Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 241 “Про районний бюджет на 2017 рік” (із змінами від 23.03.2017 року, від 20.04.2017 року, від 29.06.2017 року, від 31.08.2017 року, від 10.10.2017 року, від 26.10.2017 року, від 29.11.2017 року, від 14.12.2017 року)
27.12.2017
Привітання голови районної ради з Новорічно-різдвяними святами
28.12.2017
Показати всі

Про районний бюджет на 2018 рік

 

 

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять друга   сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

21.12.2017                              м.Перечин                                    №      375

 

        

Про районний бюджет на 2018 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Бюджетного кодексу України,  районна рада вирішила:

 1. Визначити на 2018 рік:

–  доходи районного бюджету у сумі 231 130 700 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  – 230 304 400 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 826 300 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

– видатки районного бюджету у сумі 231 130 700 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 230 304 400 грн. та видатки спеціального фонду бюджету – 826 300 грн. згідно з додатком 2 цього рішення;

– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 110 000 гривень згідно з додатком 4 цього рішення;

– надання кредитів із спеціального фонду  районного бюджету у сумі 110 000 гривень згідно з додатком 4 цього рішення.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 230 304 400 грн. та по спеціальному фонду – 936 300 грн. згідно з додатками № 3 та 4 цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  200 000 гривень.
 3. Затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та місцевими бюджетами району на 2018 рік згідно з додатком 5 цього рішення.
 4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 6 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 7 цього рішення.
 6. Затвердити на 2018 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 20 000 гривень.
 7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 400 000 грн. згідно з додатком 8 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 8, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями районної ради.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
 5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2018  рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 6. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

 

17.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2018 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

17.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

17.3. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2018 рік.

17.4. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних програм.

 1. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
 2. Надати право районній державній адміністрації на протязі бюджетного року спрямовувати  на кредитування сільських  забудовників суми повернутих кредитів по програмі  “Власний дім”.
 3. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).
 2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

 

 

Голова ради                                                                                М.І.Ласкін

 

 

Пояснювальна записка

до рішення про районний бюджет  на 2018 рік.

Проект районного бюджету на 2018 рік розроблено на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України,  Закону України „Про Державний бюджет на 2018 рік”  та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

Відповідно до пункту 18 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України районний бюджет на 2018 рік формується із застосуванням програмно-цільового методу.

 Прогноз показників районного бюджету за основними видами доходів та видатків на 2018 рік

У зв»язку з встановленням з першого січня 2018 року прямих взаємовідносин з державним бюджетом утвореної у 2017 році Перечинської міської об»єднаної територіальної громади, при прогнозуванні дохідної частини районного бюджету враховано зменшення дохідної частини районного бюджету на суму надходжень податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території об»єднаної територіальної громади. Тобто ресурс власних надходжень районного бюджету зменшується майже на 72,0 відсотки. Розрахунки проведено за результатами надходжень за 2015 – 2016 роки та 10 місяців 2017 року.

 Обсяг ресурсу загального фонду районного бюджету на 2018 рік прогнозується в сумі 230304,4 тис.грн., із них:  податки, збори та інші доходи –  14050,0 тис.грн., питома вага яких становить 6,1 %, трансферти – 216254,4 тис.грн., або 93,9 % від прогнозного обсягу доходів загального фонду районного бюджету.

Обсяг ресурсу спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік прогнозується у сумі 826,3 тис.грн., з них :  власні надходження бюджетних установ – 601,3 тис.грн., кошти бюджету розвитку – 225,0 тис.грн.

Обсяг надходжень до загального фонду (без трансфертів)  районного бюджету обраховано у сумі 14050,0 тис. гривень.

Основним платежем надходжень загального фонду районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 98,7 % від прогнозованого показника доходів загального фонду 2018 року. Згідно із Бюджетним кодексом України норматив зарахування до районного бюджету податку на доходи фізичних осіб становить 60,0 відсотків від загального обсягу надходжень, що справляється на території району (без ОТГ).

До районного бюджету планується одержати податку на доходи фізичних осіб  в сумі 13871,0 тис.грн.

  Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік визначений з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб, є ріст фонду оплати праці у зв’язку із встановленням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 грн. та зростанням середньомісячної заробітної плати найманих працівників. Також джерелом збільшення надходжень податку будуть  надходження податку на доходи фізичних осіб від додаткового доходу іншого ніж заробітна плата, за результатами річного декларування, документальних перевірок та погашеної заборгованості,  легалізація виплати заробітної плати та інше.

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб

                                                                                                                     (тис.грн.)                                                                                                        

        Надходження                                  В т.ч. по роках:
2015 2016 Очікувані надходження    2017 Прогноз    2018
Всього по району (без ОТГ) 7188,7 11919,7 18795,0 23118,3
Відрахування до районного бюджету у співставних умовах (60%) 4271,2 7151,8 11277,0 13871,0
У відсотках до попереднього року х 167,4 157,7 123,0

 

Ріст надходжень 2018 року до очікуваних надходжень 2017 року планується  на 23,0 %.

На 2018 рік заплановано надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності в сумі 100,0 тис.грн., згідно розрахунків відділу управління майном районної ради.

Податку на прибуток підприємств районної комунальної власності  згідно прогнозних показників відділу управління майном районної ради надійде 0,8 тис.грн. , частини чистого прибутку комунальних підприємств – 0,2 тис.грн.

Від адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що здійснюється державною адміністрацією, за прогнозними розрахунками надійде 35,0 тис.грн,  від адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень до районного бюджету планується отримати 40,0 тис.грн.

По результатах аналізу інших надходжень попередніх періодів прогнозується, що до загального фонду районного бюджету надійде інших надходжень у сумі 3,0 тис.грн. По цьому коду доходів обліковуються надходження від юридичних та фізичних осіб, зокрема, відшкодування збитків, нанесених бюджету за рішеннями контролюючих органів та виконавчої служби, актами ревізій та перевірок, а також одноразові платежі, не передбачені окремими кодами бюджетної класифікації.

 

                                  Офіційні трансферти

 

Обсяг базової дотації  для районного бюджету передбачено в сумі  14366,0 тис.грн.;

освітня субвенція з державного бюджету –  51719,5 тис.грн.,

медична субвенція з державного бюджету –  13962,4 тис.грн.,

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 10474,5 тис.грн.,

субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету – 125732,0 тис.грн. Зокрема:

субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартплати, управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 28077,7 тис.грн.,

субвенція на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4266,0 тис.грн.,

субвенція на виплату соціальної допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям та непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку та не набули права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 81944,3 тис.грн.,

субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях ха принципом «гроші ходять за дитиною» віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 852,4 тис.грн.,

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я за рахунок коштів медичної субвенції – 9754,6 тис.грн.,

субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 822,7 тис.грн.,

інші субвенції з місцевих бюджетів – 14,3 тис.грн.

 

До спеціального фонду районного бюджету планується одержати надходжень у сумі  826,3 тис грн., з яких:

–  кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності (бюджет розвитку) – 225,0 тис.грн.

– власні надходження бюджетних установ, що утримуються з районного бюджету – 601,3 тис.грн.

(тис.грн.)

Назва Види власних надходжень 2018 рік прогноз
Культура –  платні послуги, що надаються бюджетними установами 78,0

 

Охорона здоров»я –  платні послуги, що надаються бюджетними установами 480,2
Освіта –  платні послуги, що надаються бюджетними установами 31,1
Територіальний центр –  платні послуги, що надаються бюджетними установами 12,0
Всього   601,3

 

 

 

                        Видатки районного бюджету.

 

Розрахунок видатків районного бюджету здійснено на основі Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України „Про Державний бюджет на 2018 рік”, прийнятого 7 грудня 2017 року, з врахуванням передачі  загальноосвітніх навчальних закладів та дитячо-юнацької спортивної школи, які знаходяться на території Перечинської об‘єднаної територіальної громади на фінансування з бюджету ОТГ та з врахуванням :

розміру мінімальної заробітної 3723 гривні (ріст порівняно з 2017 роком 16,3 відс.);

розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС 1762 гривень (ріст порівняно з 2017 роком – 10 відс.);

коефіцієнту 1,1 для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі при визначенні видатків на:

оплату теплопостачання на коефіцієнт 1,09;

оплату водопостачання і водовідведення на коефіцієнт 1,09;

оплату електроенергії на коефіцієнт 1,1;

оплату природного газу на коефіцієнт 1, 09;

оплату інших енергоносіїв на коефіцієнт 1,09;

індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 107 відсотків.

 

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2018 рік передбачено у сумі 231130,7 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 230304,4 тис.грн., з яких цільові субвенції соціального характеру – 115154,7 тис.грн., медична субвенція – 23150,5 тис.грн., в т.ч. 9188,1 тис.грн. передана Перечинською ОТГ до районного бюджету на утримання закладів охорони здоров‘я , субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну)- 566,5 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 822,7 тис.грн., в т.ч. 327,9 тис.грн. передана Перечинською ОТГ до районного бюджету, освітня субвенція – 51719,5 тис.грн. ( на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл) та  38890,5 тис.грн. – видатки на утримання установ та виконання програм районного значення, в т.ч. для забезпечення фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання загальноосвітніх шкіл ( крім заробітної плати педагогічного персоналу, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції) та охорони здоров‘я на оплату енергоносіїв, заплановано додаткову дотацію з державного бюджету у сумі 10474,5 тис.грн.

У видатках районного бюджету для забезпечення видатків на дошкільні заклади освіти та сільські будинки культури, клуби, які в 2018 році залишаються на фінансуванню в сільських бюджетах передбачається інша  дотація в обсязі 10500,0 тис.грн.

У проекті районного бюджету на 2018 рік передбачено повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 110 000 гривень та  надання кредитів із спеціального фонду  районного бюджету у сумі 110 000 гривень.

По загальному фонду створюється резервний фонд в сумі 20,0 тис.грн.

 

 

 

Районна рада

 

Для районної ради у проекті бюджету на 2018 рік передбачено видатки по загальному фонду у сумі 1919,9 тис.грн.,  в т.ч.:

1859,9 тис. грн. – видатки на утримання органів місцевого самоврядуванняапарату районної ради. На оплату праці з нарахуваннями передбачено 1693,1 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 66,8 тис. грн., на інші видатки – 100,0 тис.грн.

60,0 тис.грн. – на фінансування Програми ефективного використання майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району на 2015-2019 роки

 

Районна державна адміністрація

 

Районній державній адміністрації у проекті бюджету передбачено 342,7 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 232,7 тис.грн. на утримання та забезпечення діяльності центру соціальної служби для сім‘ї, дітей та молоді ( на оплату праці з нарахуваннями заплановано 213,5 тис.грн., враховуючи оптимізацію однієї штатної одиниці, на оплату енергоносіїв – 11,2 тис.грн.), по спеціальному фонду – 110,0 тис.грн. на реалізацію Районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки (за рахунок повернення кредитів, наданих індивідуальним забудовникам).

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

У проекті районного бюджету на 2018 рік відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації передбачено обсяг видатків у сумі 67455,4 тис.грн., у тому числі за загальним фондом –  67424,3 тис. грн., за спеціальним фондом – 31,1 тис.грн.(батьківська плата в НВК). У зазначеному обсязі заплановано видатки, що здійснюватимуться за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, зокрема фінансування оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів в сумі 51719,5 тис. грн.

На оплату праці іншого персоналу, працівників НВК та на утримання загальноосвітніх закладів плануються кошти в сумі 12805,7 тис.грн., в т.ч. за рахунок переданих з державного бюджету видатків з утримання загальноосвітніх шкіл в сумі 7339,4 тис.грн.  На оплату праці з нарахуваннями заплановано 8957,4 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі передбачено 2365,3 тис.грн., на медикаменти – 14,0 тис.грн., на харчування учнів пільгових категорій – 376,4 тис.грн. (вартість харчування – 12,0 грн. на один дітодень), на харчування дітей в дошкільних групах НВК – 80,6 тис.грн., на інші видатки – 1012,0 тис.грн.

На утримання інших закладів відділу освіти (будинку дитячої творчості, методичного центру, централізованої бухгалтерії, централізованого обслуговування шкіл та інклюзивно-ресурсного центру) плануються кошти в сумі 2682,8 тис.грн. Розрахунок фонду заробітної плати проведений із врахуванням оптимізації штатної чисельності (7 штатних одиниць, а саме: по будинку дитячої творчості – скорочення 6 штатних одиниць, по методичному центру – 2 штатні одиниці, по централізованій бухгалтерії – 1 штатна одиниця, по централізованому обслуговуванні шкіл – 1 штатна одиниця та введення в інклюзивно-ресурсний центр – 3 штатні одиниці). На оплату праці з нарахуваннями за обов‘язковими виплатами плануються кошти в сумі 2380,4 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 95,4 тис.грн., на інші видатки – 80,0 тис.грн.

На надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років передбачено кошти в сумі 16,3 тис.грн.

На реалізацію заходів Районної програми забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району та учнів пришкільного інтернату на 2017-2019 роки плануються кошти в сумі 200,0 тис.грн.;

 

 

 

Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації

 

Сектору охорони здоров’я на 2018 рік передбачено видатки у сумі 28320,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 27614,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 705,2 тис.грн., з яких 480,2 тис.грн. за рахунок власних надходжень, 225,0 тис.грн. за рахунок коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності плануються капітальні видатки на капітальний ремонт приміщень стоматологічного відділення Перечинської ЦРЛ в м.Перечин, вул. Ужанська,8.

За рахунок медичної субвенції з державного бюджету заплановано видатки у сумі 23150,5 тис.грн., в т.ч. 9188,1 тис.грн. передані Перечинською ОТГ до районного бюджету на утримання закладів охорони здоров‘я,  яка у повному обсязі спрямовується на поточні видатки. На утримання лікарні заплановано 18249,3 тис.грн., на центр первинної медичної допомоги – 4168,2 тис.грн. (враховано забезпечення до 1 липня 2018 року), на централізовану бухгалтерію – 703,0 тис.грн., на програми в галузі охорони здоров‘я – 30,0 тис.грн., а саме: Районна Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року – 20,0 тис.грн., Районна Програма розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2018-2022 роки – 10,0 тис.грн.

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які відповідно до законодавства передані на фінансування з місцевих бюджетів заплановано кошти в сумі 3075,1 тис.грн., з яких на лікарню заплановано 2646,8 тис.грн., на центр первинної медичної допомоги – 428,3 тис.грн.

Також запланована цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну – 566,5 тис.грн.,  на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 822,7 тис.грн., в т.ч. 327,9 тис.грн. передана Перечинською ОТГ до районного бюджету.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам районних закладів охорони здоров’я передбачено у сумі 20880,0 тис.грн. ( на Перечинську ЦРЛ – 16350,8 тис.грн., на центр первинної медичної допомоги – 3858,2 тис.грн., на централізовану бухгалтерію – 671,0 тис.грн.( з врахуванням скорочення 1 шт.од.). Незабезпеченість фондом заробітної плати з нарахуваннями по ЦРЛ складає 3254,5 тис.грн.

На медикаменти заплановано видатки у сумі 920,0 тис.грн., в т.ч. для ЦРЛ – 800,0 тис.грн. Вартість медикаментів на один ліжко день в стаціонарі складає 14,35 грн.  На харчування заплановано 320,0 тис.грн. Вартість харчування одного ліжко дня – 7,65 грн.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Головному розпоряднику коштів районного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення у проекті районного бюджету на 2018 рік передбачено видатки у сумі 117387,1 тис.грн., з них по загальному фонду – 117375,1 тис.грн. та по спеціальному фонду – 12,0 тис.грн. за рахунок власних надходжень бюджетних.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя заплановано 852,4 тис.грн.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот заплановано 28077,7 тис.грн.

На надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу заплановано 4266,0 тис.грн.

На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету заплановано 81944,3 тис.грн.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги заплановано 125,0 тис.грн.

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету заплановано 14,3 тис.грн.

У зв‘язку з обмеженим фінансовим ресурсом на утримання територіального центу по загальному фонду заплановано видатки в сумі 2095,4 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 1943,6 тис.грн.  При розрахунку оплати праці з нарахуваннями враховано скорочення 12 штатних одиниць, в т.ч. 8 соціальних робітників, які обслуговують осіб, що проживають на території ОТГ. Додатковий обсяг видатків на їх утримання, в т.ч. і на харчування осіб у відділенні денного перебування складає 809,3 тис.грн.

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

На фінансування головного розпорядника коштів – відділу культури райдержадміністрації в проекті районного бюджету на 2018 рік передбачено видатки в сумі 5295,6 тис.грн., з них по загальному фонду – 5217,6 тис.грн. та по спеціальному – 78,0 тис.грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам районних бюджетних установ культури заплановано за обов‘язковими виплатами в сумі 4645,7 тис.грн., з врахуванням оптимізації та скороченням штатних одиниць. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано 447,9 тис.грн.

Для забезпечення діяльності бібліотек заплановано 2265,7 тис.грн., на утримання районного будинку культури – 1076,1 тис.грн., на централізовану бухгалтерію заплановано 309,2 тис.грн., на утримання музичних шкіл заплановано 1566,6 тис.грн. (обсяг видатків на  музичні школи заплановані за мінусом видатків на Перечинську музичну школу з розрахунку кількості дітей, які проживають на території ОТГ та відвідують школу та відповідно кількості педагогічних ставок)

 

 

Фінансове управління

райдержадміністрації

 

 

ПРОГНОЗ
районного  бюджету Перечинського району

 на 2019 та 2020 роки

Загальна частина

Прогноз районного бюджету на 2019 та 2020 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі Бюджетного та Податкового кодексів України,  з урахуванням основних прогнозних макропоказників та положень проекту Програми економічного і соціального розвитку  району на 2018 рік, напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки, районних програм та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики, побудованої на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.

На середньострокову перспективу, в умовах нинішньої економічної ситуації в економіці району, основними завданнями місцевого бюджету є:

1) забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;

2)  підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

3)  посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

4) забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

5) покращення добробуту та якості життя населення шляхом забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робочої сили та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту населення;

6)  забезпечення бюджетної самостійності та фінансової незалежності місцевих бюджетів, що сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники зведеного та районного бюджетів за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування,  взаємовідносин районного та сільських бюджетів, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів). Прогноз базується на результатах аналізу основних макропоказників на  2018 – 2020 роки.

Показники прогнозу економічного та соціального розвитку району, покладені в основу формування прогнозу районного бюджету

на 2019 та 2020 роки

При здійсненні розрахунку індикативних прогнозних показників зведеного та районного бюджету на 2019 та 2020 роки фінансове управління керувалося  Постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 -2020 роки» та листом Міністерства фінансів України від 01.08.2017 року № 05110-14-21/20701 щодо особливостей формування місцевих бюджетів на 2018 рік. Це зумовило врахування у прогнозі бюджету на середньостроковий період консервативних оцінок розвитку.

Обробна промисловість залишатиметься основним видом промислової діяльності, провідними її галузями –  виробництво деревини та виробів з неї, туристична галузь. Приріст обсягів реалізації промислової продукції буде досягнуто за рахунок таких основних підприємств: “Індустрія деревообробки”, “САМВЕР”, “Перечинська швейна фабрика”, дочірному підприємстві “Дж.Д.Ф. Сервіс Лтд”, товаристві з додатковою відповідальністю “Перечинський лісохімічний комбінат” , КП “ «Комунальник”. Всі ці підприємства знаходяться на території Перечинської міської об»єднаної громади.

На території району поза межами об»єднаної громади, основними промисловими підприємствами є: ТОВ «Перечинський лісокомбінат», меблева фабрика «Турянка»,  філії Перечинського лісового господарства, ПП «Метаніка»,     ПП “Комерцконсалт”, в туристичній галузі – ТОВ «Воєводино».

Темпи зростання оплати праці у промисловості, малих підприємствах  прогнозується на рівні 6,4 відс. у 2019 році та 11,0 відс. у 2020 році до минулих років.

Індикативні прогнозні показники зведеного та районного бюджетів

на 2019 та 2020 роки

тис. грн.

Найменування показника 2019 рік 2020 рік
зведений бюджет районний бюджет зведений бюджет районний бюджет
Доходи,  тис..грн 26450,0 15354,0 28400,0 17720,0
Видатки , тис.грн. 267273,0 256177,0 284792,4 274112,4
В т.ч.трансферти, тис.грн. 240823,0 240823,0 256392,4 256392,4

Доходи зведеного та районного бюджетів на 2019 та 2020 роки

Індикативні прогнозні показники доходів зведеного бюджету (без ОТГ)

на 2019 та 2020 роки

Найменування тис. грн.
2019 рік 2020 рік
Загальний обсяг доходів 26450,0 28400,0
Податкові надходження, з них: 24900,0 26740,0
податок на доходи фізичних осіб 14703,0 16319,0
податок на прибуток підприємств               1,0     1,0
Рентна плата за використання природних ресурсів   550,0 570,0
Місцеві податки   8346,0 8500,0
Акцизний податок  1300,0 1350,0
Неподаткові надходження    1350,0 1410,0
Інші доходи 200,0 250,0

 

1)  Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів 18 відсотків, оподаткування пасивних доходів (крім дивідендів) за ставкою 18%, тощо;

2)    прогноз рентної плати  за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення здійснено згідно прогнозних даних лісозаготівельних підприємств;

3) прогноз місцевих податків здійснено з урахуванням розширення бази оподаткування податку на нерухомість та зростання індексу споживчих цін на 2 в.п. та тенденції надходжень протягом 2017 року по єдиному податку;

4) прогноз надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів здійснено на основі очікуваних фактичних даних за 2017 рік.

         Індикативні прогнозні показники районного бюджету  на 2019 та 2020 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту районного бюджету  на 2018 рік.

                   Індикативні прогнозні показники доходів районного бюджету

на 2019 та 20 роки

Найменування тис. грн. 
2019 рік 2020 рік
Загальний обсяг доходів  15354,0 17720,0
Податкові надходження,  з них: 14704,0 17020,0
податок на доходи фізичних осіб 14703,0 16319,0
податок на прибуток підприємств       1,0 1,0
Неподаткові надходження   650,0  700,0
Інші доходи   (без трансфертів)    

Видатки районного бюджету на 2019 та 2020 роки

Прогноз видатків бюджету на 2019 та 2020 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників, показників дохідної частини бюджету, обсягів фінансування. Видаткова частина районного бюджету розрахована з урахуванням збільшення видатків на індекс споживчих цін у 2019 році на 5,9 відс., у 2020 році на 5,0 відс. та з урахуванням бюджетної політики Уряду, яка спрямована на ефективне використання бюджетних коштів та забезпечення функціонування бюджетних установ. Видаткова частина районного бюджету розрахована відповідно до прогнозних показників, які передбачені Законом України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”.

 

Індикативні прогнозні показники видатків районного бюджету за функціональним призначенням

на 2019 та 2020 роки

тис. грн.

Найменування 2019 рік 2020 рік
Державне управління 2045,9 2189,1
Освіта 75872,1 81183,1
Охорона здоров‘я 30376,3 32502,6
Соціальний захист і соціальне забезпечення 129386,5 138443,6
Культура і мистецтво 4016,7 4297,9
Засоби масової інформації
Фізична культура і спорт 100,0 110,0
Будівництво
Транспорт
Охорона і раціональне використання земель
Видатки, не віднесені до основних груп 14379,5 15386,1
Всього видатків 256177,0 274112,4

 

 

 

Пріоритетами розвитку на 2019-2020 роки визначено у галузі:

 

Освіти

 

забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу;

організація оздоровлення дітей у навчальних закладах;

модернізація матеріальної бази загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

зміцнення навчально-методичної бази навчальних закладів;

 

Охорони здоров’я

 

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

покращення якості надання медичної допомоги;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

прийняття рішень щодо розвитку системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я.

 

Соціального захисту та соціального забезпечення

 

поліпшення надання соціальних послуг та підвищення рівня соціального захисту інвалідів, дітей-сиріт, малозабезпечених верств населення;

 

 

Культури і мистецтва

 

забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

покращення матеріально-технічної бази;

проведення культурно-мистецьких заходів;

 

Фізичної культури і спорту

 

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;

 

 

 

Фінансове управління

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту