Про внесення змін до Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016 – 2019 роки (із змінами від 31.03.2016 року, від 16.09.2016 року, 08.12.2016 року)

Про внесення змін до рішення районної ради від 18.04.2018 року № 421 «Про вихід Перечинської районної ради із засновників бюджетної установи – Перечинська дитяча музична школа
24.10.2018
Про встановлення надбавки за вислугу років
24.10.2018
Показати всі

Про внесення змін до Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016 – 2019 роки (із змінами від 31.03.2016 року, від 16.09.2016 року, 08.12.2016 року)

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять восьма  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  18.10.2018                             м.Перечин                                    №     491

 

 

Про внесення змін до Програми

підвищення ефективності виконання

повноважень органами виконавчої

влади щодо реалізації державної

регіональної політики та впровадження

реформ на 2016 – 2019 роки

(із змінами від 31.03.2016 року,

від 16.09.2016 року, 08.12.2016 року)

 

Відповідно до   статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши зміни до Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 18 лютого 2016 року № 75 (із змінами від 31.03.2016 року, від 16.09.2016 року, 08.12.2016 року), районна рада вирішила:

 

  1. Внести зміни до Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 18 лютого 2016 року № 75 (із змінами від 31.03.2016 року, від 16.09.2016 року, 08.12.2016 року) , виклавши пункт 5 додатку 2 до Програми “Напрямки діяльності та заходи до Програми”   в новій редакції (додається).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Девіцьку Н.П. та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів , контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

Голова ради                                                                                М.І. Ласкін

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк

вико-нан­-

ня

заходу

Виконавці Джерела

фінансу­-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: Очікуваний результат

заходу

2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 103
1 .Забезпечення відкритої діяльності органів виконавчої влади з питань фінансової децентралізації, формування фінансово спроможних територіальних громад, впровадження реформ у всіх галузях та сферах діяльності та ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Проведення роз’яснювальних заходів з питань реалізації відповідно до законодавства програм соціально- економічного розвитку району з охопленням широкої аудиторії як працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівників бюджетних установ, так і громадян

 

 

Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства, з впровадження реформ у всіх галузях діяльності, змін до бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків, підвищення самостійності місцевих бюджетів та рішень про відповідні місцеві бюджети (книг, брошур, буклетів, пам’яток, листівок тощо), придбання паперу та друк, обмін досвідом, проведення семінарів, конференцій, нарад, навчань, практикумів, круглих столів тощо 2016-

2019

роки

Структурні підрозділи райдержад­міністрації Районний

бюджет

45,0 25,0   25,0 Забезпечення структурних підрозділів райдержадміні­страції, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, служб, секторів, бюджетних установ аналітичними, інформаційними, звітними та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рішень, аналізу та розв’язання проблем з виконання програм соціально-економічного розвитку області; покращення співпраці з місцевими громадами щодо вирішення питань впровадження реформ і ефективного виконання місцевих бюджетів; активізація участі громадськості в запланованих реформах, формуванні та реалізації державної регіональної політики
 

2. Створення баз даних та єдиного телекомунікаційного середовища, яке об’єднає високошвидкісні канали зв’язку, локальні мережі різного рівня з метою встановлення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів від витрат на утримання бюджетних установ і організацій до їх витрачання на соціально- важливі цілі

 

Створення високошвидкісних каналів зв’язку; комплексна підтримка програмно-технічного комплексу „Місцеві бюджети”,      АС „Казна”, інші ІЛС; підтримка єдиного телекомунікаційного середовища

 

2016-

2019

роки

 

Структурні підрозділи райдержад­міністрації

 

Районний

бюджет

 

25,0

 

50,0

 

50,0

 

50,0

 

Забезпечення систематичного обміну інформацією між структурними підрозділами райдержадміністрації, казначейством, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, служб, секторів, органами місцевого самоврядування

3. Інформування громад­ськості, організація та розроблення регіональних цільових програм, моніторинг програм розвитку району Висвітлення діяльності на телевізійних та радіо передачах, випуск тематичних сторінок у друкованих та електронних засобах масової інформації, на офіційному ВЕБ – сайті та в соціальних мережах з роз’ясненням норм законодавства з актуальних питань по впровадженню реформ; розроблення, моніторинг та виконання регіональних цільових програм та програм розвитку області: забезпечення оприлюднення інформації на ВЕБ – порталі Е-Оаіа,  Е-Тепсіег, тощо 2016 – 2019 роки Структурні підрозділи райдержад­міністрації Районний

бюджет

20,0 50,0 50,0 50,0 Забезпечення інформацією жителів району про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, залучення їх до розроблення та моніторингу регіональних цільових програм; підвищення відповідальності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за ефективністю витрачання бюджетних коштів
4. Надання якісного доступу до мережі Інтернет Створення високо-швидкісного доступу до мережі Інтернет 2016-2019 роки Структурні підрозділи райдержад­міністрації Районний

бюджет

10,0 25,0 25,0 25,0 Забезпечення конструктивної співпраці між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з місцевими громадами по питаннях впровадження реформ та соціально- економічного розвитку регіону
5. Надання оперативних консультацій, обговорення актуальних питань по впровадженню реформ та соціально-економічного розвитку району за участю фахівців;

забезпечення ком’ютерно- технологічної, ефективної матеріально-технічної і фінансової бази структурних підрозділів

райдержадміністрації, супровід програм розвитку; матеріальна підтримка працівників місцевих органів виконавчої влади

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів програми (придбання сучасних засобів інформатизації і зв’язку, транспортних засобів, програмного забезпечення, та його обслуговування, комп’ютерної техніки, сканерів, принтерів, витратних матеріалів, матеріальна підтримка працівників, інформаційно-технічне забезпечення Забезпечення органів виконавчої влади  паливно-мастильними матеріалами,запчастинами до автотранспорту,  ремонтом транспортного засобу, канцтоварами, меблями, папіром офісним, конвертами і марками,  квітковою продукцією, заправкою картриджів,  оплатою послуг зв’язку, оплата енергоносіїв та житлово-комунальних послуг, послуг за надання консультацій, сплата податків та зборів обов’язкових платежів до бюджету, видатків на відрядження,  тощо 2016-

2019

роки

Структурні підрозділи райдержад­міністрації Районний

бюджет

557,0 150,0 150,0 150,0 Забезпечення можливості виконувати ефективно та належним чином функції покладені на місцеві державні адміністрації; покращення та оновлення парку комп’ютерної та іншої техніки, матеріально-технічної і фінансової бази, що активізує участь громадськості, органів місцевого самоврядування, працівників бюджетних установ у формуванні та реалізації державної регіональної політики та надасть можливість врахувати думку громадськості у вирішенні завдань з впровадження реформ та соціально- економічного і культурного розвитку територій
РАЗОМ:         657,0 300,0 300,0 300,0  

Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту