Про затвердження Статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області (у новій редакції)

Про районну Програму підтримки дітей учасників антитерористичної операції; дітей осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; дітей із сімей,внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та районів, де здійснюються заходи щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів,у закладах освіти Перечинського району на 2019 – 2022 роки
10.12.2018
Про внесення змін до рішення районної ради від 14.06.2018 №452 «Про затвердження середньозаготівельних цін на другорядні лісові матеріали у 2018 році»
10.12.2018
Показати всі

Про затвердження Статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області (у новій редакції)

 

                                                                          

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять девята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  05.12.2018                             м.Перечин                                    №     496

 

                          

Про затвердження Статуту комунальної

установи «Інклюзивно-ресурсний

центр» Перечинської районної ради

Закарпатської області (у новій редакції)

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів районна рада вирішила:

 1. Затвердити Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області (у новій редакції) (додається).

2.Затвердити штатний розпис комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області (додається).

 1. Затвердити Режим роботи комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області (додається).
 2. Пункти 2, 3 рішення районної ради від 21.12.2017 року №361 «Про утворення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області» вважати такими, що втратили чинність.
 3. Рішення районної ради від 18.10.2018 року №494 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 року №361 «Про утворення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області» вважати таким, що втратило чинність.
 4. Директору комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області Головей І.Р. провести дії державної реєстрації Статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області (у новій редакції) та здійснити необхідні організаційно-правові заходи, пов’язані з прийняттям даного рішення.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійні комісії районної ради: з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.); з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.)

 

 

Голова   ради                                                                     М.І. Ласкін

 

 

 

 

                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                               Рішення районної ради                                                            

                                                                                        05.12.2018 № 496

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

комунальної установи

«Інклюзивно–ресурсний центр»

Перечинської  районної  ради  Закарпатської  області

(код ЄДРПОУ 42264924)

 

( нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечин – 2018

 

І. Загальні положення

 • Цей Статут визначає порядок утворення та припинення, основні правові та економічні засади діяльності, а також правовий статус комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області (далі – Центр ).
 • Центр є комунальною  установою.
 • Повне найменування  українською  мовою:  комунальна  установа  «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної  ради  Закарпатської  області.

Скорочене  найменування  українською  мовою:  КУ  «ІРЦ».

 • Центр утворений  рішенням  Перечинської  районної  ради Закарпатської області  від  12.2017 року  № 361.

Засновником  Центру  є  Перечинська районна  рада Закарпатської  області  (далі  – Засновник) , а уповноважений орган управління – відділ освіти, молоді і спорту Перечинської райдержадміністрації. Інклюзивно-ресурсний центр підпорядковується Засновнику, органу управління та  Департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

Департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації здійснює координацію діяльності ІРЦ, контроль за дотриманням ним актів законодавства та Положення про інклюзивно-ресурсний центр. Методичне та аналітичне забезпечення діяльності ІРЦ здійснює ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

 • Уповноважений орган здійснює фінансування Центру, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.
 • Юридична адреса ІРЦ: 89200, Закарпатська область, Перечинський  район, м.Перечин, пл.  Народна,
 • У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією про  права осіб з інвалідністю, законами України «Про освіту», «Про загальну середню  освіту», «Про дошкільну  освіту», «Про внесення  змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12 липня 2017 року № 545, «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» від 22 серпня 2018 року, іншими нормативно-правовими актами, в тому числі рішеннями Засновника, департаменту освіти і науки Закарпатської державної адміністрації та цим Статутом.
 • Інклюзивно-ресурсний центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.
 • Центр є  юридичною  особою,  має  печатку  і  штампи,  бланки  встановленого  зразка,  може  мати  самостійний  баланс, реєстраційні рахунки  в  органах  Державного  казначейства.
 • Центр є  неприбутковою  установою  та  не  має  на  меті  отримання  прибутку. Забороняється  використовувати  отримані  доходи  (прибутки)  або  їх  частини  для  розподілу  серед  засновників  (учасників),  членів  такої  організації,  працівників  (крім  оплати  їхньої  праці,  нарахування  єдиного  соціального  внеску),  членів  органів  управління  та  інших  пов’язаних  з  ними  осіб.

Доходи  (прибутки)  Центру  використовуються  виключно  для  фінансування  видатків  на  утримання  Центру,  реалізації  мети  (цілей,  завдань)  та  напрямів  діяльності,  визначених  його  установчими  документами.

ІІ. Мета та предмет діяльності

2.1. Інклюзивно-ресурсний центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2.2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності інклюзивно-ресурсного центру є:

2.2.1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами інклюзивно-ресурсного центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, особливостей психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини;.

2.2.2. Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими  потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги;

2.2.3. Участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік;

2.2.4. Ведення  реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

2.2.5 Ведення  реєстру  закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою;

2.2.6 Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання;

2.2.7 Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових  послуг таким дітям;

2.2.8 Консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної , загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;

2.2.9 Надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

2.2.10 Моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;

2.2.11 Організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових  послуг дітям з особливими освітніми потребами;

2.2.12 Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів;

2.2.13  Підготовка  звітної  інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру для засновника, департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, а також аналітичної інформації для ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ЗІППО.

2.2.14. Інші функції, що випливають з покладених на інклюзивно-ресурсний центр завдань.

2.3.  Інклюзивно-ресурсний центр  провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

 

IІІ. Правовий статус

3.1. Інклюзивно-ресурсний центр є юридичною особою.

3.2. Інклюзивно-ресурсний центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

3.3. Інклюзивно-ресурсний центр здійснює господарську діяльність.

3.4. Збитки, завдані інклюзивно-ресурсному центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними  або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.5. Для здійснення господарської діяльності інклюзивно-ресурсний центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Засновник не відповідає за зобов’язаннями інклюзивно-ресурсного центру, а інклюзивно-ресурсний центр не відповідає за зобов’язаннями Засновника.

3.7. Інклюзивно-ресурсний центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

 

 

ІV. Організація проведення комплексної оцінки

4.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру, або уповноважені ним працівники, які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів:

документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

свідоцтва про народження дитини;

індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби – довідки від психіатра.

4.2. Інклюзивно-ресурсний центр проводить  комплексну оцінку не  пізніше ніж протягом  місяця  з  моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі – заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

4.3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

– психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;

– зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

– документи щодо додаткових обстежень дитини.

4.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами  вже  надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до інклюзивно-ресурсного центру подаються:

– попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

– висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

4.5. Інклюзивно-ресурсні  центри можуть проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання  (перебування) дитини.  Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

4.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати  фізичний  та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

4.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

4.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсного центру індивідуально за такими напрямами:

оцінка фізичного розвитку дитини;

оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

оцінка когнітивної сфери дитини;

оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

оцінка освітньої діяльності дитини.

4.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. Результати оцінки вчитель-дефектолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля,  схильностей  до  проявів  девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.13. Метою проведення оцінки освітньої діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь,  навичок  відповідно до освітньої програми або основних критеріїв формування  вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить  вчитель-дефектолог  та  її  результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.14. У разі потреби фахівці інклюзивно-ресурсного центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

4.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в інклюзивно-ресурсному центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в інклюзивно-ресурсному центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

4.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

4.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови  виховання в  сім’ї, стан здоров’я дитини, заклад освіти, де навчається дитина, напрями  проведення комплексної  оцінки, загальні  висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які проводили оцінку.

4.18. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми  потребами  з  висновком про комплексну оцінку, умовами  навчання та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

4.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

 1. Висновок про комплексну оцінку  надається батькам (одному з батьків) або законним  представникам дитини з особливими освітніми потребами,  за заявою  яких  (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких  подається  батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.

4.20. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі  та  зберігається в електронному вигляді в інклюзивно-ресурсному центрі (сканована копія такого висновку).

4.21. У разі встановлення фахівцями інклюзивно-ресурсного центру наявності  у дитини особливих освітніх потреб  висновок  про  комплексну оцінку є підставою  для складення  для  неї  індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

4.22. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням  дитини з особливими  освітніми потребами  до  закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення  у такому  закладі  умов  для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до інклюзивно-ресурсного центру за шість місяців до початку навчального року.

Перед  проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники  дитини  можуть  звернутися  до  закладу  освіти,  який вони обрали, для зарахування  дитини.

4.23. Повторна комплексна оцінка фахівцями інклюзивно-ресурсного центру проводиться у разі:

переходу  дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої  освіти до інклюзивної (спеціальної) групи  закладу  дошкільної  освіти  або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, психолого-педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.

4.24. У разі  коли батьки   (один з батьків) або  законні представники  дитини з особливими освітніми потребами  не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних  центрів органів управління освітою для проведення повторної комплексної оцінки республіканським, обласним,  м. Києва та Севастополя  психолого-педагогічним консиліумом (далі – консиліум).

Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних  представників  відповідний  структурний  підрозділ  з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою зобов’язаний  організувати  проведення  повторної  комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування) навчання  чи  в  іншому  місці за попереднім  погодженням  з  батьками  (одним з батьків) або законними  представниками.

4.25. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми  потребами та наявної інформації про її розвиток.

4.26. За результатами повторної комплексної оцінки  складається   висновок про повторну комплексну оцінку , що є основою для розроблення індивідуальної  програми  розвитку  дитини  з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічних  та корекційно-розвиткових послуг.

 

 1. V. Організація психолого-педагогічного супроводу та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами

5.1. Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

5.2. Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги спрямовані на:

соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру:

визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації), та забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

надають рекомендації щодо складення, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо).

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, і не отримують відповідної допомоги.

5.3. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 40 годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців  інклюзивно-ресурсного  центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин  на  тиждень для безпосередньої  роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці інклюзивно-ресурсного центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні, тощо.

 

 

 1. VI. Права та обов’язки

6.1. Інклюзивно-ресурсний центр має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і  організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних  для  виконання  покладених на  інклюзивно-ресурсний центр завдань.

6.1.2. Укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм  власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

6.1.3. Здійснювати  співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.5. Реалізовувати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.1.6. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи.

6.2. З метою якісного виконання покладених завдань інклюзивно-ресурсний центр зобов’язаний:

6.2.1. У разі  виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини, невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем  проживання  дитини, територіальний підрозділ Національної поліції.

6.2.2. Вносити уповноваженому органу, департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації та ресурсному центру підтримки інклюзивної освіти ЗІПОО, пропозиції щодо удосконалення діяльності інклюзивно-ресурсного центру.

6.2.3. Залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно-ресурсних центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.

6.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

 

VІІ. Управління інклюзивно-ресурсним центром

 

7.1. Управління інклюзивно-ресурсним центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

7.2. Засновник:

7.2.1 Утворює, реорганізовує та ліквідовує інклюзивно-ресурсний центр, затверджує статут.

7.2.2. Здійснює діяльність в межах своїх повноважень згідно чинного законодавства.

7.2.3. Затверджує штатний розпис та режим роботи Центру.

7.2.4. Призначає  на  посаду  та звільняє з посади за погодженням  директора інклюзивно-ресурсного центру.

7.2.5. Заслуховує звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного центру;

7.3. Уповноважений орган управління:

7.3.1. Організовує та проводить конкурси на зайняття посади директора інклюзивно-ресурсного центру.

7.3.2. Залучає  необхідних фахівців для  надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів інклюзивно-ресурсного центру;

7.3.3. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування інклюзивно-ресурсного центру та організації інклюзивного навчання;

7.3.4. Проводить моніторинг виконання рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру підпорядкованими їм закладами освіти.

7.4.  Керівництво діяльністю інклюзивно-ресурсного центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою. На посаду директора інклюзивно-ресурсного центру призначається особа, яка має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

7.5. Директор інклюзивно-ресурсного центру може бути звільнений достроково  на  передбачених  контрактом підставах відповідно до законодавства.

7.6. Директор інклюзивно-ресурсного центру:

7.6.1 Планує та організовує роботу інклюзивно-ресурсного-центру, відповідно до компетенції, видає накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців інклюзивно-ресурсного центру.

7.6.2 Подає  на затвердження Засновнику зміни до Статуту,  Штатного розпису, Режиму роботи.

7.6.3 Призначає на посади фахівців інклюзивно-ресурсного центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства.

7.6.4 Створює  належні умови для продуктивної праці фахівців інклюзивно-ресурсного центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових  послуг дітям з особливими освітніми потребами.

7.6.5 Укладає колективний договір за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації.

7.6.6 Розпоряджається майном інклюзивно-ресурсного центру та його коштами за погодженням із Засновником в установленому порядку, формує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів інклюзивно-ресурсного центру;

7.6.7 Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності інклюзивно-ресурсного-центру.

7.6.8  Представляє інклюзивно-ресурсний центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7.6.9  Подає Засновнику річний звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного центру.

7.6.10 Вирішує інші питання діяльності інклюзивно-ресурсного центру у відповідності із законодавством.

7.7. У своїй діяльності інклюзивно-ресурсного центру підпорядковується Засновнику, уповноваженому органу, департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації . Департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації  здійснює  координацію  діяльності  інклюзивно-ресурсного  центру, контроль за дотриманням ним актів законодавства та Положення про інклюзивно-ресурсний центр.

 

VІІІ. Кадрове забезпечення

 

8.1. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру забезпечують педагогічні працівники: вчителі–логопеди, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичні психологи, вчителі-реабілітологи, а також, медична сестра, бухгалтер та господарсько-обслуговуючий персонал.

8.2. На посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну  (психологічну) освіту ступеня магістра. Стаж роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру повинен становити три або більше років.

8.3. Призначення на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного  центру здійснюється директором на  конкурсній  основі.  Положення про конкурс на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру затверджує Засновник на підставі примірних положень, затверджених МОН.

8.4. Обов’язки фахівців інклюзивно-ресурсного центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

8.5. На педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

8.6. У разі потреби інклюзивно-ресурсний центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод.

8.7. Для надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг в інклюзивно-ресурсному центрі вводяться такі посади:

8.7.1 Вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.

8.7.2 Вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/ зору/інтелектуального розвитку.

8.7.3 Практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів.

8.7.4 Вчителя-реабілітолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

8.8. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

8.9. Кількісний склад фахівців інклюзивно-ресурсного центру визначається з урахуванням територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами.

8.10. Штатний розпис інклюзивно-ресурсного центру та режим його роботи затверджується Засновником – Перечинською районною радою Закарпатської області.

8.11. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 40 годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці інклюзивно-ресурсного центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні, тощо.

 1. Фінансово-господарська діяльність

9.1.  Матеріально-технічна  база  центру  включає  будівлі,  споруди,  приміщення,  землю,  комунікації, обладнання,  транспортні  засоби,  інші  матеріальні  цінності,  вартість  яких  відображена  у  балансі.

9.2.  Майно  закріплене за Центром  належить йому  на  праві  оперативного  управління  та  підлягає  обліку  згідно  з  чинним  законодавством.

9.3.  Фінансово-господарська  діяльність  Центру  провадиться  відповідно  до бюджетного  законодавства,  законодавства  про  освіту  та  інших нормативно-правових  актів.

9.4.  Джерелами  фінансування  Центру  є  кошти  засновника, благодійні внески юридичних та фізичних  осіб, інші  джерела,  не  заборонені  законодавством.

9.5. Центр  самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський  облік,  веде  статистичну,  бухгалтерську  та  іншу  звітність  і  подає  її  органам, уповноваженим здійснювати  контроль  за  відповідними  напрямами  діяльності  Центру  у  визначеному  законодавством  порядку.

9.6.  Керівництво  Центру  несе  відповідальність  перед  Засновником та  перед  іншими  органами  за достовірність та  своєчасність  подання  фінансової,  статистичної  та  іншої  звітності.

 

 1. Припинення діяльності інклюзивно-ресурсного центру

10.1.  Діяльність  інклюзивно-ресурсного центру  припиняється  в  результаті  його  реорганізації  (злиття,  приєднання,  поділу,  перетворення)  або  ліквідації.

Рішення  про реорганізацію  або  ліквідацію  інклюзивно-ресурсного центру приймається  Засновником.

10.2. У  разі  припинення  діяльності  інклюзивно-ресурсного центру (ліквідація,  злиття,  поділу,  приєднання  або  перетворення)  його  активи  можуть  бути  передані  правонаступнику (неприбутковій  організації  відповідного  виду)  або  зараховуються  в  дохід  районного  бюджету.

 

 1. Внесення змін та доповнення змін до статуту

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту, у разі потреби, вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.

11.2. Інклюзивно-ресурсний центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

                                                         

 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                  Рішення районної ради                                                            

                                                                            05.12.2018 №  496                                                                                                     

 

 

 

Штатний розпис

комунальної  установи «Інклюзивно – ресурсний центр»

 Перечинської районної ради Закарпатської області

 

 1. Адміністративно –управлінський підрозділ:

1.2. Директор.

2.Спеціалісти обстежування та корекційно-розвиткової роботи:

2.1. Вчитель логопед;

2.2. Вчитель логопед;

2.3. Вчитель логопед;

2.4. Вчитель-дефектолог;

2.5. Вчитель-дефектолог;

2.6. Вчитель-дефектолог;

2.7. Вчитель-реабілітолог;

2.8. Вчитель-реабілітолог;

2.9. Практичний психолог;

2.10.Практичний психолог;

2.11.Практичний психолог.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                  Рішення районної ради                                                            

                                                                            05.12.2018 № 496

 

 

 

 

Режим роботи

комунальної  установи «Інклюзивно – ресурсний центр»

 Перечинської районної ради Закарпатської області

 

понеділок- п’ятниця з   8-00 до 17-00

перерва на обід з    12-00 до 13-00

вихідні дні:  субота, неділя.

Comments are closed.

Перейти до вмісту