Засідала бюджетна комісія
17.07.2018
Про надання в оренду комунального майна
26.07.2018
Показати всі

Про внесення змін до договору купівлі-продажу

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________ сесія VII скликання

 

РІШЕННЯ

                                                           

                                                                                

«___» ___________ 2018 року          м.Перечин                                 № ____

 

 

Про внесення змін до договору купівлі-продажу

 

Відповідно до статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «СТС» № 17 від 18.07.018 р. про збільшення терміну виконання зобов’язань та внесення змін до пункту 6.3.1. договору купівлі-продажу об’єкта аукціону, у складі об’єкта незавершеного будівництва спільної комунальної власності територіальних громад разом з земельною ділянкою, на якій він розташований від 18.08.2008 р., враховуючи висновки постійних комісій районної ради, районна рада вирішила:

 

 1. Внести зміни до договору купівлі-продажу об’єкта аукціону, у складі об’єкта незавершеного будівництва спільної комунальної власності територіальних громад разом з земельною ділянкою, на якій він розташований від 18.08.2008 року, а саме:

пункт 6.3.1. Розділу 6 «Обов’язки покупця» договору, що викладений у редакції:

«6.3.1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва нежитлових будівель для комерційної діяльності та ввести в експлуатацію у строк 10 (десять) років з моменту укладення договору купівлі-продажу та його нотаріального посвідчення»,

змінити та викласти у новій редакції:

«6.3.1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва нежитлових будівель для комерційної діяльності та ввести в експлуатацію у строк 20 (двадцять) років з моменту укладення договору купівлі-продажу та його нотаріального посвідчення».

 1. Всі інші умови договору купівлі-продажу об’єкта аукціону, у складі об’єкта незавершеного будівництва спільної комунальної власності територіальних громад разом з земельною ділянкою, на якій він розташований від 18.08.2008 року залишаються незмінними.
 2. Відділу комунального майна та зв’язків з громадськістю районної ради (Луцяк В. І.) підготувати до укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТС» договір про внесення змін до договору купівлі-продажу об’єкта аукціону, у складі об’єкта незавершеного будівництва спільної комунальної власності територіальних громад разом з земельною ділянкою, на якій він розташований від 18.08.2008 року згідно прийнятого рішення.
 3. Уповноважити голову районної ради Ласкіна М. І. підписати з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТС» договір про внесення змін до договору купівлі-продажу об’єкта аукціону, у складі об’єкта незавершеного будівництва спільної комунальної власності територіальних громад разом з земельною ділянкою, на якій він розташований від 18.08.2008 року.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Петрішко М. М. та на постійну комісію районної ради з питань економічної реформи,планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б. Ю.)

 

 

Голова ради                                                                                 М. І. Ласкін

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення про внесення змін до договору купівлі-продажу

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТС» реалізовує інвестиційний проект по будівництву гірськолижного комплексу з об’єктами туристично-спортивного та оздоровчого призначення «Ужгород-Полонина Руна». Територія реалізації проекту охоплює землі Туричківської та Тур’я-Полянської сільських рад Перечинського району, в тому числі гору Полонина Руна. Рішенням десятої сесії п’ятого скликання Закарпатської обласної ради від 02 серпня 2007 року № 343 та Розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 05.09.2007 р. № 492 погоджено місце розташування гірськолижного комплексу з об’єктами туристично-спортивного та оздоровчого призначення «Ужгород-Полонина Руна».

Для реалізації вищезазначеного інвестпроекту, за результатами проведення аукціону між Перечинською районною радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «СТС» укладено Договір купівлі-продажу об’єкта аукціону, у складі об’єкта незавершеного будівництва спільної комунальної власності територіальних громад разом з земельною ділянкою, на якій він розташований від 18 серпня 2008 року (зареєстрованого в реєстрі за № 2811). Зі свого боку Товариство з обмеженою відповідальністю «СТС» в повній мірі виконало умови договору та вимоги Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині його оплати, а саме: сплатило за об’єкт аукціону 1 798 959 (один мільйон сімсот дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев’ять) гривень 25 коп.

Однією з умов даного Договору є завершення будівництва об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію у строк 10 років з моменту укладення договору купівлі-продажу, тобто до 18 серпня 2018 року.

Зважаючи на те, що в наслідок кризової ситуації, що склалася в економіці держави та вплинула на строки реалізації розпочатого компанією інвестиційного проекту «Ужгород-Полонина Руна», зміни в будівельному та інвестиційному законодавстві та відсутність будівельної документації, на підставі якої здійснювалось  будівництво об’єкту аукціону, Товариство просить прийняти рішення щодо внесення змін до пункту 6.3.1. договору купівлі-продажу об’єкта аукціону, у складі об’єкта незавершеного будівництва спільної комунальної власності територіальних громад разом з земельною ділянкою, на якій він розташований від 18 серпня 2008 року в частині збільшення строку завершення будівництва та здачу його в експлуатацію строком ще на 10 років, тобто до 18 серпня 2028 року.

Цивільний кодекс України (ст. 652) передбачає підставу для внесення змін до договору у разі істотної зміни обставин. Зміна обставин вважається істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, то уклали б договір на інших умовах. Зокрема, істотно змінився порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, який регламентується Постановою Кабінету міністрів України від 13.04.2011 р.              № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».

Зміни, які були внесені до цього нормативно-правового акту, ввели нові поняття, категорії та процедури, які потребують виготовлення нової дозвільної документації на об’єкт аукціону, що ускладнюється відсутністю документації взагалі, а саме:

 • відсутність технічної документації на об’єкт аукціону (підтверджується актом приймання-передачі від 19.05.2004 р.);
 • відсутність проектно-кошторисної документації на об’єкти військового містечка (підтверджується довідкою № 150/02-13 від 14.04.2006 р. Перечинської районної ради);
 • відсутні вихідні дані про об’єкти незавершеного будівництва, в т.ч. група капітальності, площа забудови, будівельний об’єм, будівельний паспорт тощо;
 • невідповідність відомостей щодо об’єктів, які містяться в матеріалах експертної оцінки та вихідних даних (документація щодо об’єктів відсутня, а експерт у звіті про експертну оцінку вказує дані невідомого походження, які не спираються на жоден документ);
 • інвентаризаційна справа № 5460 від 01.10.2004 р. на об’єкти незавершеного будівництва виготовлялась безпосередньо перед проведенням аукціону, а тому в ній відсутні будь-які вихідні дані щодо даного будівництва.
 • розбіжності у відомостях звітів про оцінку, які виготовлялись ПП «Експерт-центр» у 2006 році та звіту про оцінку, який виготовлявся ПП експертом-оцінювачем Гривобським Й. Й.

 

Окрім вищезазначеного, умовою договору купівлі-продажу об’єкта аукціону, у складі об’єкта незавершеного будівництва спільної комунальної власності територіальних громад разом з земельною ділянкою, на якій він розташований від 18 серпня 2008 року є завершення будівництва об’єктів незавершеного будівництва та введення їх в експлуатацію, однак, завершити будівництво об’єкту «Військове містечко № 1, Пістрялівська радіолокаційна станція» (відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 06.11.1995 р. № 894 «Про передачу нерухомого майна військових містечок, що перебуває у загальнодержавній власності, до власності областей») не представляється можливим за цільовим призначенням, визначеним умовами договору.

 

Враховуючи вищеперераховані обставини, що ускладнюють виконання умови щодо завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію, для приведення документації щодо об’єктів незавершеного будівництва у відповідність із нормами чинного законодавства, у зв’язку зі зміною будівельного законодавства та відсутністю вихідних даних щодо об’єктів незавершеного будівництва, є доцільним та необхідним збільшити термін виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «СТС» та внести зміни до пункту 6.3.1. договору купівлі-продажу об’єкта аукціону, у складі об’єкта незавершеного будівництва спільної комунальної власності територіальних громад разом з земельною ділянкою, на якій він розташований від 18 серпня 2008 року до 20 (двадцяти) років з моменту укладення договору та його нотаріального посвідчення.

По всім іншим умовам договору купівлі-продажу об’єкта аукціону, у складі об’єкта незавершеного будівництва спільної комунальної власності територіальних громад разом з земельною ділянкою, на якій він розташований від 18 серпня 2008 року Товариство з обмеженою відповідальністю «СТС» підтверджує свої зобов’язання.

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту