Про роботу Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2017 рік

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2017 рік (із змінами від 20.04.2017 року)
21.03.2018
Про результати діяльності місцевої прокуратури на території Перечинського району за 2017 рік
21.03.2018
Показати всі

Про роботу Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2017 рік

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять третя сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  16.03.2018                             м.Перечин                                    №     382

 

 

Про  роботу Перечинського

   районного територіального центру

   соціального обслуговування (надання

   соціальних послуг) за 2017 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши інформацію директора Янцо І.Т. «Про роботу Перечинського  районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2017 рік» районна рада вирішила:

1. Інформацію директора Янцо І.Т. «Про роботу Перечинського  районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2017 рік» взяти до відома (додається).

2. Перечинському районному територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Янцо І.Т.) надалі забезпечити виявлення громадян, які потребують сторонньої допомоги, визначення їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні та якісне надання соціальних послуг громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги у відповідності до критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги та обсягах визначених державними стандартами.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на заступника    голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І.  та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму  та рекреації            ( Шеян Ю. Ю.)

Голова ради                                                                           М.І.Ласкін

Звіт

про роботу Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

за 2017 рік

Основними нормативними актами, які регламентують діяльність територіального центру є постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» в редакції постанови від 23 грудня 2015 року №1093 та Положення про Перечинський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у новій редакції, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 04.04.2016 року №124.  Гранична чисельність і фонд оплати праці  працівників територіального центру затверджено головою районної державної адміністрації. Умови оплати праці та штатна чисельність працівників визначаються  відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, типового штатного нормативу чисельності   відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 №753 в кількості 43 штатні одиниці.

Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються місцевими бюджетами на соціальний захист населення та соціальне забезпечення. Головним розпорядником коштів є Управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації.

Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року становить 3418,00 грн. Причини виникнення заборгованості – не виконання контрагентом ТОВ «Лотос-Енергія» умов договору про відпуск нафтопродуктів споживачам від 10.04.2014 року №ЗК-120/Т. Вжиті заходи щодо погашення заборгованості (Рішення господарського суду м. Києва по справі №910/16008/15 від 10.08.2015 року про стягнення з ТОВ «Лотос-Енергія» на користь Перечинського райтерцентру грошових коштів в сумі 3418,00 грн.). З метою забезпечення вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» територіальним центром оприлюднюється інформація про використані публічні кошти на єдиному веб-порталі «Є-Data».

Робота Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр) спрямована на надання  соціальних послуг  громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і  потребують  сторонньої допомоги. Основними завданнями територіального центру є:

– виявлення громадян, які мають право на обслуговування, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

– забезпечення якісного надання соціальних послуг;

– установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам.

Структура територіального центру

До складу територіального центру входять три відділення:

– відділення соціальної допомоги вдома;

– відділення денного перебування;

– відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (відділення адресної допомоги).

Протягом 2017 року роботою територіального центру було охоплено всі населенні пункти Перечинського району. Відділеннями виявлено1064 особи, які потребують соціального обслуговування, з них обслужено – 982, що становить 92,3 відсотки від загальної кількості обслуговуваних, і на 2,29 відсотки більше ніж у попередньому році.

Контроль та оцінка ефективності

Контроль за діяльністю відділень та оцінка ефективності надання соціальних послуг здійснюється шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання  якості надання соціальних послуг. Органом, що здійснює зовнішнє оцінювання ефективності надання соціальних послуг є департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Внутрішнє оцінювання здійснюється територіальним центром. Під час проведення внутрішньої оцінки, яка проводиться шляхом опитування отримувачів соціальної послуги,  застосовуються показники якості соціальної послуги такі, як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності одержувача соціальної послуги, професійність та конфіденційність.   Протягом 2017 року скарг щодо роботи територіального центру до органу, що здійснює зовнішнє оцінювання діяльності не надходило.

Платні соціальні послуги

Відділеннями територіального центру з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року було надано 653 платних соціальних послуги  громадянам на загальну суму 11214,54 грн.

 

Діяльність територіального центру в розрізі відділень

Відділення соціальної допомоги вдома

Відповідно до Положення про відділення соціальної допомоги вдома та  Державного стандарту, протягом 2017 року відділенням  виявлено 223 одиноких  громадян, не здатних до самообслуговування (у тому числі 13 громадян у місті, 210 осіб, у сільській місцевості), з яких 45 – інваліди (інвалідів 1 групи –9; з 2 групою – 20; з 3 групою – 16). 26-ти соціальними робітниками обслужено 222 особи (з яких з  III групою рухової активності – 37 осіб,  з IV -163 і  V групою рухової активності – 13 осіб), що становить 99,5% ефективності роботи. Обслуговуючим надавались різні види заходів, що становлять зміст соціальної послуги догляду вдома на підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних  послуг, згідно індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, договору про надання соціальних послуг та медичного висновку.

В середньому навантаження на одного соціального робітника становить 9 осіб.

Відділенням соціальної допомоги вдома здійснювалось обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснювалось за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги. Так у 2017 році  19 осіб отримували соціальну послугу догляду вдома на платній основі, в результаті чого територіальним центром додатково від надання платних соціальних послуг залучено  9914,69  грн.

Протягом звітного року  здійснено 16 виїздів з метою проведення внутрішнього оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги догляду вдома, вимогам Державного стандарту. За результатами оцінювання складено 22 акти, відповідно до яких вжито заходів щодо усунення виявлених недоліків.

З метою визначення додаткової потреби в грошовій та натуральній допомозі осіб, що обслуговуються відділенням, утворено комісію по обстеженню матеріально-побутових умов проживання. Даною комісією протягом 2017 року проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян, які обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома та складено 222 акти відповідно до яких визначено потребу в наданні додаткової соціальної послуги з забезпечення гуманітарної та благодійної допомоги.

До Пасхальних та Різдвяних свят всі громадяни, які обслуговуються даним відділенням, завдяки спонсорам, отримали продуктові набори.

У відділенні ведеться журнал обліку особистого прийому громадян, в якому за 2017 рік зареєстровано 20 усних звернень. За результатами розгляду яких надано  роз’яснення щодо порядку надання соціальних послуг та умов  прийняття на обслуговування у дане відділення. Скарг на роботу відділення протягом звітного періоду не надходило.

У звітному періоді організовано та  проведено 8 робочих нарад із соціальними робітниками терцентру. До порядку денного нарад включено інформаційно – роз’яснювальна роботу з працівниками відділення.

За 2017 рік з числа одиноких громадян та інвалідів:

–  прийнято на обслуговування 26 осіб ;

  • померло – 31 осіб.

Завідувачем відділення постійно ведеться паперова та електронна база даних, яка сформована на 100%.

Відділення денного перебування

Відповідно до Положення про відділення денного перебування та Державного стандарту соціальної адаптації у 2017 році працівниками відділення виявлено 281 особи ( 63 особи в місті,  218 осіб – у сільській місцевості), які потребують послуги соціальної адаптації. Із загальної кількості виявлених обслужено 247, що становить 87,9 %  якості.

За категоріями :

Громадяни похилого віку – 186 особи;

Особи віком від 80 років і старші – 44;

Особи з V групою рухової активності – 20;

Особи з інвалідністю – 133.

Протягом 2017 року даним відділенням надавався комплекс заходів, що здійснювались протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування осіб до змінених умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності  для підтримки соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності.

Відділенням денного перебування застосовувались заходи, що становлять зміст послуги соціальної адаптації, а саме :

– допомога в аналізі життєвої ситуації, визначення основних проблем, шляхів їх вирішення; залучення отримувача послуги соціальної адаптації до вирішення власних проблем (профілактика з питань гігієни психологічного здоров’я, адаптації до зміни соціальної активності, мотивування до проходження діагностики та лікування );

– надання інформації з питань соціального захисту населення (проведення лекцій, бесід, зустрічей);

– представництво інтересів (допомога в оформленні документів із соціально-правових питань, питань отримання комунальних, медичних, соціальних послуг; сприяння у встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами закладами, установами тощо);

– навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції (відновлення вмінь і навичок з орієнтування в домашніх умовах; навчання навичкам самостійного життя, ведення безпечного способу життя, самообслуговування, самопредставництва, спілкування; формування здорового способу життя, навчання продуктивному спілкуванню, яке не принижує інтересів інших, без конфронтації та агресії та інші);

– допомога у зміцненні/ відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків (відновлення соціальних контактів, особистісного статусу та соціальної ролі в сім`ї, трудовому колективі, референтних групах тощо, втрачених отримувачем послуги соціальної адаптації в результаті настання інвалідності, похилого віку );

– участь в клубах за інтересами, клубах активного довголіття, університетах третього віку, допомога в організації денної зайнятості та дозвілля;

– сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб;

– послуга їдальні (забезпечення одноразовим гарячим харчуванням).

Діяльність клубу за інтересами.

В приміщенні Перечинського районного територіального центру щочетверга проходили заходи «Клубу за інтересами», де особи, які потребують послуги соціальної адаптації мали змогу обмінюватись інформацією, обговорювати наболілі питання, проблеми, відзначати дні народження та  отримувати інформацію на різну тематику.

Так, у 2017 році проведено 45 засідань клубу.

Під час роботи клубу:

– неодноразово залучалися фахівці із надання безоплатної вторинної правової допомоги, які проводили лекції на юридичну тематику, роздавали буклети і відповідали на задані питання;

– проводилось сприяння у забезпеченні книгами, журналами, газетами шляхом співпраці з  районною бібліотеко. Працівники якої ознайомлювали присутніх з періодичними видання (книгами, газетами, журналами, буклетами тощо), які надходять до бібліотеки;

– з метою організації доступу до форм дозвілля, максимально наближених до загальноприйнятих, з урахуванням особливостей отримувача соціальної послуги протягом року в приміщенні територіального центру  організовано:

  • до Міжнародного Дня жінок – концерт за участю учнів Перечинської ЗОШ І-ІІІ ст., які підготували святкову програму з веселими конкурсами та інтелектуальними іграми;
  • до Міжнародного Дня людей похилого віку – проведено захід, під назвою  «Осіннім сонцем позолочені літа!». В рамках співпраці з Перечинською районною організацією Товариства Червоного Хреста України  та Перечинською ЦРЛ особи похилого віку пройшли безкоштовне медичне обстеження, отримали медико-профілактичні послуги та консультації лікарів-професіоналів;
  • до святкування Дня Святого Миколаясвятковий концерт за участю учнів 4-го класу Перечинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Індивідуальні відвідування.

З метою  забезпечення  адресності, доступності та відкритості, гуманності, індивідуального підходу та визначення індивідуальних потреб обслуговуючих у наданні соціальних послуг, працівниками відділення здійснювалися індивідуальні відвідування громадян на дому. За 2017 рік відвідано 161 особу.

Надання інформації з питань соціального захисту населення.

Відділенням постійно залучались спеціалісти держаних органів та установ (Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Перечинського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, Перечинський районної служби зайнятості, Бюро безоплатної правової допомоги та ін.).   Метою даних заходів є забезпечення осіб, що обслуговуються відділенням у  представництві інтересів сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб.

 Медико- профілактичні послуги

У звітному періоді медичною сестрою відділення денного перебування забезпечувалось постійне надання медичних консультацій, проводення профілактичних бесід та лекцій з питань формування здорового способу життя та підтримання психологічного здоров’я, з метою формування соціально сприятливих змін особистості , як на дому так і в приміщенні територіального центру. Також медичною сестрою забезпечувався супровід отримувачів послуги в поліклініку для проходження медичних оглядів, консультацій лікарів та виписки рецептів на отримання безкоштовних медикаментів.

Послуга їдальні (надання гарячих обідів)

Щоденно, крім святкових та вихідних днів, надавалася  послуга їдальні  (забезпечення одноразовим безоплатним гарячим обідом, як в їдальні територіального центру, так і з доставкою додому, для громадян похилого віку, інвалідів та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах). У 2017 році 23 громадян (з них 4 особи – у сільській місцевості та 19- у місті) отримували гарячі обіди на загальну суму 58 602,66 гривень (середня вартість обіду на одну особу склала 13,26 копійок).

Упродовж  звітного періоду робота відділення  здійснювалася з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009 №1417 (далі – Постанова) та Державного стандартів.

На кожного громадянина, що обслуговувався відділенням, ведеться особова справа, в якій відповідно до Постанови та Державного стандарту містяться документи, що підтверджують його право на отримання соціальної послуги.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги  (далі –  відділення  відділення адресної допомоги)

 

Відповідно до Положення про відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування  за 2017 рік виявлено 560 громадян (із них одинокі – 45), які перебувають у складних життєвих обставинах та  потребують соціально-економічної послуги. Із загальної кількості  виявлених громадян 39 осіб у місті, 521- у сільській місцевості.

За категоріями :

Громадяни похилого віку – 404 особи;

Особи віком від 80 років і старші – 136;

Особи з V групою рухової активності – 29;

Особи з інвалідністю – 216;

Із загальної кількості виявлених  обслужено  513 громадян (91,6%), що становить на  11,6 %більше ніж у попередньому році.

Відділенням адресної допомоги у 2017 році забезпечено соціально-економічною послугою 422 громадян,  які обслуговуються іншими підрозділами територіального центру.

У звітному періоді відділенням адресної допомоги надавалися такі послуги:

– соціально-економічні (надання гуманітарної допомоги у вигляді одягу та взуття б/в, продуктів харчування, посуду, постільної білизни тощо),

– швацькі послуги (пошиття та ремонт одягу),

– забезпечення замороженими обідами (120 громадян  щотижня забезпечувались замороженими обідами на суму 52,5 тис. грн.) .

Дві особи отримали грошову допомогу через управління соціального захисту населення районної державної адміністрації на суму 800 гривен.

Співпраця

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) є організація роботи з підприємствами  установами, підприємцями району та співпраця з благодійними організаціями. Загалом протягом 2017 року в результаті співпраці через відділення адресної допомоги було залучено благодійної та гуманітарної допомоги на загальну суму 175349,02 гривень.

– ЗОБФ ,,Співчуття ”, який  надав гуманітарну допомогу у вигляді одягу та взуття б/в на суму 1792,00 грн.;  продукти харчування на суму 2048,00 грн.;

– ЗОБФ ,,Дім Милосердя” м. Ужгород – одягу та взуття б/в на суму 5850,43 грн.; продуктові набори – 12835,07 грн; гарячі обіди – 1070,00грн ; заморожені обіди – 54044,60грн;

– БО ,,Фонд Фреда в Україні” до Пасхальних свят було перераховано кошти в сумі 20000,00 грн (для закупівлі  пасхальних продуктових наборів);

–   БФ «Баварська община» м.Мюнхен – продукти харчування (олія) на загальну суму 9900,00 грн;

–  ПАТ «Комінвестбанк» – благодійні кошти в сумі 2000,00 грн (для закупівлі  пасхальних продуктових наборів);

– Ужгородське військове лісництво – благодійні кошти в сумі 2000,00 грн (для закупівлі  пасхальних продуктових наборів);

– ТОВ «Самвер» – благодійні кошти в сумі 10000,00 грн (для закупівлі  пасхальних продуктових наборів);

– ЗОБФ «Допомоги вдовам, сиротам, інвалідам» – одягу та взуття б/в на суму 6336,00 грн;

– БФ «АРМЕНХЕЛП» – одягу та взуття б/в на суму 24816,63 грн.; предмети побутової гігієни – на суму 9066,49грн;

– Фізичними особами  надано пасхальні продуктові набори на  суму 5289,80 грн, та заморожених обідів на суму – 5000,00грн.

– Фізичними особами – підприємцями  Данча О.М. та Когут І.Ю.   було надано 150 пасок на суму 3300,00 грн.

Паперова та електронна база відділення  сформовані на 100%.

Перспективи розвитку

Перспективами розвитку територіального центру у 2018 є впровадження інноваційних форм роботи по забезпеченню надання всіх видів соціальних послуг на основі індивідуального та комплексного підходів до кожного клієнта, розширення аудиторії отримувачів платних соціальних послуг, розвиток співпраці з благодійними та громадськими організаціями з метою надання соціальних послуг малозабезпеченим громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, а також підвищення кваліфікації працівників територіального центру. За результатами виїздів з метою визначення потреб населення району в соціальних послугах встановлено, що на території району проживають особи, які в силу складних життєвих обставин опинились за межею бідності. Станом на 01.01.2018 року виявлено 46  осіб, які ще не досягли пенсійного віку, але на даний час не можуть працювати через відсутність документів, хворобу, інші складні життєві обставини.  Територіальним центром вжито заходів щодо забезпечення даних осіб через благодійні установи продуктами харчування та іншою допомогою. У поточному році територіальним центром буде розроблено програму щодо забезпечення потреб в соціальних послугах такої категорії громадян на особливих умовах за рахунок співпраці з спонсорами без залучення додаткових бюджетних коштів.

 

 

Директор терцентру                                                                 І.Т. Янцо

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту