Про внесення змін до Програми підтримки розвитку Тур’я – Реметівської  дитячої  музичної  школи  на 2019-2020 роки

Про внесення змін до Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2019-2020  роки
10.02.2020
Про хід виконання  Районної програми з ремонту та утримання доріг в населених            пунктах Перечинського району на 2016-2020 роки ( із змінами від 29.11.2017 року, від 14.12.2017 року, від 14.06.2018 року, 15.08.2018 року, 20.12.2018 року, 27.06.2019 року, 08.08.2019 року, 12.12.2019 року)
11.02.2020
Показати всі

Про внесення змін до Програми підтримки розвитку Тур’я – Реметівської  дитячої  музичної  школи  на 2019-2020 роки

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я           ПРОЕКТ

 

Від ______________року №_____

м.Перечин

Про внесення змін до Програми підтримки розвитку Тур’я – Реметівської  дитячої  музичної  школи  на 2019-2020 роки

 

Відповідно до  статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши та обговоривши   зміни   до Програми  розвитку культури і  мистецтва  в  районі  на  2019-2020  роки, з метою дальшого розвитку культури і мистецтва  у районі, районна рада вирішила:

 1. Зміни до Програми підтримки розвитку Тур’я – Реметівської  дитячої

музичної  школи  на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням  Перечинської районної ради  21.12.2018 № 508  викласти у редакції, що додається.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника

голови районної державної адміністрації ДУПИНА В. М. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту та зв’язків з громадськістю (ШЕЯНА  Ю.Ю.).

 

 

 

      Голова ради                                                                              Михайло ЛАСКІН

                                                                                                       

 


ПРОГРАМА

підтримки розвитку  Тур’я – Реметівської 

дитячої   музичної  школи  на 2020 роки

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ

Ця Програма визначає розв’язання першочергових проблем, які стоять перед дитячими музичними школами, як державними навчально-виховними закладами, головним завданням яких є естетичне виховання дітей та юнацтва. В школах закладається фундамент до занять музичною творчістю, здійснюється навчання дітей різним видам мистецтва, ведеться планомірна робота по збереженню духовних цінностей українського народу, кращих культурних традицій, притаманних нашому регіону, проводиться підготовка обдарованих дітей до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

Основним завданням Програми є реалізація заходів з відродження та розвитку української культури, пошук творчої самореалізації та всебічний розвиток і підтримка обдарованих дітей та юнацтва.

 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених бюджетом на поточний рік, коштів районного бюджету, а також за рахунок джерел не заборонених законодавством.

Орієнтований обсяг фінансування Програми  – 710,0 тис.грн.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Реалізація Програми забезпечить зміцнення духовних основ українського суспільства, шляхом використання культурної спадщини українського народу, покращення матеріально-технічної бази дитячої музичної  школи.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

змін до  Програми  підтримки  розвитку Тур’я – Реметівської  дитячої   музичної  школи  на  2019 – 2020 роки

 

Зміни до Програми  розвитку культури і  мистецтва  в  районі  на  2019-2020  роки вносяться у зв’язку  з  перейменуванням  юридичної особи публічного права відділу культури Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області у сектор культури, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області.

 

 

Завідувач сектору                                                                     Марія ПЕКАР

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 1. Назва: Програма підтримки розвитку Тур’я – Реметівської дитячої  музичної  школи  на 2020 рік.
 2. Підстава для розроблення: у зв’язку з  перейменуванням  юридичної особи публічного права відділу культури Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області у сектор культури, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області.
 3. Районний замовник або координатор: сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації.
 4. Мета: розв’язання проблем і підвищення ролі шкіл естетичного виховання – дитячих музичних шкіл, покращення навчально-виховної роботи, матеріально-технічної бази.
 5. Початок: 2020 рік. Закінчення: 2020 рік.
 6. Етапи виконання: в один етап.
 7. Загальні обсяги фінансування: 833,0 тис. грн., в тому числі: видатки районного бюджету 710,0 тис. грн.
 8. Очікувані результати виконання: краща організація навчально-виховної та концертної діяльності
 9. Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням, строки проведення звітності): райдержадміністрація, районна рада.

 

Додаток 2

до Програми

Заходи щодо реалізації Програми Підтримки розвитку   Тур’я-Реметівської    дитячої  музичної  школи  на 2020 рік

 

Найменування заходу

 

Термін  вико-нання Відповідаль-ний виконавець Обсяги  фінансування

тис. грн.

на 2020 рік

район-ний бюд-жет інші  дже-рела
1. Відкриття  школи  мистецтв  на  базі  Тур’я – Реметівської  дитячої  музичної  школи (створення  відділів образотворчого  мистецтва, хореографії;  виготовлення  документації, обладнання  партами, мольбертами  та  ін.) 2020 рік Сектор  культури, молоді та спорту райдержад-міністрації

 

 

 

 

 

 

 

100,0 5,0
2. Організація та проведення масових заходів: конкурси дитячих художніх колективів; „Свято першокласника”, звітний концерт учнів та вчителів школи; новорічні та Різдвяні свята. Участь  у  обласних  заходах. 20,0 5,0
3. Придбання музично – звукової апаратури, музичних інструментів, нотної літератури, посібників, канцелярських  товарів, поповнення фонетики  та ін. 200,0 10,0
4. Придбання сценічного одягу для зразкового дитячого фольклорно-інструментального гурту „Родина” 60,0 1,0
5. Придбання комп’ютерної  техніки (комп’ютера, принтера, ксерокса, сканера, колонок) 20,0 1.0
6. Настройка та  ремонт  музичних  інструментів 10,0 1,0
7. Виготовлення проектно – кошторисної документації та  проведення ремонтних робіт будівлі для Тур’я-Реметівської дитячої музичної школи 300,00 100,0
Всього:   710,0 123,0

 

Додаток 3

до Програми

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування районної Програми розвитку   Тур’я-Реметівської    дитячої  музичної  школи  на 2020 роки

Джерело фінансування Обсяги фінансування всього тис. грн. За роками виконання

 тис. грн.

2020 рік

Районний  бюджет 1420,0 710,0
Інші джерела 246,0 123,0
Всього: 833,0 833,0

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту