Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання 15 сесії сільської ради7 скликання від 29.06.2018р.№236 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Тур´я Полянської сільської ради»

Про план діяльності Тур’є-Бистрянської сільської ради з перегляду проектів регуляторних актів на 2019 рік
26.12.2018
Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання 15 сесії сільської ради від 29.06.2018р.№237 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019рік»
26.12.2018
Показати всі

Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання 15 сесії сільської ради7 скликання від 29.06.2018р.№236 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Тур´я Полянської сільської ради»

У К Р А Ї Н А

ТУРЯ ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВіСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ                                                                Р І Ш Е Н Н Я

                                              

від 21 грудня 2018року  №277

с.Т.Поляна

 

Про внесення змін до рішення  другого пленарного засідання      

 15 сесії сільської ради7 скликання від 29.06.2018р.№236

«Про  встановлення місцевих податків і зборів

на території Тур´я Полянської  сільської ради»

 

Керуючись ст.143 Конституції України, п.24 ст.26, ст.ст. 59,69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018році» №2245-VIII від 07.12.2017року, «Про внесення змін до Податквого кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» №2497- VIII від 10.07.2018р., сільська рада вирішила: 

       1.Внести зміни до рішення другого пленарного засідання 15 сесії Туря Полянської сільської ради 7 скликання від 29.06.2018р.№236 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Туря Полянської сільської ради», а саме:     

1.1. Пункт 4 Положення про плату за землю на території Туря Полянської сільської ради викласти в наступній редакції:

4.1. Податок за лісові землі складається із земельного податку та рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до рішення сесії сільської ради.

4.3. Ставки податку за один гектар лісових земель встановлюються відповідно до рішення сесії сільської ради.

1.2.Викласти додаток №5 «Положення про туристичний збір на території Туричківської сільської ради» в новій редакції.

  1. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Перечинської районної ради perechin-rada.gov.ua та на інформаційному стенді в приміщенні адмінбудинку сільської ради.

3.Направити копію цього рішення до Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ.

4.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019р.

5.Контороль за виконанням даного рішення покласти на  комісію  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності  ( Окогріб Г.І.).

 

 

 

Сільський голова                                                           І.М.Юсиба.

 

 

 

Додаток №5

до рішення другого пленарного засідання 15сесії сільської ради

VII скликання від 29.06 2018 року №236

(зі змінами від 21.12. 2018р.)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про туристичний збір  на території Тур´я Полянської сільської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3.Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4.Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

 

  1. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Туря Полянської сільської ради та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Туричківської сільської ради;

б) фізичні особи-резиденти, які мають місце проживання в Україні, які прибули у відрядженняабо тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років;

е) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

є)дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж)члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті             14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 

  1. База справляння збору

3.1.Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

 

  1. Ставка збору

4.1. Ставка збору встановлюється за рішенням Туричківської сільської ради за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,5 відсотка – для  внутрішнього туризму та 5 відсотків – для  в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

  1. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

5.1 Місця проживання (ночівлі):

а)готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б)житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі);

5.2. Справляння збору здійснюється:

а)юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 6.5 пункту 6 цього Положення, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 цього Положення;

б)квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в)юридичними особами, які уповноважуються Тур´я Полянською сільською радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з Тур´я Полянською сільською радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на дошці об’яв у приміщенні адмінбудинку сільської ради.

 

  1. Особливості справляння та порядок сплати збору

6.1.Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Тур´я Полянської сільської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається;

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Положення.

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку;

6.4. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно) на підставі рішення Туря Полянської сільської ради;

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають  у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду;

6.5. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу;

6.6.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

  1. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

7.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного збору на території Тур´я Полянської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

7.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Секретар сільської ради                                                              Н.С.Майор

 

  

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту