Про внесення змін до Програми енергоефективності та енергозбереження  Перечинського району на 2016-2020 роки(  із змінами  від 14.06.2018 року)

П Р О Т О К О Л засідання постійної комісії з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики
28.03.2019
                 Відомості про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли   у період з 01 січня  по 31 березня 2019 року
01.04.2019
Показати всі

Про внесення змін до Програми енергоефективності та енергозбереження  Перечинського району на 2016-2020 роки(  із змінами  від 14.06.2018 року)

 УКРАЇНА

        ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

      ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцять третя  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ                                                 Проект

 

                      2019    р.                     м.Перечин                                    №     

 

Про внесення змін до

Програми енергоефективності

та енергозбереження  Перечинського

району на 2016-2020 роки

(  із змінами  від 14.06.2018 року)

 

         Відповідно до   статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши та обговоривши зміни до   Програми енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016-2020 роки, затвердженої  рішенням   районної   ради від 15.09.2016

року  № 184 ( із змінами від 14.06.2018 року),  районна рада вирішила:

 

  1. Внести зміни до Програми енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 15.09.2016 № 184, виклавши додаток 2 «Заходи з виконання Програми на 2019 рік» у новій редакції (додається).
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування змін до Програми.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури. (Цвік Й.І.).

 

 

 

Голова ради                                                                                 М. ЛАСКІН

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

Заходи з виконання Програми на 2019 рік

№ з\п  

Назва напряму діяльності

 

 

Назва заходу

 

Термін виконання заходу

 

 

Виконавці

 

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінан-сування, тис.грн. Очікуваний результат після впровадження заходу
1 Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням Відшкодування частини відсот-кової ставки за кредитами, отри-маними насе-ленням та ОСББ за заходами з енергозбереження  

 

 

2019

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва рай-держадміністрації  

 

Районний бюджет

 

 

 

200,0

Скорочення споживання природного газу населенням у межах 3-5 відс. за рік
2 Скорочення споживання енергоносіїв в бюджетній сфері  

Проведення енергетичного аудиту

 

2019

Структурні підрозділи рай-держадміністрації  

Районний бюджет

 

120,0

Формування переліку шля-хів та засобів економії па-ливно-енер-гетичних ре-сурсів на об»єктах бюджетної сфери району
3 Зменшення видатків на оплату паливно-енергетич-них ресурсів Заміна застарі-лого енергоєм-ного котельного обладнання, ре-монт системи опалення, мереж водопостачання та водовідведен-ня, заміна вікон-них і дверних блоків на енерго-ефективні, вста-новлення енер-гозберігаючих ламп  

2019

Структурні підрозділи рай-держадміністрації Районний бюджет  

480,0

Зменшення тепловитрат,  підвищення енергетичної незалежності району

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту