Про затвердження Програми заходів із забезпечення державної безпеки протидії тероризму корупції та організованої злочинності на 2019 рік

Про Програму забезпечення діяльності Перечинського районного суду на 2018-2023 роки
11.05.2019
Про районну Програму покращення рівня обслуговування платників податків Перечинської податкової інспекції на 2019-2020 роки
11.05.2019
Показати всі

Про затвердження Програми заходів із забезпечення державної безпеки протидії тероризму корупції та організованої злочинності на 2019 рік

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                       У К Р А Ї Н А                               проект

   ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Закарпатської області

_______________  сесія    VІI    скликання

                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від                2019 року           м.Перечин                                    №

 

Про  затвердження   Програми заходів

із забезпечення державної безпеки, протидії

 тероризму, контрабанді,  корупції та

організованій злочинності на 2019 рік

 

 

Відповідно до  статті 43  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши Програму заходів із забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, контрабанді,  корупції та організованій злочинності на 2019 рік, районна рада вирішила:

1 Затвердити мобілізаційної підготовки Перечинського району та забезпечення виконання військового обов’язку на 2016 рік

 1. Затвердити Програму заходів із забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, контрабанді,  корупції та організованій злочинності на 2019 рік (далі- Програма) , що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити кошти на фінансування заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію постійну комісію  з питань  дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності,правопорядку та транскордонних   зв”язків (Томаш В.М.).

 

 

Голова ради                                                     М. Ласкін

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

___________   № _____

 

 

ПРОГРАМА

заходів із забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, контрабанді,  корупції та організованій злочинності на 2019 рік

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма розроблена на підставі Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Службу безпеки України”, „Про боротьбу з тероризмом”, „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, для створення дієвої системи протидії можливим терористичним проявам, концентрації зусиль правоохоронних органів на протидії організованій злочинності та корупції, стабілізації криміногенної ситуації, уповільнення темпів зростання злочинності, покращення координації роботи органів влади, правоохоронних і контролюючих структур, розробки і втілення нової стратегії правозастосовної діяльності, методів і засобів попередження злочинів.

Відповідно до Закону України „Про Службу безпеки України” на СБ України покладається у межах, визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. До завдань СБ України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Територією оперативного забезпечення підрозділу є Перечинський, Ужгородський та Великоберезнянський райони Закарпатської області.

Перечинським МРВ УСБУ в Закарпатській області вживаються організаційні і практичні заходи щодо усунення негативних чинників обстановки в сфері забезпечення державної безпеки.  Програмою передбачено забезпечення можливості повноцінного виконання працівниками органів державної безпеки службового обов’язку щодо захисту інтересів держави.

 

 1. Мета Програми

Метою програми є покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділу для посилення антитерористичного та протидиверсійного захисту, підвищення ефективності роботи у реагуванні і попередженні злочинів у сфері державної безпеки, інших правопорушень згідно компетенції.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання

проблеми, обсягів та джерел фінансування

 

         Для реалізації мети програми необхідно:

3.1  Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для забезпечення діяльності Перечинського МРВ УСБУ для ефективного виконання функцій зі створення дієвої системи протидії можливим терористичним і диверсійним проявам, а також концентрації зусиль на протидії організованій злочинності і корупції, стабілізації криміногенної ситуації;

3.2 Покращити матеріально-технічну базу Перечинського міжрайонного відділу Управління СБ України в Закарпатській області.

Фінансування програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 30 000 грн.

Термін реалізації заходів – протягом 2019 року.

 

 1. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основні завдання програми:

 • Забезпечення дієвих заходів протидії терористичним і диверсійним

проявам, іншим злочинам, віднесеним законодавством до компетенції органів СБ України;

 • Придбання паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин,

обслуговування транспорту, інших витратних матеріалів, обладнання та інвентаря, робіт та послуг.

 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

Пріоритетними завданнями Програми є надання фінансової підтримки Перечинського МРВ УСБУ в Закарпатській області для належного виконання функцій з протидії можливим терористичним проявам, концентрації зусиль правоохоронних органів на протидії терористичним і диверсійним проявам, організованій злочинності і корупції, стабілізації криміногенної ситуації, уповільнення темпів зростання злочинності, покращення координації роботи з органами влади, правоохоронними і контролюючими структурами, розробка і втілення нової стратегії правозастосовної діяльності.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Відповідальний виконавець Програми готує та подає Перечинській  районній раді узагальнену інформацію про стан її виконання.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

                                                          Паспорт Програми

 

1. Ініціатор розроблення програми: Управління СБ України в Закарпатській області
2. Підстава для розроблення:  статті 6, 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,  Закон України  “Про Службу безпеки України
3. Розробник програми Управління СБ України в Закарпатській області

 

4. Співрозробники програми Перечинський МРВ УСБУ України в Закарпатській області
5. Відповідальний виконавець програми  Перечинський МРВ УСБУ України в Закарпатській області
6. Учасники програми Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області,

Перечинська районна рада

7. Термін реалізації програми 2019 рік
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми, всього,

 

у тому числі:

30,0 тис. грн.
9.1 коштів місцевого бюджету 30,0 тис.грн
9.2 коштів державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               Додаток 2

до Програми

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми заходів із забезпечення державної безпеки, протидії тероризму,

контрабанді,  корупції та організованій злочинності на 2019 рік

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
  2019 рік  
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

 

   
районний бюджет

 

30,0 30,0
кошти небюджетних джерел

 

інші

 

 

 

 

 

 Додаток 3

до Програми

 

 

 

Перелік заходів і завдань Програми заходів із забезпечення державної безпеки, протидії тероризму,

контрабанді,  корупції та організованій злочинності на 2019 рік

(назва програми)

тис. грн.

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання Перелік заходів програми Строк виконання заходу Відповідальні за виконання Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. грн

Очікуваний результат
1 Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для забезпечення діяльності Перечинського міжрайонного відділу Управління СБУ в Закарпатській області Придбання паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин, обслуговування транспорту, інших витратних матеріалів, обладнання, інвентаря, робіт та послуг для потреб Перечинського міжрайонного відділу Управління СБ України в Закарпатській області 2019 рік Перечинський міжрайонний відділ

Управління СБУ в

Закарпатській області

Районний бюджет 30,0 Посилення антитерористичного та протидиверсійного захисту
2 Всього         30,0  

 

 

 ___

Comments are closed.

Перейти до вмісту