Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення в Перечинському районі на 2016- 2020 роки (із змінами від 14.07.2016р.,15.09.2016р., 08.12.2016р.,20.04.2017р.,31.08.2017р.)

Про внесення змін та доповнень до Програми „Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2017-2020 роки (зі змінами від 10.10.2017року)
02.08.2018
І Н Ф О Р М А Ц І Я про результати діяльності місцевої прокуратури на території Перечинського району за 6 місяців 2018 року
02.08.2018
Показати всі

Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення в Перечинському районі на 2016- 2020 роки (із змінами від 14.07.2016р.,15.09.2016р., 08.12.2016р.,20.04.2017р.,31.08.2017р.)

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

                  Р І Ш Е Н Н Я                                                Проект

 

 ________ 2018 року                         м. Перечин                                  № _______

 

Про внесення змін та доповнень до Програми 

забезпечення реалізації державної політики у

сфері соціального захисту

населення  в Перечинському

 районі  на 2016- 2020 роки

(із змінами від 14.07.2016р.,15.09.2016р.,

08.12.2016р.,20.04.2017р.,31.08.2017р.)

 

Відповідно до   статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши    та обговоривши   зміни та доповнення  до Програми  забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення  в Перечинському районі  на 2016- 2020 роки (із змінами від 14.07.2016р., 15.09.2016р. 08.12.2016р.20.04.2017р.,31.08.2018р.), затвердженої рішенням районної ради від 31.03.2016р. № 96, районна рада вирішила:

 

  1. Внести зміни та доповнення до  Програми  забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення  в Перечинському районі  на 2016-2020 роки (із змінами від 14.07.2016р., 15.09.2016р. 08.12.2016р., 20.04.2017р.,31.08.2018р), затвердженої рішенням районної ради від 31.03.2016р. № 96:

 

1.1. Розділ 3“ Обсяги та джерела фінансування” викласти у новій редакції: “Фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить 1995735,00 (один мільйон дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч сімсот тридцять п’ять  гривень).

1.2. Додаток 1 “Заходи Програми”  розділу 3 Програми викласти у новій редакції ( додається).

  1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування внесених змін та доповнень до Програми.
  2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації  (Цвік В.І.) про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно  до 31 грудня протягом дії Програми.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради  з питань економічної реформи, планування, бюджету,

фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій   та регуляторної політики  ( Крупчинський Б.Ю.).

 

Голова ради                                                                             М. І. ЛАСКІН

 

 

  

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради «Про внесення змін до  Програми забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення  в Перечинському районі  на 2016- 2020 роки».

 

Відповідно до ст.  6 і 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України  Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, Про звернення громадян, Про державну допомогу сім’ям з дітьми , Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01. 2003 року № 117 Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”,    Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02. 2015 року № 106 Про удосконалення порядку надання житлових субсидій, Постанови Кабінету Міністрів України від 09.11. 2016 року № 787 Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій, на виконання  заходів “Регіонального плану із залучення домогосподарств у систему субсидій”, затверджених рішенням колегії обласної державної адміністрації від 24.10.2016р. розроблено зміни до Програми  забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення  в Перечинському районі  на 2016- 2020 роки».

Метою та завданням Програми є:

– здійснення дієвих заходів щодо матеріально-технічного забезпечення  управління  для забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району;

-створення зручних і сприятливих умов для призначення житлових субсидій, пільг, компенсацій, інших видів державної соціальної допомоги;

-спрощення процедури отримання необхідної інформації від уповноважених організацій;

-забезпечення контролю за призначенням та виплатою соціальних допомог;

-забезпечення відкритості і прозорості дій, роз’яснювальної роботи діючих законодачих актів з основних питань соціального захисту населення в найбільш віддалених населених пунктах району

Реалізація  Програми  сприятиме вирішенню у невідкладному порядку проблем матеріально-технічного забезпечення діяльності відділів управління соціального захисту населення щодо призначення та виплат соціальних допомог, пільг, компенсацій, надання житлових субсидій населенню.

 

Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації                                             В.ЦВІК

 

 

 

(додаток 1 до Програми)

                                                                                      Заходи Програми                                                                   (грн.)

                                                                                                                                                                                     № з/п Назва заходів Відповідальні виконавці 2016 2017 2018 2019 2020 Всього:
 

1.

Придбання програмного забезпечення, канцелярського приладдя, паперу, конвертів, бланків, журналів, марок для відправки службової кореспонденції, витратних та інших матеріалів до  комп’ютерної техніки, матеріалів, інвентарю, меблів, малоцінних предметів, передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150000

 

 

 

 

 

 

 

 

632000

2. Оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, поточного ремонту  комп’ютерної техніки, з технічного обслуговування програмного забезпечення,  за палітурні роботи, оплата послуг сторонніх фахівців з юидичних та консультативних послуг з проведення тендеру
3. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

4.

Сплата податків  та зборів, обовязкових платежів до бюджетів, плата за отримання ліцензій та акредитацію

 

5. Видатки на відрядження
 

6.

Придбання комп’ютерної техніки 18000 70000 70000 20000 20000 198000
 

7.

Оплата праці працівників для здійснення ними делегованих повноважень 177035 476300 512400     1165735
   

Всього

277035 646300 732400 170000 170000 1995735

Comments are closed.

Перейти до вмісту