паспорта бюджетних установ
15.02.2019
ІНФОРМАЦІЯ
18.02.2019
Показати всі

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік

У К Р А Ї Н А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Вільшинківського сільського голови Перечинського району

Закарпатської області

 

Від 13.02. 2019 року Вих№57/02-01

с.Вільшинки

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

 

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів україни від 26.08.2014року №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»,рішення двадцять шостої сесії сьомого скликання Вільшинківської сільської ради від 22.12.2018 року №127 «Про сільський бюджет на 2019 рік»,пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 

  1. Затвердити паспорти бюджетних програм Вільшинківської сільської ради на 2019рік а саме:

0110150   організаційне інформативно-аналітичне та матеріально-технічне         забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної ради у місті ради (у разі її створення),міської, селищної,сільської рад;

0113242   інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

0114060   забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів;

0116030  організація благоустрою населених пунктів.

 

  1.    Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                І.І.Цубина

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Вільшинківського сільського голови

Від 13.02.2019 року № 57

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000

(код)

 

Вільшинківська сільська рада

 

(найменування головного розпорядника)

 

2. 0110000

(код)

 

                                                                         Вільшинківська сільська рада

 

(найменування відповідального виконавця)

 

3. 0114060

(код)

 

     0828

_ __ __

(КФКВК)

 

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів

 

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 55826 гривень, у тому числі загального фонду 54826 гривень та спеціального фонду 1000 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про культуру»;Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів «(із змінами ,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року №617);Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів «;Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;Рішення сільської ради від 21.12.2018 року №117 «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п  Ціль державної політики  
 1 Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури

 

 
     
     

 

7. Мета бюджетної програми

 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення  ________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Завдання бюджетної програми
 № з/п Завдання
 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів
                                                                                                                                                                                                                     гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
 1 2 3 4  5  
  Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів культури 54826 1000 55826  
           
Усього 54826  1000 55826  

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
1 2 3  4  5  
 
           
Усього        

 

 

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
   кількість установ од. планова мережа 1 1
  середнє число ставок од штатний розпис 1 1
  видатки на утримання клуба грн кошторис 54826 1000 55826
2 продукту          
  Кількість відвідувачів од  зведення планів по мережі ,штатах і контингентах установ в 3000   3000
3 ефективності          
  середня вартість одного квитка грн зведення планів по мережі ,штатах і контингентах установ   15 15
  витрати на утримання однієї штатної одиниці грн кошторис 54826 1000 55826
4 якості          
  кількість фактично  відвідувачів од зведення планів по мережі ,штатах і контингентах установ   30 30

                                                           

 

 

Сільський голова

 

 

____________

(підпис)

 

І.І.Цубина

__________________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
Головний бухгалтер  

____________

(підпис)

                            В.І.Ганич

__________________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Вільшинківського сільського голови

Від 13.02.2019 року № 57

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000

(код)

 

                                                                        Вільшинківська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2. 0110000

(код)

 

Вільшинківська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3. 0116030

(код)

 

   0620

(КФКВК)

 

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 14000 гривень, у тому числі загального фонду 14000 гривень та спеціального фонду _-_гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

__ Конституція України;Бюджетний  кодекс України ; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів «(із змінами ,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року №617);Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів «;Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п  Ціль державної політики  
  Забезпечення формувань та реалізації державної політики у сфері благоустрою населених пунктів  
     
     

 

7. Мета бюджетної програми

Підвищення благоустрою села

 

8. Завдання бюджетної програми
 № з/п Завдання
  Організація благоустрою населених пунктів
   

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів
                                                                                                                                                                                                                     гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
 1 2 3 4  5  
  Створення належних умов для безперебійного функціонування села 14000   14000  
           
Усього 14000   14000  

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
1 2 3  4  5  
 
           
Усього        

 

 

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
   обсяг видатків за фактично –спожиту електричну енергію грн кошторис 14000   14000
  кількість електричних лампочок шт розрахунок 42   42
2 продукту          
  Кількість спожитої електроенергії тис.кВт/год розрахунок 4473   4473
3 ефективності          
    середня вартість за  1 кВт/год грн договір 3.13   3.13
4 якості          
   процент виконання   спожитої електричної енергії % розрахунок 100   100

 

 

 

Сільський голова

 

 

____________

(підпис)

 

І.І.Цубина

__________________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
Головний бухгалтер

 

 

____________

(підпис)

В.І.Ганич

__________________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

 

Вільшинківського сільського голови

Від 13.02.2018року № 57

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.           0100000

(код)

 

Вільшинківська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2. 0110000

(код)

 

Вільшинківська сільська рад

(найменування відповідального виконавця)

 

3. 0113242

(код)

 

 

1090

(КФКВК)

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1000 гривень, у тому числі загального фонду 1000 гривень та спеціального фонду __-_-_ гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний  кодекс України ; Закон України «Про управління соціального захисту населення» Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів «(із змінами ,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року №617);Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів «;Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку _______________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п  Ціль державної політики  
  Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення  
     
     

 

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання допомоги найменш захищеним верствам населення

 

8. Завдання бюджетної програми
 № з/п Завдання
 1 Реалізація соціального захисту найменших верств населення
   

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів
                                                                                                                                                                                                                     гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
 1 2 3 4  5  
  Надання соціальної допомоги найменш захищеним верствам населення 1000   1000  
           
Усього 1000   1000  

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
1 2 3  4  5  
1 Програма соціального захисту найменш захищених верств населення 1000   1000  
           
Усього 1000   1000  

 

 

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
   Кількість отримувачів послуг осіб од кошторис 1   1
2 продукту          
  Кількість користувачів послуг од Заяви громадян 1   1
3 ефективності          
  Витрати  на одну особу грн. кошторис 1000   1000
4 якості          
  динаміка кількості осіб які отримали допомогу % Внутрішній облік 100   100

 

 

Сільський голова

 

 

____________

(підпис)

 

І.І.Цубина

__________________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
Головний бухгалтер

 

 

____________

(підпис)

В.І.Ганич

__________________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

 

Вільшинківського сільського голови

_Від 13.02.2019__ № _57__

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

1. 0100000

(код)

 

                                           _Вільшинківська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2. 0110000

(код)

 

                                          _Вільшинківська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3. 0110150

(код)

 

011

(КФКВК)

 

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  сільської ради

 

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань ___181600_____ гривень, у тому числі загального фонду _181600_ гривень та спеціального фонду ___-_____ гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про службу  органах місцевого самоврядування»;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне Управління»;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «про затвердження типових форм бюджетних Запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 3793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п  Ціль державної політики  
1 законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення її ефективності;  
2 захист прав місцевого самоврядування  
     

 

7. Мета бюджетної програми

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  сільської ради

____________________________________________________________________________

 

8. Завдання бюджетної програми
 № з/п Завдання
 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
   

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів
                                                                                                                                                                                                                     гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
 1 2 3 4  5  
  Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету 181600 181600  
           
Усього 181600 181600  

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
1 2 3  4  5  
 
           
Усього        

 

 

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
   кількість штатних одиниць од Штатний розпис 4.5 4.5
2 продукту          
  кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.; од Журнал реєстрації 148 148
3 ефективності          
  кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од Внутрішній облік 29   29
  витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн. Кошторис 40356   40356
4 якості          
  відсоток  виконання листів,звернень,скарг % внутрішній облік 100   100

 

Сільський голова  

 

____________

(підпис)

 

І.І.Цубина

__________________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
Головний бухгалтер  

____________

(підпис)

                            В.І.Ганич

__________________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту