Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020рік
02.07.2019
Про  встановлення місцевих податків і зборів на території Тур´є – Полянської сільської ради
02.07.2019
Показати всі

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік

У К Р А Ї Н А

ТУР´Є – ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ     ДВАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                  Р І Ш Е Н Н Я                                                                            від   27 червня 2019року  № 314                                                 с.Т. Поляна

Про встановлення ставок та пільг із

сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки,

на 2020 рік

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017р. №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», сільська  рада вирішила:

 1. Установити з 01.01.2020р. на території Тур´є – Полянської сільської ради Перечинського району Закарпатської області:

1)ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2)пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2.Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Перечинської районної ради perechin-rada.gov.ua  та на інформаційному стенді в приміщенні адмінбудинку сільської ради.

3.Направити копію цього рішення до Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ у десятиденний термін для виконання.

4.Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти  на  постійну комісію  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності  (Окогріб Г.І.).

 

 

Сільський голова                                                І.М.Юсиба

 

Проект

Додаток 1
до рішення сесії Тур´є – Полянської

сільської ради VІІ скликання

від 27.06.2019 р. № 314

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня  2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2 Код району2 Код КОАТУУ2 Назва2
07 10 2123286200

 

 

 

Тур´є Полянська сільська рада

 

 

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови × × × × × ×
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності × × × × × ×
1110.3 Будинки садибного типу 0,50 0,50
1110.4 Будинки дачні та садові 1,5 1,5
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,50 0,50
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності × ×
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,50 0,50
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні × ×
1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,50 0,50
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців х х
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 х х
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 х х
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 х х
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 х х
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 х х
1130.9 Будинки для колективного проживання інші х х
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,50        0,50
1211.2 Мотелі 0,50 0,50
1211.3 Кемпінги х х
1211.4 Пансіонати х х
1211.5 Ресторани та бари 0,50 0,50
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,50 0,50
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,50 0,50
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,50 0,50
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,50 0,50
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,10
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування х х
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 х х
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 х х
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств х х
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші х х
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,50 0,50
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 × ×
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів × ×
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,50 0,50
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування × ×
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування × ×
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,50 0,50
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту х х
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту х х
1241.3 Будівлі міського електротранспорту х х
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту х х
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі х х
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг х х
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,50 0,50
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо х х
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,50 0,50
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,30 0,10
1242.2 Гаражі підземні х х
1242.3 Стоянки автомобільні криті х х
1242.4 Навіси для велосипедів х х
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 х х
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 х х
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 х х
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 х х
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 х х
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 х х
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 х х
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 х х
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 х х
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу х х
1252.2 Резервуари та ємності інші х х
1252.3 Силоси для зерна х х
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів х х
1252.5 Склади спеціальні товарні х х
1252.6 Холодильники х х
1252.7 Складські майданчики х х
1252.8 Склади універсальні х х
1252.9 Склади та сховища інші5 х х
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали х х
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів х х
1261.3 Цирки х х
1261.4 Казино, ігорні будинки х х
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки х х
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші х
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 х х
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 х х
1262.3 Технічні центри х х
1262.4 Планетарії5 х х
1262.5 Будівлі архівів5 х х
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 х х
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ х х
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів х х
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,01 0,01
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 х х
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,01 0,01
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 х х
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки х х
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 х х
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 х х
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 х х
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 х х
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 х х
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 х х
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 х х
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 х х
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо х х
1265.2 Басейни криті для плавання х х
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті х х
1265.4 Манежі легкоатлетичні х х
1265.5 Тири х х
1265.9 Зали спортивні інші х х
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 0,10 0,10
1271.2 Будівлі для птахівництва5 х х
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 х х
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 х х
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 х х
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 х х
1271.7 Будівлі рибного господарства5 х х
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 х х
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,10 0,10
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 х х
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали х х
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 х х
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 х х
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 х х
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 х х
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 х х
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 х х
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 х х
1274.4 Будівлі лазень та пралень х х
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів х х

 

 

Сільський  голова                                                                  І.М.Юсиба.

 

 

 

 

 

Проект

Додаток 2
до рішення Тур´є – Полянської

сільської ради VІІ скликання

від  27.06.2019р. № 314

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01.01. 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області2 Код району2 Код КОАТУУ2 Назва2
07 10 2123286200

 

 

 

Тур´є – Полянська сільська рада

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
– об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників АТО та членів їх сімей на період проходження служби;

 

100
– об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

100
об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які виховують  трьох і більше  дітей  віком до 18 років 100

 

Сільський голова                                                      І.М.Юсиба

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Тур´є Полянської  сільської ради

 Перечинського району Закарпатської області

«Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку на  2020 рік»

Аналіз регуляторного акту розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р.№308 (надалі – Аналіз).

1.Визначення проблеми.

Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним.

Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради. Податковим кодексом України ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотків від їх нормативної грошової оцінки. Ставка земельного податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності). Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного рішення – це приведення ставок плати за землю на території Тур´є Полянської сільської ради у відповідність до вимог чинного законодавства України. Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір плати за землю.

Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко спрямованої мети – приведення ставок плати за землю до вимог Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р.№483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та залучення додаткових коштів до бюджету Тур´є Полянської сільської ради.

Дія даного регуляторного акта поширюється на усіх землекористувачів та землевласників: територіальну громаду, суб’єктів господарювання, державні органи, органи місцевого самоврядування.

                                             Групи Так Ні
Громадяни +
Орган місцевого самоврядування +
Суб’єкти господарювання +
 1. 2. Визначення цілей регулювання

Метою запропонованого регуляторного акту є:

 • створення єдиного механізму справляння плати за землю;
 • вдосконалення земельних відносин на основі встановлення ставок плати за землю та диференціації ставок в залежності від цільового призначення земельної ділянки;
 • забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;
 • збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок перегляду ставок податку за землю та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток населених пунктів Тур´є – Полянської сільської ради.

3.Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнення
встановлених цілей.

3.1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернати Опис альтернативи
1.Збереження існуючого стану Збереження існуючого порядку (ставок) сплати земельного податку в узагальненому порядку за формами власності, без урахування цільового призначення земельної ділянки
2.Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки законодавством визначено, що встановлення місцевих податків належить до повноважень органів місцевого самоврядування
3.Прийняття запропонованого проекту рішення Забезпечить вирішення проблеми. Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевага обраного способу досягнення цілей полягає в тому, що даним регуляторним актом більш розширено, конкретизовано ставки земельного податку з урахуванням цільового призначення земельних ділянок. Надається можливість встановлення пільг зі сплати земельного податку за конкретними групами платників, категорією та цільовим призначення земельних ділянок.

3.2.Оцінки вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від поставлених цілей по збільшенню надходжень до сільського бюджету та фінансування соціально-економічного розвитку населених пунктів Тур´є – Полянської сільської ради. У разі не прийняття органом місцевого самоврядування рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Податкового кодексу України, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за мінімальними ставками.

Прийняття сільською радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

 1. 4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Для реалізації обрано альтернативу 3 – встановлення економічно обгрунтованих розмірів ставок земельного податку, щоб суб’єкти господарювання могли сплачувати податок, а бюджет наповнювався. Задекларовані цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки із сплати земельного податку у відповідність до вимог Податкового кодексу України, та враховано урядові рекомендації викладені у Постанові Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р.№483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

 1. 5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

 • прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість удосконалювати і зробити прозорим порядок та механізм визначення плати за землю з урахуванням цільового призначення земельних ділянок;
 • забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру земельного податку за використання земельних ділянок.
 1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

За результатами прийняття регуляторного акту має бути досягнуто цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу.

  Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування -забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

-забезпечення наповнення сільського бюджету та фінансування соціальних програм населених пунктів сільської ради

відсутні
Суб’єкти господарювання -встановлення чіткої процедури визначення ставок податку за землю;

-передбачуваність дій влади;

-прогнозування умов господарювання і витрат зумовлених використанням земельних ресурсів

Витрати пов’язані із сплатою податку за землю до сільського бюджету
Громада -додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток населених пунктів сільської ради Витрати пов’язані із сплатою податку за землю до сільського бюджету

 

 1. 7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Відповідно до вимог Податкового кодексу України строк дії даного рішення 1 рік.

 1. Визначення показників результативності дії результативного акту

Показниками результативності регуляторного акта є:

1.Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта.

2.Кількість об’єктів – платників місцевих податків та зборів, на яких поширюється дія запропонованого акта.

3.Рівень поінформованості платників місцевих податків та зборів.

9.Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до місцевого бюджету плати за землю.

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

 

Сільський голова                                                                           І.М.Юсиба

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Тур´є – Полянської сільської  ради Перечинського району Закарпатської області «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про запобігання корупції» з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акту.

1.Визначення та аналіз проблеми , яку передбачається розв’язати шляхом

 прийняття регуляторного акту.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим Кодексом України. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це місцевий податок, що сплачується платниками за об’єкти житлової нерухомості і зараховується до сільського бюджету.

У зв’язку з потребою встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для визначення надходжень до сільського бюджету Тур´є – Полянської сільської ради виникла необхідність у розробці та затвердженні на сесії Тур´є – Полянської сільської ради проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до сільського бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території Тур´є – Полянської сільської ради.

Дане питання не може бути вирішене за допомогою ринкових механізмів, оскільки Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції органів місцевого самоврядування належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

Проектом рішення Тур´є – Полянської  сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» затверджуються ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та встановлюються пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати даного податку.

 

 1. Цілі регулювання.

Цілями прийняття регуляторного акту є:

– Дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– Отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету Тур´є – Полянської сільської ради;

– Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановленої мети.

Альтернатива відсутня. Згідно вимог Податкового кодексу України податок на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки є обов’язковим.

Прийняття сільською радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визначені проблеми, оскільки проект рішення Тур´є – Полянської сільської  ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» повністю відповідає нормам Податкового кодексу України.

 

 1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми пропонується застосувати наступний механізм та заходи:

– встановлення ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб;

– встановлення ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб;

– встановлення пільг зі сплати податку на нерухоме майно;

– оприлюднення регуляторного акту в засобах масової інформації та на офіційному веб- сайті Перечинської районної ради.

 

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Можливість досягнення мети, передбаченої в розділі 2 даного аналізу проекту рішення Тур´є Полянської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» є цілком реальною, оскільки прийняття даного проекту рішення надає можливість:

– стабільного надходження коштів до сільського бюджету Тур´є – Полянської  сільської ради;

– збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

Позитивними факторами будуть:

– додаткові надходження до сільського  бюджету;

– здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні сільського бюджету.

 

 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Нижче наведена таблиця з очікуваними результатами прийняття рішення Тур´є – Полянської  сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік»

Сільська рада -Дотримання норм чинного законодавства;

-збільшення надходжень до міського бюджету;

– можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування

Процедура розробки регуляторного акту
Фізичні, юридичні особи та громадяни -Прозорий механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– вирішення соціальних проблем, проектів, покращення інфраструктури населених пунктів Новоселицької  сільської ради у зв’язку із збільшенням доходу у сільський бюджет

Витрати на сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. із збільшенням доходу у сільський  бюджет.

 

 

 1. Строк дії регуляторного акта.

Строк дії рішення Тур´є – Полянської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» встановлюється довгостроково, до внесення змін або до прийняття нових нормативно-правових актів.

 

 

 

 

8.Показники результативності регуляторного акта

. – кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; – сума надходжень до сільського бюджету від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– рівень поінформованості платників податку з основними положеннями регуляторного акту.

 1. Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом застосування базового та повторного відстеження.

      Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено до набрання чинності даного регуляторного акту.

     Повторне – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше, двох років з дня набрання чинності акту

 

 

Сільський голова                                                                                    І.М.Юсиба.

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту