Про  внесення  змін  до  Програми розвитку туризму в Перечинському районі  на 2016 – 2020 роки (із змінами від 22.12.2016 року, від 16.03.2018  року, від 14.03.2019 року)
23.03.2020
Про внесення змін до Програми підтримки розвитку Тур’я – Реметівської дитячої  музичної  школи  на 2019-2020 роки
23.03.2020
Показати всі

Про внесення змін до Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2019-2020  роки

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Сорокова сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

17.03.2020                               м.Перечин                                            № 660

 

Про внесення змін до Програми

розвитку культури і мистецтва

в районі на 2019-2020  роки

 

Відповідно до  статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з перейменуванням  юридичної  особи  публічного  права  відділу культури  Перечинської  районної  державної  адміністрації  Закарпатської області у сектор  культури, молоді та спорту  Перечинської районної державної  адміністрації Закарпатської області, з метою дальшого розвитку культури і мистецтва  у районі, розглянувши та обговоривши   зміни   до Програми  розвитку культури і  мистецтва  в  районі  на  2019-2020  роки, затвердженої рішенням районної ради  від 20.12.2018 року № 507,  районна рада вирішила:

1.Внести зміни  до Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради  від  20.12.2018 року  № 507: Програму   викласти у  новій редакції, що додається.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Дупина В. М. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації  (Шеян  Ю.Ю.).

 

Голова ради                                                                            М.І.Ласкін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      рішення районної ради

                                                                           17.03.2020 № 660

 

ПРОГРАМА

розвитку культури  і  мистецтва  в  районі на 2020 рік

 

Зміни до Програми  розвитку культури і  мистецтва  в  районі  на  2019 – 2020  роки вносяться у зв’язку  з  перейменуванням  юридичної особи публічного права відділу культури Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області у сектор культури, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Мета  та  основні  завдання   Програми:

Забезпечення  конституційних  прав  на  доступ  до  надбань  культури  і  мистецтва, до  інформаційних  ресурсів  усіх  громадян  незалежно  від  національної  чи  релігійної  приналежності;

          Забезпечення  реалізації  державної  політики  в галузі  культури,  зміцнення  духовних  основ  українського  суспільства  шляхом  використання  культурної  спадщини  українського  народу, кращих  народних  звичаїв, традицій;

досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів  підтримки культурно-мистецької сфери;

основним завданням програми є реалізація основних заходів з відродження та розвитку української культури і культур усіх національних груп, які проживають у районі;

створення  умов  для  відродження  і  розвитку  культури  української  нації, культури  національних  меншин, які  проживають  на  території  району, розвиток  зв’язків  з  українцями, які  проживають  за  кордоном;

збереження  нематеріальної  культури, активізація  досліджень  у  сфері  культури  і  мистецтва;

забезпечення  збереження мережі культурно-освітніх закладів  району;

сприяння  розвитку колективів художньої самодіяльності, художніх народних промислів і ремесел;

з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді організувати проведення оглядів, конкурсів, фестивалів;

проводити літературно-мистецькі заходи, присвячені видатним історичним подіям в житті українського народу, визначним діячам культури і мистецтва;

вживати заходи щодо підтримки обдарованих дітей, учнів шкіл естетичного виховання;

забезпечити умови для створення нових колективів художньої самодіяльності;

брати участь у Всеукраїнських, Міжнародних, обласних оглядах, фестивалях, конкурсах;

сприяння  розвитку  музейної  справи;

створення  умов  для  розвитку  мистецької  освіти;

розвиток  бібліотечної  справи, забезпечення  оновлення  та  збереження  інформаційного  потенціалу  бібліотек  району;

збереження  та  підвищення  кваліфікації  кадрів, забезпечення  молодими  фахівцями, надання  допомоги  установам   культури  та  мистецтва, творчим  спілкам, самодіяльним  творчим  колективам;

зміцнення  матеріально – технічної  бази  культосвітніх  установ  району, інформатизація, створення  умов  для  розвитку  та  модернізації  інфраструктури  галузі  культури  і  мистецтва;

вишукати джерела фінансування, не забороненого законодавством.

Фінансування   заходів  Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків, передбачених бюджетом на поточний рік, коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми:

2020 рік – 2870,0 тис. грн.

Заходи щодо реалізації Програми додаються.

Очікуваний результат

Реалізація Програми забезпечить зміцнення духовних основ українського суспільства шляхом використання культурної спадщини українського народу, кращих народних звичаїв, традицій, обрядів; подальший розвиток бібліотечної справи.

Оптимізацію витрат бюджетних засобів, зосередження ресурсів на вирішенні пріоритетних завдань у галузі культури, модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази.

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

  1. Назва: Програма розвитку культури і мистецтва в районі на 2020 роки
  2. Підстава для розроблення: зміни до Програми розвитку культури і мистецтва  в  районі  на  2019 – 2020  роки вносяться у зв’язку  з  перейменуванням  юридичної особи публічного права відділу культури Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області у сектор культури, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області.
  3. Районний замовник або координатор: сектор культури, молоді та спорту районної державної адміністрації
  4. Мета: Стратегічне розв’язання проблеми розвитку культури нашого суспільства, його творчого потенціалу, відродження та розвитку української культури і культур всіх національностей, які проживають у районі.
  5. Початок: 2020 рік. Закінчення: 2020 рік.
  6. Етапи виконання: в один етап.
  7. Загальні обсяги фінансування: 3140,0 тис. грн., в тому числі: видатки районного бюджетів 2870,0  тис. грн.
  8. Очікувані результати виконання: Збільшення надходження платних послуг, краща організація концертної діяльності, задоволення духовних потреб населення.
  9. Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням, строки проведення звітності): райдержадміністрація, районна рада.

 

 

 

Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

 

 

Додаток  2                                                                                                                до Програми

Заходи щодо реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в районі

на 2020 рік

Проблемні  питання  галузі  культури,  вирішення яких  потребує  державної  підтримки

 

 

 

Термін  вико-нання Відпові-дальний виконавець Обсяги  фінансування (районний  бюджет) тис. грн. на 2020 рік
район-ний бюд-жет інші  джере-ла
1. Проведення  масових  заходів: новорічні  та  різдвяні  свята, вертепи, новорічні  ранки, карнавали; кущові  огляди  художньої самодіяльності, обмінні  концерти, проведення  конкурсів, фестивалів,  інших  заходів  в т.ч. національних  меншин: ромів  і  словаків; відзначення знаменних і пам’ятних  дат, річниця  визволення  України,  Закарпаття  від  німецько – фашистських  загарбників, роковини проголошення Карпатської  України,  літературно – мистецькі  вечори, приурочені  пам’яті  видатним  громадсько – політичним  діячам  культури: А. Волошину,     О. Духно-вичу, І. Франку, Лесі  Українки,   Т. Шев-ченку,  М. Підгірянки,    І. Гарайди та ін.; відзначення ювілейних дат та презентації видань місцевих письменників;

„8 Березня”, відзначення  „Всеукраїнського  Дня” працівників культури  та  аматорів  народного  мистецтва (районного  та  обласного), конкурс  „Красуня року”, „День  гумору, районна  гуморина „Полонинський ведмідь”, День  Святого Валентина;

творчий  звіт  колективів художньої самодіяльності району,   день Перемоги, районні  та  обласне свято словацької культури „Словенска веселіца”;

обласний відкритий  фестиваль  мистецтв  „Перечинщина  скликає  таланти”, обласний  фестиваль  „Лемківська  ватра”, Бойківські фестини, „Вертеп – 2019”, ярмарка – виставка писанок і великодніх  атрибутів, конкурси обдарованої  молоді; День захисту дітей, День Конституції України,  День молоді, День  Державного  Прапора, День Незалежності України, День  Гідності  і  Свободи;

Цикл  заходів  до  Дня  св. Миколая, щедрування, День  Збройних  Сил  України, комплекс заходів, спрямованих на захист суспільної моралі  та  інші заходи згідно плану роботи  та  кошторисів.

2020 рік Сектор  культури, молоді та спорту райдержад-міністрації

 

 

 

 

 

 

 

300,0 50,0  
2. Видавництво  книжок  місцевих  письменників, здійснення видавничої  діяльності  тощо 2020 рік 50,0 10,0  
3. Участь  колективів  художньої  самодіяльності  та  окремих  виконавців  району  у  звітному  концерті  Закарпатської  області  в  м. Київ;

участь  колективів  художньої  самодіяльності  району  та  окремих  виконавців  в районних, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних  фестивалях, конкурсах, концертних  програмах, святах, пленерах, виставках, ювілеях, вечорах  пам’яті, конференціях, семінарах.

2020 рік 50,0 10,0  
4. Покращення  матеріально – технічної  бази  культосвітніх  установ  району, придбання  сучасної  комп’ютерної  техніки, обладнання, устаткування меблів, музичних  інструментів, сценічних  костюмів. 2020 рік 150,0 20,0  
5. Придбання  автотранспортного  засобу 2020 рік 900,0 20,0  
6. Збереження, розвиток  і  охорона  культурної  спадщини, проведення  паспортизації  пам’яток  та  створення  їх  електронної  бази тощо. 2020 рік 80,0 10,0  
7. Інформатизація  установ  культури  і  мистецтва, придбання  оргтехніки, програмного  забезпечення тощо. 2020 рік 100,0 5,0  

8. Охорона,  розвиток  та  збереження  нематеріальної  традиційної  культури  району. Організація  вивчення  фольклорно – етнографічних  особливостей  району, фіксація  на  нових  носіях. Видавництво  спеціальної  літератури.

2020 рік 30,0 5,0  
9. Обладнання  пандусами  культосвітніх  установ  району 2020 рік 60,0 5,0  
10. Забезпечення  культосвітніх установ  пожежно – охоронними  засобами (заміри  опору  грозозахисту, пожежно – охоронні  сигналізації  тощо) 2020 рік 250,0 20,0  
11. Придбання пересувного відео проекційного комплексу для районного будинку культури з метою здійснення демонстрації кінофільмів у населених пунктах району. 2020 рік 100,0 5,0
12. Виготовлення  проектно – кошторисної  документації,  проведення  ремонтних  робіт (реконструкція, капітальний  і  поточний  ремонти)  Перечинського  районного  будинку культури. 2020 рік 300,0 20,0  
13. Виготовлення  проектно – кошторисних  документацій,  проведення  реконструкцій, капітальних  і  поточних  ремонтів  клубних  установ  району. 2020 рік 500,0 100,0  
ВСЬОГО :

 

  2870,0 270,0

 

 

Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

 

Додаток 3

до Програми

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування районної Програми

Джерело фінансування Обсяги фінансування всього тис. грн. За роками виконання тис. грн.

2020 рік

 Районний  бюджет 2870,0 2870,0
Інші джерела 270,0 270,0
Всього: 3140,0 3140,0

 

 

Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту