Про створення Тур’я-Реметівського опорного закладу загальної середньої світи  І-ІІІ ступенів Перечинської районної ради Закарпатської області  

Про роботу сектору освіти Перечинської районної державної адміністрації щодо забезпечення якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  в районі та перспективи розвитку
18.08.2020
Про створення Порошківського опорного закладу загальної середньої світи  І-ІІІ ступенів Перечинської районної ради Закарпатської області  
18.08.2020
Показати всі

Про створення Тур’я-Реметівського опорного закладу загальної середньої світи  І-ІІІ ступенів Перечинської районної ради Закарпатської області  

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________ VІІ скликання

 

РІШЕННЯ

                                                                                                             Проєкт

______________                       м. Перечин                                №_______

 

 

Про створення Туря-Реметівського опорного закладу

загальної середньої світи  І-ІІІ ступенів

Перечинської районної ради

Закарпатської області  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №532 „Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти”, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ, Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формуваньˮ, рішення сесії Перечинської районної ради №677 від 18.06.2020 року „Про затвердження умов проведення районного конкурсу на визначення опорного закладу освітиˮ, з метою підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі Перечинського району,  районна рада вирішила:

 

 1. Створити Тур’я-Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Перечинської районної  ради Закарпатської області та його філію шляхом реорганізації Тур’я-Реметівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, а також реорганізації (приєднання)  Липовецької загальноосвітньої школи І ступеня.
 2. Утворити філію Тур’я-Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області: Липовецька філія Тур’я-Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, яка знаходиться за адресою: 89215 с. Липовець, вул.Полонинська, 23, Перечинський район.
 3. Припинити юридичну особу: Липовецька загальноосвітня школа І ступеня (ЄДРПОУ 37916583);
 4. Доручити сектору освіти районної державної адміністрації (В.Цапик) :

4.1. Здійснити необхідні організаційні заходи, пов’язані з реорганізацією (шляхом приєднання) зазначених навчальних закладів, у порядку та в строки, визначені чинним законодавством України).

4.2. Здійснити організаційні заходи та забезпечити функціонування Тур’я-Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Перечинської районної ради Закарпатської області та його філії з 01.01.2021 року.

 1. Затвердити Статут Тур’я-Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Перечинської районної ради Закарпатської області, що додається.

6.Затвердити Положення про Липовецьку філію Тур’я-Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Перечинської районної ради Закарпатської області, що додається.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісіюз питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я,  культури, молоді  і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

 

Голова ради                                                                                   М.І Ласкін

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ______

сесії  ____ скликання

Перечинської районної ради

від _____ 2020    №____

                                                                               

 

 

 

                            Проєкт

 

С Т А Т У Т У

 

 

Тур’я-Реметівського опорного закладу

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Перечинської районної ради

Закарпатської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

І. Загальна частина

            1.1. Опорний загальноосвітній навчальний заклад Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів(скорочено ОЗСО Тур`я – Реметівська ЗОШ І – ІІІ ст.) Перечинського району Закарпатської області – це опорний загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та має філії.

             1.2.  Діяльність опорного загальноосвітнього навчального закладу  Тур`я – Реметівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   провадиться відповідно до Конституції України, Законів України “Про  освіту”,  “Про загальну середню освіту”, іншими  законодавчими  актами України, постановами Верховної  Ради України,  актами  Президента України, прийнятими відповідно до Конституції  та законів України, Кабінету Міністрів  України,  наказами  Міністерства освіти і науки України, інших  центральних органів виконавчої влади,  рішеннями місцевих  органів  виконавчої влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 р. № 778, Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 79)  та цим Статутом.

1.3.  Юридична адреса: 89221, вул.Центральна, 24А, с. Тур`я – Ремета

Перечинський район  Закарпатська область

1.4 Повна назва: Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

1.5. Засновником опорного закладу та його філій є Перечинська районна рада Закарпатської області.. Засновник затверджує Статут опорного закладу, вносить до нього зміни та здійснює інші дії.

1.6. Опорний заклад є правонаступником реорганізованих шляхом приєднання навчальних закладів Перечинської районної ради Закарпатської  області: Липовецька філія Тур’я-Реметівського ОЗЗСО стосовно балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів.

1.7. Опорний заклад має у своєму складі філії. Філії опорного закладу не є юридичними особами. Філії функціонують на підставі цього Статуту та Положень про філії опорного закладу, затверджених рішенням….. сесії Перечинської районної ради ….скликання від………. «Про створення освітніх округів та опорних навчальних закладів Перечинського району» № ….. Філії виконують функції закладів дошкільної освіти, початкової або основної школи, за рішенням засновника.

1.8. Головною метою опорного закладу, його філій є реалізація права.

1.8. Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів є юридичною особою, може мати рахунки в установах банків, самостійний баланс, має штамп, печатку, ідентифікаційний номер, бланк зі своїм повним найменуванням, емблему закладу.

Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів є неприбутковою організацією.

1.9. Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  здійснює повноваження, визначені законами України та іншими нормативно-правовими документами.

1.10.  Головною метою Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

1.11. Основними завданнями Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів   є:

– створення умов для різнобічного розвитку учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;

– формування основних норм загальнолюдської моралі;

– створення умов для здобуття учнями загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів повної загальноосвітньої середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів.

1.12. Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним

1.13. Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за безпечні умови освітньої діяльності, дотримання державних стандартів освіти, дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами, дотримання фінансової дисципліни.

ІІ. Діяльність Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

 

2.1. Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

2.2. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

2.3. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів може направляти учнів шкіл до  міжшкільних  навчально-виробничих  комбінатів, узгодивши  порядок  спільної роботи,  розклад занять, навчальне навантаження.  Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів приймає рішення про введення курсу словацької мови з першого класу, бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять , їх успішністю.

2.4. Індивідуальне навчання в Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів організовуються  відповідно до положень про індивідуальне навчання у системі загальної  середньої  освіти,  затверджених Міністерством освіти і науки України.

Поділ  класів  на  групи для вивчення окремих предметів здійснюється   згідно з нормативами,  встановленими Міністерством освіти і науки України.

2.5. Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів    може мати різноманітну спеціалізацію в т.ч. (художньо-естетичну, суспільно-гуманітарну, природничу, спортивно-оздоровчу тощо).

2.6. Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  може входити до складу об’єднання  з іншими навчальними закладами.

2.7. Керівник Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами,  що  регламентують організацію освітнього процесу.

2.8. Для зарахування учня до Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей, які  вступають  до  першого  класу).

2.9. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти.

2.10. Іноземні громадяни та особи без  громадянства зараховуються до опорного навчального закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

 

ІІІ. Організація освітнього  процесу

 

            3.1. Режим роботи Опорного Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів встановлюються засновником  відповідно до законодавства про освіту.

3.2. Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  проводить свою діяльність відповідно до плану роботи. Плани роботи (річний і перспективний) затверджуються педагогічною радою і погоджуються з відділом освіти.

У робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

У шкільному – регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

3.3. Організація освітнього процесу в Тур`я – Реметівському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів здійснюється відповідно до положень про загальноосвітній навчальний заклад та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

3.4. Робочі навчальні плани Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів   затверджуються   педагогічною радою.

3.5. Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та свого Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.6. У шкільному підрозділі навчання здійснюється  за груповою та індивідуальною формою навчання. У закладі можуть бути  утворені класи (групи) інклюзивного навчання.

3.7. Відповідно  до  поданих  батьками  або  особами,  які  їх замінюють,  заяв Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  за  погодженням  з  відповідним  органом управління освітою створює  умови  для  прискореного  навчання .

3.8.  Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів   може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі  згідно  з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

3.9. Навчальний  рік  у  Тур`я – Реметівському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.10. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим  роботи) встановлюються Опорним загальноосвітнім навчальним закладом Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів у межах  часу,  передбаченого   робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

3.11. Загальна  тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш, як 30 календарних днів.

3.12. Тривалість уроків становить:  у 1-х класах – 35  хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

3.13. Зміна тривалості   уроків   допускається   за  погодженням  з відповідними органами   управління    освітою    та    державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.14. Для учнів  5-9-х  класів  допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і  контрольних  робіт,  написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х  класах допускається проведення  підряд  двох  уроків  з  одного  предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних  дисциплін (предметів).

3.15. Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів може обрати інші,  крім уроку,  форми  організації освітнього процесу процесу.

3.16. Тривалість    перерв   між   уроками   встановлюється   з урахуванням  потреби  в   організації   активного   відпочинку   і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроку) – 20 хвилин.

3.17. Розклад  уроків  складається   відповідно   до   робочого навчального   плану  з   дотриманням   педагогічних  та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником опорного навчального закладу.

3.18.  Відволікання учнів від навчальних занять для  проведення інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.19. Залучення учнів  до  видів  діяльності,  не  передбачених навчальною   програмою   та  робочим  навчальним  планом, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків, або осіб, які їх замінюють.

3.20. Зміст,  обсяг  і  характер  домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог з   урахуванням   вимог   навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

            4.1. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за критеріями, визначеними Міністерством освіти і науки  України.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів  протягом навчального року здійснюється у класних журналах та журналах груп, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради може надаватися словесна  характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів .

4.4. Поведінка учнів оцінюється: зразкова, добра, задовільна, незадовільна. При оцінюванні поведінки учнів враховується думка вчителів, класних керівників і громадських організацій  закладу.  До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

4.5. Навчання у випускних  (4-х,  9-х  і  11-х )  класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації.

Порядок переведення і випуску учнів визначається відповідними документами Міністерства освіти і науки України.

4.6. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.7. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.8. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.9. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається  свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I—II рівня акредитації.

4.10.  Учням,  які  закінчили  старшу  школу  (11-й клас), видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ
до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів  і форм власності.

4.11.  Випускникам  9-х,  11-х класів,  які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

4.12. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити
навчання екстерном.

4.13. За  відмінні  успіхи  в навчанні учні 2-8-х,  10-х  класів  можуть  бути нагороджені  у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку.

4.14. Свідоцтва  про  базову загальну середню освіту,  атестати про повну загальну середню освіту та  відповідні  додатки  до  них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за  дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів,  золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється  Міністерством освіти і науки України,  іншими центральними органами виконавчої влади,  відповідними місцевими органами управління освітою.

 

             

 1. V. Виховний процес в Тур`я – Реметівському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

 

            5.1. Виховання  учнів здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

5.2.  Цілі  виховного процесу в в Тур`я – Реметівському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів визначаються на основі принципів, закладених у Конституції  та  законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3.  У в Тур`я – Реметівському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів забороняється   утворення   та  діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення  учнів  до вступу в будь-які об’єднання  громадян,  громадські,  громадсько-політичні, релігійні   організації  і  воєнізовані  формування,  а  також  до діяльності в зазначених організаціях,  участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4.  Дисципліна дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку та Статуту Опорного загальноосвітнього навчального закладу Тур`я – Реметівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів забороняється.

 1. VI. Учасники освітнього процесу

 

            6.1. Учасниками освітнього процесу Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів є учні, керівники, педагогічні, медичні та інші працівники, психологи, бібліотекарі, спеціалісти ,  батьки  або   особи,   які   їх замінюють.

6.2.  Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов’язки, визначаються Законами України «Про освіту»,  «Про  загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про працю», іншими актами законодавства,  цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

6.3.  Учень  – особа,  яка навчається і виховується в загальноосвітньому навчальному закладі.

6.4.  Учні мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • вибір форм навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально -технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;
 • участь у різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у  тому  числі   платних,   навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;
 • участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • повагу до людської гідності, вільне вираження   поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчально-виховного комплексу відповідно до Статуту та правил  поведінки школярів;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • носити форму встановленого зразка (за погодженням із батьками)

6.6. Учні залучаються за їх згодою та  згодою  батьків або осіб,  які їх замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно  корисної  праці  відповідно до Статуту   і   правил внутрішнього   розпорядку  з  урахуванням  віку,  статі,  фізичних можливостей.

6.7. За  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх   обов’язків,   порушення   Статуту,  правил  поведінки школярів на  них  можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до закону.

6.8. Педагогічним  працівником  повинна  бути особа з високими моральними  якостями,  яка  має  відповідну  педагогічну   освіту, належний     рівень     професійної     підготовки,     забезпечує результативність та якість своєї  роботи,  фізичний  та  психічний стан  здоров’я  якої  дає  змогу виконувати професійні обов’язки в навчально-виховному комплексі системи загальної середньої освіти.

6.9. До педагогічної діяльності  у Тур`я – Реметівському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів не  допускаються особи,  яким вона заборонена за медичними показаннями,  за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.10. Призначення  на посаду,  звільнення з посади педагогічних та інших працівників,  інші трудові відносини  регулюються законодавством  про  працю,  Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

Обсяг педагогічного    навантаження   вчителів   визначається відповідно до законодавства керівником опорного загальноосвітнього навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим  навчальним  планом, або  за  письмовою  згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.11.  Керівник Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів призначає класних, керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками,  права  та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом.

6.12.  Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання   професійних  обов’язків  крім  випадків,  передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у  видах  робіт, не передбачених робочим навчальним планом,  навчальними програмами та іншими документами,  що  регламентують  діяльність  опорного загальноосвітнього навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.13.  Педагогічні   працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки  України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель (вихователь) — методист”, “педагог — організатор — методист” та інші.

 

6.14. Педагогічні працівники мають право:

 • самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, нешкідливі для здоров’я учнів;
 • брати участь у роботі методичних  об’єднань,  нарад, зборів та інших органів  самоврядування  Опорного загальноосвітнього навчального закладу,  в  заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї  кваліфікації; навчатися   у   вищих   навчальних  інших закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • проводити в     установленому    порядку    науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити керівництву загальноосвітнього навчального закладу і  органам  управління  освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та  бути  членами  інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушувати питання захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності.

6.15.   Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Опорного загальноосвітнього навчального закладу;
 • сприяти розвитку інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також збереженню їх здоров’я;
 • виховувати повагу до   державної    символіки,    принципів загальнолюдської моралі;
 • носити одяг, який відповідає вимогам ділового етикету;
 • виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів шанобливе ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,   етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 • постійно підвищувати свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази керівника   Опорного загальноосвітнього навчального закладу, органів управління освітою;
 • вести відповідну документацію та охайно і вчасно оформляти її.

6.16. Педагогічні   працівники,   які   систематично  порушують Статут,  правила внутрішнього  розпорядку,  не  виконують посадових обов’язків,  умови трудового договору (контракту) або за результатами   атестації   не   відповідають   займаній    посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.17.  Права   і  обов’язки  інших  працівників  та  допоміжного персоналу  регулюються  трудовим   законодавством,   Статутом   та правилами внутрішнього розпорядку.

6.18.   Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати форми  навчання  і  виховання дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника Опорного загальноосвітнього навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази;
 • на захист законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  та у відповідних державних, судових органах.

6.19.  Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов’язані:

 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників загальноосвітнього навчального закладу;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.20.  Інші  права  та  обов’язки  батьків або  осіб,  які   їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та  особами,  які  їх  замінюють, обов’язків,  передбачених законодавством, Опорний загальноосвітній навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

VII. Управління Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

            7.1. Керівником Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів може бути громадянин України,  який має  вищу  педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки,  успішно пройшов  атестацію  керівних  кадрів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

7.2. Керівник і його заступники  призначаються  на  посаду  та  звільняються  з  посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

7.3.   Керівник:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує освітній процес;
 • забезпечує контроль за виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів (вихованців);
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів (вихованців) у позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог безпеки життєдіяльності;
 • розпоряджається в установленому порядку  майном  Опорного загальноосвітнього навчального закладу  та його коштами;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяє залученню діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,  працівників   підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію права учнів (вихованців) на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів до  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців);
 • видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

7.4.  Керівник є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.5.  Засідання  педагогічної  ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6.  Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • планування та режиму роботи;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів  (вихованців)  до  наступного  класу  і  їх випуску,  видачі  документів  про   відповідний   рівень   освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний   процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • участі в інноваційній та експериментальній діяльності Опорного загальноосвітнього навчального закладу, співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими установами;
 • морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників;
 • морального заохочення батьків та осіб,  що їх  замінюють,  та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
 • притягнення до  дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців),   працівників  за  невиконання  ними  своїх обов’язків;
 • педагогічна рада розглядає також інші питання,  пов’язані  з діяльністю Опорного загальноосвітнього навчального закладу.

7.7. Органом  громадського  самоврядування  є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш, як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу  визначаються  Статутом і колективним договором.

Загальні збори  (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва,  розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово господарської діяльності Опорного загальноосвітнього навчального закладу.

7.8. За  рішенням  загальних  зборів  (конференції) можуть   створюватися   і  діяти  рада,  діяльність  якої регулюється Статутом,  а також піклувальна  рада,  учнівський комітет,  батьківський  комітет,  методичні  об’єднання,  комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

До складу ради обираються представники  педагогічного колективу,  учнів  (вихованців)  школи  II-III ступеня,  батьків і громадськості.

Члени піклувальної  ради  обираються  на   загальних зборах   (конференціях).  Склад  піклувальної  ради  формується  з представників  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ, організацій та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально – технічної і   навчально-методичної бази, залучення додаткових   джерел  фінансування, поліпшення  умов  для організації навчально-виховного  процесу,   стимулювання   творчої праці педагогічних працівників.

 

 

VIII. Матеріально-технічна база
та фінансово-господарська діяльність

 

8.1. Фінансово-господарська діяльність Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та інших нормативно-правових актів.

8.2.  Матеріально-технічна база включає   будівлі, споруди,   землю,  комунікації,  обладнання,  транспортні  засоби, службове  житло,  інші   матеріальні   цінності,   вартість яких відображено у балансі.

8.3. Фінансово-господарська діяльність здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань, а також за рахунок додаткових  джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством.

Додатковими джерелами формування   коштів можуть бути :

– кошти, отримані за надання платних послуг;

– кошти гуманітарної допомоги;

– добровільні грошові внески (батьків, спонсорські, благодійні);

– безоплатно передані матеріальні цінності підприємств, установ, організацій, окремих громадян.

8.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку  визначається  законодавством,  нормативно-правовими  актами Міністерства освіти і науки України та іншими документами центральних органів виконавчої влади.  За рішенням засновника Опорного загальноосвітнього навчального закладу бухгалтерський  облік    здійснюється    через централізовану бухгалтерію.

8.5. Тур`я – Реметівський опорний закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів має право згідно із законодавством придбати та орендувати  необхідне  обладнання  та  інші  матеріальні  ресурси, користуватися   послугами  підприємств,  установ,  організацій  та фізичних осіб,  фінансувати за рахунок власних коштів  заходи,  що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників опорного загальноосвітнього навчального закладу.

8.6. Звітність  про діяльність навчально-виховного комплексу ведеться відповідно до законодавства.

 

 1. IX. Міжнародне співробітництво

9.1. Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, за наявності  належної  матеріально-технічної  та соціально-культурної  бази,  відповідного  фінансування, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний  обмін  у  рамках освітніх  програм,  проектів,   встановлювати   відповідно   до законодавства  прямі  зв’язки  з  міжнародними  організаціями   та освітніми асоціаціями.

9.2. Тур`я – Реметівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів має право відповідно до  законодавства  укладати договори про співробітництво з навчальним закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями,    громадськими об’єднаннями інших країн.

9.3.  Участь  у  міжнародних   програмах,   проектах, учнівському  та  педагогічному  обміні  здійснюється відповідно до законодавства.

 

 

 1. X. Контроль за діяльністю Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

 

10.1. Державний контроль за діяльністю Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів незалежно  від підпорядкування,  типу  і  форми  власності  здійснюється  з метою забезпечення  реалізації  єдиної  державної політики  у сфері загальної середньої освіти.

10.2.  Основною   формою   державного  контролю  за  діяльністю є  державна  атестація,  яка  проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.3. Позачергова атестація проводиться,  як виняток,  лише за рішенням   Міністерства освіти і науки України  за  поданням  органу  громадського самоврядування або відповідного органу управління освітою.

10.4.  Атестованому закладу,  що здійснює підготовку за  рівнем дошкільної, базової  або  повної  загальної середньої освіти,  підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

10.5. Опорний загальноосвітній навчальний заклад, результати діяльності якого та/або умови організації освітнього процесу не відповідають установленим державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо такого Опорного загальноосвітнього навчального закладу приймається рішення про проведення повторної атестації через один — два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.

10.6. У період   між   атестацією   проводяться    перевірки (інспектування) Опорного загальноосвітнього навчального закладу з питань,  пов’язаних з навчально-виховною діяльністю.  Зміст,   види   і   періодичність   таких   перевірок визначаються органом управління освітою залежно від стану навчально-виховної роботи.  Перевірки з питань,  не пов’язаних  з навчально-виховною  роботою,  проводяться його засновником  відповідно до законодавства.

 

ХІ. Реорганізація або ліквідація Тур`я – Реметівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію приймає засновник.

11.2. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Опорним загальноосвітнім навчальним закладом.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Опорного загальноосвітнього навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

11.6. У випадку реорганізації, права та зобов’язання Опорного загальноосвітнього навчального закладу переходять до правонаступників, відповідно до чинного законодавства, або визначених відділом освіти.

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту