Перечинська районна лікарня» входять наступні стаціонарні відділення:

– терапевтичне – 57 ліжок (терапевтичне відділення №1 – 50 ліжок; терапевтичне відділення №2 – 7 ліжок),

–   хірургічне – 36 ліжок,

–   дитяче – 20 ліжок,

–   пологове – 10 ліжок.

Станом на 31.12 2019 року кількість штатних посад о КНП «Перечинська районна лікарня становила 260,25 одиниць, в тому числі:

 • лікарі – 51,75 од.,
 • середній медичний персонал – 100,5 од.,
 • молодший медичний персонал – 58,25 од.,
 • спеціалісти не медики – 13,0 од.,
 • інший персонал – 36,75 од.

Дохідна частина фінансового плану КНП «Перечинська районна лікарня» за  ІV квартал 2019 року:

Дохід з місцевого бюджету  виконано в обсязі 4790,9 тис.грн., що на 1595,3 тис.грн. менше від плану, або виконано на 75,0 %, що зумовлено проведення заходів з економії енергоносіїв та інших заходів з економії бюджетних коштів. На момент затвердження фінансового плану планувалося виділення додаткових коштів на фінансування видатків на заробітну плану та нарахування на оплату праці, але кошти було виділено за рахунок медичної субвенції у меншому обсязі.

Інші доходи від операційної діяльності виконано в обсязі 49,3 тис.грн., що на 4,3 тис.грн. більше від плану, або виконано на 109,5 %, що зумовлено збільшенням кількості платних послуг за проведені медичні огляди. Доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), які планувалося отримати від здачі металобрухту не отримано, так як не проводилося списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Доходи від інвестиційної діяльності, в тому числі доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках одержано в сумі 22,4 тис.грн., що на 407,6 тис.грн. менше, ніж планувалося, або виконано на 5,2 %, в тому числі доходи на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів виконано на 28,0 %, доходи  на придбання (виготовлення0 основних засобів не виконано. Підприємством подавалися бюджетні запити на виділення додаткових коштів на придбання обладнання, але додаткових коштів виділено не було.

          Витрати КНП «Перечинська районна лікарня» у ІV кварталі 2019 року становили:

 • заробітна плата – 3292,3 тис. грн. або 86,3 % від плану,
 • нарахування на оплату праці – 677,1 тис. грн. або 77,4 % від плану,
 • предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 147,3 тис.грн. або 85,1 % від плану,
 • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 99,1 тис.грн. або 57,0 % від плану,
 • продукти харчування – 70,4 тис.грн. або 100,0% від плану,
 • оплата послуг (крім комунальних) – 223,7 тис.грн. або 53,2 % від плану,
 • видатки на відрядження – 0,2 тис.грн. або 1,4 % від плану,
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 301,5 тис.грн. або 69,6 % від плану,
 • окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 7,2 тис.грн. або 36,0 % від плану,
 • виплата пенсій і допомоги – 3,3 тис.грн. або 51,1% від плану,
 • амортизація фактично нарахована в сумі 319,2 тис.грн.

          Елементи операційних витрат за  ІV квартал 2019 року:

Матеріальні затрати –735,7 тис.грн. або 90,9 % від плану,

Витрати на оплату праці – 3264,3 тис.грн. або 85,6 % від плану

Відрахування на соціальні заходи  – 670,9 тис.грн. або 76,7 % від плану,

Амортизація – 319,2 тис.грн. або 76,0% від плану,

Інші операційні витрати – 599,2 тис.грн. або 116,6 % від плану.

КНП «Перечинська районна лікарня» отримала фактичний залишок коштів в сумі 40,4 тис.грн. за рахунок доходів від надання платних послуг (проведення медичних оглядів).

 

 

Директор                                                                           Василина  ДАНИЛАШ

 

Пояснювальна записка

до Звіту про виконання фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня»

Перечинської районної ради

за 2019 рік

 

Робота закладу спрямована на покращення здоров’я громадян, удосконалення надання медичної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази, раціональне використання фінансових ресурсів.

КНП «Перечинська районна лікарня» представлена ліжковим фондом на 123 ліжка та районною поліклінікою з потужністю 240 відвідувань в зміну.

Забезпеченість населення ліжками складає 38,29 на 10 тис. населення при обласному показнику – 62,88 (з врахуванням закладів обласного підпорядкування).

У структуру КНП «Перечинська районна лікарня» входять наступні стаціонарні відділення:

– терапевтичне – 57 ліжок (терапевтичне відділення №1 – 50 ліжок; терапевтичне відділення №2 – 7 ліжок),

–   хірургічне – 36 ліжок,

–   дитяче – 20 ліжок,

–   пологове – 10 ліжок.

Станом на 31.12 2019 року кількість штатних посад о КНП «Перечинська районна лікарня становила 260,25 одиниць, в тому числі:

 • лікарі – 51,75 од.,
 • середній медичний персонал – 100,5 од.,
 • молодший медичний персонал – 58,25 од.,
 • спеціалісти не медики – 13,0 од.,
 • інший персонал – 36,75 од.

Дохідна частина фінансового плану КНП «Перечинська районна лікарня» 2019 рік:

Дохід з місцевого бюджету  виконано в обсязі 4790,9 тис.грн., що на 1595,3 тис.грн. менше від плану, або виконано на 75,0 %, що зумовлено проведення заходів з економії енергоносіїв та інших заходів з економії бюджетних коштів. На момент затвердження фінансового плану планувалося виділення додаткових коштів на фінансування видатків на заробітну плану та нарахування на оплату праці, але кошти було виділено за рахунок медичної субвенції у меншому обсязі.

Інші доходи від операційної діяльності виконано в обсязі 49,3 тис.грн., що на 4,3 тис.грн. більше від плану, або виконано на 109,5 %, що зумовлено збільшенням кількості платних послуг за проведені медичні огляди. Доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), які планувалося отримати від здачі металобрухту не отримано, так як не проводилося списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Доходи від інвестиційної діяльності, в тому числі доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках одержано в сумі 22,4 тис.грн., що на 407,6 тис.грн. менше, ніж планувалося, або виконано на 5,2 %, в тому числі доходи на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів виконано на 28,0 %, доходи  на придбання (виготовлення0 основних засобів не виконано. Підприємством подавалися бюджетні запити на виділення додаткових коштів на придбання обладнання, але додаткових коштів виділено не було.

          Витрати КНП «Перечинська районна лікарня» у 2019 році становили:

 • заробітна плата – 3292,3 тис. грн. або 86,3 % від плану,
 • нарахування на оплату праці – 677,1 тис. грн. або 77,4 % від плану,
 • предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 147,3 тис.грн. або 85,1 % від плану,
 • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 99,1 тис.грн. або 57,0 % від плану,
 • продукти харчування – 70,4 тис.грн. або 100,0% від плану,
 • оплата послуг (крім комунальних) – 223,7 тис.грн. або 53,2 % від плану,
 • видатки на відрядження – 0,2 тис.грн. або 1,4 % від плану,
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 301,5 тис.грн. або 69,6 % від плану,
 • окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 7,2 тис.грн. або 36,0 % від плану,
 • виплата пенсій і допомоги – 3,3 тис.грн. або 51,1% від плану,
 • амортизація фактично нарахована в сумі 319,2 тис.грн.

          Елементи операційних витрат за  2019 рік:

Матеріальні затрати –735,7 тис.грн. або 90,9 % від плану,

Витрати на оплату праці – 3264,3 тис.грн. або 85,6 % від плану

Відрахування на соціальні заходи  – 670,9 тис.грн. або 76,7 % від плану,

Амортизація – 319,2 тис.грн. або 76,0% від плану,

Інші операційні витрати – 599,2 тис.грн. або 116,6 % від плану.

КНП «Перечинська районна лікарня» отримала фактичний залишок коштів в сумі 40,4 тис.грн. за рахунок доходів від надання платних послуг (проведення медичних оглядів).

 

 Директор                                                                           Василина  ДАНИЛАШ

Comments are closed.

Перейти до вмісту