Про внесення змін до Програми енергоефективності та енергозбереження  Перечинського району на 2016-2020 роки (із змінами від 29.06.2017 року, від 14.06.2018 року, від 27.06.2019 року)

ОГОЛОШЕННЯ!
22.11.2019
Про внесення змін до Районної  програми з  ремонту та  утримання доріг в населених пунктах Перечинського району на 2016-2020 роки (із змінами від 29.11.2017 року, від 14.12.2017 року, від 14.06.2018 року, від 15.08.2018 року, від 20.12.2018 року, від 27.06.2019 року, від 8.08.2019 року )
22.11.2019
Показати всі

Про внесення змін до Програми енергоефективності та енергозбереження  Перечинського району на 2016-2020 роки (із змінами від 29.06.2017 року, від 14.06.2018 року, від 27.06.2019 року)

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

                                                 Закарпатської області

Тридцять сьома  сесія УІІ скликання

                                               Р І Ш Е Н Н Я                                  проект

 

від                          року  №               м.Перечин                          ___________

Про внесення змін до

Програми енергоефективності

та енергозбереження  Перечинського

району на 2016-2020 роки (із змінами від

29.06.2017 року, від 14.06.2018 року, від 27.06.2019 року)

 

         Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши та обговоривши зміни до   «Програми енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016-2020 роки» (із змінами від 29.06.2017 року, від 14.06.2018 року,  від 27.06.2019 року), затвердженої  рішенням   районної   ради від 15.09.2016

№ 184,  районна рада вирішила:

 

  1. Внести зміни до «Програми енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016-2020 роки» (із змінами від 29.06.2017 року, від 14.06.2018 року, від 27.06.2019 року), затвердженої рішенням районної ради від 15.09.2016 № 184, виклавши додаток 2 Заходи з виконання на 2020 рік Програми у новій редакції (додається).
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування змін до Програми.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури. (Цвік Й.І.).

 

 

Голова ради                                                                        М.І. ЛАСКІН

 

 

Додаток 2

до Програми

 

Заходи з виконання Програми на 2020 рік

№ з\п  

Назва напряму діяльності

 

 

Назва заходу

 

Термін виконання заходу

 

 

Виконавці

 

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінан-сування, тис.грн. Очікуваний результат після впровадження заходу
1 Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням Відшкодування частини відсот-кової ставки за кредитами, отри-маними насе-ленням та ОСББ за заходами з енергозбереження  

 

 

2020

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва рай-держадміністрації  

 

Районний бюджет

 

 

 

220,0

Скорочення споживання природного газу населенням у межах 3-5 відс. за рік
2 Скорочення споживання енергоносіїв в бюджетній сфері  

Проведення енергетичного аудиту

 

2020

Структурні підрозділи рай-держадміністрації  

Районний бюджет

 

120,0

Формування переліку шля-хів та засобів економії па-ливно-енер-гетичних ре-сурсів на об»єктах бюджетної сфери району
3 Зменшення видатків на оплату паливно-енергетич-них ресурсів Заміна застарі-лого енергоєм-ного котельного обладнання, ре-монт системи опалення, мереж водопостачання та водовідведен-ня, заміна вікон-них і дверних блоків на енерго-ефективні, вста-новлення енер-гозберігаючих ламп  

2020

Структурні підрозділи рай-держадміністрації Районний бюджет  

480,0

Зменшення тепловитрат,  підвищення енергетичної незалежності району

 

 

 

Пояснювальна записка

ло проекту рішення “Про внесення змін до Програми енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016-2020 роки”

 

 

Програми енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016-2020 роки спрямована на комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів усіма галузями суспільного господарства, розширення обсягів використання і сфери застосування нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів у районі.

 

Зміни до проекту рішення вносяться у зв»язку  зі зміною суми на відшкодування частини  відсоткової ставки за кредитами, отриманими населенням та ОСББ на заходи енергозбереження.

 

Начальник відділу інфраструктури,

житлово-комунального господарства

та будівництва райдержадміністрації                                    Іван ЛЕГЕЗА

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту