Засідала депутатська комісія районної ради
23.11.2018
Про структуру і чисельність виконавчого апарату районної ради, кошторис видатків виконавчого апарату на 2019 рік
23.11.2018
Показати всі

Про районний бюджет на 2019 рік

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

___________ сесія ______ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

              2018 м. Перечин

 

 Про районний бюджет на 2019 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України  районна рада в и р і ш и л а:

 

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи районного бюджету у сумі 228 898 500 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 228 098 700 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 799 800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 228 898 500 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 228 098 700 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 799 800 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

        повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 120 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

надання кредитів зі спеціального фонду районного бюджету у сумі 120 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету  у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,08 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 35 000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

       

 1. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 780 000 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.   

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10  частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 6 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 6 цього рішення спрямовуються відповідно на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, а також на їх обслуговування.
 2. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплату  послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

12.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2019 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2019 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.

12.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування,  будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2019 рік.

12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних програм.

12.6 Вносити зміни за головними розпорядниками коштів районного бюджету та місцевими бюджетами району до видатків, які будуть здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

13. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

 1. 14.  Відповідно до пункту 20 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та місцевими бюджетами району на 2019 рік згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

15. Надати  право районній державній адміністрації на  протязі бюджетного року спрямовувати  на кредитування індивідуальних сільських  забудовників суми повернутих кредитів по районній цільовій програмі  “Власний дім” на 2016-2020 роки.

16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 1. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 2. 18. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики.

 

Голова ради                                                    М. Ласкін  

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення про районний бюджет  на 2019 рік.

 

 Проект районного бюджету на 2019 рік розроблено з урахуванням норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, проекту Закону України  „Про Державний бюджет на 2019 рік”, який схвалено в другому читанні та інших законодавчих актів.

   Прогноз показників районного бюджету за основними видами доходів та видатків на 2019 рік

Обсяг ресурсу загального фонду районного бюджету на 2019 рік прогнозується в сумі 228098,7 тис.грн., із них:  податки, збори та інші доходи –  16600,0 тис.грн., питома вага яких становить 7,3 %, трансферти – 211498,7 тис.грн., або 92,7 % від прогнозного обсягу доходів загального фонду районного бюджету.

Обсяг ресурсу спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік прогнозується у сумі 799,8 тис.грн. – це власні надходження бюджетних установ.

Обсяг надходжень до загального фонду (без трансфертів)  районного бюджету обраховано у сумі 16600,0 тис. гривень.

Основним платежем надходжень загального фонду районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 96,9 % від прогнозованого показника доходів загального фонду 2019 року. Згідно із Бюджетним кодексом України, норматив зарахування до районного бюджету податку на доходи фізичних осіб становить 60,0 відсотків від загального обсягу надходжень, що справляється на території району (без ОТГ).

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік визначений з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб. До районного бюджету планується одержати податку на доходи фізичних осіб  в сумі 16390,0 тис.грн.

Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб, є ріст фонду оплати праці у зв’язку із встановленням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року у розмірі 4173 грн., та зростанням середньомісячної заробітної плати найманих працівників. Також джерелом збільшення надходжень податку будуть  надходження податку на доходи фізичних осіб від додаткового доходу іншого ніж заробітна плата, за результатами річного декларування, документальних перевірок та погашеної заборгованості, легалізація виплати заробітної плати та інше.

Ріст надходжень 2019 року до очікуваних надходжень 2018 року планується  на 11,1 %.

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб

                                                                                                                                  (тис.грн.)                                                                                                       

        Надходження                                  В т.ч. по роках:
2016 2017 Очікувані надходження    2018 Прогноз    2019
Всього по району (без ОТГ) 11919,7 19951,4 24597,0 27316,7
Відрахування до районного бюджету у співставних умовах (60%) 7151,8 11970,8 14758,2 16390,0
У відсотках до попереднього року х 167,4 123,3 111,1

 

На 2019 рік заплановано надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності в сумі 100,0 тис.грн., згідно розрахунків відділу управління майном районної ради.

Від адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що здійснюється державною адміністрацією, за прогнозними розрахунками надійде 20,0 тис.грн,  від адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень до районного бюджету планується отримати 80,0 тис.грн.

По результатах аналізу інших надходжень попередніх періодів прогнозується, що до загального фонду районного бюджету надійде інших надходжень у сумі 10,0 тис.грн. По цьому коду доходів обліковуються надходження від юридичних та фізичних осіб, зокрема, відшкодування збитків, нанесених бюджету за рішеннями контролюючих органів та виконавчої служби, актами ревізій та перевірок, а також одноразові платежі, не передбачені окремими кодами бюджетної класифікації.

 

                                  Офіційні трансферти

 

Обсяг базової дотації для районного бюджету передбачено в сумі  18897,7 тис.грн.;

освітня субвенція з державного бюджету –  58016,4 тис.грн.,

медична субвенція з державного бюджету –  12433,7 тис.грн.,

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 10491,9 тис.грн.,

субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету – 111658,8 тис.грн. Зокрема:

субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 13030,9 тис.грн.,

субвенція на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4428,1 тис.грн.,

субвенція на виплату соціальної допомоги сім‘ям з дітьми, малозабезпеченим сім‘ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 80990,1 тис.грн.,

субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім‘ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату за дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім‘ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 991,9 тис.грн.,

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1319,5 тис.грн.,

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1745,0 тис.грн.,

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров‘я за рахунок коштів медичної субвенції – 8943,5 тис.грн.,

субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 124,3 тис.грн.,

інші субвенції з місцевих бюджетів – 85,5 тис.грн. (обласний бюджет – 12,3 тис.грн., бюджет Перечинської ОТГ – 73,2 тис.грн.).

 

До спеціального фонду районного бюджету планується одержати надходжень у сумі  799,8 тис грн., з яких:

– власні надходження бюджетних установ, що утримуються з районного бюджету – 799,8 тис.грн.

(тис.грн.)

Назва Види власних надходжень 2019 рік прогноз
Культура –  платні послуги, що надаються бюджетними установами 83,0

 

Охорона здоров»я –  платні послуги, що надаються бюджетними установами 550,0
Освіта –  платні послуги, що надаються бюджетними установами 154,8
Територіальний центр –  платні послуги, що надаються бюджетними установами 12,0
Всього   799,8

 

 

                        Видатки районного бюджету.

 

Розрахунок видатків районного бюджету здійснено з врахуванням :

розміру мінімальної заробітної 4173 гривні (ріст порівняно з 2018 роком 12,1 відс.);

розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС 1921 гривень (ріст порівняно з 2018 роком – 9 відс.);

розрахунок потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснено з врахуванням зростанням цін на енергоносії ;

індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 107,4 відсотків.

 

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2019 рік передбачено у сумі 228898,5 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 228098,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 799,8 тис.грн.

У видатках районного бюджету відповідно до пункту 20 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України для забезпечення фінансування дошкільних закладів освіти та сільських будинків культури, клубів передбачається інша  дотація в обсязі 10500,0 тис.грн.

У проекті районного бюджету на 2019 рік передбачено повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 120,0 тис.грн. та  надання кредитів із спеціального фонду  районного бюджету у сумі 120,0 тис.грн.

По загальному фонду створюється резервний фонд в сумі 35,0 тис.грн.

 

Районна рада

 

Для районної ради у проекті бюджету на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду у сумі 2987,1 тис.грн.,  в т.ч.:

2877,1 тис.грн. – видатки на утримання органів місцевого самоврядуванняапарату районної ради. На оплату праці з нарахуваннями передбачено 2694,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 82,4 тис. грн., на інші видатки – 100,0 тис.грн.;

50,0 тис.грн. – на фінансування Програми ефективного використання майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району на 2015-2019 роки;

60,0 тис.грн. – на фінансування Програми підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2018-2019 роки.

 

Районна державна адміністрація

 

Районній державній адміністрації у проекті бюджету передбачено по загальному фонду 592,5 тис.грн., у тому числі:

307,5 тис.грн. на утримання та забезпечення діяльності центру соціальної служби для сім‘ї, дітей та молоді ( на оплату праці з нарахуваннями заплановано 286,8 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 12,0 тис.грн., на інші видатки – 8,7 тис.грн.);

250,0 тис.грн. – на фінансування Районної програми з ремонту та утримання доріг в населених пунктах Перечинського району на 2016-2020 роки;

20,0 тис.грн. – на фінансування Прогами розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 2016-2020 роки;

15,0 тис.грн. – на фінансування Програми мобілізаційної підготовки Перечинського району та забезпечення виконання військового обов‘язку на 2017-2019 роки.

По спеціальному фонду заплановано 120,0 тис.грн. на реалізацію Районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки (за рахунок повернення кредитів, наданих індивідуальним забудовникам).

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

У проекті районного бюджету на 2019 рік відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації передбачено обсяг видатків у сумі 80340,2 тис.грн., у тому числі за загальним фондом –  80185,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 154,8 тис.грн.(власні надходження).

Враховуючи рішення Тур‘я Бистрянської сільської ради від 09.11.2018 року № 215 “Про передачу в оперативне управління дитячого навчального закладу” в проекті районного бюджету передбачено кошти на фінансування дошкільного навчального закладу в сумі 1648,7 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 1573,7 тис.грн. (оплата праці з нарахуваннями – 1418,7 тис.грн., харчування – 75,0 тис.грн., оплата енергоносіїв – 60,0 тис.грн., інші видатки – 20,0 тис.грн.) та по спеціальному фонду – 75,0 тис.грн. (власні надходження).

На загальноосвітні навчальні заклади заплановано кошти в сумі 74325,5 тис.грн. ( загальний фонд – 74245,7 тис.грн., спеціальний фонд – 79,8 тис.грн.). У зазначеному обсязі по загальному фонду заплановано видатки, що здійснюватимуться за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, зокрема фінансування оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів в сумі 58016,4 тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1745,0 тис.грн. (оплата праці з нарахуваннями – 1134,3 тис.грн., інші видатки – 610,7 тис.грн.)

На оплату праці іншого персоналу, працівників дошкільних відділень НВК та на утримання загальноосвітніх закладів плануються кошти в сумі 14484,3 тис.грн., в т.ч. за рахунок переданих з державного бюджету видатків з утримання загальноосвітніх шкіл в сумі 7344,3 тис.грн.  На оплату праці з нарахуваннями заплановано 9931,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі передбачено 2600,0 тис.грн., на медикаменти – 15,0 тис.грн., на харчування учнів пільгових категорій – 500,0 тис.грн. (вартість харчування – 12,0 грн. на один дітодень), на харчування дітей в дошкільних групах НВК – 119,7 тис.грн. (вартість харчування за рахунок бюджету – 15,0 грн., на інші видатки – 1300,0 тис.грн.

На утримання інших закладів відділу освіти (будинку дитячої творчості, методичного центру, централізованої бухгалтерії, централізованого обслуговування шкіл та інклюзивно-ресурсного центру) плануються кошти в сумі 4158,7 тис.грн., в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру передбачено кошти в сумі 1319,5 тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями за обов‘язковими виплатами плануються кошти в сумі 3746,4 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 134,3 тис.грн., на інші видатки – 278,0 тис.грн.

На надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років передбачено кошти в сумі 7,3 тис.грн.

На реалізацію заходів Районної програми забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району та учнів пришкільного інтернату на 2017-2019 роки плануються кошти в сумі 102,8 тис.грн., а саме на харчування учнів пришкільного інтернату (вартість одного дітодня – 25,0 грн.) та на фінансування Районної Програми підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей із сімей, переміщених із тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції у закладах освіти Перечинського району на 2019-2022 роки – 97,2 тис.грн. (вартість одного дітодня – 12,0 грн.).

 

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

 

Відділу охорони здоров’я на 2019 рік передбачено видатки у сумі 26143,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 25593,9 тис.грн., з яких кошти медичної субвенції з державного бюджету – 12433,7 тис.грн., кошти субвенції, передані з бюджету ОТГ на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 8239,1 тис.грн., цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну – 704,4 тис.грн., кошти субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 124,3 тис.грн., кошти дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з оплати енергоносіїв по закладах охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3147,6 тис.грн., кошти районного бюджету на оплату енергоносіїв – 944,8 тис.грн. та по спеціальному фонду – 550,0 тис.грн.( за рахунок власних надходжень).

На утримання лікарні по загальному фонду заплановано 23310,3 тис.грн. (медична субвенція – 19808,7 тис.грн., додаткова дотація на оплату енергоносіїв – 3147,6 тис.грн. кошти районного бюджету на оплату енергоносіїв – 354,0 тис.грн.), на комунальне некомерційне підприємство центр первинної медичної допомоги – 590,8 тис.грн. (видатки на оплату енергоносіїв за рахунок коштів районного бюджету), на централізовану бухгалтерію – 864,1 тис.грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам районних закладів охорони здоров’я передбачено у сумі 18103,4 тис.грн. ( на Перечинську ЦРЛ – 17283,3 тис.грн., на централізовану бухгалтерію – 820,1 тис.грн.

На медикаменти заплановано видатки у сумі 800 тис.грн. Витрати на один ліжко день в стаціонарі складає 12,23 грн., амбулаторний прийом – 2,0 грн. На харчування заплановано 420,0 тис.грн. Вартість харчування одного ліжко дня – 10,0 грн.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Головному розпоряднику коштів районного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення у проекті районного бюджету на 2019 рік передбачено видатки у сумі  102311,4 тис.грн., з них по загальному фонду – 102299,4 тис.грн. та по спеціальному фонду – 12,0 тис.грн. за рахунок власних надходжень бюджетних.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя заплановано 991,9 тис.грн.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот заплановано 13030,9 тис.грн.

На надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу заплановано 4428,1 тис.грн.

На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету заплановано 80990,1 тис.грн.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги заплановано 238,2 тис.грн., з яких 73,2 передано Перечинською ОТГ як іншу субвенцію.

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету заплановано 12,3 тис.грн.

На утримання територіального центу по загальному фонду заплановано видатки в сумі 2557,9 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 2380,5 тис.грн., на медикаменти – 6,5 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 52,5 тис.грн., на інші видатки – 118,4 тис.грн.

На реалізацію Програми “Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2017-2020 роки заплановано 50,0 тис.грн.

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

На фінансування головного розпорядника коштів – відділу культури райдержадміністрації в проекті районного бюджету на 2019 рік передбачено видатки в сумі 5988,4 тис.грн., з них по загальному фонду – 5905,4 тис.грн. та по спеціальному – 83,0 тис.грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Для забезпечення діяльності бібліотек по загальному фонду заплановано 2655,2 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 2424,1 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 171,1 тис.грн., на інші видатки – 60,0 тис.грн.

На утримання районного будинку культури заплановано по загальному фонду кошти в сумі  1555,9 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 1223,7 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 282,2 тис.грн., на інші видатки – 50,0 тис.грн.

На централізовану бухгалтерію заплановано 406,4 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 390,4 тис.грн., на інші видатки – 16,0 тис.грн.

На утримання музичної школи заплановано по загальному фонду  1272,9 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 1228,9 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 24,0 тис.грн., на інші видатки – 20,0 тис.грн.

На фінансування Програми розвитку культури і мистецтва в районі на 2019-2020 роки передбачаються кошти в сумі 15,0 тис.грн.

Установи, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету забезпечені асигнуваннями на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ за обов‘язковими виплатами в повному обсязі, крім установ вторинної медицини, які фінансуються за рахунок медичної субвенції з державного бюджету. Незабезпечена потреба в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів вторинної медицини становить 4008,1тис.грн.

Також у повному обсязі заплановано видатки на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

 Фінансове управління

райдержадміністрації

 

 

ПРОГНОЗ
районного  бюджету Перечинського району

 на 2020 – 2021 роки

 

Загальна частина

Прогноз районного бюджету на 2020-2021 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі Бюджетного та Податкового кодексів України,  з урахуванням основних прогнозних макропоказників та положень проекту районної Програми економічного і соціального розвитку  району на 2019-2020 роки, районних програм та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики, побудованої на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.

На середньострокову перспективу, в умовах нинішньої економічної ситуації в економіці району, основними завданнями місцевого бюджету є:

1) забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;

2)  підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

3)  посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

4) забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

5) покращення добробуту та якості життя населення шляхом забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робочої сили та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту населення;

6)  забезпечення бюджетної самостійності та фінансової незалежності місцевих бюджетів, що сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники зведеного та районного бюджетів за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування,  взаємовідносин районного та сільських бюджетів, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів). Прогноз базується на результатах аналізу основних макропоказників на  2019 – 2021 роки.

Показники прогнозу економічного та соціального розвитку району, покладені в основу формування прогнозу районного бюджету

на 2020 – 2021 роки

При здійсненні розрахунку індикативних прогнозних показників зведеного та районного бюджету на 2020-2021 роки фінансове управління керувалося  Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 -2021 роки» та листом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 року № 05110-14-21/20720 щодо особливостей формування місцевих бюджетів на 2019 рік. Це зумовило врахування у прогнозі бюджету на середньостроковий період консервативних оцінок розвитку.

Обробна промисловість залишатиметься основним видом промислової діяльності, провідними її галузями –  виробництво деревини та виробів з неї, туристична галузь. Враховуючи тенденції розвитку району, у 2020 році ріст обсягів промислового виробництва в порівнянні з 2019 роком становитиме 7,9 відс., у 2021 році – 5,9 відс. Ріст забезпечать діючі у районі основні підприємства: ТДВ «Перечинмький ЛХК», ТОВ «Самвер», ТОВ «Індустрія деревообробки», ТОВ «Перечинська швейна фабрика». Ці промислові підприємства знаходяться на території Перечинської міської об»єднаної громади.

На території району поза межами об»єднаної громади, основними промисловими підприємствами є: ТОВ «Перечинський лісокомбінат», меблева фабрика «Турянка»,  філії Перечинського лісового господарства, ПП «Метаніка»,     ПП “Комерцконсалт”, в туристичній галузі – ТОВ «Воєводино».

Темпи зростання фонду оплати праці працівників у промисловості, сільському господарстві, малих підприємствах  прогнозується на рівні 113,0 відс. у 2020 році та 109,1 відс. у 2021 році до минулих років.

Індикативні прогнозні показники зведеного та районного бюджетів

на 2020 та 2021 роки

тис. грн.

Найменування показника 2020 рік 2021 рік
зведений бюджет районний бюджет зведений бюджет районний бюджет
Доходи,  тис..грн 29500,0 19130,0 31630,0 20450,0
Видатки , тис.грн. 278400,0 246346,6 297888,0 263590,9
В т.ч. трансферти, тис.грн. 248900,0 227216,6 266258,0 243140,9

Доходи зведеного та районного бюджетів на 2020 та 2021 роки

Індикативні прогнозні показники доходів зведеного бюджету (без ОТГ)

на 2020 та 2021 роки

Найменування тис. грн.
2020 рік 2021 рік
Загальний обсяг доходів 29500,0 31630,0
Податкові надходження, з них: 27395,0 28920,0
податок на доходи фізичних осіб 17900,0 19100,0
податок на прибуток підприємств               
Рентна плата за використання природних ресурсів   400,0 400,0
Місцеві податки   8375,0 8670,0
Акцизний податок  720,0 750,0
Неподаткові надходження    2105,0 2650,0
Інші доходи   60,0

 

1)  Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів 18 відсотків, оподаткування пасивних доходів (крім дивідендів) за ставкою 18%, тощо;

2)    прогноз рентної плати  за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення здійснено згідно прогнозних даних лісозаготівельних підприємств;

3) прогноз місцевих податків здійснено з урахуванням бази оподаткування податку на нерухомість, додаткових надходжень земельного податку за лісові землі, зростання індексу споживчих цін,  тенденції протягом 2018 року надходжень по єдиному податку;

4) прогноз надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів здійснено на основі очікуваних фактичних даних за 2018 рік.

                

Індикативні прогнозні показники доходів районного бюджету

на 2020 та 2021 роки

Найменування тис. грн. 
2020 рік 2021 рік
Загальний обсяг доходів  19130,0 20450,0
Податкові надходження,  з них: 17900,0 19100,0
податок на доходи фізичних осіб 17900,0 19100,0
податок на прибуток підприємств    
Неподаткові надходження  1230,0  1350,0
Інші доходи   (без трансфертів)    

 

 

Індикативні прогнозні показники  видаткової частини районного бюджету на 2020-2021 роки:

 

При розрахунку показників бюджету враховано:

 1. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 року № 546, який передбачає:
 • зростання номінального валового внутрішнього продукту у 2020 році – 3,8 відс., у 2021 році – 4,1відсотка;
 • індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 105,6 відс. у 2020 році та у 2021 році – 105,0 відсотків;
 • індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2020 році – 108,2 відс., у 2021 році – 105,9 відсотків
 1. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року – 4 407 грн. (ріст до попереднього року – 5,6 відс.), з 1 січня 2021 року – 4627 грн. (ріст до попереднього року – 5 відс.).
 2. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2020 року – 2102 грн. (ріст до попереднього року – 9,4 відс.), з 1 січня 2021 року – 2262 грн. (ріст до попереднього року – 7,6 відс.).
 3. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2020-2021 роки розраховуються з врахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії в середньому на 1,1.

 

Індикативні прогнозні показники видаткової частини районного бюджету на 2020-2021 роки

(тис.грн.)

Назва показника 2020 рік 2021 рік
Видатки 246346,6 263590,9
у тому числі:    
органи місцевого самоврядування 3107,3 3324,8
освіта 86600,2 92662,2
охорона здоров’я 27641,4 29576,3
соціальний захист та соціальне забезпечення 110483,3 118217,2
культура 6377,8 6824,2
фізична культура і спорт 50,0 53,5
інші видатки 12086,6 12392,7
КРЕДИТУВАННЯ 100,0  
у тому числі:    
надання кредитів 240,0  
повернення кредитів -140,0  

 

 

Пріоритетні завдання, які необхідно здійснити для розвитку галузей соціально-культурної сфери:

 

Освіти

 

забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу;

організація оздоровлення дітей у навчальних закладах;

модернізація матеріальної бази загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

зміцнення навчально-методичної бази навчальних закладів;

 

Охорони здоров’я

 

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

покращення якості надання медичної допомоги;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

прийняття рішень щодо розвитку системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я.

ефективне використання обмежених фінансових ресурсів.

 

Соціального захисту та соціального забезпечення

 

поліпшення надання соціальних послуг та підвищення рівня соціального захисту інвалідів, дітей-сиріт, малозабезпечених верств населення;

 

 

Культури і мистецтва

забезпечення функціонування районних бібліотек  (в т.ч. поповнення фондів);

підтримка театрально-видовищних закладів та концертних  організацій;

надання допомоги аматорським колективам, а також забезпечення їх участі у культурно-мистецьких акціях;

популяризація народної творчості, традицій, звичаїв та проведення культурно-мистецьких заходів;

забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

покращення матеріально-технічної бази;

 

Фізичної культури і спорту

 

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;

 

Також пріоритетним напрямком буде:

 

забезпечення спрямування коштів для співфінансування  будівництва та реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок державного фонду регіонального розвитку;

виділення коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонт та утримання автомобільних доріг.

 

Кредитування

Пріоритетними напрямами  у 2020 році визначено кредитування індивідуальних сільських забудовників. Обсяг наданих кредитів у 2020 році планується у сумі 240 тис.грн., повернення очікується у 2020 році у сумі 140,0 тис.грн. Кредитування планується здійснювати відповідно до програми “Власний дім” на 2016-2020 роки.

 

Фінансове управління

райдержадміністрації

 


 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту