Про районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»Перечинської районної ради Закарпатської області на 2019 рік

Про виконання Програми розвитку культури  і мистецтва в районі на 2018 рік
20.03.2019
Про районну  програму  національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2023 роки
20.03.2019
Показати всі

Про районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»Перечинської районної ради Закарпатської області на 2019 рік

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцять друга    сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

         14.03.2019                             м.Перечин                                    №  543  

 

Про районну Програму

фінансової підтримки комунального

некомерційного підприємства

«Перечинський районний центр

первинної медико-санітарної допомоги»

Перечинської районної ради

Закарпатської області на 2019 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», Статуту комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області,   розглянувши та обговоривши районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області на 2019 рік , районна рада вирішила :

 

 1. Затвердити районну Програму фінансової підтримки комунального

некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області на 2019 рік ( далі Програма), що додається.

 

2.Директору комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області Малишко Ю.Ю. забезпечити реалізацію Програми.

 

3.Директору комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області Малишко Ю.Ю. про  виконання Програми інформувати районну раду до 30 січня 2020 року .

 

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови  районної ради Петрішко М.М. та постійні комісії районної ради: з питань  економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням  приватизації, інвестицій та регуляторної  політики ( Крупчинський Б.Ю.);  з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації   (Шеян Ю.Ю.).

 

 

Голова ради                                                                                                                    М.І.Ласкін

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         рішення районної ради

                                                                                         14.03.2019 №  № 543

 

Районна  Програма

 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області на 2019 рік

 1. Загальні положення.

 

Пріоритетом в охороні здоров’я населення визначено надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини (далі – ЗПСМ).

В Перечинському районі проводиться реалізація заходів спрямованих на підвищення якості та ефективності медичних послуг, наближення кваліфікованої медико-санітарної допомоги до кожного мешканця, поліпшення демографічної ситуації, раціонального використання ресурсів охорони здоров’я.

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної первинної медичної допомоги населенню району.

 1. Мета та завдання Програми.

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів Перечинського району, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя.

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я району необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні.

Метою Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2019 рік є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Для досягнення мети Програми Центром забезпечується:

–        медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

–        організація права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

–        надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

–        проведення профілактичних щеплень;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

–        консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

–        проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

–        направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою втратою працездатності;

–        участь  у  проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

–        організації пільгового забезпечення лікарськими та технічними засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення;

–        скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

–   визначення потреби структурних підрозділів Центру та  населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

–        забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

–        закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

–        надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

–        надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

–        надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території  Канівського району;

–        організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

–        інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань.

 

 1. 3. Загальна характеристика Центру

КНП «Перечинський РЦ ПМСД» створений для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню сіл Перечинського району. Обслуговує  19208 чоловік; 11589 дорослого населення,7619 дітей. Виробнича потужність 296 відвідувань в зміну.

До складу КНП «Перечинський РЦ ПМСД» входять наступні структурні підрозділи:

— 7 амбулаторій ЗПСМ;

— 10 фельдшерсько-акушерських пунктів;

Кількість штатних посад по КНП «Перечинський РЦ ПМСД» становить 78,25  одиниць, в т. ч.:лікарі   – 14,75   шт. од.;середній медичний персонал    – 34,5 шт. од.;молодший медичний персонал- 9,0 шт. од.;

інший персонал  – 20,0   шт. од.;

 

 1. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми.

Мережа Центру частково забезпечує потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній первинній медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я направлені на формування спроможної мережі надання первинної медичної допомоги, підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в первинній ланці, проведення будівництва, реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення транспортом, сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного обслуговування пацієнтів.

Основними шляхами розв’язання проблем є:

— пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;

— удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню району, в межах лікувального закладу;

— приведення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у відповідність до «Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб підприємців, які надають первинну медичну допомогу», затвердженого наказом МОЗ України від 26.01.2018 № 148;

 • матеріальній мотивації праці медичних працівників;

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану заходів фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

         

 1. Фінансова підтримка виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету ;

— коштів державного бюджету;

— надання підприємством платних послуг;

— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання плану заходів  Програми.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2019 рік (додаток 1).

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів, як одержувач та використовувати виділені кошти відповідно до фінансового плану підприємства на 2019 рік.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства надається КНП «Перечинський РЦ ПМСД» голові Перечинської районної ради щоквартально.

 

 1. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дозволить:

– створити цілісну систему надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, що в свою чергу дасть змогу зменшити захворюваність та смертність населення Перечинщини, підвищити народжуваність та продовжити життя.

– збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики – сімейними лікарями;

 • запровадити ефективну систему багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на первинну медико-санітарну допомогу.
 • покращити матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних підрозділів Центру;

– поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам населення.

 

 

Додаток 1

 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області  на 2019 рік

 

 

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк вико­нання за­ходу Джерела фінансував­ня Орієнтов­ні обсяги фінан­сування,

тис. грн.

1. Видатки на оплату праці -згідно штатного розпису (заробітна плата і нарахування на оплату праці) 2019 Районний бюджет. 503,0
2. Придбання предме­тів, матеріалів, обладнан­ня та інвентарю -господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів;

-паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;

-канцелярського та письмового приладдя; бланків, паперу та інш.;

-інших товарів (сейфів).

2019 Районний,

бюджет.

65,0
  90,0

 

20,0

 

24,0

3. Придбання медика­ментів та перев’язу­вальних матеріалів -придбання вакцини від грипу. 2019 Районний,

бюджет.

16,0
   
4. Оплата послуг (крім комунальних): Згідно заключених договорів на оплату послуг :

–         вивіз твердих відходів ( сміття ):

–         виготовлення проекту відведення земельної ділянки АЗПСМ с. Дубриничі:

 

2019 Районний,

бюджет.

 

21,8

5,0

5. Оплата комуналь­них послуг та енергоносіїв -оплата водопостачання і водовідведення;

-оплата електроенергії:

-оплата газу природного, розподіл газу,транспортування газу;

-оплата інших енергоносіїв ( дрова).

 

2019 Районний бюджет. 3,5

164,9

4,2

 

451,0

   
6. Інші виплати населенню Відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства в т. ч.;

– паліативна допомога онкохворим;

– всі інші категорії пацієнтів.

2019 Районний бюджет. 130,0
   

 

50,0

80,0

7. Придбання облад­нання і предметів довгострокового користування -придбання оргтехніки для забезпечення робочого місця сімейного лікаря;

-придбання програмного забезпечення електронного обліку пацієнтів;

-придбання медичного обладнання

(аналізатор крові,аналізатор сечі,пульсоксиметр,сумка укладка медичної сестри з наповненням);

 

2019 Районний бюджет 74,0

 

450,0

 

111,4

8. Капітальний ремонт інших об’єктів Капітальний ремонт дровітні АЗПСМ с. Т.Бистра.

 

Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ в с.Порошково

Перечинського району Закарпатської області, в тому числі:

Виготовлення проектно-кошторисної документації

 

 

 

-звіт про технічний стан будівель

-державно-будівельна експертиза

2019 Районний бюджет

Обласний бюджет

Районний бюджет

 

Інші джерела

 

5.0

8.0

35,0

 

1543.0

 

 

35.0

 

 

9 Всього       3711,8

 

 

Заступник голови ради                                                                                М.М.Петрішко

 

 

Паспорт Програми

 

Найменування: районна  Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області на 2019 рік»

 1. Ініціатор розроблення Програми: Перечинська районна державна адміністрація

 

2.Розробник Програми: Комунальне некомерційне підприємство «Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області.

 

3.Співрозробники Програми: Відділ охорони здоров»я  Перечинської РДА

4.Учасники Програми : Комунальне некомерційне підприємство «Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області, відділ охорони здоров»я Перечинської РДА .

5.Термін реалізації Програми : 2019 рік

 1. Джерела фінансування : Місцевий бюджет, суб»єкти  господарської  діяльності  всіх форм  власності, громадські  організації, інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
 2. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: 3711.8 тис.грн.

 

 1. Контроль за виконанням : Районна державна адміністрація , районна рада

 

  

Comments are closed.

Перейти до вмісту