Про внесення змін до рішення 16 сесії сільської ради VІІ скликання від 22.06.2018 р. № 100 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Турицької сільської ради

Про внесення змін до рішень сільської ради щодо місцевих податків і зборів, що встановленні на території Тур’я-Реметівської сільської ради
26.12.2018
Про звіт голови районної ради
27.12.2018
Показати всі

Про внесення змін до рішення 16 сесії сільської ради VІІ скликання від 22.06.2018 р. № 100 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Турицької сільської ради

         УКРАЇНА

 

ТУРИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   ПЕРЕЧИНСЬКОГО  РАЙОНУ

                                Вісімнадцята   сесія  VІІ– го  скликання

                                              

             Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  24 грудня  2018 року  № 123                                                     с. Туриця

 

Про  внесення змін до  рішення 16  сесії

сільської ради VІІ скликання від 22.06.2018 р.

100 «Про  встановлення місцевих податків

і зборів на території Турицької сільської ради

 

Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Закону України від 23.11.2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», сільська рада вирішила:

 1. Внести до рішення 16-ї сесії сільської ради VІІ скликання від 22.06.2018 р. №100 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Турицької сільської ради» такі зміни:

1.1.  В додатку №3 «Положення про плату за землю» пп.3.2 п.2 викласти в такій редакції:

«3.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється Турицькою сільською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.»;

1.2. Викласти додаток №5 «Положення про туристичний збір» в новій редакції (додається).

 1. Внести до рішення 16-ї сесії сільської ради VІІ скликання від 22.06.2018 р. №102 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» такі зміни:

2.1. В додатку 1 до цього рішення у заголовку таблиці слова «за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено» змінити на «за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено»;

2.2. В додатку 1 до цього рішення у таблиці у рядках з кодами 09.01 «Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг», 09.02 «Для іншого лісогосподарського призначення», 09.03 «Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду» викласти текст в такій редакції:

09 Землі лісогосподарського призначення х х х х
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 0,10

 

0,10

 

0,10

 

0,10

 

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,10 0,10 0,10 0,10
09.03 Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,10

 

0,10

 

0,10

 

0,10

 

 1. Забезпечити оприлюднення цього рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Перечинської районної ради та на інформаційному стенді в приміщенні адмінбудинку сільської ради.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торгівельного обслуговування та комунальної власності .
 3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 

Сільський голова                                                                                  О.Д.Яцик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

до рішення Турицької сільської ради

VII скликання від 22.06. 2018 року

(зі змінами від 24.12. 2018р.)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

 

 1. Платники збору

 

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Турицької сільської ради та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Турицької сільської ради;

б) фізичні особи-резиденти, які мають місце проживання в Україні, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років;

е) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 

 1. База справляння збору

 

3.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

 

 1. Ставка збору

 

4.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,5 відсотка – для  внутрішнього туризму та 1,5 відсотка – для  в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

 1. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

 

5.1 Місця проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі);

5.2. Справляння збору здійснюється:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 6.5 пункту 6 цього Положення, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 цього Положення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Турицькою сільською радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з Турицькою сільською радю.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Перечинської районної ради.

 

 1. Особливості справляння та порядок сплати збору

 

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Турицької сільської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається;

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Положення.

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку;

6.4. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно) на підставі рішення Турицької сільської ради;

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають  у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду;

6.5. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу;

6.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 1. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

 

7.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного збору на території Турицької сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

7.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

Сільський голова                                                                                О.Д.Яцик

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту