Про  внесення змін  до  Програми розвитку туризму в Перечинському районі на 2016 – 2020 роки( із змінами від 22.12.2016 року,16.03.2018 року)

Про районну  програму  національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2023 роки
20.03.2019
Про  внесення змін до рішення районної  ради від 26.11.2015 року № 8 «Про затвердження  персонального складу постійних  комісій  районної ради» ( із змінами від 17.11.2016 року,10.10 2017 року)
20.03.2019
Показати всі

Про  внесення змін  до  Програми розвитку туризму в Перечинському районі на 2016 – 2020 роки( із змінами від 22.12.2016 року,16.03.2018 року)

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцять друга    сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  14.03.2019                             м.Перечин                                    №     545

 

Про  внесення змін  до  Програми розвитку

туризму в Перечинському районі

на 2016 – 2020 роки( із змінами від 22.12.2016 року,

16.03.2018 року)

 

Відповідно до  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши зміни до Програми розвитку туризму  в Перечинському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням  районної ради  від  18.02.2016 року №59 ( із змінами від 22.12.2016 року,  16.03.2018 року),  районна рада вирішила:

 

  1. Внести зміни до Програми розвитку туризму в Перечинському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради   від 18.02.2016 року №59( із змінами від 22.12.2016 року,   16.03.2018 року) :

1.1. додаток 2 до Програми «Заходи щодо фінансування  в 2019 році Програми розвитку туризму у Перечинському районі на 2016 – 2020 роки» викласти в новій редакції (додається).

1.2 додаток 3 до Програми «Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми» викласти у новій редакції (додаються).

  1. Начальнику фінансового управління районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити кошти на фінансування внесених змін до Програми.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.)

 

 Голова   ради                                                                     М.І. Ласкін

 

Додаток 2

до Програми

Заходи щодо фінансування  в 2019 році

Програми розвитку туризму у Перечинському районі на 2016 – 2020 роки

 

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за виконання Обсяги фінансува-ння (урист тис. ури.) Потреба у фінансуванні на 2019 рік
Обласний бюджет

( тис. ури.)

Районний бюджет

( тис. ури.)

Інші джерела

(тис. ури.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Утримання існуючих, знаку-вання, маркування нових туристичних маршрутів територією району, забезпе-чення інформаційного обла-штування об»єктів історико-культурної спадщини 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, відділ культу-ри райдержадмі-ністрації, викон-коми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 50,0 30,0 20,0
2. Розроблення та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів, встановлення інформаційних знаків, стендів тощо до історико-культурних пам»яток 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, відділ культу-ри райдержадмі-ністрації, викон-коми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 40,0 30,0 10,0
3. Проектування та облашту-вання на території району стоянок для авто-, вело- туристів оглядових майдан-чиків вздовж автомобільних доріг, встановлення туристичних знаків. Розроблення проектно-кошторисної документації. 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, відділ культу-ри райдержадмі-ністрації, викон-коми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 90,0 50,0 40,0
4. Сприяння модернізації матеріальної бази туристи-чної індустрії через представлення інвестиційних проектів на туристичних  та інвестиційних форумах тощо 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, виконкоми міської та сіль-ських, рад громадські орга-нізації, керівники туристично-рекреаційних закладів району 30,0 20,0 10,0
5. Популяризація районного туристичного продукту через участь у обласних, всеукра- уристи туристичних та міжнародних спеціалізованих заходах (ви-ставках, конференціях, засі-даннях за круглим столом, семінарах, тренінгах тощо) 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, виконкоми міської та сіль-ських рад 60,0 40,0 20,0
6. Організація та участь у Міжнародній туристичній виставці «Тур»євроцентр Закарпаття» 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, керівники ту-ристично-рекре-аційних закладів району 50,0 30,0 20,0
7. Розробка та виготовлення щорічних  інформаційних видань (флаєрів, буклетів, довідників, сувенірної продукції тощо) про туристичний потенціал району, підготовка відеофільмів про іміджеві туристичні продукти району, тиражування СD-дисків тощо 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, керівники ту-ристично-рекре-аційних закладів району 110,0 80,0 30,0
8. Проведення маркетингових досліджень та моніторингу туристичних потоків у районі, підготовка обґрунто-ваних програм розвитку перспективних територій в туристичній галузі району 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, відділ культу-ри райдержадмі-ністрації, викон-коми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 30,0 20,0 10,0
9. Організація та проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з метою  обміну досвідом між кращими практиками у галузі туризму 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції, виконко-ми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 15,0 10,0 5,0
10. Підтримка проектів програм громадських організацій у сфері туризму, спрямованих на популяризацію уристи-ного потенціалу району через проведення конкурсу проектів 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми міської та сіль-ських рад, грома-дські організації 15,0 10,0 5,0
11. Підтримка розвитку сіль-ського туризму (проведення семінарів- навчань) 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції, виконкоми міської та сіль-ських рад, грома-дські організації 15,0 10,0 5,0
12. Випуск щорічних каталогів про сільські садиби району 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції, виконко-ми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 15,0 10,0 5,0
13. Участь у презентаціях, виставках-ярмарках та інших спеціалізованих заходах з метою популяризації сіль-ського туризму 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції, виконкоми міської та сіль-ських рад, грома-дські організації, власники сіль-ських садиб 20,0 15,0 5,0
14. Виготовлення та встанов-лення рекламно-інформацій-них щитів (біг-бордів,  банерів) про мережу турис-тичних закладів району 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції 20,0 15,0 5,0
15. Виготовлення рекламних виставкових стендів, акри-лових підставок тощо для участі у різних  виставкових заходах 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції 15,0 15,0
17. Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів Програми (придбання  оргтехніки, обладнання та інвентаря, сувенірної і презентаційної продукції тощо) 2019 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції 150,0 150,0
  Всього     710,0 520,0 190,0

 

 

 

Заступник голови ради                                                                                                    М.М.Петрішко

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

на  2019 рік

 

№ з/п Джерела фінансування Обсяг фінансування, всього (тис. грн.)
1 2 3
1 Районний бюджет 520,0
2 Інші джерела 190,0
3 Всього 710,0

 

 

     Заступник голови ради                                   М.М.Петрішко                                                         

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту