Про внесення змін до Програми енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016-2020 роки

Шановні вірники римо-католицької громади!
30.03.2018
Звіт про надходження запитів на інформацію за період з 02 січня по 31 березня 2018 року
03.04.2018
Показати всі

Про внесення змін до Програми енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016-2020 роки

                                              У К Р А Ї Н А

   ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Закарпатської області

25 сесія    VІІ    скликання

                                            Р І Ш Е Н Н Я                   проект

 

від                    2018 року №                                                                

м.Перечин

 

Про внесення змін до

Програми енергоефективності

та енергозбереження Перечинського

району на 2016-2020 роки 

 

         Відповідно до  статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши та обговоривши зміни до «Програми енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради від 15.09.2016 № 184,  районна рада вирішила:

 

  1. Внести зміни до «Програми енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради від 15.09.2016 № 184, виклавши додаток 2 Програми «Заходи з виконання Програми на 2018 рік » у новій редакції (додається).
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування змін до Програми.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури (Цвік Й.І.).

Голова ради                                                                                 М. Ласкін

 

Додаток 2

до Програми

 

Заходи з виконання Програми на 2018 рік

 

№ з\п  

Назва напряму діяльності

 

 

Назва заходу

 

Термін виконання заходу

 

 

Виконавці

 

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінан-сування, тис.грн. Очікуваний результат після впровадження заходу
1 Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням Відшкодування частини відсот-кової ставки за кредитами, отри-маними насе-ленням та ОСББ за заходами з енергозбереження  

 

 

2018

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва рай-держадміністрації  

 

Районний бюджет

 

 

 

150,0

Скорочення споживання природного газу населенням у межах 3-5 відс. за рік
2 Скорочення споживання енергоносіїв в бюджетній сфері  

Проведення енергетичного аудиту

 

2018

Структурні підрозділи рай-держадміністрації  

Районний бюджет

 

120,0

Формування переліку шля-хів та засобів економії па-ливно-енер-гетичних ре-сурсів на об»єктах бюджетної сфери району
3  

 

Зменшення видатків на оплату паливно-енергетич-них ресурсів

Заміна застарі-лого енергоєм-ного котельного обладнання, ре-монт системи опалення, мереж водопостачання та водовідведен-ня, заміна вікон-них і дверних блоків на енерго-ефективні, вста-новлення енер-гозберігаючих ламп  

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

Структурні підрозділи рай-держадміністрації

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

480,0

 

 

 

Зменшення тепловитрат,  підвищення енергетичної незалежності району

 

 

 

 

Comments are closed.