Про хід виконання Програми забезпечення Військовослужбовців – учасників антитерористичної операції в районі медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2015-2019 роки (із змінами від 31.03.2016 року)
02.05.2018
Чергова благодійна акція у зоні АТО
03.05.2018
Показати всі

Про районну Програму «Шкільний автобус» на 2018-2022 роки

УКРАЇНА

        ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Закарпатської області

     Двадцять п»ята сесія  VІІ скликання

         

                                                     РІШЕННЯ            ПРОЕКТ

 

____  2018                                         м.Перечин                                       №  

 

 

Про районну Програму

«Шкільний автобус»

На 2018-2022 роки

 

 

Відповідно до статті  43 «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про загальну середню освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та з метою якісної організації перевезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання та роботи і у зворотньому напрямку,  розглянувши та обговоривши районну Програму «Шкільний автобус» на 2018-2022 роки, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити районну Програму «Шкільний автобус» на 2018-2022 роки (далі-Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити видатки на виконання даної Програми .
 3. Виконавцем Програми визначити відділ освіти, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації (Цапик В.Й.).
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

         Голова  ради                                                                                              М. Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішення районної ради

______________№_____

 

 

   РАЙОННА ПРОГРАМА

 «Шкільний автобус» на 2018 – 2022 роки

 

 1. Загальні положення

Районна програма «Шкільний автобус» на 2018-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про місцеві державні адміністрації”, Указів Президента України від 30 вересня 2010 року N 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 20.12.2000р. № 1356 «Про основні засади розвитку соціальної сфери села», наказу Міністерства освіти і науки України від 29.01.2015  № 63 “Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди” та з метою забезпечення 100% перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання та у зворотному напрямку.

Програма визначає мету, зміст, завдання та проблеми щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання учнів та педагогічних працівників, а також здійснення інших поїздок, пов’язаних з навчально-виховним процесом.

Програма спрямована на забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів району і належних умов для отримання учнями повноцінної загальної середньої освіти у сільській місцевості.

Програма може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку, установленого чинним законодавством України.

Станом  на 1 лютого 2018 року в районі налічується 407 учнів, які проживають за межею пішохідної доступності і потребують регулярного підвозу до школи. Підвозом охоплено 95.85 %.

Підвіз здійснюється 7 шкільними автобусами.

У 2017 році за кошти обласного бюджету було придбано 1 шкільний автобус. Однак, на сьогодні більша частина вищезазначених транспортних засобів вичерпали свої ресурси унаслідок фізичного зносу і підлягають заміні (КАВЗ -397652 – рік випуску 2003, БАЗ Еталон А-07903 та А-07921 – рік випуску 2004, КАВЗ -397670 – рік випуску 2005) . Також є велика потреба у розвантаженні маршрутів та розроблення нових для 100%-вого забезпечення підвозу учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів та у зворотному напрямку.

Організація регулярного безкоштовного підвозу до місць навчання і додому дітей шкільного віку є складовою частиною виконання чинного законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на якісну  освіту.

Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується здійснювати шляхом :

 1. Цільового використання та належної експлуатації навчальними закладами району наявного парку автобусів, придбаних в минулих роках за відповідною державною та обласною програмами;
 2. Придбання відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації для навчальних закладів району, на тендерних засадах, автобусів, за рахунок бюджету району та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством і передачі їх навчальним закладам з подальшим оприбуткуванням згідно вимог  чинного законодавства;
 3. Укладання договорів з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності на здійснення організованого  підвезення  або підвезення рейсовими автобусами .

З метою раціонального використання автобусів керівництво навчальних закладів повинно забезпечити коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу.

 

2.Опис програми

2.1. Мета та завдання програми

Метою Програми є :

 • реалізація законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про місцеві державні адміністрації”, Указів Президента України від 30 вересня 2010 року N 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 20.12.2000р. № 1356 «Про основні засади розвитку соціальної сфери села», наказу Міністерства освіти і науки України від 29.01.2015 № 63 “Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди”;
 • створення рівних можливостей для всіх громадян, які проживають і постійно працюють у сільській місцевості, в задоволенні соціальних та культурно-освітніх потреб;
 • раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

Завданнями Програми є:

 1. Забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття якісної та безоплатної загальної середньої освіти .
 2. Забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів і вчителів сільської місцевості до місць навчання, на роботу та в зворотному напрямку.
 3. Забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, заходах районного, обласного та Всеукраїнського рівнів.
 4. Забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в нарадах, семінарах, інших заходах районного, обласного та Всеукраїнського рівнів.
 5. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

 

3.2. Зміст програми

У зв’язку з демографічними змінами значно зросла кількість учнівського контингенту у районі. З метою охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, поліпшення керованості навчально-виховним процесом, удосконалення використання навчально – матеріальної бази шкіл, забезпечення висококваліфікованими кадрами, ефективного використання фінансових ресурсів пропонується організувати в районі декілька маршрутів підвозу учнів з віддалених населених пунктів до шкіл. Кожен маршрут оснащується транспортним засобом відповідної марки залежно від кількості дітей, які потребують підвозу. Транспортні маршрути підвозу учнів і вчителів сільської місцевості до місць навчання, на роботу та в зворотному напрямі, можуть змінюватись у зв’язку із оптимізацією мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Вказані обсяги витрат можуть змінюватись в залежності від вартості транспортних одиниць  на час їх закупівель.

Відповідальними за реалізацію програми є відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації.

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації здійснює придбання автобуса для поповнення та оновлення існуючого парку, за кошти районного бюджету, передбачивши  їх  при формуванні бюджету в 2018 році, комплектує кадровий склад водіїв.

Видатки формуються за рахунок бюджету району, інших джерел не заборонених законодавством, використовуються за цільовим призначенням, виключно для реалізації мети та завдань Програми.

Програма буде реалізовуватись протягом 2018 – 2022 років.

 

3.3. Виконавці Програми

Виконавці проекту :

 1. Відділ освіти, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації;
 2. Керівники закладів загальної середньої освіти Перечинського району.

 

 1. Очікувані результати виконання районної Програми

Виконання районної програми «Шкільний автобус» на 2018 – 2022 роки дасть можливість :

 • забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, припинити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення ;
 • створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому;
 • створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості ;
 • вирішувати проблеми освіти на більш високому рівні – диференціації, індивідуалізації навчання, організації систематичного та якісного контролю за навчальними досягненнями учнів;
 • поліпшити якість знань учнів, ефективне використання наявної матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу педагогічних працівників, фінансових можливостей освітянської галузі в сільській місцевості .

 

 1. Фінансування та контроль за виконанням програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок районного бюджету. Фінансування заходів Програми буде здійснюватися з урахуванням реальних можливостей районного бюджету,  інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Потреба у придбанні автобусів у 2018 – 2022 рр., з прогнозним розрахунком  наведено у додатку № 1  до Програми.

При формуванні та уточненні районного бюджету на 2018-2022 роки обсяги фінансування заходів Програми будуть визначатись виходячи з реальних можливостей бюджету.

Координатором роботи  щодо виконання заходів Програми та головним розпорядником коштів районного бюджету, що передбачаються на реалізацію вищезазначених заходів, є відділ освіти, молоді та спорту Перечинської районої державної адміністрації.

Відділ освіти, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації здійснює контроль за виконанням Програми шляхом планових та оперативних перевірок щодо забезпечення цільового використання автотранспорту, відповідних умов його зберігання та експлуатації, оптимальності затверджених маршрутів .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до районної Програми

 

 

Фінансове  забезпечення

районної програми „Шкільний автобус” на 2018-2022 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми (грн..) Виконання програми (по роках) грн.. Всього витрат на виконання програми
2018 2019 2020 2021 2022
Районний бюджет 2100000 2500000 2700000 3000000 3200000 13500000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

районної Програми  «Шкільний автобус»

на 2018-2022 роки

 

1. Ініціатор розроблення програми Районна державна адміністрація
2.  

Назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України “Про освіту”; Закон України “Про загальну середню освіту”; Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”
3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
4. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
5. Учасники програми Районна державна адміністрація, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, керівники закладів загальної середньої освіти Перечинського району.
6. Термін реалізації Програми 2018 – 2022
7. Загальний орієнтовний обсяг  фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

У тому числі ;

13500000. грн.
8. Кошти районного бюджету та  інші джерела  фінансування не заборонені законодавством 13500000.грн.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про районну Програму «Шкільний автобус» на 2018-2022 роки»

 

1.Обґрунтування

Програма спрямована на забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів району і належних умов для отримання учнями повноцінної загальної середньої освіти у сільській місцевості.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Здійснення конкретних заходів, спрямованих на 100% забезпечення перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання та у зворотному напрямку.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування буде здійснюватись відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів районного бюджету, а також з інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

 1. Прогноз результатів

Виконання визначених Програмою заходів дозволить створити належні умови, щодо забезпечення перевезення учнів та педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості, до місць навчання або роботи та у зворотньому напрямку.

 

 

 

Начальник відділу                                                                        В. Цапик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.