Про  створення комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області

Про    Програму забезпечення виконання військового обов’язку на 2020-2022 роки
06.11.2019
Про надання дозволу на списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, міста району
06.11.2019
Показати всі

Про  створення комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять шоста  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

31.10.2019                             м.Перечин                                    №     603

 

 

Про  створення комунального некомерційного

підприємства «Перечинська районна лікарня»

Перечинської районної ради Закарпатської області

 

 

Відповідно до статей 43, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статей 3, 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», на виконання рішення районної ради від 08.08.2019 року №590 «Про реорганізацію шляхом перетворення Перечинської центральної районної лікарні в комунальне некомерційне підприємство «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області», заслухавши та обговоривши інформацію  голови комісії з реорганізації шляхом перетворення Перечинської центральної районної лікарні у комунальне некомерційне підприємство «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області Данилаш В.В., з метою покращення якості й доступності медичного обслуговування населення, районна рада вирішила:

 

1.Створити комунальне  некомерційне  підприємство «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області шляхом перетворення комунального закладу «Перечинська центральна районна лікарня».

 1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області (додається).
 2. Затвердити Передавальний акт Перечинської центральної районної лікарні правонаступнику усього його майна, майнових прав та обов’язків комунальному некомерційному підприємству «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області (додається).
 3. Закріпити згідно із затвердженим передавальним актом за комунальним некомерційним підприємством «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області на праві оперативного управління відповідні активи (нерухоме, рухоме та інше окремо визначене майно) та пасиви Перечинської центральної районної лікарні.
 4. Затвердити Структуру комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області (додається).
 5. Визначити адресу місцезнаходження комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області: 89230, Закарпатська область, Перечинський район, c. Порошково, вул. Центральна, 87.
 6. Встановити, що розмір статутного капіталу комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області складає 33324519,85 грн. (тридцять три мільйони триста двадцять чотири тисячі п’ятсот дев’ятнадцять гривень 85 копійок).
 7. Призначити Данилаш Василину Василівну на посаду директора комунального некомерційного  підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області в порядку переведення з посади головного лікаря Перечинської центральної лікарні шляхом укладення контракту терміном на п’ять років.
 8. Уповноважити голову районної ради Ласкіна М.І. на підписання Контракту з Директором комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області, зазначеним у пункті 8 даного рішення та договору на закріплення за комунальним  некомерційним підприємством «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області майна на праві оперативного управління з урахуванням прийнятого рішення.
 9. Директору комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області Данилаш В.В. здійснити всі необхідні дії та підписати відповідні документи й подати їх для державної реєстрації створеної юридичної особи.
 10. Контроль за виконання   даного  рішення   покласти на заступника

голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я,  культури, молоді  і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

 

Голова ради                                                                       М.І.Ласкін

 

                               ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                            

                             рішення районної ради

                 31.10.2019 р. № 603                                                                           

                             Голова районної ради                                                          Голова районної ради

                              ___________Ласкін М.І.

                                                

 

 

 

 

С Т А Т У Т

Комунального некомерційного підприємства

“Перечинська районна лікарня” Перечинської районної ради

Закарпатської області

 

 

 

 

 

м. Перечин

 

 

І.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальне некомерційне підприємство “Перечинська районна лікарня” Перечинської районної ради Закарпатської області ( далі – Підприємство)  є закладом охорони здоров’я  – комунальним унітарним некомерційним підприємством Перечинської районної ради (далі — Засновник), яке призначене реалізувати конституційне право людини на отримання кваліфікованої вторинної (cпеціалізованої) медичної допомоги.

1.2. Підприємство створене рішенням Перечинської районної ради  від             31 жовтня 2019 року № 603 “Про створення  комунального некомерційного підприємства “Перечинська районна лікарня” Перечинської районної ради Закарпатської області” шляхом перетворення Перечинської центральної  районної лікарні  в  комунальне некомерційне підприємство “Перечинська районна лікарня” Перечинської районної ради Закарпатської області”, відповідно до законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 року №208 “Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я”.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунальної організації (установи, закладу) Перечинська центральна          районна лікарня.

1.3. Підприємство створене на базі майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району, яке перебуває в управлінні Перечинської районної  ради.

1.4. Засновником Підприємства є Перечинська районна рада  (Засновник). Уповноваженим органом управління Підприємства є відділ охорони здоров’я Перечинської райдержадміністрації (далі – Орган управління). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику та органу управління.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради Україн, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, , загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших  центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника та місцевих органів виконавчої влади та цим статутом.

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1. Організаційно-правова форма — Комунальне некомерційне підприємство.

2.2. Найменування:

2.2.1. Повне найменування Підприємства — Комунальне некомерційне підприємство “Перечинська районна лікарня” Перечинської районної ради Закарпатської області.

2.2.2. Скорочене найменування Підприємства: – КНП “Перечинська райлікарня” Перечинської районної ради Закарпатської області;

2.3. Місцезнаходження Підприємства: 89230, Закарпатська область, Перечинський район, с. Порошково,  вулиця Центральна, будинок 87.

 

 1. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Головною метою діяльності Підприємства є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики – сімейних лікарів); направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

3.2. Підприємство має право надавати платні медичні послуги згідно регуляторних актів органу місцевого самоврядування з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти”.

3.3. Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню здійснюється Підприємством за рахунок коштів державного, місцевих, бюджетів, а також коштів, отриманих через надання платних послуг, коштів юридичних осіб, що здійснюють оплату медичних послуг відповідно до укладених договорів (без отримання прибутку), за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.4. Основними завданнями Підприємства є:

– всебічний розвиток охорони здоров’я населення на території Перечинського району;

– надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню на території Перечинського району;

– здійснення заходів по розвитку профілактичного напрямку охорони здоров’я;

– охорона материнства і дитинства;

– впровадження наукової організації праці, втілення досягнень науки в практику охорони здоров’я, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників.

3.5. Відповідно до покладених завдань Підприємство здійснює наступну діяльність:

– забезпечує організацію статистичної звітності у всіх медичних закладах та установ міста і району згідно договору;

– забезпечує вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках населення міста, району;

– організовує роботу по охороні материнства і дитинства, поліпшенню умов праці, побуту і відпочинку жінок;

– вивчає захворюваність з тимчасовою втратою працездатності працівників і разом з відповідними підприємствами, установами і організаціями розробляє заходи по її зниженню;

– організовує обов’язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні медогляди працівників виробництва по професіях, передбачених законодавством;

– організовує відновлююче лікування хворих з метою запобігання стійкої втрати працездатності, здійснює разом з органами соціального забезпечення і зацікавленими підприємствами, установами і організаціями заходи по медичній і трудовій реабілітації інвалідів;

– приймає участь у координації і контролі діяльності всіх підприємств і організацій по розробці та проведенню заходів у галузі охорони здоров’я, санітарно-епідемічного благополуччя населення, запобігання захворюваності;

– приймає участь у запровадженні на території міста і району в разі загрози або поширення епідемічних інфекційних захворювань особливих умов і режимів праці, пересування та перевезення, спрямованих на запобігання поширення і ліквідації цих захворювань;

– приймає участь у здійсненні заходів по цивільній обороні;

– забезпечує своєчасне і широке впровадження в практику роботи лікарні сучасних методів і засобів профілактики, діагностики, лікування;

– організовує своєчасний і правильний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає заходів по усуненню причин, що їх породжують;

– організовує роз’яснення законодавства про охорону здоров’я серед населення;

– взаємодіє з суб’єктами надання третинної медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

– бере участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

– бере участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

– закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

– здійснює інші повноваження, визначені Статутом та чинним законодавством.

3.6. З метою забезпечення своєї діяльності Підприємство проводить:

зберігання, придбання, відпуск, знищення, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним Власником комунальним майном на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує надання послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

 

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.

МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

 

5.1. Майно Підприємства є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, міста Перечинського району і закріплюється за ним Власником на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, в тому числі земельними ділянками, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству у оперативне управління відповідно до рішення про його створення (реорганізацію);

5.3.2. Кошти місцевого бюджету (Бюджетні кошти);

5.3.3. Кошти Державного бюджету;

5.3.4. Власні надходження Підприємства: кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.5. Цільові кошти;

5.3.6. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.7. Кредити банків;

5.3.8. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.9. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних та фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.10. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

5.3.11. Інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.4. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.5. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.6. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

6.1. Підприємство  має право:

– звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;

– планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність,визначити основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

– здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;

– самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту;

– здійснювати  будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;

– залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх завдань у визначеному законодавством порядку;

– співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями з питань, що належать до компетенції Підприємства;

– створювати медичну раду та раду медичних сестер, які діють згідно з положенням про них;

– організовувати та проводити наради, конференції, семінари, симпозіуми та інші подібні заходи;

– співпрацювати з науково-дослідними закладами, брати участь в науково-дослідній та освітній діяльності;

– бути позивачем, відповідачем та третьою стороною в суді, адміністративному, третейському та господарському судах;

– одержувати благодійні пожертвування, внески;

– самостійно визначати фонд оплати праці, а також інші види оплати для працівників з урахуванням норм бюджетного законодавства;

– відкривати поточні та інші рахунки в установах державного казначейства України та в будь-яких фінансово-кредитних установах;

– вживати необхідних заходів для збереження власної комерційної таємниці та майна;

– здійснювати види діяльності передбачені цим Статутом;

– надавати медичні та інші послуги на платній основі згідно діючого законодавства;

– здійснювати закупівлю медикаментів, перев’язувальних засобів, спирту, вакцин, діагностикумів, дезінфікуючих засобів, медобладнання, медінструментарія  та предметів медичного призначення, продуктів харчування, комунальних послуг та інших матеріальних цінностей відповідно до потреб підприємства;

– користуватися іншими правами, наданими чинним законодавством України.

Будь-які види діяльності, які потребують отримання спеціального дозволу (ліцензії), будуть здійснюватися Підприємством після одержання відповідного дозволу (ліцензії).

6.2. Підприємство має право на недоторканість ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права.

6.3. Підприємство у межах своєї діяльності зобов’язане:

– організувати роботу відповідно до чинного законодавства України та рішень Засновника;

– забезпечувати надання послуг відповідно до цього Статуту в обсягах та якості, що передбачені місцевими програмами та укладеними договорами;

– забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів до бюджету та до державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;

– створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

– забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

– вдосконалювати організацію заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства.

6.4. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями грошовими коштами відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Підприємство здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність в межах своєї компетенції передбаченої цим Статутом згідно з законодавством України.

6.6. Підприємство забезпечує облік та звітність за формами та у терміни, затверджені Державним комітетом статистики України, Державною фіскальною службою України та Міністерством охорони здоров’я України.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на засадах поєднання повноважень Засновника, Органу управління та керівника Підприємства.

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства — Директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Перечинської районної ради Закарпатської області відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством та відповідним рішенням Перечинської районної ради Закарпатської області, та який відповідає кваліфікаційним вимогам МОЗ. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом на строк від трьох до п’яти років.

7.3. Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника  Підприємства. Склад  Наглядової ради, порядок її утворення, організація діяльності та ліквідації затверджується рішенням Засновника.

7.4. Засновник:

7.4.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства та контролює його виконання;

7.4.2. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього.

7.4.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

7.4.4. Укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.

7.4.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;

7.4.6. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.4.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, закріпленого на правах оперативного управління за Підприємством;

7.4.8. Виступає орендодавцем майна, закріпленого за підприємством на праві оперативного управління.

7.5. Директор Підприємства:

7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.2.Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника, Органу управління та Наглядової ради (в разі її утворення).

7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно — правових актів.

7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству комунального майна і доходу згідно з вимогами законодавства України, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством України, повідомляє

відповідні органи про будь-які зміни у даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.5.9. Подає у встановленому порядку Органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, та подає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду (суборенду).

7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, згідно актів передбачених законодавством України про працю, а також інших місцевих рішень у сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.11.Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору у порядку, визначеному законодавством України.

7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посаду та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства України про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.14. Вживає заходів щодо своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства у порядку, визначеному законодавством України.

7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

7.5.16.1. Положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства.

7.5.16.2. Порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки.

7.5.16.3. Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.16.4. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора Підприємства згідно із законодавством України, цим Статутом.

7.6. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.7. У разі відсутності директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник директора  чи інша особа згідно з функціональними (посадовими)  обов’язками.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1 Структура підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи.

8.2. Структура  Підприємства  затверджуються Засновником. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджується Директором.

8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються Директором.

8.4. Штатну чисельність Підприємства керівник визначає на підставі кошторису Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

9.2. Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства України.

9.3. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.4. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.5. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством України.

9.6. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.7. Право укладання колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

9.8. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш, ніж один раз на рік.

9.9. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства України, цього Статуту та колективного договору.

9.10. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані у результаті його господарської некомерційної діяльності, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.

9.11. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України, Генеральною та Галузевою угодами.

9.12. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

9.13. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються в контракті з керівником.

9.14. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.15. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до цього Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством України.

 

 1. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

 

10.1. Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, фiнансової та кадрової звiтностi визначається законодавством України.

10.2. Пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.

10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюють вiдповiднi державнi органи у межах їх повноважень та встановленого законодавством України порядку.

10.4. Засновник  здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльністю Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звiт та iншу

документацiю, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється через експертизу відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та законодавству України.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за  рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим  організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто у письмовій формі у визначені законодавством України строки.

11.6. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством України порядку.

11.8. Ліквідаційна комісія виступає у суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

11.10. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

11.11. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.12. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

12.1. Зміни  до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника та викладаються в новій редакції.

12.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній   реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                            

                                                                                         рішення районної ради

                                                                           31.10.2019 р. № 603                                                                           

 

Структура

комунального некомерційного підприємства

«Перечинська районна лікарня»

 Перечинської районної ради Закарпатської області

 

1.Адміністративно-управлінський персонал

1.1  Директор

1.2. Заступник директора з медичної частини

1.3. Заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності

1.4. Заступник директора  з економічних питань

1.5. Фахівець з питань цивільного захисту

1.6. Головна медична сестра

1.7. Інспектор з кадрів

1.8. Інженер з охорони праці

1.9. Інженер з організації експлуатації та ремонту.

1.10. Інженер з метрології

1.11. Секретар

1.12. Юрисконсульт

1.13. Провізор

1.14. Лікарі-інтерни

1.15. Відділ бухгалтерського обліку та планово-економічного обліку

1.15.1. Головний бухгалтер

1.15.2. Заступник головного бухгалтера

1.15.3. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

1.15.4. Економіст з фінансової роботи

1.15.5. Економіст  з праці

1.15.6. Бухгалтер (з дипломом спеціаліста – провідний бухгалтер)

 • Бухгалтер
 1. Допоміжні підрозділи, в тому числі господарчі

1.1. Завідувачка  інформаційно-аналітичним відділом, медичний статистик

1.2. Лікар-статистик

1.3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів

1.4. Завідувач господарства

1.5. Електромонтер з оперативних перемикань розподільних мереж та з ремонту та обслуговування електроустаткування

1.6. Завідувач складу

1.7. Столяр.

1.8. Слюсар-сантехнік

1.9. Підсобний робітник

1.10. Оператор котелень

1.11. Прибиральник службових приміщень

1.12. Ліфтер

1.13.  Водії

 1. Лікувально-профілактичні підрозділи

3.1. Поліклініка

3.1.1. Реєстратура

3.1.2. Хірургічний кабінет

3.1.3. Травматологічний кабінет

3.1.4. Отоларингологічний кабінет

3.1.5. Офтальмологічний кабінет

3.1.6. Психо-наркологічний кабінет

3.1.7. Неврологічний кабінет

3.1.8. Дерматовенерологічний кабінет

3.1.9. Кабінет інфекційних захворювань

3.1.10. Фтизіатричний кабінет

3.1.11. Кабінет профілактичних оглядів

3.1.12. Кардіологічний кабінет

3.1.13. Гастроентерологічний кабінет

3.1.14. Жіноча консультація

3.1.15. Кабінет з ультразвукової діагностики

3.1.16. Процедурний кабінет

3.1.17. Фізіотерапевтичний кабінет та лікувальної фізкультури і масажу

3.1.18. Рентгенологічний кабінет

3.1.19. Кабінет функціональної діагностики

3.1.20. Клініко-діагностична лабораторія

3.1.21.Стоматологічне відділення

3.1.22. Пульмонологічний кабінет

3.1.23. Ендоскопічний кабінет

3.1.24 Онкологічний кабінет

3.1.25.Ендокринологічний кабінет

3.1.26 Кабінет «Довіра»

3.1.27 Педіатричний кабінет

3.2. Стаціонар

3.2.1. Приймальне відділення

3.2.2. Терапевтичне відділення №1

3.2.3. Терапевтичне відділення №2

3.2.4. Дитяче відділення

3.2.5. Пологове відділення

3.2.6. Хірургічне відділення

3.2.7. Анестезіологічне відділення

3.2.8. Стерилізаційна

3.2.9. Лікарняний банк крові

3.2.10 Дезинфектор

3.2.11. Харчоблок

 

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                         рішення    районної    ради

                                                                                             31.10. 2019 року № 603

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ  АКТ  ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ІНШИХ
НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, МАЛОЦІННИХ ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ, МЕДИКАМЕНТІВ, ДРОВ ПАЛИВНИХ, ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, БЛАНКІВ, КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ, ПАКУНКІВ МАЛЮКА, СПИСАНИХ АКТИВІВ

 Перечинської центральної районної лікарні, що знаходяться на балансі ВОЗ Перечинської РДА, до комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області

 

Ми, що нижче підписалися, члени  комісії з проведення приймання-передачі майна закладів охорони здоров′я, які є комунальною власністю територіальних громад та розташовані на території об′єднаної територіальної громади Перечинської міської ради, на підставі рішення тридцять п’ятої сесії Перечинської районної ради сьомого скликання від 08.08.2019 року №590 «Про реорганізацію шляхом перетворення Перечинської центральної районної лікарні в комунальне некомерційне підприємство «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області» провели передачу-приймання майна згідно додатків:

 • додаток № 1 Перелік основних засобів за експертною оцінкою, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області від Перечинської центральної районної лікарні, що знаходяться на балансі ВОЗ Перечинської РДА (рахунки 1011, 1013, 1014, 1015, 1016);
 • додаток № 2 Перелік інших необоротних матеріальних активів та нарахованого на них зносу, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області від Перечинської центральної районної лікарні, що знаходяться на балансі ВОЗ Перечинської РДА (рахунки 1112, 1113, 1114, 1412);
 • додаток № 3 Перелік продуктів харчування, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області  від Перечинської центральної районної лікарні, що знаходяться на балансі ВОЗ Перечинської РДА (рахунок 1511);
 • додаток № 4 Перелік медикаментів та перев’язувальних матеріалів, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області  від Перечинської центральної районної лікарні, що знаходяться на балансі ВОЗ Перечинської РДА (рахунки 1512);
 • додаток № 5 Перелік пально-мастильних матеріалів (бензин, дизельне паливо), дров паливних, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області  від Перечинської центральної районної лікарні, що знаходяться на балансі ВОЗ Перечинської РДА (рахунки 1514, 1514а);
 • додаток № 6 Перелік малоцінних та швидкозношуваних предметів, бланків, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області  від Перечинської центральної районної лікарні, що знаходяться на балансі ВОЗ Перечинської РДА (рахунки 1812, 1812/1);
 • додаток № 7 Перелік активів для розподілу, передачі, продажу (пакунків малюка), які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області  від Перечинської центральної районної лікарні, що знаходяться на балансі ВОЗ Перечинської РДА (рахунок 1815);
 • додаток № 8 Перелік списаних активів (списана дебіторська заборгованість), які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області  від Перечинської центральної районної лікарні, що знаходяться на балансі ВОЗ Перечинської РДА (рахунки 071, 073);
 • додаток № 9 Перелік запасних частин, які передаються до комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області  від Перечинської центральної районної лікарні, що знаходяться на балансі ВОЗ Перечинської РДА (рахунок 1515);

 

 

    За даними по бухгалтерському обліку передано всього по рахункам:

 • рахунок 1011 – 492400,00 грн.;
 • рахунок 1013 – 28676850,00 грн.;
 • рахунок 1014 – 2997658,00 грн.;
 • рахунок 1015 – 252859,00 грн.;
 • рахунок 1016 – 134332,00 грн.;
 • рахунок 1112 – 1403,00 грн.;
 • рахунок 1113 – 624970,57 грн.;
 • рахунок 1114 – 144047,28 грн.;
 • рахунок 1412 – 374248,43 грн.;
 • рахунок 1511 – 46381,64 грн.;
 • рахунок 1514 – 114181,51 грн.;
 • рахунок 1514а – 470105,85 грн.;
 • рахунок 1515 – 5960,00 грн.;
 • рахунок 1512 – 266515,87 грн.;
 • рахунок 1812 – 51604,34 грн.;
 • рахунок 1815 – 124720,26 грн.;
 • рахунок 1812/1 – 582,00 грн.;
 • рахунок 71 – 82347,84 грн;
 • рахунок 73 – 8170,90 грн.;
 • рахунок 2313/1 – всі кошти, що надійшли від надання платних послуг Перечинською ЦРЛ на розрахунковий рахунок ВОЗ Перечинської РДА;
 • рахунок 2911 – 3456,00 грн.

 

Голова комісії:  

Головний лікар

Перечинської центральної районної лікарні                                  Данилаш Василина Василівна

Члени комісії:

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

ВОЗ Перечинської РДА                                                                       Бондар Маріанна Михайлівна

Радник голови ради з питань юридичного забезпечення,

депутат Перечинської районної ради                                            Гулей-Шикула Ольга Федорівна

Начальник відділу комунального майна та

зв’язків з громадкістю районної ради                                                            Луцяк Віктор Іванович

Юрисконсульт Перечинської ЦРЛ                                                    Мулеса Мирослав Васильович

Завідуюча терапевтичним відділенням Перечинської ЦРЛ,

депутат Перечинської районної ради                                                 Романюк Оксана Анатоліївна

Заступник голови районної

держаної адміністрації                                                                               Чомоляк Марина Іванівна

Голова постійної комісії районної ради з питань духовного

розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту,

зв’язків з громадкістю, туризму та рекреації                                        Шеян Юрій Юрійович

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту