Про районну Програму забезпечення харчуванням  учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2020-2022 роки

Про внесення змін до Програми соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2019-2020 роки
22.11.2019
Про районний бюджет Перечинського району на 2020 рік
22.11.2019
Показати всі

Про районну Програму забезпечення харчуванням  учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2020-2022 роки

                                                                                                            

                                                                У К Р А Ї Н А

                                         ПЕРЕЧИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія VIІ скликання

 

                                              РІШЕННЯ                                    проект

 

Від _____  2019 року                   м. Перечин                                      № ______ 

 

Про районну Програму

забезпечення харчуванням

 учнів пришкільного інтернату

Туричківської загальноосвітньої

школи І-ІІ ступенів на 2020-2022 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши районну Програму забезпечення харчуванням учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2020-2022 роки, районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити районну Програму забезпечення харчуванням учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2020-2022 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити видатки на виконання Програми.
  3. Про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно до 1 червня протягом дії Програми.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та  постійні комісії районної ради: з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.); з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

Голова ради                                                                              М.І. Ласкін

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

___________№ ______

 

ПРОГРАМА

забезпечення харчуванням учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

на 2020 – 2022 роки

 

І. Загальні положення

 

Поточна ситуація в Україні зумовлює значне зниження життєвого рівня сімей, наближення деяких з них до групи соціального ризику. 5 вересня 2017 року Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про освіту”. Цей документ містить норми, якими обмежуються ряд соціальних гарантій, а саме за рахунок бюджетних коштів здійснюється харчування учнів із числа: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах і дітей із малозабезпечених сімей.

У зв’язку з цим, виникає необхідність проведення органами місцевого самоврядування моніторингу тенденцій розвитку і, у разі необхідності, вжиття вичерпних заходів щодо зменшення негативного впливу реалізації зазначених ризиків, зокрема повного забезпечення безкоштовним харчуванням за бюджетні кошти учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

Програма забезпечення харчуванням учнів  пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2020-2022 роки (далі – Програма) – це заходи, що здійснюються на районному рівні з метою соціальної підтримки учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми

 

Метою  та основним завданням Програми є забезпечення харчуванням учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2020 – 2022 роки (таблиця 1).

 

 

 

Таблиця 1

IІІ. Основні заходи Програми

№ з/п Заходи Відповідальний виконавець

 

1. Забезпечення харчуванням учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2020 – 2022 роки Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністра-ції, Туричківська загально-освітня школа І-ІІ ступенів

 

ІV. Очікувані результати

Виконання визначених Програмою заходів дозволить забезпечити харчуванням учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2020 – 2022 роки.

 

  1. Фінансове забезпечення програми

 

Реалізація Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. Обсяг фінансування даних заходів протягом дії програми визначається в процесі формування бюджету на відповідний фінансовий рік і може коригуватись рішенням сесії, з урахуванням загального обсягу доходів районного бюджету.

 

 

Додаток  1

Програми

 

 

 

Паспорт

районної Програми забезпечення харчуванням учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

на 2020 – 2022 роки

 

  Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
  Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
  Відповідальні  виконавці Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Туричківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
  Учасники Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Туричківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів,

учні пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

  Термін реалізації Програми 2020 – 2022 роки
  Перелік  місцевих  бюджетів,  які

беруть участь у виконанні Програми

Бюджет району
  Загальний  обсяг  фінансових

ресурсів,  необхідних  для  реалізації

Програми, усього, у тому числі:

437400 грн.
  кошти державного бюджету  
  кошти обласного бюджету  
  кошти районного бюджету 437400 грн.
  кошти бюджету міста  
  кошти не бюджетних джерел  

 

 

 

Додаток  2

Програми

 

Орієнтовна розрахункова потреба в коштах на покриття видатків для реалізації Програми забезпечення харчуванням учнів  пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

 на 2020 – 2022 роки

 

Категорії дітей (кількість учнів) 2020 рік 2021 рік 2022 рік ВСЬОГО
Орієнтовна сума видатків, грн.
Учні пришкільного інтернату Туричківської ЗОШ І-ІІ ст.

(30)

145800 грн. 145800 грн. 145800 грн. 437400 грн.

 

Загальна потреба в коштах для забезпечення харчуванням учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2020 – 2022 роки складає 437400 грн. (орієнтовна сума видатків на одного учня за один дітодень – 30 грн.).

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про районну програму забезпечення харчуванням учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2020-2022 роки»

1.Обґрунтування

Поточна ситуація в Україні зумовлює значне зниження життєвого рівня сімей, наближення деяких з них до групи соціального ризику. 5 вересня 2017 року Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про освіту“. Цей документ містить норми, якими обмежуються ряд соціальних гарантій, а саме за рахунок бюджетних коштів здійснюється харчування учнів із числа: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах і дітей із малозабезпечених сімей.

У зв’язку з цим виникає необхідність проведення органами місцевого самоврядування моніторингу тенденцій розвитку і, у разі необхідності, вжиття вичерпних заходів щодо зменшення негативного впливу реалізації зазначених ризиків, зокрема повного забезпечення безкоштовним харчуванням за бюджетні кошти учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

Програма забезпечення харчуванням учнів  пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2020-2022 роки (далі – Програма) – це заходи, що здійснюються на районному рівні з метою соціальної підтримки учнів пришкільного інтернату Туричкіської загальноосвітньої школи І-ІІступенів.

 

  1. Мета і шляхи її досягнення

Здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення харчуванням учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  на 2020-2022 роки.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування буде здійснюватись відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів районного бюджету, а також з інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

  1. Прогноз результатів

Виконання визначених Програмою заходів дозволить надати додаткову пільгу, щодо забезпечення харчуванням учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2020-2022 роки, допоможе поліпшити морально-психологічний мікроклімат в їх сім`ях.

 

 

 Начальник відділу                                                              Владислав ЦАПИК

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту