Про Звернення депутатів Перечинської районної ради до Перечинської міської ради щодо передбачення коштів з міського бюджету на фінансування видатків Перечинської дитячої музичної школи
27.12.2017
Про надання дозволу на списання основних засобів
27.12.2017
Показати всі

Про утворення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр » Перечинської районної ради Закарпатської області

 

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять друга  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

21.12.2017                              м.Перечин                                    №     361

 

Про утворення комунальної

установи «Інклюзивно-ресурсний

центр » Перечинської районної ради

Закарпатської області

 

Відповідно до статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 231 Закону України «Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», розпорядження голови Закарпатської обласної ради від 23.08.2017 року № 442 «Про створення інклюзивно-ресурсного центру», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від  2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, районна рада вирішила:

 

 1. Утворити комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області.
 2. Затвердити Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр » Перечинської районної ради Закарпатської області (додається).
 3. Затвердити структуру комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр » Перечинської районної ради Закарпатської області (додається).

 

 1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) ередбачити видатки на утворення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області  під час формування районного бюджету.
 1. Визначити уповноваженим органом управління «Інклюзивно-ресурсним центром» Перечинської районної ради Закарпатської області відділ освіти, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області (Цапик В.Й.).
 2. Відділу освіти, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області (Цапик В.Й.) :

6.1. здійснити всі необхідні дії з  державної  реєстрації  статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр » відповідно до встановленого законодавством порядку.

6.2. вчинити дії щодо включення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області до мережі розпорядників та одержувачів коштів районного бюджету Перечинського району.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та на постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту,зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.); з питань економічних реформ, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

Голова  ради                                                                            М.І. Ласкін

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної  ради

 

21.12.2017 № 361

 

 

 

Структура

Комунальної  установи

«Інклюзивно – ресурсний центр»

Перечинської районної ради Закарпатської області

 

1.Адміністративно – управлінський підрозділ:

1.1. Директор.

 

 1. Спеціалісти обстежування та корекційно – розвиткової роботи:

 

2.1. Вчитель – логопед.

2.2. Вчитель – дефектолог.

2.3. Вчитель лікувальної фізкультури.

2.4. Практичний психолог

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради

                                                              21.12.2017 № 361

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ІНКЛЮЗИВНО –РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР »

Перечинської районної ради

Закарпатської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Перечин

2017

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» Перечинської  районної ради Закарпатської області (далі – Центр) є комунальною установою.

Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» Перечинської районної ради Закарпатської області;

Скорочене найменування українською мовою: ІРЦ ;

1.2. Центр створений рішенням Перечинської районної ради від 21.12.  2017 року ( 22 сесія VІІ скликання).

1.3. Засновником комунальної установи є Перечинська районна рада Закарпатської області (далі – Засновник), а уповноваженим ним органом – відділ освіти, молоді та спорту Перечинської районної ради.

Уповноважений орган здійснює фінансування комунальної установи, його матеріально-технічне забезпечення, центр повинен мати приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, Закон України  « Про місцеве самоврядування в Україні », а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

1.5. Юридична адреса Центру: вул..Ужгородська, 91 , м. Перечин, 89200.

1.6. Центр є юридичною особою, має печатку і штампи, бланки встановленого зразка, має мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

1.7. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

 

ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу.

2.2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Центру є:

2.2.1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;

2.2.2. Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги;

2.2.3. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

2.2.4. Ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань, за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;

2.2.5. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;

2.2.6. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;

2.2.7. Взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

2.2.8. Надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги  таким дітям;

2.2.9. Надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

2.2.10. Провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

2.2.11. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру, а також аналітичної інформації для відповідного центру.

2.2.12. Інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.

2.3. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

3.1. Центр є юридичною особою публічного права.

3.2. Центр користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління.

3.3. Центр здійснює господарську діяльність.

3.4. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Засновник та уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями засновник та уповноваженого органу управління.

3.7. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

4.1. Центр має право:

4.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

4.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

4.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

4.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

4.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

4.1.6. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;

4.2. З метою якісного виконання покладених завдань центр зобов’язаний:

4.2.1. У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

4.2.2. Вносити пропозиції засновнику, уповноваженому органу управління щодо удосконалення діяльності центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами;

4.2.3. Залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),
навчально-реабілітаційних центрів, для проведення комплексної оцінки.

4.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

 

 1. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

 

5.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

5.2. Засновник:

5.2.1. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Центру;

5.2.2. Призначає на посаду та звільняє з посади директора Центру;

5.2.3. Заслуховує звіт про діяльність Центру.

 

5.3. Уповноважений орган:

5.3.1. Організовує та проводить конкурси на зайняття посади директора Центру;

5.3.4. Залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічної допомоги шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів Центру;

5.3.5. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування центру та організації інклюзивного навчання;

5.3.6. Проводить моніторинг виконання рекомендацій центру підпорядкованими йому навчальними закладами.

5.4. Керівництво діяльністю центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з уповноваженим органом. На посаду директора центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

5.5. Директора Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

5.6. Директор Центру:

5.6.1. Планує та організовує роботу центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців центру;

5.6.2. Подає на затвердження засновнику проекти змін до Статуту;

5.6.3. Визначає граничну чисельність працівників Центру;

5.6.4. Призначає на посади фахівців центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства, затверджує їх посадові інструкції;

5.6.5. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

5.6.6. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах за погодженням з уповноваженим органом.

5.6.7. Розпоряджається за погодженням із засновником в установленому порядку майном центру та його коштами, затверджує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів центру;

5.6.8. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності центру;

5.6.9. Представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

5.6.10. Подає засновнику річний звіт про діяльність Центру.

5.6.11. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

5.7. У своїй діяльності центр підпорядковується відповідному структурному підрозділу з питань діяльності Центру  – відділу освіти, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації.

5.8. Штатний розпис центру, режим його роботи затверджується засновником за погодженням з уповноваженим органом.

 

 1. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

6.1. Діяльність центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури, медична сестра та бухгалтер.

6.2. На посади педагогічних працівників центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

6.3. Призначення на посади педагогічних  працівників центру здійснюється на конкурсній основі у порядку, визначеному засновником.

6.4. Обов’язки фахівців центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

6.5. Посади директора та фахівців центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.

6.6. Гранична чисельність фахівців центру становить 12 осіб. У разі потреби центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.

6.7. Для надання психолого-педагогічної допомоги в центрі можуть вводитись такі посади:

6.7.1. Вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

6.7.2. Вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

6.7.3.Практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на    12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

6.7.4. Вчителя лікувальної фізкультури з  розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

6.8. Посада прибиральника приміщень центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається.

6.9. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

6.10. Кількісний склад фахівців центру визначається з урахуванням потреб територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами.

 

VII. ФІНАНСОВО –ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

7.1. Матеріально-технічна база центру включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

7.2. Майно, закріплене за центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

7.3. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

7.4. Джерелами фінансування центра є кошти уповноваженого органу та кошти місцевого бюджету, а також можуть бути благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

7.5. Керівництво Центру несе відповідальність перед засновником, уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

VIII. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

8.1. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із Центром.

8.2. Трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

8.3. Право укладання колективного договору від імені власника надається директору Центру за погодженням з уповноваженим органом, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

8.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.5. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти районного бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці,  тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

8.6. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

8.7. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ЦЕНТРУ

 

9.1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію центру приймається засновником. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

9.2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.

9.3. Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту рішення «Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр » Перечинської районної ради»

 

 1. Обґрунтування

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 231 Закону України «Про освіту», на виконання п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», розпорядження голови Перечинської райдержадміністрації №228 від 26.10.2017 року «Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів створюється Інклюзивно-ресурсний центр шляхом реорганізації районної психолого-медико-педагогічної консультації, основними завданням яких було здійснення консультативної, методичної, психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової, аналітичної, прогностичної, профілактичної, просвітницької діяльності та проведення протягом року систематичних засідань з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

У відповідності до Положення про інклюзивно-ресурсний центр функції та повноваження районної психолого-медико-педагогічної консультації повинні бути передані інклюзивно-ресурсному центру, як окремій юридичній особі, створеною органами місцевого самоврядування.            Після припинення функціонування районної психолого-медико-педагогічної консультації та у разі відсутності інклюзивно-ресурсного центру у перечинському район в системі освіти району буде відсутня установа, яка має право на:- виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки;- підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини;- консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних працівників, з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому числі інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з реабілітаційними заходами, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей,  які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;- облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в регіоні з метою надання пропозицій органам управління освітою щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;- участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційними комісіями закладів охорони здоров’я);- організацію індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, насамперед зі складними та тяжкими вадами;- співпрацю з шкільними психолого-медико-педагогічними комісіями спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів);- надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;- системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання, за індивідуальною формою в домашніх умовах;- психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю;- залучення батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей;- просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості та інше.            Це у свою чергу може призвести до порушення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

 1. Мета та шляхи її досягнення

Робота інклюзивно-ресурсного центру спрямована на створення системи цілеспрямованого виявлення, підтримки, навчання та виховання, гармонійного розвитку дітей з особливими освітніми потребами у всіх навчальних закладах Перечинського району.

Інклюзивно-ресурсний центр створюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування буде здійснюватись відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів районного бюджету, а також з інших джерел не заборонених чинним законодавством України. Проект штатного розпису «Інклюзивно-ресурсного центру» розроблений відповідно до Положення та кількості дітей з особливими освітніми портебами, яким необхідна відповідна корекція та обстеження (табл.. 1)

 1. Прогноз результатів

Створення інклюзивно-ресурсного центру дасть можливість проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, сприятиме створенню системи цілеспрямованого виявлення, підтримки і розвитку дітей з обмеженими фізичними властивостями, забезпечити відповідними  освітніми потребами.

 

Начальник відділу                                                                            В. Цапик

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту