Про Програму правової освіти населення у Перечинському районі на 2018-2022 роки
21.03.2018
Про продаж об’єкта спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району
21.03.2018
Показати всі

Про районну Програму забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять третя  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  16.03.2018                             м.Перечин                                    №  403

 

 

 

  Про районну  Програму  забезпечення

  права дитини на виховання у

  сімейному оточенні на  2018 – 2025 роки

 

 

Відповідно до  статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, розглянувши та обговоривши районну Програму забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні  на  2018 – 2025 роки , районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити районну Програму забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на  2018 – 2025 роки (далі-Програма), що  додається .
  2. Фінансовому управлінню районної    державної  адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити кошти на фінансування заходів Програми.
  3. Службі у справах дітей районної державної адміністрації (Ганчак М.І.) про виконання заходів районної Програми  інформувати районну раду щороку до 20 січня протягом дії районної Програми.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради  з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров”я, культури, молоді і спорту, зв”язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

 

 

   Голова ради                                                                                 М.І.Ласкін

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              рішення районної ради                                                                                                   

                                                                                16.03.2018 № 403

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні  

на 2018 – 2025 роки

 

1. Загальні положення

 

Відповідно до частини третьої статті 52 Конституції України утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Здобутком України є приведення в цілому національного законодавства стосовно дітей до міжнародних норм, Конвенції ООН про права дитини.

Основними засадами державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа є:

створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї;

виховання та утримання дітей за принципом родинності;

сприяння усиновленню дітей, створення системи заохочення та підтримки усиновлювачів;

забезпечення пріоритету форм влаштування;

захист майнових, житлових та інших прав та інтересів таких дітей;

створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки дітей до самостійного життя;

забезпечення права на здоровий розвиток;

забезпечення соціально-правових гарантій;

створення умов для надання психологічної, медичної та педагогічної допомоги;

формування системи соціальної адаптації;

забезпечення вільним вибором сфери професійної діяльності, яка б оптимально відповідала потребам та бажанням особистості дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також особи із їх числа та запитам ринку праці;

належне матеріально-технічне забезпечення незалежно від форми влаштування та утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, сприяння в наданні реальної допомоги і підтримки підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, банківськими установами, культурно-освітніми, громадськими, спортивними та іншими організаціями;

надання правової допомоги на підставах та в порядку, встановлених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

Районна програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні  на  2018 – 2025 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію одного із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства – реалізацію права дитини на виховання у сім’ї.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Кількість  дітей, які перебувають на утриманні інтернатних закладів, зменшується. В області припинено діяльність трьох інтернатних закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок влаштування дітей до сімейних форм виховання, а саме: під опіку/піклування, усиновлення,  дитячий будинок сімейного типу та  прийомні сім’ї.

На сьогодні на території  району функціонує Перечинська загальноосвітня школа-інтернат I – II ступенів Закарпатської обласної ради.  У  даному закладі утримуються виключно діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Якщо, за станом на 01.01.2014 року в закладі перебувало 105 дітей з відповідним статусом, то станом на  01.01.2018 року таких дітей  у закладі – 58.

Проводиться  робота щодо розвитку сімейних форм виховання, а саме: на території району функціонує один дитячий будинок сімейного типу сім’ї Чомоляк, де виховується 6 – дітей, позбавлених батьківського піклування та троє рідних дітей, а також, три прийомні сім’ї в яких виховується п’ятеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відсоток дітей, охоплених сімейними формами виховання у районі станом на 01.01.2018 року становить – 79,3 відсотка так, як у 2010 році був – 34,2 %.

Упродовж останніх років спостерігається суттєве зменшення рівня дитячої бездоглядності та безпритульності в районі. Так, за станом на 1 січня 2014 року на профілактичному обліку служби у справах дітей перебувало 42 – дітей, а станом на 1 січня 2018 року  перебуває троє.

Разом з тим, загострення соціально-економічної ситуації в країні може призвести до збільшення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а  відтак і до збільшення кількості дітей, вихованням яких батьки не займаються.

 

  1. Мета Програми

 

Метою Програми є зниження рівня інституційного догляду дітей шляхом розвитку системи соціальних послуг на рівні громади для запобігання розлученню дітей з їхніми родинами, забезпечення функціонування альтернативних форм догляду дітей, відмінних від інтернатних, мінімізація злочинності.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

У ході виконання Програми  передбачається:

приймати рішення стосовно влаштування кожної дитини в сім’ю громадян для усиновлення, під опіку та піклування, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу та до закладів на основі комплексної оцінки її потреб;

забезпечити пріоритетність влаштування дитини в сім’ю громадян;

здійснювати переміщення дітей із закладу в заклад лише у тому разі, коли не існує можливостей для поліпшення їх стану в інший спосіб;

забезпечити дотримання принципу родинного походження під час влаштування дітей в сім’ї громадян і до закладів;

 

 

підвищити ефективність роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;

запобігати дитячій бездоглядності та безпритульності;

запровадити ефективний механізм взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час роботи з розлученими із сім’єю дітьми, які є іноземцями або особами без громадянства та виявили бажання особисто чи через інших осіб набути статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;

запровадити ефективні форми роботи з дітьми, які опинилися у конфлікті із законом.

Фінансування  Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, передбачених у місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 2115,0 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення Програми викладено у додатку 2 до Програми.

Обсяг видатків для реалізації Програми визначатиметься щороку у місцевих бюджетах на відповідний рік з урахуванням їх фінансових можливостей.

 

5. Перелік завдань і заходів з виконання Програми

та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є необхідність:

забезпечити координацію діяльності органів місцевого самоврядування (у тому числі об’єднаних територіальних громад)  з питань соціально-правового захисту дітей;

створити умови для забезпечення реалізації права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам;

запровадити ефективні форми роботи з дітьми, які опинилися у конфлікті із законом;

мінімізувати випадки бездоглядності та безпритульності серед дітей.

Реалізація Програми дасть можливість:

збільшити кількість дітей, охоплених сімейними формами виховання, до 90 відсотків від загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

збільшити кількість дітей, повернутих у біологічну родину та усиновлених громадянами України;

піднести у суспільстві престиж та авторитет сімей усиновителів;

зменшити кількість дітей, вилучених із сімейного середовища;

зменшити кількість дітей, які систематично залишають місце постійного проживання;

зменшити кількість дітей, які проживають у функціонально неспроможних сім’ях;

посилити відповідальність органів місцевого самоврядування (у тому числі об’єднаних територіальних громад)  за соціальний захист дітей;

зменшити кількість дітей, направлених до закладів;

 

 

збільшити кількість дітей, влаштованих у сім’ї громадян за місцем походження дитини;

забезпечити реалізацію права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам;

мінімізувати рівень злочинності серед дитячого населення  району;

мінімізувати випадки бездоглядності та безпритульності серед дітей.

 

  1. Напрями діяльності та заходи з виконання Програми

 

Напрями діяльності  і заходи з виконання Програми наведено у додатку 3 до Програми.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює служба у справах дітей  райдержадміністрації.

Відділу  освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, сектору охорони здоров’я райдержадміністрації, управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, Перечинському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, пропонувати Перечинському відділенню поліції  Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, органам місцевого самоврядування, які забезпечують виконання Програми, подають службі у справах дітей  райдержадміністрації відповідну інформацію про хід реалізації Програми для узагальнення і подання в порядку, визначеному абзацом першим цього розділу.

Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку подає звіт про стан виконання Програми облдержадміністрації.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА    ЗАПИСКА

 

до проекту рішення  районної  Програми щодо забезпечення права

дитини на виховання у сімейному оточенні  на  2018 – 2025 роки

 

 

Районна Програма щодо забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні  на  2018 – 2025 роки схвалена розпорядженням голови Перечинської райдержадміністрації від  23.01.2018 №19 . Метою Програми є зниження рівня інституційного догляду дітей шляхом розвитку системи соціальних послуг на рівні громади для запобігання розлученню дітей з їхніми родинами, забезпечення функціонування альтернативних форм догляду дітей, відмінних від інтернатних, мінімізація злочинності.

Шляхи і способи розв’язання даної проблеми це:

прийняття рішення стосовно влаштування кожної дитини в сім’ю громадян для усиновлення, під опіку та піклування, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу та до закладів на основі комплексної оцінки її потреб;

забезпечення пріоритетності  влаштування дитини в сім’ю громадян;

здійснення переміщення дітей із закладу в заклад лише у тому разі, коли не існує можливостей для поліпшення їх стану в інший спосіб;

забезпечення дотримання принципу родинного походження під час влаштування дітей в сім’ї громадян і до закладів;

підвищення ефективності роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;

запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

запровададження ефективного механізму взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час роботи з розлученими із сім’єю дітьми, які є іноземцями або особами без громадянства та виявили бажання особисто чи через інших осіб набути статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;

запровадження ефективні форми роботи з дітьми, які опинилися у конфлікті із законом.

Фінансування  Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, передбачених у місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 2115,0 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення Програми викладено у додатку 2 до Програми.

 

 

Начальник служби                                                                            М.І. Ганчак

 

 

Додаток 1

до Програми

 

Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми Служба у справах дітей райдержадміністрації
2. Підстава для розроблення Програми Закони України від 24 січня 1995 року № 20/95 – ВР „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” (із змінами та доповненнями), від 13 січня 2005 року № 2342 – ІV „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”
3. Районний замовник Програми Перечинська районна державна адміністрація
4. Розробник Програми Служба у справах дітей райдержадміністрації
5. Відповідальний викона-вець Програми Служба у справах дітей райдержадміністрації
6. Учасники Програми Відділ  освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, сектор охорони здоров’я райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Перечинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Перечинське відділення поліції  Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою), органи місцевого самоврядування
7. Термін реалізації Програми 2018 – 2025 роки
8. Перелік місцевих бюдже-тів, які беруть участь у виконанні Програми  Фінансування  Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та коштів, передбачених у місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 

9. Загальний обсяг фінан-сових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього :       2115,0 тис. гривень
  у тому числі:  
  кошти районного бюджету        2115,0 тис. гривень
  кошти інших місцевих бюджетів

 

Заступник голови ради                                                           М.М.Петрішко

 

 

Додаток 2

до Програми

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

районної  програми забезпечення права дитини на виховання

у сімейному оточенні  на  2018 – 2025 роки

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми Етапи виконання Програми за роками:

 

Усього витрат для виконання Програми

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.), у тому числі: 245,0 250,0 255,0 260,0 265,0 270,0 280,0 290,0 2115,0
Районний  бюджет 245,0 250,0 255,0 260,0 265,0 270,0 280,0 290,0 2115,0
інші місцеві бюджети
інші джерела, не заборонені законо-давством

 

 

 

                               Заступник голови ради                                                           М.М.Петрішко

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      Додаток 3

до Програми

 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

з виконання  районної  програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні

 на  2018 – 2025 роки

 

№ з/п Назва напряму діяльності Перелік заходів Програми Строк вико-нання заходів Відповідальні виконавці Джерела фінансу-

вання

 

Орієнтовний обсяг фінансування  (тис. грн.) Очікувані результати
2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік
1 2 3 4 5 6

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.

 

 

Посилення пре-вентивної ро-боти та підт-римка сімей з дітьми, які опи-нилися у склад-них життєвих обставинах (придбання комп’ютерної техніки, заміна та заправка ка-ртріджів, прид-бання та уста-новка ліцензій-ної антивірус-ної програми) 1.1. Раннє вияв-лення, облік та  надання соціаль-ної підтримки  сім’ям з дітьми, які опи-нилися у складних життєвих обставинах 2018 – 2025 роки

 

Перечинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей рай-держадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

 

 –  –  –  –  – Зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища

 

1.2. Забезпечення ве-дення електронного обліку дітей і гро-мадян, які бажають взяти  їх на вихован-ня, та обліку дітей, які опинилися у скла-дних життєвих  об-ставинах 2018 – 2025 роки

 

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування

 

Район-ний

бюджет

20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 55,0 65,0 Оперативний підбір дітей для влаштування у сім’ї громадян
2.

 

Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях громадян 2.1. Забезпечення вчасного набуття ді-тьми правового ста-тусу дитини-сироти та дитини, позбавле-ної батьківського піклування 2018 – 2025 роки

 

Служба у справах дітей райдержад- міністрації

 

 

 –  –  –  –  –

 

Реалізація права дітей на сімейне виховання
2.2. Проведення роботи з повернення дітей із закладів до біологічних родин та влаштування в сім’ї громадян 2018 – 2025 роки

 

Перечинський ра-йонний центр соці-альних служб для сі-м’ї, дітей та молоді, служба у справах ді-тей райдержадмініст.

 

 

 –  –  –  –  – Реалізація права дітей на сімейне вихо-вання, насам-перед біоло-гічними батьк
3.

 

Підвищення відповідальнос-ті органів вико-навчої влади та органів місце-вого самовря-дування за соціальний захист дітей 3.1. Забезпечення жи-тлом дітей-сиріт, ді-тей, позбавлених ба-тьківського піклу-вання, осіб з їх числа: придбання будинків,  виділення земельних ділянок для забудови; ремонт 2018 – 2025 роки

 

Служба у справах дітей райдержадміні-страції, органи міс-цевого самоврядування Район-ний

бюджет

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Придбання  приміщень для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
    3.2. Забезпечення ро-боти інклюзивно-ре-сурсних центрів для надання відповідної освіти та реабіліта-ційних послуг дітям з особливими освіт-німи потребами за місцем  проживання 2018 – 2025 роки

 

Відділ освіти, мо-лоді та спорту рай-держадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

 

 –  –  –  –  – Забезпечення надання від-повідної осві-ти та реабілі-таційних пос-луг дітям з особливими освітніми по-требами за мі-сцем прожи-вання
4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широке запровадження влаштування дітей у сім’ї громадян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Забезпечення со-ціального супроводу дитячих будинків сі-мейного типу, при-йомних сімей, сімей опікунів/піклуваль-ників 2018 – 2025 роки

 

Перечинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 –  –  –  –  – Надання комплексу консультативних послуг
4.2. Проведення інформаційної кам-панії щодо підтримки національного уси-новлення, влаштуван-ня дітей у сім’ї громадян 2018 – 2025 роки

 

Служба у справах дітей райдержадміні-страції, Перечинсь-кий районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

Привернення уваги громадсь-кості до долі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
5. Проведення профілактичних рейдів та від-працювань з метою подо-лання дитячої бездоглядності та безпритуль-ності (прид-бання паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів та конвертів) 5.1. Проводити профілактичні відпрацювання торгових закладів на предмет продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям; ігрових залів, комп’ютерних клубів, відеотек та дискотек 2018 – 2025 роки Служба у справах дітей райдержад-міністрації, органи місцевого само-врядування спіль-но з Перечинським від-діленням поліції  Уж-городського відділу поліції Головного управління Націо-нальної поліції в Закарпатській об-ласті (за згодою) Район-ний  бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Запровадження ефектив-них форм ро-боти з дітьми та їх біологіч-ними батька-ми з метою усунення при-чин безпри-тульності та бездоглядності, удоскона-лення проце-су вилучення дітей з вулиці та їх вла-штування, що унеможливить повернення у несприят-ливе середо-вище. Прове-дення  профі-лактичних відпрацювань торгових зак-ладів на пре-дмет продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям, виявлення бездоглядних і безпритуль-них дітей під час  рейдів „Урок” з виявлення ді-тей шкільно-го віку, які не приступили до занять
5.2. Проводити профілактичні рейди з метою виявлення бездоглядних та безпритульних дітей („Діти вулиці”, „Вокзал”, „Підвал” тощо) 2018 – 2025 роки Служба у справах ді-тей райдержадмініст-рації, органи місце-вого самоврядування спільно з Перечинсь-ким відділенням по-ліції  Ужгородського відділу поліції Голо-вного управління Національної поліції в Закарпатській обл. Район-ний  бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
5.3. Забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які тривалий час не навчалися або не на-вчалися взагалі. Про-водити рейд „Урок” з метою виявлення ді-тей шкільного віку, які не приступили до занять та повер-нення їх до навчання 2018 – 2025 роки Служба у справах дітей райдержадмі-ністрації, відділ ос-віти, молоді та спо-рту райдержадміні-страції органи місце-вого самоврядування спільно з Перечин-ським відділенням поліції  Ужгородсь-кого відділу поліції Головного управлін-ня Національної по-ліції в Закарпатській області (за згодою) Район-ний  бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення прав дітей-іно-земців, дітей-біженців, дітей із національ-них меншин та дітей, яких виз-нано особами, що потребують додаткового захисту 6.1. Забезпечення конструктивної вза-ємодії органів дер-жавної влади та ор-ганів місцевого са-моврядування під час виявлення та здій-снення соціального захисту дітей, роз-лучених із сім’єю, які не є громадянами Ук-раїни та звернулися до компетентних органів із заявою про отримання статусу біженця або особи, яка потребує до-даткового захисту, у тому числі дітей-біженців, дітей, які потребують додат-кового захисту 2018 – 2025 роки Головне управління Державної мігра-ційної служби України в Закар-патській області (за згодою), служба у справах дітей  райдержадміністрації  –  –  –  –  – Запровадження ефективного механізму взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час роботи з розлученими із сім’єю дітьми, які є іноземцями або особами без громадянства
     
     
7. Упровадження дієвих форм та методів профі-лактики вчинення правопору-шень дітьми 7.1. Активізація  профілактичної роботи з метою запобігання право-порушенням у дитячому середо-вищі через запро-вадження у практику роботи інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень 2018 – 2025 роки Перечинське відділення поліції  Ужгородського відділу поліції Головного управління Наці-ональної поліції в Закарпатській області (за згодою)  –  –  –  –  – Запровадження ефективних форм роботи з дітьми, які опинилися у конфлікті із законом, зменшення рівня підліткової злочинності
7.2. Забезпечення профілактики вчинення адмініст-ративних та кримінальних правопорушень дітьми та стосовно них 2018 – 2025 роки Служба у справах дітей райдерж-адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Перечин-ське відділення поліції  Ужгород-ського відділу по-ліції Головного управління Наці-ональної поліції в Закарпатській області (за згодою)  –  –  –  –  –
7.3. Забезпечення здійснення заходів загальної та інди-відуальної профі-лактики щодо  дітей, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, з метою недопущення здійснення повторних злочи-нів 2018 – 2025 роки Перечинське відділення поліції  Ужгородського відділу поліції Головного управління Наці-ональної поліції в Закарпатській області (за згодою),

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 –  –  –  –  –
  ВСЬОГО:

 

РАЗОМ:      2115,0 (два мільйони сто п’ятнадцять тисяч гривень)

245,0 250,0 255,0 260,0 265,0 270,0 280,0 290,0  

 

Заступник голови ради                                                                                                  М.М.Петрішко

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту