Про внесення змін до Районної програми забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020 роки

Про внесення змін до районної Програми соціальної підтримки дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району на 2016-2018 роки (із змінами від 18.02.2016 року)
21.03.2018
Про Програму розвитку культури і мистецтва в районі на 2018 рік
21.03.2018
Показати всі

Про внесення змін до Районної програми забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020 роки

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять третя  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  16.03.2018                             м.Перечин                                    №     398

 

Про внесення змін до Районної

програми забезпечення жителів

району, які страждають на рідкісні

 (орфанні) захворювання,  лікарськими

засобами та відповідними харчовими

продуктами для спеціального дієтичного

 споживання на 2016-2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю внесення змін до Районної програми забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 30.06.2016 р. №147, районна рада вирішила:

                      

1.Внести зміни до Районної програми забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 30.06.2016 р. №147:

1.1 Додаток 2 до Районної програми «Перелік заходів Районної програми забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016 – 2020 роки», викласти в новій редакції (додається).

1.2.Додаток 3 до Районної програми «Обсяги та джерела фінансування» викласти в новій редакції  (додається).

  1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування внесених змін до Програми.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійні комісії районної ради: з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров”я, культури, молоді і спорту, зв”язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.) та з питань економічної реформи , планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

           Голова   ради                                                     М.І. Ласкін

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА

до проекту рішення ” Про внесення змін до Районної програми забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020 роки”

 

  1. Обґрунтування

Відповідно до статті 43 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  статті 53 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанови Кабінету Міністрів України від 31 Березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання», у зв’язку з збільшенням хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання у районі та значним збільшенням цін на лікарські засоби для таких хворих.

  1. Мета і шляхи її досягнення

Здійснення конкретних заходів щодо забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, що закуповуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування буде здійснюватись відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів районного бюджету, а також з інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

  1. Прогноз результатів

Виконання визначених Програмою заходів дозволить забезпечити хворих з рідкісними (орфанними) захворюваннями лікарськими засобами, виробами медичного призначення та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, удосконаленню медичної допомоги хворим на рідкісні (орфанні) захворювання та поліпшенню якості їх життя. Зниження рівня дитячої смертності.

 

Завідувач сектору                                                                І. С. Гавриляк

 

                           Додаток 2

                     до Програми

 

 Перелік заходів Районної програми забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016 – 2020 роки
№ з/п Назва заходу Термін вико-нання Відпові-дальні за виконання Джерела фінансу-вання Орієнтовні обсяги фінансування
Загальний обсяг,                            грн. За роками виконання
2016 2017 2018 2019 2020
1 Забезпечення медикаментами необхідними  для лікування (підтримки життя) хворих району з рідкісними хворобами, в тому числі: 2016-2020 Сектор охорони здоров”я райдерж-адміністрації, Центральна районна лікарня, органи місцевого самовряду-вання Районний

бюджет всього

1524800,0 12 400,0 12 400,0 500000,0 500000,0 500000,0
1.1. Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин в тому числі 468000,0 9 000,0 9 000,0 150000,0 150000,0 150000,0
1.2. Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму в тому числі 151000,0 500,0 500,0 50000,0 50000,0 50000,0
1.3. Рідкісні хвороби нервової системи в тому числі 300400,0 200,0 200,0 100000,0 100000,0 100000,0
1.4. Рідкісні хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини в тому числі 301000,0 500,0 500,0 100000,0 100000,0 100000,0
1.5. Рідкісні новоутворення     в тому числі 304400,0 2 200,0 2 200,0 100000,0 100000,0 100000,0
Забезпечення медикаментами необхідними  для лікування (підтримки життя) хворих району з рідкісними хворобами 2016-2020 Сектор охорони здоров’я райдержадмі-ністрації, Центральна районна лікарня, органи місцевого самовряду-вання Районний

бюджет

302000,0 1 000,0 1 000,0 100000,0 100000,0 100000,0
ВСЬОГО по заходу   1826800,0 13 400,0 13 400,0 600000,0 600000,0 600000,0
2 Забезпечення відповідниими харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування, що необхідне для лікування (підтримки життя) хворих району з рідкісними хворобами 2016-2020 Сектор охорони здоров”я райдержад-міністрації, Центральна районна лікарня, органи місцевого самовряду-вання              
Районний

бюджет

154000,0 2 000,0 2 000,0 50000,0 50000,0 50000,0
ВСЬОГО по заходу   154000,0 2 000,0 2 000,0 50000,0 50000,0 50000,0
РАЗОМ по Програмі Обласний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Місцевий 1980800,0 15 400,0 15 400,0 650000,0 650000,0 650000,0
  1980800,0 15 400,0 15 400,0 650000,0 650000,0 650000,0

 

       

             Заступник голови ради                                                                                 М.М.Петрішко

 

 

Додаток 3

до Програми 

 

Обсяги та джерела фінансування  обласної Програми

 

Обсяг коштів на  виконання Програми

(грн.)

 

Усього витрат на виконання Програми 2016 2017 2018 2019 2020
Усього, у тому числі

 

1980800,0 15 400,0 15 400,0 650000,0 650000,0 650000,0
Державний бюджет            
Обласний бюджет            
Районні, міські бюджети 1980800,0 15 400,0 15 400,0 650000,0 650000,0 650000,0

  

Заступник голови ради                                                М.М.Петрішко

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту