Про затвердження положення про порядок складання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства  «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги » Перечинської районної ради Закарпатської області

Про  роботу Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2019 рік
18.05.2020
Про затвердження Умов проведення районного конкурсу на визначення опорного закладу освіти
18.05.2020
Показати всі

Про затвердження положення про порядок складання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства  «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги » Перечинської районної ради Закарпатської області

 

 

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        ___________ сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

_____2020 року                       м.Перечин                                    ПРОЕКТ

 

 

Про затвердження положення про порядок

складання, погодження, затвердження та контролю

виконання фінансового плану комунального

некомерційного підприємства

 «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги » Перечинської районної ради Закарпатської

області

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75-78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами з метою планування, підвищення ефективності роботи комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити положення про порядок складання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської областіщо додається.

2 .  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови  районної ради Петрішко М. М. та постійні комісії районної ради: з питань  економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням  приватизації, інвестицій та регуляторної  політики                              (Крупчинський Б. Ю.);  з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації   (Шеян Ю. Ю.).

Голова ради                                                                                 М. І. Ласкін

 

Голова ради                                                                                 М. І. Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до рішення районної ради

від ___________  № __________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок складання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області

(надалі – Положення)

 

 1. Це положення визначає процедуру порядку складання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області (далі – КНП «Перечинський РЦ ПМСД» Перечинської районної ради).
 2. Фінансовий план КНП «Перечинський РЦ ПМСД» Перечинської районної ради складається за формою (в яку на протязі року можуть вноситися зміни) на кожний наступний рік. Фінансовий план підприємства містить інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного року, запланованих показників на плановий рік, а також інформацію згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки пояснювальної записки КНП «Перечинський РЦ ПМСД» Перечинської районної ради використовує відповідні рекомендації, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки».

 1. Проект фінансового плану КНП «Перечинський РЦ ПМСД» Перечинської районної ради, підписаний директором, у двох примірниках разом з пояснювальною запискою в паперовому та електронному вигляді подається до Перечинської районної ради до 1 червня року, що передує плановому.

На вимогу Перечинської районної ради до проекту фінансового плану підприємства додаються такі документи:

– фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73;

– баланс (звіт про фінансовий стан);

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).

 1. Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає затвердженню/погодженню.
 2. Перечинська районна рада у строк, що становить не більш як 10 робочих днів з дня надходження проекту фінансового плану КНП «Перечинський РЦ ПМСД» Перечинської районної ради, здійснює його аналіз, приймає рішення щодо погодження або повернення фінансового плану на доопрацювання, про що в письмовій формі повідомляє підприємство.

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання КНП «Перечинський РЦ ПМСД» Перечинської районної ради забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає на повторне погодження протягом строку, що становить не більш як 10 робочих днів з дня надходження зауважень до проекту.

Перечинська  районна рада під час здійснення аналізу фінансового плану підприємства має право залучати відповідних фахівців.

 1. Проект фінансового плану КНП «Перечинський РЦ ПМСД» Перечинської районної ради попередньо розглядається на засіданні постійних комісій районної ради та затверджується на черговій сесії районної ради до 1 вересня року, який передує плановому.
 2. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства вносяться за мотивованим клопотанням директора КНП «Перечинський РЦ ПМСД» Перечинської районної ради протягом планового року за потребою та не більше 5-ти разів на рік.

Заборонено внесення змін до фінансового плану КНП «Перечинський РЦ ПМСД» Перечинської районної ради у періоди, календарний строк яких закінчився.

Проект змін до фінансового плану КНП «Перечинський РЦ ПМСД» Перечинської районної ради, з пояснювальною запискою про причини таких змін, підприємство готує і подає до Перечинської районної ради при виникненні нагальної потреби в змінах за процедурою, передбаченою пунктом 3 Положення.

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.

В міжсесійний період зміни до фінансового плану затверджуються розпорядженням голови районної ради з подальшим його затвердженням на черговій сесії районної ради.

 1. На фінансовому плані КНП «Перечинський РЦ ПМСД» Перечинської районної ради проставляється відмітка «Зміни» з датами затвердження та погодження.
 2. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану КНП «Перечинський РЦ ПМСД» Перечинської районної ради, а також за виконанням показників, затвердженого фінансового плану, здійснює директор підприємства.
 3. Звіт про виконання фінансового плану КНП «Перечинський РЦ ПМСД» Перечинської районної ради подається до Перечинської районної ради у терміни:

1) за звітний рік – до 1 березня року, який настає за звітним періодом;

2) за звітні квартали поточного року – до 30 квітня, 31 липня та 31 жовтня кожного року.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік.

Подана звітність підписується керівником підприємства та засвідчується печаткою.

 1. Перечинська районна рада погоджує звіт або відправляє на доопрацювання за процедурою згідно пунктом 3 Положення.
 2. Затверджені фінансові плани публікуються на сайті Перечинської районної ради.

 

 

 

Голова ради                                                                                 М. І. Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту