Про затвердження  порядку складання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства«Перечинська районна лікарня»Перечинської районної ради Закарпатської області

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства  «Перечинська районна лікарня»  Перечинської районної ради Закарпатської області за  ІУ квартал 2019 року
23.03.2020
Про затвердження середньозаготівельної ціни на березовий сік у 2020 році
23.03.2020
Показати всі

Про затвердження  порядку складання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства«Перечинська районна лікарня»Перечинської районної ради Закарпатської області

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Сорокова сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

17.03.2020                              м.Перечин                                            № 667

 

 

Про затвердження  порядку

складання, погодження, затвердження

та контролю виконання фінансового

плану комунального некомерційного

підприємства«Перечинська районна

лікарня»Перечинської районної ради

Закарпатської області

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75-78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами, Статуту комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області, з метою планування, підвищення ефективності роботи комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області,  розглянувши та обговоривши порядок складання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня»Перечинської районної ради Закарпатської області, районна рада вирішила:

 

1.Затвердити порядок складання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області (додається).

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації  Дупина В.М., заступника голови  районної ради Петрішко М. М. та постійні комісії районної ради: з питань  економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням  приватизації, інвестицій та регуляторної  політики                              (Крупчинський Б. Ю.);  з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації   (Шеян Ю. Ю.).

 

Голова ради                                                                                 М.І.Ласкін

 

 

Додаток

до рішення районної ради

               19.03.2020 № 667

 

ПОРЯДОК

 складання, затвердження та контролю виконання фінансового  плану комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області

(надалі – Порядок)

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області (далі – КНП «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області).
 2. Фінансовий план КНП ««Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області складається за формою згідно з додатком 1 наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» (далі — Наказу) (в яку на протязі року можуть вноситися зміни) на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства містить інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного року, запланованих показників на плановий рік, а також інформацію згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки пояснювальної записки КНП ««Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області використовує відповідні рекомендації, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» (додаток 2 Наказу) .

 1. Проект фінансового плану КНП ««Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області, підписаний директором, у двох примірниках разом з пояснювальною запискою в паперовому та електронному вигляді подається до Перечинської районної ради до 1 червня року, що передує плановому. У разі необхідності Перечинська районна рада самостійно встановлює диференційовані строки подання проектів фінансових планів підприємств, але не пізніше 01 червня року, що передує плановому.

На вимогу Перечинської районної ради до проекту фінансового плану підприємства додаються такі документи:

– фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73;

– баланс (звіт про фінансовий стан);

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)

 1. Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає затвердженню.
 2. Перечинська районна рада у строк, що становить не більш як 10 робочих днів з дня надходження проекту фінансового плану КНП «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області, здійснює його аналіз, приймає рішення щодо затвердження або повернення фінансового плану на доопрацювання, про що в письмовій формі повідомляє підприємство.

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання КНП «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає на повторне затвердження протягом строку, що становить не більш як 10 робочих днів з дня надходження зауважень до проекту.

Перечинська  районна рада під час здійснення аналізу фінансового плану підприємства має право залучати відповідних фахівців.

 1. Проект фінансового плану КНП «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області попередньо розглядається на засіданні постійних комісій районної ради та затверджується на черговій сесії районної ради до 1 вересня року, який передує плановому.
 2. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства вносяться за мотивованим клопотанням директора КНП «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області протягом планового року за потребою та не більше 4 (чотирьох) разів протягом календарного року.

Заборонено внесення змін до фінансового плану КНП «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області у періоди, календарний строк яких закінчився.

Проект змін до фінансового плану КНП «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області, з пояснювальною запискою про причини таких змін, підприємство готує і подає до Перечинської районної ради при виникненні нагальної потреби в змінах за процедурою, передбаченою пунктом 3 Порядку.

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану КНП “Перечинська районна лікарня” Перечинської районної ради Закарпатської області надсилається підприємству в письмовій формі.

В міжсесійний період зміни до фінансового плану затверджуються розпорядженням голови районної ради з подальшим його затвердженням на черговій сесії районної ради.

 1. На фінансовому плані КНП «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області проставляється відмітка «Зміни» з датами затвердження.
 2. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану КНП «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області, а також за виконанням показників, затвердженого фінансового плану, здійснює директор підприємства.
 3. Звіт про виконання фінансового плану (додаток 3 Наказу) КНП «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області подається до Перечинської районної ради у терміни:

– за IV квартал та рік – до 01 березня року, що настає за звітним періодом;

– за I, II та III квартали – до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік.

Подана звітність підписується керівником підприємства та засвідчується печаткою.

 1. Перечинська районна рада затверджує звіт або відправляє на доопрацювання за процедурою згідно пунктом 3 Порядку.
 2. Затверджені фінансові плани публікуються на сайті Перечинської районної ради.

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                               М. М. Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту