Про  внесення  змін  до  Програми розвитку туризму в Перечинському районі  на 2016 – 2020 роки (із змінами від 22.12.2016 року, від 16.03.2018  року, від 14.03.2019 року)

Про хід  виконання Програми розвитку культури  і мистецтва в районі на 2019-2020 роки
23.03.2020
Про внесення змін до Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2019-2020  роки
23.03.2020
Показати всі

Про  внесення  змін  до  Програми розвитку туризму в Перечинському районі  на 2016 – 2020 роки (із змінами від 22.12.2016 року, від 16.03.2018  року, від 14.03.2019 року)

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Сорокова сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

17.03.2020                               м.Перечин                                            № 659

 

Про  внесення  змін  до  Програми

розвитку туризму в Перечинському

районі  на 2016 – 2020 роки (із змінами

від 22.12.2016 року, від 16.03.2018  року,

від 14.03.2019 року)

 

Відповідно до  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши зміни до Програми розвитку туризму  в Перечинському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням  районної ради  від 18.02.2016 року №59( із змінами від 22.12.2016 року, від 16.03.2018  року, від 14.03.2019 року), районна рада вирішила:

 

  1. Внести зміни до Програми розвитку туризму в Перечинському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради   від 18.02.2016 року №59( із змінами від 22.12.2016 року, від 16.03.2018  року, від 14.03.2019 року),:

1.1 додаток 2 до Програми «Заходи щодо фінансування  в 2020 році Програми розвитку туризму у Перечинському районі на 2016 – 2020 роки» викласти в новій редакції (додається).

1.2 додаток 3 до Програми «Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми   на 2020 рік »  викласти у новій редакції (додається).

  1. Начальнику фінансового управління районної державної адміністрації Гапак С.А.  передбачити кошти на фінансування внесених змін до Програми.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної державної адміністрації   Денисенко І.М. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.) .

 

 

Голова   ради                                                                           М.І. Ласкін

 

 

 

Додаток 2

до Програми

Зміни щодо фінансування  в 2020 році

Програми розвитку туризму у Перечинському районі на 2016 – 2020 роки

 

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за виконання Обсяги фінансува-ння (всьго тис. грн.) Потреба у фінансуванні на 2020 рік
Обласний бюджет

( тис. грн.)

Районний бюджет

( тис. грн.)

Інші джерела

(тис. грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Утримання існуючих, знаку-вання, маркування нових туристичних маршрутів територією району, забезпе-чення інформаційного обла-штування об”єктів історико-культурної спадщини 2016 – 2020 роки Районна державна адміністрація, виконкоми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 30,0 20,0 10,0
2. Розроблення та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів, встановлення інформаційних знаків, стендів тощо до історико-культурних пам”яток 2016 – 2020 роки Районна державна адміністрація,, виконкоми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 40,0 30,0 10,0
3. Проектування та облашту-вання на території району стоянок для авто-, вело- туристів оглядових майдан-чиків вздовж автомобільних доріг, встановлення туристичних знаків. Розроблення проектно-кошторисної документації. 2016 – 2020 роки Районна державна адміністрація,, виконкоми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 90,0 50,0 40,0
4. Сприяння модернізації матеріальної бази туристи-чної індустрії через представлення інвестиційних проектів на туристичних  та інвестиційних форумах тощо 2016 – 2020 роки Районна державна адміністрація,  виконкоми міської та сіль-ських, рад громадські орга-нізації, керівники туристично-рекреаційних закладів району 20,0 10,0 10,0
5. Популяризація районного туристичного продукту через участь у обласних, всеукра- їнських туристичних та міжнародних спеціалізованих заходах (ви-ставках, конференціях, засі-даннях за круглим столом, семінарах, тренінгах тощо) 2016 – 2020 роки Районна державна адміністрація, виконкоми міської та сіль-ських рад 20,0 10,0 10,0
6. Організація та участь у Міжнародній туристичній виставці “Тур”євроцентр Закарпаття” 2020 рік Районна державна адміністрація, керівники ту-ристично-рекре-аційних закладів району 25,0 5,0 20,0
7. Розробка та виготовлення щорічних  інформаційних видань (флаєрів, буклетів, довідників, біг-бордів, суве-нірної продукції тощо) про туристичний потенціал району, підготовка відеофільмів про іміджеві туристичні продукти району, тиражування СD-дисків тощо 2020 рік Районна державна адміністрація, керівники ту-ристично-рекре-аційних закладів району 60,0 30,0 30,0
8. Проведення маркетингових досліджень та моніторингу туристичних потоків у районі, підготовка обґрунто-ваних програм розвитку перспективних територій в туристичній галузі району 2016 – 2020 роки Районна державна адміністрація, виконкоми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 10,0 10,0
9. Організація та проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з метою  обміну досвідом між кращими практиками у галузі туризму 2020 рік Районна державна адміністрація,  виконкоми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 10,0 5,0 5,0
10. Підтримка проектів програм громадських організацій у сфері туризму, спрямованих на популяризацію туристич-ного потенціалу району через проведення конкурсу проектів 2016 – 2020 роки Районна державна адміністрація, виконкоми міської та сіль-ських рад, грома-дські організації 10,0 5,0 5,0
11. Підтримка розвитку сіль-ського туризму (проведення семінарів- навчань) 2020 рік Районна державна адміністрація, виконкоми міської та сіль-ських рад, грома-дські організації 10,0 5,0 5,0
12. Випуск щорічних каталогів про сільські садиби району 2020 рік Районна державна адміністрація, виконкоми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 15,0 10,0 5,0
13. Участь у презентаціях, виставках-ярмарках та інших спеціалізованих заходах з метою популяризації сіль-ського туризму 2020 рік Районна державна адміністрація, виконкоми міської та сіль-ських рад, грома-дські організації, власники сіль-ських садиб 20,0 15,0 5,0
14. Виготовлення та встанов-лення рекламно-інформацій-них щитів (біг-бордів,  банерів) про мережу турис-тичних закладів району 2020 рік Районна державна адміністрація 20,0 20,0
15. Виготовлення рекламних виставкових стендів, акри-лових підставок тощо для участі у різних  виставкових заходах 2020 рік Районна державна адміністрація 5,0 5,0
16. Облаштування туристично-інформаційних центрів шляхом передачі офісної та оргтехніки, обладнання та інвентарю, сувенірної і презентаційної продукції тощо у тимчасове безоплатне користування 2016 – 2020 роки Районна державна адміністрація 5,0 5,0
17. Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів Програми (придбання офісної та оргтехніки, обладнання та інвентарю, сувенірної і пре-зентаційної продукції тощо) 2020   20,0 20,0
  Всього     410,0 245,0 165,0

 

Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

 

 

Додаток 3

до Програми

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

на  2020 рік

 

№ з/п Джерела фінансування Обсяг фінансування, всього (тис. грн.)
1 2 3
1 Районний бюджет 245,0
2 Інші джерела 165,0
3 Всього 410,0

 

 

 

 

                        Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту