Про встановлення місцевих податків і зборів на території Тур’є-Бистрянської сільської ради

В районі відзначили річницю Конституції України
27.06.2018
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік
02.07.2018
Показати всі

Про встановлення місцевих податків і зборів на території Тур’є-Бистрянської сільської ради

У К Р А Ї Н А

ТУР’Є-БИСТРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                              

від 27  червня  2018 року  №184

с.Тур’я Бистра

 

Про  встановлення місцевих

податків і зборів на території

Тур’є-Бистрянської  сільської ради

Відповідно до статті 143 Конституції України, Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:        

1.Встановити з 01.01.2019 року на території Тур’є-Бистрянської сільської ради наступні місцеві податки і збори:

1.1. Податок на майно, який  складається з:

– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– транспортного податку;

– плати за землю.

1.2. Єдиний податок.

1.3.Туристичний збір.

2.Затвердити:

2.1.Положення на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток №1).

2.2.Положення про транспортний податок (додаток №2).

2.3.Положення  про плату за землю (додаток №3).

2.4.Положення про єдиний податок (додаток №4).

2.5.Положення про туристичний збір (додаток №5).

3.Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Перечинської районної ради perechin-rada.gov.ua. та на інформаційному стенді в приміщенні адмінбудинку сільської ради.

4.Направити копію цього рішення до Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ у десятиденний термін для виконання.

 1. Це рішення набуває чинності та вступає в силу  з 01.01.2019року.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти  на  постійну комісію  з питань економічної реформи, планування, бюджету , фінансів та контролю за проведенням приватизації  (Й.В.Булак).

Сільський голова                                                           В.М.Шкріба

 

 

 

Додаток №1

до рішення cесії Тур’є-Бистрянської

сільської ради VII скликання

від 27.06.2018 р. №184

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Тур’є-Бистрянської сільської ради

 

 1. Визначення понять

1.1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це місцевий податок, що сплачується платниками за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості і зараховується до місцевого бюджету.

1.2.Об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

1.3.Об′єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені до житлового фонду.

 

 1. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та /або нежитлової  нерухомості.

2.2. Платниками податку, в разі перебування об’єктів житлової та /або нежитлової  нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, є:

а) якщо об’єкт житлової та /або нежитлової  нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та /або нежитлової  нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та /або нежитлової  нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

 1. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та  нежитлової  нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а)об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності державної влади, територіальної громади Тур’є-Бистрянської сільської ради, а також  організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Туричківської сільської ради;

г) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.

д)об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

з) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статної діяльності;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

ї)об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й)  об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

 1. База оподаткування

4.1.Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платників податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

 1. Пільги із сплати податку
 • База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б)  для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 • Тур’є-Бистрянська сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території сільської ради, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

5.2.1.Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості для фізичних осіб визначається виходячи  з їх майнового стану та рівня доходів.

5.2.2.Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюється залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

5.2.3.Тур’є-Бистрянська сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає в Ужгородську ОДПІ рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за формою затвердженою Кабінетом Міністрів України.

5.3. Пільги з податку передбачені пунктами 5.1 та 5.2 цього розділу для фізичних осіб не застосовуються до:

– об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого /таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пунктом 5.1 цього розділу;

– об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізінг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

 1. Ставка податку

6.1.Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування та затверджуються окремим рішенням сесії Тур’є-Бистрянської сільської ради.

 

 1. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 1. Порядок обчислення суми податку та строк подання звітності

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” пункту 5.1. даного Положення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” пункту 5.1. даного Положення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту “в” пункту 5.1. даного Положення та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної  площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

д) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» – «г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1. даного Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Тур’є-Бистрянської сільської ради за місцем знаходженням кожного з об′єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3.Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 • об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
 • розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 • права на користування пільгою із сплати податку;
 • розміру ставки податку;
 • нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст.46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

8.6. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової  нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

 1. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 1. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до відповідного бюджету Тур’є-Бистрянської сільської ради згідно з положеннями  Бюджетного кодексу України.

 

 1. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 1. Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

12.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

12.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету.

 

Секретар сільської ради                                                                            В.Машкаринець

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення сесії Тур’є-Бистрянської

сільської ради VII скликання

від 27.06.2018 р. № 184

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

  про транспортний податок

1. Платники  податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального”.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

 1. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.

4. Ставки податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 1. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (роком).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ, зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ, зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового  Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому він такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пункту 2 цього положення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов′язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до п.2 цього положення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

6.10.Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

 

 1. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 1. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар сільської ради                                               В.Машкаринець

 

Додаток №3

до рішення сесії Тур’є-Бистрянської

сільської ради VII скликання

від 27.06.2018 р. №184

 

ПОЛОЖЕННЯ

       про плату за землю на території Тур’є-Бистрянської сільської ради

 

 1. Платники земельного податку

1.1. Платниками земельного податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

1.2.Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XII Податкового кодексу України.

 

 1. Об’єкти оподаткування земельним податком.

2.1. Об’єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

 1. База оподаткування земельним податком

3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;

3.1.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.2.Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, офіційно оприлюднюється Тур’є-Бистрянською сільською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

 1. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

4.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 5 цього Положення.

 1. Ставка земельного податку

Ставки податку за земельні ділянки, які є об’єктами оподаткування земельним податком затверджується окремим рішенням Тур’є-Бистрянської сільської ради.

 1. 6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1 цього Положення, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,25 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

6.3.Якщо фізична особа, визначена у пункті 7.1 цього положення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 1. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1 санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

7.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України».

7.1.4.дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

7.1.5.державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

7.1.6 державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 1. 8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

8.1. Не сплачується податок за:

8.1.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.2. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.1.3. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній/комунальній власності, власності державних/комунальних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі/територіальній громаді міста Києва;

8.1.4. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.5. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

8.1.6. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 1. 9. Особливості оподаткування платою за землю

9.1. Тур’є- Бистрянська сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Тур’є-Бистрянська сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення Туричківської сільської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи (організації), комунальні підприємства територіальної громади населених пунктів Тур’є-Бистрянської сільської ради у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 1. 10. Податковий період для плати за землю

10.1.Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 1. 11. Порядок обчислення плати за землю

11.1.Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

11.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 1. 12. Строк сплати плати за землю

12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

12.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 1. 13. Орендна плата

13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

13.2.Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

13.3. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

13.4. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

13.5. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

13.6.Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

13.6.1. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;

13.6.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

13.6.3 може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 14.6.2 у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

13.6.4.для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку;

13.6.5. для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.

13.6.6 Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пунктів 10-12 цього розділу.

 1. 14. Індексація нормативної грошової оцінки земель

14.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

14.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кі = І : 100,

де І – індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

14.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

 

         Секретар сільської  ради                                                      В.Машкаринець

 

 

 

 

Додаток №4

до рішення сесії Тур’є-Бистрянської

сільської ради VII скликання

від 27.06.2018 р. №184

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок на території Тур’є-Бистрянської сільської ради

 

 1. Загальні положення

Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІII Податкового кодексу України.

 1. Платники податку

2.Платниками єдиного податку на території Тур’є-Бистрянської сільської ради  є суб’єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах , які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,  і які, при цьому, у порядку, визначеному статтею 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

2.1.Платники єдиного податку поділяються на такі групи:

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

– не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

– обсяг доходу не перевищує 1 5000 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу,  оренди  та  оцінювання  нерухомого  майна  (гр. 70.31 КВЕД). Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.3.Загальна кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, а також середньооблікова кількість працівників юридичних осіб обраховується відповідно до підпункту 291.4.1 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України.

2.4.Порядок визначення доходу для  цілей оподаткування єдиним податком, а також для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування, склад цих доходів визначається статтею 292 Податкового кодексу України.

2.5.Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності окремими категоріями суб’єктів підприємницької діяльності встановлюються пунктом 291.5 статті 291 Податкового Кодексу України.

 1. Ставки та порядок обчислення податку

Ставки єдиного податку встановлюються Тур’є-истрянської сільською радою для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць.

 • 1.Для першої групи платників встановлюються ставки єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць, наведених у додатку 1 до рішення.

3.2.Ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у  межах  до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць, наведених у додатку 1.

 • 3.Для третьої групи платників єдиного податку встановлюється відсоткова ставка єдиного податку в розмірі:

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 • 4.Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої, третьої груп(фізичні особи-підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 2.2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу отриманого платниками першої або другої груп від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1або 2 пункту 291.4. статті 291 Податкового кодексу України.

 • 5.Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.2 цього розділу Положення:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 4 пункту 2.2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності», Податкового кодексу України.

 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
 • 6.У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
 • 7.У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку, а саме:
 • – для платників єдиного податку першої групи – 10% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
 • – для платників єдиного податку другої групи – 20% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Особливості застосування ставок, встановлених пунктами 3.2.-3.4 цього розділу, передбачені пунктом 293.8 статті293 Податкового кодексу України.

4.Податковий (звітний) період

4.1.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої та четвертої груп є календарний квартал.

4.2.Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних випадках  передбачені пунктами 294.2–294.7 статті 294 Податкового кодексу України.

5.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

 • Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо Тур’є-Бистрянська сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

 • Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
 • Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
 • Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
 • У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

              6.Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

6.1.Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів, такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

6.2.Платники єдиного податку третьої  групи (фізичні особи-підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

6.3.Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 Податкового кодексу України.

6.4. Платники податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

6.5. Порядок складення податкової декларації визначений пунктами 296.2, 296.4- 296.7 статті 296 Податкового кодексу України.

6.6.Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи-підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібно-роздрібної торгівельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

7.Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першо-третьої груп (фізичні особи-підприємці) та оподатковані згідно з цим Положенням;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.

7.2.Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7.1, цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у строки встановлені Податковим кодексом України.

7.3.Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

8.Відповідальність платника єдиного податку

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

Секретар сільської ради                                                В.Машкаринець

 

 

Додаток № 5

до рішення Тур’є-Бистрянської

сільської ради VII скликання

від  27. 06.2018 р. № 184

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про туристичний збір на території Тур’є-Бистрянської сільської ради

 

 1. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до бюджету села Тур’я Бистра.

            2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію с.Тур’я Бистра та отримують (спожи-вають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають у с. Тур’я Бистра, у тому числі на умовах договорів найму;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санатор-но-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров’я України;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

3. Ставка збору

3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсоток до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цього Положення.

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

5. Податкові агенти

5.1. Справляння збору здійснюється:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами та лікувально-оздоровчими закладами, сільськими садибами, що надають послуги з тимчасового розміщення на території Тур’є-Бистрянської сільської ради;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізо-ваних осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

6. Особливості справляння збору

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору

7.1. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

          7.4. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору здійснюється відповідно до податкового законодавства.

 

 

               Секретар сільської ради                                                   В.Машкаринець

 

 

Додаток № 6

до рішення Тур’є-Бистрянської

сільської ради VII скликання

від 27. 06. 2018 р. № 184

 

 

 

Розмір ставок єдиного податку для першої групи платників єдиного податку (у відсотках) до розміру прожиткового мінімум, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року

 

КВЕД Назва Розмір

ставки

01.6 Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність   
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництвi 10,0%
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництвi 10,0%
02.4 Надання допоміжних послуг у лiсовому господарствi  
02.40 Надання допоміжних послуг у лiсовому господарствi 10,0%
14 Виробництво одягу   
14.1 Виробництво одягу, крім хутряного   
14.11 Виробництво одягу зі шкіри за індивідуальним замовленням 10,0%
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу за індивідуальним замовленням 10,0%
14.14 Виробництво спіднього одягу за індивідуальним замовленням 10,0%
14.3 Виробництво трикотажного та в’язаного одягу   
14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів за індивідуальним замовлен-ням 10,0%
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу за індивідуальним за-мовленням 10,0%
15.2 Виробництво взуття   
15.20 Виробництво взуття за індивідуальним замовленням 10,0%
16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів за індивідуальним замовленням 10,0%
31.0 Виробництво меблів   
31.02 Виробництво кухонних меблів за індивідуальним замовленням 10,0%
31.09 Виробництво інших меблів за індивідуальним замовленням 10,0%
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів за індивідуальним замовленням 10,0%
45.2 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів   
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів за індивідуальним замовленням 10,0%
47.8 Роздрібна торгівля на ринках 10,0%
74.2 Діяльність у сфері фотографії 10,0%
95.2 Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку   
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення за індивідуальним замовленням 10,0%
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання за індиві-дуальним замовленням 10,0%
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів за індивідуальним замовленням 10,0%
95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння за індивідуальним замовленням 10,0%
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів за індивідуальним замовленням 10,0%
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку за індивіду-альним замовленням 10,0%
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів за індивідуаль-ним замовленням 10,0%
96.02 Надання послуг перукарнями 10,0%
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 10,0%

 

 

Секретар сільської ради                                      В.Машкаринець

 

 

                                                                                                    

Додаток № 7

до рішення Тур’є-Бистрянська

сільської ради VII скликання

від 27. 06. 2018 р. №184

 

 

Розмір ставок єдиного податку для другої групи платників єдиного податку (у відсотках) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

 

Код Назва код КВЕД 2005 Розмір ставки
A СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО    
01 Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг   20
01.4 Тваринництво    
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.21* 20
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 01.21* 20
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих 01.22* 20
01.45 Розведення овець і кіз 01.22* 20
01.46 Розведення свиней 01.23* 20
01.47 Розведення свійської птиці 01.24* 20
01.5 Змішане сільське господарство    
01.50 Змішане сільське господарство 01.30 20
01.7 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг    
01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг 01.50* 20
02 Лісове господарство та лісозаготівлі    
02.1 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві    
02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 01.12* 20
02.2 Лісозаготівлі    
02.20 Лісозаготівлі 02.01* 20
02.3 Збирання дикорослих недеревних продуктів    
02.30 Збирання дикорослих недеревних продуктів 01.12* 20
01.13*
02.01*
02.4 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві    
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 02.02 20
74.14*
03 Рибне господарство   15
03.1 Рибальство   15
10.7 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів    
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво боро-шняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 15.81* 15
10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 15.82 15
13 Текстильне виробництво   15
14 Виробництво одягу    
14.1 Виробництво одягу, крім хутряного    
14.11 Виробництво одягу зі шкіри 18.10* 20
14.12 Виробництво робочого одягу 18.21 15
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 18.22 15
14.14 Виробництво спіднього одягу 18.23 15
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 17.71* 15
18.24*
14.2 Виготовлення виробів із хутра    
14.20 Виготовлення виробів із хутра 18.30* 20
14.3 Виробництво трикотажного та в’язаного одягу    
14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 17.71* 20
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 17.72 20
16 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рос-линних матеріалів для плетіння   20
16.1 Лісопильне та стругальне виробництво    
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 02.01* 20
20.10
16.2 Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння    
16.21 Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону 20.20 20
16.22 Виробництво щитового паркету 20.30* 20
16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів 20.30* 20
16.24 Виробництво дерев’яної тари 20.40* 15
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 19.30* 15
20.51*
20.52*
36.63*
18 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації    
18.1 Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг    
18.11 Друкування газет 22.21 20
18.12 Друкування іншої продукції 21.22* 20
21.25*
22.22*
18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 22.24 20
22.25
18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг 22.23 20
18.2 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення    
18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 22.31 20
22.32
22.33
23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції    
23.3 Виробництво будівельних матеріалів із глини    
23.31 Виробництво керамічних плиток і плит 26.30 20
23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 26.40* 20
23.6 Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу    
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 26.61 20
23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва 26.62 20
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 26.63 20
23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей 26.64 20
23.65 Виготовлення виробів із волокнистого цементу 26.65 20
23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 26.66 20
23.7 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівель-ного каменю    
23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 26.70 20
25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і уста-тковання    
25.1 Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів    
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 28.11* 20
25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 28.12* 20
25.2 Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів    
25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 28.22* 20
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 28.21* 20
25.3 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення    
25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 28.30* 20
25.5 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія    
25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 28.40 20
25.6 Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів    
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 28.51 20
25.62 Механічне оброблення металевих виробів 28.52* 20
25.9 Виробництво інших готових металевих виробів    
25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 28.71* 20
25.92 Виробництво легких металевих паковань 28.72 20
25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 28.73 20
28.74*
25.94 Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів 28.74* 20
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 28.75* 20
31.62*
36.63*
31 Виробництво меблів    
31.0 Виробництво меблів    
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 35.50* 20
36.11*
36.12*
31.02 Виробництво кухонних меблів 36.11* 20
36.13*
31.03 Виробництво матраців 36.15 18
31.09 Виробництво інших меблів 36.11* 20
36.14*
33 Ремонт і монтаж машин і устатковання    
33.1 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання    
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 27.91* 20
31.10*
31.20*
31.62*
33.10*
33.20*
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 35.20* 20
35.43*
35.50*
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання 17.40* 20
17.52*
20.40*
20.51*
25.13*
25.21*
25.24*
26.15*
26.40*
26.81*
36.30*
36.50*
38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів    
38.1 Збирання відходів    
38.11 Збирання безпечних відходів 90.02* 20
90.03*
38.2 Оброблення та видалення відходів    
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів 14.50* 15
24.15*
90.02*
F БУДІВНИЦТВО    
41 Будівництво будівель    
41.1 Організація будівництва будівель    
41.10 Організація будівництва будівель 70.11* 20
41.2 Будівництво житлових і нежитлових будівель    
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 20.30* 20
25.23*
28.11*
45.21*
45.23*
42 Будівництво споруд 70.11*  
42.2 Будівництво комунікацій    
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 45.21* 20
42.9 Будівництво інших споруд    
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 45.21* 20
45.23*
43 Спеціалізовані будівельні роботи    
43.1 Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику    
43.11 Знесення 45.11* 20
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 45.11* 20
43.13 Розвідувальне буріння 45.12 20
43.2 Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи    
43.21 Електромонтажні роботи 45.31* 20
45.34*
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 45.31* 20
45.33
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 29.22* 20
45.31*
45.32
45.34*
43.3 Роботи із завершення будівництва    
43.31 Штукатурні роботи 45.41 20
43.32 Установлення столярних виробів 20.30* 20
25.23*
28.12*
45.42
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 45.43 20
43.34 Малярні роботи та скління 45.44 20
43.39 Інші роботи із завершення будівництва 45.45* 20
43.9 Інші спеціалізовані будівельні роботи    
43.91 Покрівельні роботи 20.30* 20
45.22*
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 45.21* 20
45.22*
45.24*
45.25*
45.45*
45.50
G ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ    
45 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт    
45.2 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів    
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 50.20* 20
45.3 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів    
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 50.30* 20
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 50.30* 15
45.4 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів    
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 50.40 20
46 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами   20
46.1 Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту    
46.2 Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами    
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 51.21 20
51.25
46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами 51.22 20
46.23 Оптова торгівля живими тваринами 51.23 20
46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою 51.24 20
46.3 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами   20
46.4 Оптова торгівля товарами господарського призначення   20
46.5 Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням   20
46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням 51.84 20
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього 51.43* 20
51.86
46.6 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням   20
46.7 Інші види спеціалізованої оптової торгівлі   20
46.9 Неспеціалізована оптова торгівля   20
47 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами   20
47.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах    
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями (крім підакцизних) (Перечин та за межами району/села району) 52.11 15/10
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району) 52.12 15/10
47.2 Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району)   15/10
47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району) 52.21 15/10
52.27
47.22 Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району) 52.22 15/10
47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району) 52.23 15/10
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району) 52.24 15/10
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах(Перечин та за межами району/села району) 52.27* 15/10
47.4 Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах    
47.41 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 52.48* 20
47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах 52.48* 20
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 52.45* 20
47.5 Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах    
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах(Перечин та за межами району/села району) 52.41 15/10
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району) 52.46 15/10
47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району) 52.44* 15/10
52.48*
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах(Перечин та за межами району/села району) 52.45* 15/10
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 52.44* 20
52.45*
52.48*
47.6 Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах    
47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 52.47* 20
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 52.47* 20
47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 52.45* 20
47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 52.48* 20
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 52.48* 20
47.7 Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах    
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району) 52.42 15/10
47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району) 52.43 15/10
47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 52.31 20
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 52.32 20
47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 52.33 20
47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 52.48* 15
47.77 Роздрібна торгівля годинниками в спеціалізованих магазинах 52.48* 20
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 52.48* 20
47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 52.50 20
52.63*
47.8 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках    
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями (крім підакцизних) 52.62* 15
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 52.62* 15
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 52.62* 15
47.9 Роздрібна торгівля поза магазинами    
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет 52.61 15
52.63*
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 52.63* 20
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР’ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ   15
49 Наземний і трубопровідний транспорт    
49.3 Інший пасажирський наземний транспорт    
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 60.21* 20
49.32 Надання послуг таксі 60.22 20
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 60.21* 20
60.23
49.4 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей    
49.41 Вантажний автомобільний транспорт 60.24* 20
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 60.24* 20
52 Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту    
52.1 Складське господарство    
52.10 Складське господарство 63.12 20
52.2 Допоміжна діяльність у сфері транспорту    
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 11.10* 20
50.20*
60.10*
63.21
52.24 Транспортне оброблення вантажів 63.11 20
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 63.40* 20
I ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ    
55 Тимчасове розміщування    
55.1 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування    
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 55.10 20
55.2 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання    
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 55.21* 20
55.23*
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 55.23* 20
56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями    
56.1 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування    
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 55.30 20
56.2 Постачання готових страв    
56.21 Постачання готових страв для подій 55.52* 15
56.29 Постачання інших готових страв 55.51 15
55.52*
56.3 Обслуговування напоями    
56.30 Обслуговування напоями (крім підакцизних) 55.40 15
J ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ    
58 Видавнича діяльність    
58.1 Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність    
58.11 Видання книг 22.11* 20
72.40*
58.12 Видання довідників і каталогів 22.11* 20
72.40*
58.13 Видання газет 22.12 20
72.40*
58.14 Видання журналів і періодичних видань 22.13 20
72.40*
58.19 Інші види видавничої діяльності 22.15 20
22.22*
72.40*
62.02 Консультування з питань інформатизації 72.10 20
72.22*
63 Надання інформаційних послуг    
63.9 Надання інших інформаційних послуг    
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 74.87* 20
K ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ    
66 Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування    
66.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення    
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 67.20* 20
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 67.20* 20
L ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ    
68 Операції з нерухомим майном    
68.2 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна    
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.20 20
69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку    
69.1 Діяльність у сфері права    
69.10 Діяльність у сфері права 74.11 20
69.2 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування    
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку (крім аудиту); консультування з питань оподаткування 74.12 20
70.2 Консультування з питань керування    
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності 05.01* 20
74.14*
71 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження    
71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування    
71.11 Діяльність у сфері архітектури 74.20* 20
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.20* 20
73 Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку    
73.1 Рекламна діяльність    
73.11 Рекламні агентства 74.40* 20
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 74.40* 20
74 Інша професійна, наукова та технічна діяльність    
74.1 Спеціалізована діяльність із дизайну    
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 74.87* 20
74.2 Діяльність у сфері фотографії    
74.20 Діяльність у сфері фотографії 74.20* 20
74.81
92.40*
74.3 Надання послуг перекладу    
74.30 Надання послуг перекладу 74.85* 20
75 Ветеринарна діяльність    
75.0 Ветеринарна діяльність    
75.00 Ветеринарна діяльність 85.20 20
N ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ    
77 Оренда, прокат і лізинг    
77.1 Надання в оренду автотранспортних засобів    
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 71.10 20
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 71.21* 20
77.2 Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку    
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 71.40* 20
77.22 Прокат відеозаписів і дисків 71.40* 20
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 71.40* 20
77.3 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів    
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 71.31 20
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання 71.32* 20
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютери 71.33 20
77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів 71.22 20
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у. 71.21* 20
71.32*
71.34
79 Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов’язана з цим діяльність    
79.1 Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів    
79.11 Діяльність туристичних агентств 63.30* 20
79.12 Діяльність туристичних операторів 63.30* 20
81.2 Діяльність із прибирання    
81.21 Загальне прибирання будинків 74.70* 20
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів 74.70* 20
81.29 Інші види діяльності із прибирання 74.70* 20
90.03*
85 Освіта    
85.1 Дошкільна освіта    
85.10 Дошкільна освіта 80.10* 15
85.2 Початкова освіта    
85.20 Початкова освіта 80.10* 20
85.5 Інші види освіти    
85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку 80.42* 20
92.62*
93.05*
85.52 Освіта у сфері культури 80.42* 20
92.34*
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. 80.42* 20
85.6  Допоміжна діяльність у сфері освіти     
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти 74.14* 20
Q ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ    
86 Охорона здоров’я    
86.2 Медична та стоматологічна практика    
86.21 Загальна медична практика 85.12* 20
86.22 Спеціалізована медична практика 85.12* 20
86.23 Стоматологічна практика 85.13* 20
86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я    
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 85.14* 20
R МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК    
93 Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг    
93.1 Діяльність у сфері спорту    
93.11 Функціонування спортивних споруд 92.61 20
92.62*
93.12 Діяльність спортивних клубів 92.62* 20
93.13 Діяльність фітнес-центрів 93.04* 20
93.19 Інша діяльність у сфері спорту 92.62* 20
93.2 Організування відпочинку та розваг    
93.21 Функціонування атракціонів і тематичних парків 92.33 20
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 92.34* 20
92.62*
92.72*
S НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ    
95 Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку    
95.1 Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку    
95.11 Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування 72.50* 20
95.12 Ремонт обладнання зв’язку 32.20* 20
52.74*
95.2 Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку    
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 52.72* 20
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 29.32* 20
52.72*
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 52.71 20
52.74*
95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 36.11* 20
36.12*
36.13*
36.14*
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 52.73 20
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 17.40* 20
36.30*
52.74*
96 Надання інших індивідуальних послуг    
96.0 Надання інших індивідуальних послуг    
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 93.01 20
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 93.02 15
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 93.03 20
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 93.04* 15
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 93.05* 15

 

Секретар сільської ради                                                      В.Машкаринець

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту