Про  внесення змін до Програми енергоефективності та енергозбереження  Перечинського району на 2016-2020 роки (  із змінами  від 14.06.2018 року)

Про  внесення змін та доповнень до Програми  забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення  в Перечинському районі  на 2016- 2020 роки (із змінами від 14.07.2016 року, 15.09.2016 року, 08.12.2016 року, 20.04.2017 року, 31.08.2017 року, 18.10.2018 року)
04.07.2019
Про  внесення змін та доповнень до районної Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області на 2019 рік
04.07.2019
Показати всі

Про  внесення змін до Програми енергоефективності та енергозбереження  Перечинського району на 2016-2020 роки (  із змінами  від 14.06.2018 року)

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцять четверта сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

27.06.2019                              м.Перечин                                    №  578

 

Про  внесення змін до

Програми енергоефективності

та енергозбереження  Перечинського

району на 2016-2020 роки

(  із змінами  від 14.06.2018 року)

 

 

         Відповідно до   статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши  та обговоривши зміни до   «Програми енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016-2020 роки ( із змінами від 14.06.2018 року)»,  затвердженої  рішенням   районної   ради від 15.09.2016 року № 184, районна рада вирішила:

 

  1. Внести зміни до «Програми енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016-2020 роки ( із змінами від 14.06.2018 року)», затвердженої рішенням районної ради від 15.09.2016 року  № 184,  виклавши  додаток 2  «Заходи з виконання Програми на 2019 рік»    у новій редакції (додається).
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування змін до Програми.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури. (Цвік Й.І.).

 

 

Голова ради                                                                        М.І. Ласкін

 

                                                                                                                           Додаток 2

до рішення районної ради

                                                                                                                                        27.06.2019 № 578

 

Заходи з виконання Програми на 2019 рік

№ з\п  

Назва напряму діяльності

 

 

Назва заходу

 

Термін виконання заходу

 

 

Виконавці

 

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінан-сування, тис.грн. Очікуваний результат після впровадження заходу
1 Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням Відшкодування частини відсот-кової ставки за кредитами, отри-маними насе-ленням та ОСББ за заходами з енергозбереження  

 

 

2019

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміні-

страції

 

 

Районний бюджет

 

 

 

200,0

Скорочення споживання природного газу населенням у межах 3-5 відс. за рік
2 Скорочення споживання енергоносіїв в бюджетній сфері  

Проведення енергетичного аудиту

 

2019

Структурні підрозділи рай-держадміністрації  

Районний бюджет

 

120,0

Формування переліку шляхів та засобів економії па-ливно-енергетич-

них ресурсів на об»єктах бюджетної сфери району

3 Зменшення видатків на оплату паливно-енергетич-них ресурсів Заміна застарілого енергоємного котельного обладнання, ре-монт системи опалення, мереж водопостачання та водовідведен-ня, заміна вікон-них і дверних блоків на енерго-ефективні, вста-новлення енер-гозберігаючих ламп  

2019

Структурні підрозділи рай-держадміністрації Районний бюджет  

480,0

Зменшення тепловитрат,  підвищення енергетичної незалежності району

 

 

 Голова ради                                                                                             М.І.Ласкін

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту