Про  роботу Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2019 рік
23.06.2020
Про виконання Програми підвищення ефективності  виконання  повноважень органами виконавчої влади щодо  реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016-2019 роки за 2019 рік ( із змінами  від 31.03.2016 року, 16.09.2016 року, 08.12.2016 року,18.10.2018 року)
23.06.2020
Показати всі

Про затвердження Умов проведення районного конкурсу на визначення опорного закладу освіти

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сорок третя сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

           

18.06.2020                         м.Перечин                                    №  677

 

 

 

Про затвердження Умов проведення

районного конкурсу на визначення

опорного закладу освіти

 

Відповідно статті 43 до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №532 “Про затвердження Положення  про освітній округ і опорний заклад”,розглянувши та обговоривши  інформацію  завідувача сектору освіти районної державної адміністрації Цапика В.Й. «Про затвердження Умов проведення районного конкурсу на визначення опорного закладу освіти», районна рада вирішила:

 

1.Затвердити Умови проведення районного конкурсу на визначення опорного закладу освіти (додаток 1).

2.Затвердити склад конкурсної комісії з визначення опорного закладу освіти (додаток 2).

3.Сектору освіти районної державної адміністрації  (Цапик  В.Й.) провести конкурс на визначення опорних закладів освіти.

4.Контроль за виконанням  цього  рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Дупина В.М. та постійну комісію з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я,  культури, молоді  і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

 

 

Голова ради                                                                                    М.І.Ласкін

 

 

Додаток 1

Рішення районної ради

18.06.2020 № 677

 

 

Умови проведення районного

конкурсу на визначення опорного закладу освіти

 

 

 1. Ці умови визначають порядок проведення Конкурсу з визначення опорного навчального закладу загальної середньої освіти (далі – Конкурс).

1.1. Умови Конкурсу з визначення опорного навчального закладу загальної середньої освіти розроблені відповідно до Положення про освітній округ і опорний заклад освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532.

1.2. Конкурс проводиться з метою створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти; створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків; раціонального і ефективного використання наявних у суб’єктів округу ресурсів, їх модернізації.

1.3. Завдання Конкурсу:

– створення мотивуючого простору, застосування новітніх технологій дизайну, архітектури будівель та споруд, просторово-предметного оточення закладів освіти;

– забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти;

 • забезпечення створення у закладах освіти інклюзивного освітнього та безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами;
 • створення умов для здобуття освіти із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та технологій;
 • використання матеріально-технічної бази закладів освіти для забезпечення всебічного розвитку особистості здобувачів освіти.
 1. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від керівників закладів освіти, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) проведення конкурсного відбору;

6) визначення переможця конкурсу;

7) оприлюднення результатів конкурсу.

 1. Рішення про проведення конкурсу приймає засновник.

3.1. Загальне керівництво з підготовки та проведення Конкурсу здійснює сектор освіти Перечинської районної державної адміністрації (далі – уповноважений орган).

 1. Уповноважений орган затверджує склад конкурсної комісії.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 7 осіб.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу.

Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті уповноваженого органу впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

 1. Учасниками конкурсу можуть бути заклади загальної середньої освіти району.
 2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних вебсайтах уповноваженого органу та вебсайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

7.Конкурс проводиться у два етапи протягом 10 робочих днів.

І етап – підготовчий, протягом 7 робочих днів з дати початку Конкурсу. Для участі у І етапі необхідно подати до уповноваженого органу заявку, до якої додаються такі документи:

 • план розвитку навчального закладу (до 10 сторінок) на наступні 3 роки та діючий (для порівняння), який містить таку обов’язкову інформацію:
 • відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі в розрізі 5-ти наступних років (окремо вказати проектну потужність опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів);
 • матеріально-технічна база (наявність кабінетів (вказати яких), комп’ютерних класів (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них), комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wі-Fі з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з обмеженими можливостями), спортивної зали, бібліотеки, актової зали, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів для учнів, гуртожитку тощо); укомплектування бібліотечного фонду підручниками;
 • результативність роботи навчального закладу за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань тощо;
 • мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;
 • організація профільного навчання;
 • організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими освітніми потребами або готовність закладу до організації інклюзивного навчання,
 • рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;
 • опис потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).
 • копію установчих документів закладу.
 • Проект статуту опорного закладу

Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегль 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

II етап – основний, протягом 3 робочих днів, на якому проводиться визначення переможця Конкурсу.

 1. Висновок та рішення комісії з визначення опорного навчального закладу подається до районної ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.
 2. Інші питання, що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним законодавством.

 

 

Заступник голови ради                                                      М.М.Петрішко

 

 

 

Додаток 2

Рішення районної ради

18.06.2020 № 677

 

Склад
конкурсної комісії на визначення опорного закладу освіти

 

 

Голова конкурсної комісії: ПЕТРІШКО

Михайло Михайлович,

заступник голови районної ради

Заступник голови конкурсної комісії: ДУПИН

Віталій Михайлович,

перший заступник голови районної державної адміністрації

Секретар конкурсної комісії: КОБОЗЄВА

Лідія Сергіївна,

головний спеціаліст сектору освіти районної державної адміністрації

Члени конкурсної   комісії: ГУЛЕЙ-ШИКУЛА

Ольга Федорівна,

депутат районної ради, радник голови ради з питань юридичного забезпечення

  КОРОЛЬ

Наталія Михайлівна,

завідувачка районним методичним кабінетом сектору освіти районної державної адміністрації

  ЦАПИК

Владислав Йосипович,

завідувач сектору освіти районної державної адміністрації

  ШЕЯН

Юрій Юрійович,

голова постійної комісії з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров”я,  культури, молоді  і спорту, зв”язків з громадськістю, туризму та рекреації

 

 

 Заступник голови ради                                                            М.М. Петрішко

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту