Про затвердження фінансового плану на 2019 рік комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області

Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 375 “Про районний бюджет на 2018 рік” (із змінами від 16.03.2018 року, 14.06.2018 року, 15.08.2018 року, 18.10.2018 року, 05.12.2018 року)
27.12.2018
Про план роботи районної ради на 2019 рік
27.12.2018
Показати всі

Про затвердження фінансового плану на 2019 рік комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцята    сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  20.12.2018                             м.Перечин                                    №   522 

 

 

Про затвердження фінансового плану на

 2019 рік комунального некомерційного

підприємства «Перечинський районний

Центр первинної медико-санітарної

допомоги» Перечинської районної ради

Закарпатської області

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 78  Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», статуту комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області, затверджений рішенням районної ради від 05.07.2018 № 463, враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області від 05.11.2018 року № 88/2018, з метою   розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Перечинському районі, впровадженні системи оплати за надані медичні послуги, заснованої на результаті, враховуючи принцип «гроші ходять за пацієнтом», районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області на  2019 рік  (додається).
  2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2019 рік покласти на директора комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області Малишко Ю.Ю.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Петрішко М.М. та постійні комісії районної ради: з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики

( Крупчинський Б.Ю.); з   питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров”я, культури, молоді і спорту, зв”язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

 

Голова   ради                                                                                      М.І.Ласкін

 

 

            Додаток 1        
          до Положення про складання, затрвердження та контролю
          виконання фінансового плану підприємства
                       
              “ЗАТВЕРДЖЕНО”  
              Рішення сесії      
              Перечинської районної  
              ради        
              “____” ___________ 20___ р.
                       
                       
              Проект Х      
              Попередній      
              Уточнений      
              Зміни        
              зробити позначку “Х”  
                       
                       
              Коди        
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство “Перечинський РЦ ПМСД Перечинської районної ради Закарпатської області за ЄДРПОУ 36916782      
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство     за КОПФГ      
Територія с.Т-Ремети вул Центральна 16   за КОАТУУ      
Орган державного управління                за СПОДУ      
Галузь Охорона здоров”я       за ЗКГНГ      
Вид економічної діяльності Загальна медична практика     за  КВЕД 86,21      
Одиниця виміру, грн.                      
Форма власності                      
Середньооблікова кількість штатних працівників 78,,25                    
Місцезнаходження                      
Телефон 0-31-45-2-15-86                
Керівник Малишко Юрій Юрійович              
                       
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __2019___ рік                
                       
                грн.      
Найменування показника Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік  (усього) У тому числі за кварталами        
          І ІІ ІІІ ІV      
1 2 3 4 5 6 7 8 9      
I. Фінансові результати                      
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)                  
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100        10 305 575,0          2 472 981,0      2 538 998,0      2 625 298,0       2 668 298,0      
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110             590 792,0             147 698,0         147 698,0         147 698,0          147 698,0      
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120               80 000,0               20 000,0           20 000,0           20 000,0            20 000,0      
121                            –              
122                            –              
123                            –              
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130             –              –   9 794 381,0          2 485 581,0      2 605 501,0      2 355 003,0    2 348 296,0      
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140           624 800,0             121 000,0         156 800,0         168 000,0       179 000,0      
медикаменти та перев’язувальні матеріали 141             380 000,0               80 000,0         100 000,0         100 000,0          100 000,0      
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142             127 800,0               26 000,0           31 800,0           35 000,0            35 000,0      
господарчі товари та інвентар 143             117 000,0               15 000,0           25 000,0           33 000,0            44 000,0      
Витрати на паливо-мастильні матеріали 150             180 000,0               45 000,0           45 000,0           45 000,0            45 000,0      
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160           590 792,0             147 698,0         147 698,0         147 698,0          147 698,0      
Витрати на електроенергію 161             164 901,0               54 966,0           36 645,0           36 645,0            36 645,0      
Витрати на водопостачання та водовідведення 162                 3 400,0                    850,0                850,0                850,0                 850,0      
Витрати на природній газ 163               25 400,0               12 700,0                12 700,0      
Витрати на тверде паливо 164             397 091,0               79 182,0         110 203,0         110 203,0            97 503,0      
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 165                            –              
Витрати на оплату праці 170          6 090 951,0          1 507 492,0      1 548 475,0      1 527 492,0       1 507 492,0      
Відрахування на соціальні заходи 180          1 377 642,0             340 693,0         349 230,0         345 213,0          342 506,0      
Витрати по виконанню цільових програм 190               80 000,0               20 000,0           20 000,0           20 000,0            20 000,0      
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 200             120 000,0               60 000,0            60 000,0      
Амортизація 210                            –              
Інші витрати (розшифрувати) 220             157 000,0               35 000,0           33 800,0           41 600,0            46 600,0      
Адміністративні витрати, у тому числі: 230             –              –   1 552 869,0             388 276,0         393 193,0         381 700,0       389 700,0      
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231               69 176,0               15 176,0           13 000,0           15 000,0            26 000,0      
витрати на страхові послуги 232               23 000,0               15 000,0             8 000,0          
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233                            –              
витрати на службові відрядження 234               75 775,0               15 775,0           20 000,0           20 000,0            20 000,0      
витрати на зв’язок та інтернет 235               50 250,0               12 450,0           12 600,0           12 600,0            12 600,0      
витрати на оплату праці 236          1 019 993,0             255 000,0         254 993,0         255 000,0          255 000,0      
відрахування на соціальні заходи 237             224 400,0               56 100,0           56 100,0           56 100,0            56 100,0      
витрати на обслуговування оргтехніки 238               55 775,0               10 775,0           15 000,0           15 000,0            15 000,0      
витрати на культурно-масові заходи 239                            –              
амортизація 250                            –              
юридичні та нотаріальні послуги 260                            –              
витрати на охорону праці та навчання працівників 270                    7 500                  7 500          
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280               27 000,0                 8 000,0             6 000,0             8 000,0              5 000,0      
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290                            –                           –                        –      
дохід від операційної оренди активів 291                            –              
дохід від реалізації необоротних активів 292                            –              
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300                    
ІІ. Елементи операційних витрат                      
Матеріальні затрати 400          1 595 592,0             333 698,0         369 498,0         440 698,0          451 698,0      
Витрати на оплату праці 410          7 110 944,0          1 762 492,0      1 803 468,0      1 782 492,0       1 762 492,0      
Відрахування на соціальні заходи 420          1 602 042,0             396 793,0         405 330,0         401 313,0          398 606,0      
Амортизація 430                            –                           –                        –      
Інші операційні витрати 440             465 476,0             112 176,0         115 900,0         112 200,0          125 200,0      
Разом (сума рядків 400 – 440) 450        10 774 054,0          2 605 159,0      2 694 196,0      2 736 703,0       2 737 996,0      
ІІІ. Інвестиційна діяльність                      
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500                            –                           –                        –      
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501                            –              
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510             –              –       202 313,0             35 520,0         12 500,0         56 293,0          98 000,0      
капітальне будівництво 511                            –              
придбання (виготовлення) основних засобів 512             202 313,0               35 520,0           12 500,0           56 293,0            98 000,0      
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513                            –              
придбання (створення) нематеріальних активів 514                            –              
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515                            –              
капітальний ремонт 516                            –              
ІV. Фінансова діяльність                      
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600             –              –                        –                           –                       –                       –                        –      
кредити 601                            –              
позики 602                            –              
депозити 603                            –              
Інші надходження (розшифрувати) 610                            –              
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620             –              –                        –                           –                       –                       –                        –      
кредити 621                            –              
позики 622                            –              
депозити 623                            –              
Інші витрати (розшифрувати) 630                            –              
Усього доходів 700             –              –    10 976 367,0       2 640 679,0   2 706 696,0   2 792 996,0 2835996,00      
Усього витрат 800             –              –    10 976 367,0          2 640 679      2 706 696      2 792 996 2835996,0      
Нерозподілені доходи 850        11 257 984,0          5 585 992,0       5 671 992,0      
IV. Додаткова інформація         на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10      
Штатна чисельність працівників 900       78,25            
Первісна вартість основних засобів 910                    
Податкова заборгованість 920                    
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930                    
                       
                       
Директор _____________________   _________________________ Малишко Ю.Ю.        
                                (посада)                  (підпис)            (ініціали, прізвище)      
                       
Головний бухгалтер _______________   _________________________ Доброцька Г.Ю.        
                                (посада)                  (підпис)            (ініціали, прізвище)      
                       

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту