Про внесення змін до  рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 526 “Про районний бюджет на 2019 рік” (із змінами від 14.03.2019 року, від 27.06.2019 року, від 08.08.2019 року, від 31.10.2019 року)
17.12.2019
Про надання в оперативне управління Перечинській районній державній  адміністрації комунального майна          
17.12.2019
Показати всі

  Про районний бюджет Перечинського району на 2020 рік

                                                                        

                                                                                                                       УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

        

12.12.2019                                  м.Перечин                                    №    645

 

 

                                     Про районний бюджет

                                    Перечинського району

                                             на 2020 рік

07308200000

(код бюджету)

 

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України Перечинська районна рада виріши ла:

 

 1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 138 553 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 138 225 200 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 327 800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 138 498 000 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 136 033 500 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 2 464 500 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

        повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 140 000 гривень;

надання кредитів з районного бюджету у сумі 195 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету – 55 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 140 000 гривень;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 2 136 700 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 2 136 700 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету  у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,15 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,07 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.  
 3. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації та капітального ремонту об‘єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об‘єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.  
 4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 161 400 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 5. Затвердити розподіл обсягів субвенції з районного бюджету на співфінансування інвестиційних проектів на 2020 рік згідно з додатком 8 до цього рішення.
 6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.   

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10  частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 8 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 8 цього рішення спрямовуються відповідно на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, а також на їх обслуговування.
 2. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплату  послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

14.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2020 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

14.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

14.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.

14.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування,  будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2020 рік.

14.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних програм.

14.6 Вносити зміни за головними розпорядниками коштів районного бюджету та місцевими бюджетами району до видатків, які будуть здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

15. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

16. Надати  право районній державній адміністрації на  протязі бюджетного року спрямовувати  на кредитування індивідуальних сільських  забудовників суми повернутих кредитів по районній цільовій програмі  “Власний дім” на 2016-2020 роки.

17. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 1. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 2. 19. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики.

 

Голова ради                                                                                           М.І.Ласкін  

 

Пояснювальна записка

до  рішення про районний бюджет  на 2020 рік.

 

Районний бюджет на 2020 рік розроблено з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, Закону України  „Про Державний бюджет на 2020 рік” та інших нормативних документів, з урахуванням основних прогнозних макропоказників та положень проєкту Програми соціально-економічного і культурного розвитку  району на 2020 рік.

   Прогноз показників районного бюджету за основними видами доходів та видатків на 2020 рік

Обсяг ресурсу загального фонду районного бюджету на 2020 рік прогнозується в сумі 138225,2 тис.грн., із них:  податки, збори та інші доходи –  19700,0 тис.грн., питома вага яких становить 14,3 %, трансферти – 118525,2 тис.грн., або 85,7 % від прогнозного обсягу доходів загального фонду районного бюджету.

Обсяг ресурсу спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік прогнозується у сумі 327,8 тис.грн. – це власні надходження бюджетних установ.

Обсяг надходжень до загального фонду (без трансфертів)  районного бюджету обраховано у сумі 19700,0 тис. гривень.

Основним платежем надходжень загального фонду районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 96,5 % від прогнозованого показника доходів загального фонду 2020 року. Згідно із Бюджетним кодексом України, норматив зарахування до районного бюджету податку на доходи фізичних осіб становить 60,0 відсотків від загального обсягу надходжень, що справляється на території району (без ОТГ).

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік визначений з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб. До районного бюджету планується одержати податку на доходи фізичних осіб  в сумі 19020,0 тис.грн.

Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб, є ріст фонду оплати праці у зв’язку із встановленням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року у розмірі 4723 грн., та зростанням середньомісячної заробітної плати найманих працівників. Також джерелом збільшення надходжень податку будуть  надходження податку на доходи фізичних осіб від додаткового доходу іншого ніж заробітна плата, за результатами річного декларування, документальних перевірок та погашеної заборгованості, легалізація виплати заробітної плати та інше.

Ріст надходжень 2020 року до очікуваних надходжень 2019 року планується  на 11,0 %.

 

Динаміка надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб

                                                                                                                                  (тис.грн.)                                                                                                       

        Надходження                                   В т.ч. по роках:
2017 2018 Очікувані надходження    2019 Прогноз     2020
Всього по району (без ОТГ) 19951,4 25192,8 28560,5 31700,0
Відрахування до районного бюджету у співставних умовах (60%) 11970,8 15115,7 17136,3 19020,0
У відсотках до попереднього року х 126,3 113,4 111,0

 

На 2020 рік заплановано надходжень від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування в обсязі 440,0 тис.грн., за інформацією лісозаготівельних підприємств. Відрахування до районного бюджету становлять 37,0 відсотків.

Надходжень від орендної плати за оренду об’єктів районної комунальної власності заплановано в сумі 115,0 тис.грн., згідно розрахунків відділу управління майном районної ради.

Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що здійснюється державною адміністрацією, за прогнозними розрахунками надійде 22,0 тис.грн та  адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень до районного бюджету планується отримати 93,0 тис.грн.

По результатах аналізу інших надходжень попередніх періодів прогнозується, що до загального фонду районного бюджету надійде інших надходжень у сумі 10,0 тис.грн. По цьому коду доходів обліковуються надходження від юридичних та фізичних осіб, зокрема, відшкодування збитків, нанесених бюджету за рішеннями контролюючих органів та виконавчої служби, актами ревізій та перевірок, а також одноразові платежі, не передбачені окремими кодами бюджетної класифікації.

 

                                  Офіційні трансферти

 

Обсяг базової дотації для районного бюджету передбачено в сумі  23803,1 тис.грн., що більше від обсягу базової дотації на 2019 рік на 26,0 %.

Освітню субвенцію з державного бюджету передбачено в обсязі 70650,3 тис.грн., або на 21,8 % більше від затвердженої на 2019 рік.

Медичну субвенцію з державного бюджету передбачено в обсязі 3366,7 тис.грн. на перший квартал 2020 року, у зв’язку з реорганізацією охорони здоров’я та переходом на прямі розрахунки з Національною службою здоров’я.

Додаткову дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на 2020 рік заплановано в сумі 14707,4 тис.грн., що більше на 40,2 відс. від передбаченої на 2019 рік.

Субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету становлять 5997,7 тис.грн. Зокрема:

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції становить 1830,5 тис.грн., або на 38,7 % більше від затвердженої на 2019 рік,

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1713,5 тис.грн., або 98,2 % від затвердженої на 2019 рік,

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 2374,2 тис.грн., передбачена на перший квартал 2020 року,

іншої субвенції з місцевих бюджетів заплановано в сумі 79,5 тис.грн., або 93,0 % від затвердженої на 2019 рік.

 

До спеціального фонду районного бюджету планується одержати надходжень у сумі  327,8 тис грн., з яких:

– власні надходження бюджетних установ, що утримуються з районного бюджету – 327,8 тис.грн.

(тис.грн.)

Назва Види власних надходжень 2020 рік прогноз
Культура –  платні послуги, що надаються бюджетними установами 60,0

 

Освіта –  платні послуги, що надаються бюджетними установами 255,8
Територіальний центр –  платні послуги, що надаються бюджетними установами 12,0
Всього   327,8

 

 

 

                        Видатки районного бюджету.

 

Розрахунок видатків районного бюджету здійснено з врахуванням :

розміру мінімальної заробітної 4723 гривні (ріст порівняно з 2019 роком 13,2 відсотки);

розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС 2102 гривень (ріст порівняно з 2019 роком – 9,4 відсотки);

розрахунок потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснено з врахуванням коефіцієнта 1,084 ;

індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 106,0 відсотків.

У порівнянні із затвердженими видатками на 2019 рік (затверджено на 2019 рік (загальний та спеціальний фонди) – 228898,5 тис.грн.) обсяг видатків  на 2020 рік зменшився на 90345,5 тис.грн. Таке значне зменшення  пов‘язано з передачею Міністерству соціальної політики України видатків на надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого палива і скрапленого газу, видатків на державні соціальні допомоги. Обсяг таких видатків у 2019 році при затверджені складав 99441,0 тис.грн.

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2020 рік передбачено у сумі 138 498,0 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 136 033,5 тис.грн., по спеціальному фонду – 2464,5 тис.грн., з яких власні надходження бюджетних установ – 327,8 тис.грн. та 2136,7 тис.грн. – кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на проведення капітальних видатків.

У видатках районного бюджету відповідно до пункту 20 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України для забезпечення фінансування дошкільних закладів освіти та сільських будинків культури, клубів передбачається інша  дотація в обсязі 13764,9 тис.грн. та для співфінансування інвестиційних проектів до субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров‘я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 1200,0 тис.грн. (кошти районного бюджету, як субвенція низовим бюджетам на співфінансування інвестиційних проектів: будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини: в с. Дубриничі – 300,0 тис.грн., в с. Тур‘я Бистра – 300,0 тис.грн., в с. Тур‘ Пасіка – 300,0 тис.грн., в с. Тур‘ї Ремети – 300,0 тис.грн.

У  районному бюджеті на 2020 рік передбачено повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 140,0 тис.грн. та  надання кредитів у сумі 195,0 тис.грн., в т.ч. із загального фонду – 55,0 тис.грн., із спеціального фонду  районного бюджету – 140,0 тис.грн.

По загальному фонду створюється резервний фонд в сумі 100,0 тис.грн.

 

Враховуючи розпорядження голови райдержадміністрації від 31.10.2019 № 65-о “Про граничну чисельність та структуру районної державної адміністрації” та від 06.11.2019 № 68-о “Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації 31.10.2019 № 65-о та 01.11.2019 № 67-о” приведено у відповідність найменування головних розпорядників коштів районного бюджету.

 

 

Районна рада

 

Для районної ради у бюджеті на 2020 рік передбачено видатки по загальному фонду у сумі 4282,6 тис.грн.,  в т.ч.:

4172,6 тис.грн. – видатки на утримання органів місцевого самоврядуванняапарату районної ради. На оплату праці з нарахуваннями передбачено 3938,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 90,3 тис. грн., на інші видатки – 144,3 тис.грн.;

50,0 тис.грн. – на фінансування Програми ефективного використання майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району на 2020-2024 роки;

60,0 тис.грн. – на фінансування Програми підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки, з яких на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування – 15,0 тис.грн.

 

Районна державна адміністрація

 

Через відсутність відділу охорони здоров‘я у переліку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, який затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 31.10.2019 року № 65-о “Про граничну чисельність та структуру районної державної адміністрації” у рішенні визначено розпорядником коштів медичної субвенції та видатків, передбачених для закладів охорони здоров‘я – районну державну адміністрацію.

Районній державній адміністрації у бюджеті передбачено по загальному фонду 10407,1 тис.грн., у тому числі:

8976,4 тис.грн. на утримання КНП “Перечинська районна лікарня” Перечинської районної ради Закарпатської області , з яких 3389,9 тис.грн. – кошти районного бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та 5586,5 тис.грн. – кошти медичної субвенції з державного бюджету, яка передбачена на 1 квартал 2020 року, з яких на оплату праці з нарахуваннями заплановано – 5055,0 тис.грн., на медикаменти – 150,0 тис.грн., на харчування – 108,0 тис.грн., на інші видатки – 273,5 тис.грн. З 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров‘я за договорами з Національною службою здоров‘я;

613,1 тис.грн. на утримання КНП “Перечинський РЦ ПМСД” Перечинської районної ради (563,1 – кошти районного бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та 50,0 – Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства “Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Перечинської районної ради Закарпатської області на 2020 рік);

154,4 тис.грн. – цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну;

363,2 тис.грн. на утримання та забезпечення діяльності центру соціальної служби для сім‘ї, дітей та молоді ( на оплату праці з нарахуваннями заплановано 353,8 тис.грн., на інші видатки – 9,4 тис.грн.);

195,0 тис.грн. – на фінансування Районної програми з ремонту та утримання доріг в населених пунктах Перечинського району на 2016-2020 роки;

15,0 тис.грн. – на фінансування Прогами розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 2016-2020 роки;

30,0 тис.грн. – на фінансування Програми розвитку системи зв‘язку, оповіщеннята інформатизації цивільного захисту Перечинського району на 2016-2020 роки;

20,0 тис.грн. – на фінансування Програми забезпечення виконання військового обов‘язку на 2020-2022 роки;

40,0 тис.грн. – на фінансування Програми надання депутатами Перечинської районної ради Закарпатської області матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Перечинського району в 2020 році.

 

На реалізацію Районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки плануються кошти в сумі 195,0 тис.грн.(по загальному фонду – 55,0 тис.грн., по спеціальному фонду за рахунок повернення кредитів, наданих індивідуальним забудовникам – 140,0 тис.грн.).

 

 

 

Сектор освіти райдержадміністрації

 

У  районному бюджеті на 2020 рік сектору освіти райдержадміністрації передбачено обсяг видатків у сумі 97839,4 тис.грн., у тому числі за загальним фондом –  96796,9 тис. грн., за спеціальним фондом – 1042,5 тис.грн.(власні надходження – 255,8 тис.грн., 786,7 тис.грн. – видатки розвитку на проведення капітальних видатків).

В  районному бюджеті передбачено кошти на фінансування дошкільного навчального закладу в сумі 2168,9 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 2002,2 тис.грн. (оплата праці з нарахуваннями – 1748,8 тис.грн., харчування – 166,7 тис.грн., оплата енергоносіїв – 63,2 тис.грн., інші видатки – 23,5 тис.грн.) та по спеціальному фонду – 166,7 тис.грн. (власні надходження). Вартість харчування на один дітодень – 27,0 грн.

На загальноосвітні навчальні заклади заплановано кошти в сумі 90230,7 тис.грн. ( загальний фонд – 89354,9 тис.грн., спеціальний фонд – 875,8 тис.грн., з яких 89,1 – батьківська плата за харчування в НВК-ДНЗ, 586,7 тис.грн. – капітальні видатки за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, 200,0 тис.грн. – кошти районного бюджету на проведення капітального ремонту Вільшинківського НВК ЗОШ I-II ст. – ДНЗ). По загальному фонду заплановано видатки, що здійснюватимуться за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, зокрема фінансування оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів в сумі 70650,3 тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1126,8 тис.грн. (оплата праці з нарахуваннями), на оплату праці іншого персоналу ЗОШ, працівників дошкільних відділень НВК та на утримання загальноосвітніх закладів плануються кошти в сумі 17577,8 тис.грн., в т.ч. за рахунок переданих з державного бюджету видатків з утримання загальноосвітніх шкіл в сумі 14707,4 тис.грн.(на оплату праці з нарахуваннями заплановано 11393,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі передбачено 2766,7 тис.грн., на медикаменти – 30,0 тис.грн., на харчування учнів пільгових категорій – 884,8 тис.грн. (вартість харчування – 16,0 грн. на один дітодень), на харчування дітей в дошкільних групах НВК – 89,1 тис.грн. (вартість харчування – 27,0 грн., на інші видатки – 2395,0 тис.грн. )

На утримання інших закладів відділу освіти (будинку дитячої творчості, методичного центру, централізованої бухгалтерії, централізованого обслуговування шкіл та інклюзивно-ресурсного центру) плануються кошти в сумі 5132,5 тис.грн., в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру передбачено кошти в сумі 1830,5 тис.грн.

На надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років передбачено кошти в сумі 10,9 тис.грн.

На реалізацію заходів Районної Програми забезпечення харчуванням учнів  пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи I-II ступенів на 2020-2022 роки плануються кошти в сумі 140,9 тис.грн., а саме на харчування учнів пришкільного інтернату (вартість одного дітодня – 27,0 грн.) та на фінансування Районної Програми підтримки дітей учасників антитерористичної операції; дітей осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; дітей із сімей, внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та районів, де здійснюються заходи щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у закладах освіти Перечинського району на 2019-2022 роки – 155,5 тис.грн. (вартість одного дітодня – 16,0 грн.).

 

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Головному розпоряднику коштів районного бюджету у районному бюджеті на 2020 рік передбачено видатки у сумі  3299,7 тис.грн., з них по загальному фонду – 3287,7 тис.грн. та по спеціальному фонду – 12,0 тис.грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги заплановано 237,8 тис.грн., з яких 66,0 тис.грн. передано Перечинською ОТГ як іншу субвенцію.

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету заплановано 13,5 тис.грн.

На утримання територіального центу по загальному фонду заплановано видатки в сумі 2876,4 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 2636,2 тис.грн., на медикаменти – 2,5 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 59,9 тис.грн., на інші видатки – 177,8 тис.грн.

На реалізацію Програми “Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2017-2020 роки заплановано 60,0 тис.грн.

На Програму “Сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів на 2018-2022 роки” заплановано 10,0 тис.грн.

На Програму соціальної підтримки Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ на 2018-2020 роки передбачено 10,0 тис.грн.

На Програму посилення соціального захисту вразливих категорій населення та підтримки громадських ветеранських організацій району на 2018-2020 роки передбачено 80,0 тис.грн.

 

Перелік організацій, яким передбачено фінансову

підтримку в 2020 році

                                                              

Назва організації Обсяг  видатків, тис.грн.
1. Районна громадська організація “Інвалідів війни та Збройних сил України” 13,3
2. Районна громадська організація Української спілки ветеранів Афганістану 13,3
3. Районна громадська організація “Союз – Чорнобиль України” 13,5
4. Перечинська районна організація ветеранів України 13,3
5. Районна громадська організація “Ветерани всіх війн” 13,3
6. Районна організація Всеукраїнської спілки учасників війни 13,3
Всього 80,0

 

 

 

Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації

 

На фінансування головного розпорядника коштів – сектору культури, молоді та спорту райдержадміністрації в проєкті районного бюджету на 2020 рік передбачено видатки в сумі 7604,3 тис.грн., з них по загальному фонду – 7394,3 тис.грн. та по спеціальному – 210,0 тис.грн. (за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 60,0 тис.грн. та 150,0 тис.грн. – кошти районного бюджету на проведення капітальних видатків).

Для забезпечення діяльності бібліотек по загальному фонду заплановано 3026,0 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 2701,2 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 189,8 тис.грн., на інші видатки – 135,0 тис.грн.

На утримання районного будинку культури заплановано по загальному фонду кошти в сумі  2198,2 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 1610,8 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 307,4 тис.грн., на інші видатки – 280,0 тис.грн.

На централізовану бухгалтерію заплановано 455,1 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 431,1 тис.грн., на інші видатки – 24,0 тис.грн.

На утримання музичної школи заплановано по загальному фонду  1665,0 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 1566,7 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 34,8 тис.грн., на інші видатки – 63,5 тис.грн. По спеціальному фонду заплановано 150,0 тис.грн. на капітальний ремонт будівлі для Тур‘я – Реметівської дитячої музичної школи за адресою: Перечинський район, с. Тур‘ї  Ремети, вул. Радванка, 92.

На фінансування Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2019-2020 роки передбачаються кошти в сумі 50,0 тис.грн.

Установи, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету забезпечені асигнуваннями на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ за обов‘язковими виплатами в повному обсязі.

Також у повному обсязі заплановано видатки на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

 

Фінансове управління

райдержадміністрації

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту