Про Програму зайнятості населення Перечинського району на період до 2020 року
22.02.2018
ПРОТОКОЛ № 7 засідання президії районної ради
26.02.2018
Показати всі

Про Районну програму розвитку земельних відносин у Перечинському районні на 2018 – 2020 роки

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

сесія VI скликання

РІШЕННЯ

проект

 

Від ________ 2018 №_________                                                          м. Перечин

 

Про Районну програму розвитку земельних відносин

у Перечинському районні на 2018 – 2020 роки

 

           Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши Районну програму розвитку земельних відносин у Перечинському районні на 2018 – 2020 роки, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити Районну програму розвитку земельних відносин у    Перечинському районні на 2018 – 2020 роки, що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування Програми.
 3. Виконавцям, зазначеним в заходах реалізації Програми, забезпечити своєчасне і якісне виконання програми.
 4. Відділу у Перечинському районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатської області (Грицик М.В.) про хід виконання Програми інформувати районну раду щопівроку до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П., та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

Голова ради                                                                                        М.І. Ласкін

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

____________№ ____

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин у Перечинському районі Закарпатської області

на 2018 – 2020 роки

 

 1. Загальні положення

 

Районну програму розвитку земельних відносин у Перечинському районі Закарпатської області на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до Конституції України, статей 17, 178 Земельного кодексу України, законів України „Про землеустрій”, „Про оцінку земель”, Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 743-р.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Основними проблемами, що стримують розвиток земельних відносин в районі, є:

потреба в зміні та встановленні меж населених пунктів. Так, в районі з 25 населених пунктів зміни меж потребують 4 населені пункти.

потреба у складанні планів земельно-господарського устрою території населених пунктів, які складаються на основі генеральних планів населених пунктів;

проведення інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Ці роботи проводились на старих планово-картографічних матеріалах 60 – 70 років минулого століття;

необхідність проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. Підтримання в актуальному стані нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є основним джерелом забезпечення сталих бюджетних надходжень від плати за землю. Разом з тим, грошова оцінка земель одночасно є фактором надійного захисту інтересів землекористувачів та власників землі, оскільки за її допомогою кожен із них має сплачувати свою справедливо визначену плату за фактичне використання землі;

невідповідне фінансове забезпечення реалізації заходів земельної реформи;

недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій.

Оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабів 1:2000 та 1:5000 поліпшить топографо-геодезичне забезпечення, що є основним картографічним ресурсом для ведення Державного земельного кадастру, моніторингу використання та охорони земель, містобудування.

Поряд із районними чинниками на реформування земельних відносин значною мірою впливають інші фактори, зокрема:

недосконалість державної статистичної звітності;

відсутність дієвої системи державного управління земельними ресурсами;

відсутність державних програм щодо регулювання земельних відносин та охорони земель.

 

 1. Мета Програми

 

Головною метою Програми є сприяння розвиткові земельних відносин в районі, створення таких правових і організаційно-економічних умов, які б стимулювали прагнення кожного власника чи користувача земельної ділянки до її правового і ефективного використання, підвищували відповідальність за охорону земель, збуджували активність громадян до посвідчення права власності на землю і тим самим сприяли розвиткові ринкових відносин. У кінцевому підсумку це має підвищити добробут громадян та сформувати потужний соціальний прошарок власників.

Отже, концептуальні питання вдосконалення земельних відносин мають бути тісно пов’язані з адміністративно-територіальною реформою, соціально-економічною, екологічною політикою держави і спрямовані на підвищення життєвого добробуту населення.

Основними завданнями Програми є: встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць; складання планів земельно-господарського устрою території населених пунктів; інвентаризація  земельних ділянок державних підприємств та органів державної влади, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, але права на них не зареєстровані у встановленому законом порядку; інвентаризація земель населених пунктів; нормативна грошова оцінка земель населених пунктів; оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабів 1:2000 та 1:5000 відповідно до Земельного кодексу України.

 

 1. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

 

4.1. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць

 

На сьогодні існуючі межі міста та сіл, а надалі – територіальних громад зазнають значних змін, які відбуваються у процесі реалізації колишніх генеральних планів і не відповідають дійсності. Це має негативний вплив на розвиток населених пунктів, управління земельними ресурсами, формування адекватної системи оподаткування.

Для усунення цієї проблеми Програмою передбачається реалізація головних завдань щодо подальшого реформування земельних відносин у місті та інших населених пунктах шляхом обґрунтованого формування територій та встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених адміністративно-територіальних одиниць розробляються для створення повноцінного життєвого середовища і створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації.

Обсяги робіт і витрат для складання проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць наведені у додатку 2 до Програми.

 

4.2. Складання планів земельно-господарського устрою

території населених пунктів

 

Плани земельно-господарського устрою можуть  використовуватися для  обґрунтування, розроблення та реалізації на землях населеного пункту необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів із освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання, охорони та захисту від руйнівних процесів тощо.

Обсяги робіт і витрат для складання планів земельно-господарського устрою території населених пунктів наведені у додатку 3 до Програми.

 

4.3. Інвентаризація земель населених пунктів

 

Програмою передбачається проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення (крім земель лісогосподарського призначення) за межами населених пунктів, що дасть змогу збільшити надходження від плати за землю.

Обсяги робіт і витрат для проведення робіт з інвентаризації земель наведені у додатку 4 до Програми.

 

4.4. Інвентаризація земель державних підприємств та органів державної влади, у користуванні яких перебувають земельні ділянки,

але права на них не зареєстровані у встановленому законом порядку

 

Відділ у Перечинському районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області бере активну участь у процесі взаємодії з державними підприємствами та органами державної влади, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, але права на них не зареєстровано у встановленому законом порядку, з метою проведення інвентаризації та подальшого внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Обсяги робіт і витрат для проведення робіт з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності наведені у додатку 5 до Програми.

 

4.5. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

 

Під час формування та виконання місцевих бюджетів особлива увага приділяється пошуку додаткових джерел їх наповнення та максимальному уникненню бюджетних втрат внаслідок використання основного національного багатства – землі.

Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.

Грошова оцінка і ціна земельної ділянки встановлюється залежно від виду користування, зручності місця розташування, ступеня окультуреності кожної земельної ділянки та інфраструктурного облаштування території. Об’єктивне оподаткування й ціни на земельні ділянки сприятимуть розвитку земельних відносин і отриманню стабільних доходів бюджетами, власниками землі та землекористувачами, що виправдовує.

Згідно з частиною 2 статті 18 Закону України від 11 грудня 2003 року № 1378-ІV „Про оцінку земель” нормативна грошова оцінка земельних ділянок у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз на 5 – 7 років. Враховуючи вищенаведене, в районі протягом 2018 – 2020 років необхідно провести оновлення нормативної грошової оцінки земель на загальній площі 11,307 тис. гектарів. Для забезпечення виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів необхідні кошти у сумі 2060,0 тис. гривень.

Обсяги робіт і витрат для проведення робіт нормативної грошової оцінки земель населених пунктів наведені у додатку 6 до Програми.

 

4.6. Оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабів 1:2000 та 1:5000

 

З метою поліпшення топографо-геодезичного забезпечення, що є основним картографічним ресурсом для ведення Державного земельного кадастру, моніторингу використання та охорони земель, містобудування і прийняття управлінських рішень Програмою передбачено провести комплекс робіт щодо оновлення та створення топографічних планів населених пунктів               М 1:2000 та  М 1:5000 на площі 25,2 кв. кілометра.

Фінансування передбачається за рахунок коштів місцевих бюджетів у сумі 631,0 тис. гривень.

Виконання зазначених робіт забезпечить достовірними планово-картографічними матеріалами для проведення робіт з інвентаризації земель, грошової оцінки, встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів, прибудинкових територій, визначення територій рекреаційного, природно-заповідного та інших особливо цінних земель, земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням або нераціонально, без правовстановлюючих документів, створення інформаційної бази для ведення Державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування земель.

Обсяги робіт і витрат для проведення робіт з оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабів 1:2000 та 1:5000 наведені у додатках 7 і 8 до Програми.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

та результативні показники

 

Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу досягти сталого розвитку землекористування, зокрема:

формування дієвої системи підвищення ефективності державного регулювання земельних відносин та управління землекористуванням;

збільшення надходжень до бюджету від плати за землю;

забезпечення здійснення заходів із землеустрою як інструментарію регулювання земельних відносин;

поетапне введення земельних ділянок та прав на них в економічний оборот;

формування та розвитку ринку земель;

формування інституту обмежень у використанні земель, пов’язаних із охороною земель, та забезпечення екологічної збалансованості земле-користування;

підвищення ефективності та екологічної безпеки використання земельних ресурсів;

здійснення раціоналізації (оптимізації) землекористування та створення інвестиційно-привабливого і сталого землекористування;

підвищення ефективності оренди землі, особливо в сільському господарстві.

Джерелами фінансування Програми є кошти місцевих бюджетів. Загальний обсяг фінансування, передбаченого для реалізації Програми, становить 2691,0 тис. гривень, у тому числі місцевих бюджетів –2691,0 тис. гривень.

Фінансове та ресурсне забезпечення Програми наведено в додатках 9 і 10 до Програми.

 

 1. Напрями діяльності, заходи, строки та етапи виконання Програми

 

Напрями  діяльності, заходи, строки та етапи Програми наведено в додатку 11 до Програми.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація виконання Програми покладається на Відділ у Перечинському районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області.

Контроль за виконанням Програми здійснює Перечинська районна рада.

Виконавцями Програми є Перечинська районна державна адміністрація та органи місцевого самоврядування.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щороку здійснюється Перечинською районною державною адміністрацією. Виконавці Програми інформують двічі на рік про виконання заходів Програми. На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання Програми та використання бюджетних коштів.

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Районної програми розвитку земельних відносин

у Перечинському районі Закарпатської області на 2018 – 2020 роки

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ у Перечинському районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області
2. Підстава для розроблення Програми Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про землеустрій”, „Про оцінку земель”, Концепція Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 743-р
3. Розробник Програми Відділ у Перечинському районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області
4. Співрозробники Програми Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
5. Відповідальні виконавці Програми Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Відділ у Перечинському районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області
6. Учасники Програми Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
7. Терміни реалізації Програми 2018 – 2020 роки
8. Загальний обсяг фінан-сових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі: 2691,0 тис. гривень
кошти місцевих бюджетів 2691,0 тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

до Програми

Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць

№ з/п Назва адміністративно-територіальних одиниць Площа земель, що запланована

для фінансування, га

Обсяги фінансування робіт, тис. грн. План проведення робіт за роками
2018 рік 2019 рік 2020 рік
всього у тому числі за рахунок: запланований

обсяг

робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн.
обласного

бюджету

місцевих

бюджетів

всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок:
обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Перечинський район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЬОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Додаток 3

до Програми

 

Складання планів земельно-господарського устрою території населених пунктів

 

з/п

Назва адміністративно-територіальних одиниць Площа земель, що запланована

для фінансування, га

Обсяги фінансування робіт, тис. грн. План проведення робіт за роками
2018 рік 2019 рік 2020 рік
всього у тому числі за рахунок: запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн.
обласного

бюджету

місцевих

бюджетів

всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок:
обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Перечинський район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЬОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

Додаток 4

до Програми

Інвентаризація земель населених пунктів

 

№ з/п Назва адміністративно- територіальних утворень Площа земель, що запланована

для фінансування, га

Обсяги фінансування робіт, тис. грн. План проведення робіт за роками
2018 рік 2019 рік 2020 рік
всього у тому числі за рахунок: запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн.
обласного

бюджету

місцевих

бюджетів

всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок:
обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Перечинський район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЬОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Додаток 5

до Програми

 

Інвентаризація земель державних підприємств та органів державної влади, у користуванні яких перебувають земельні ділянки,

але права на них не зареєстровані у встановленому законом порядку

 

№ з/п Назва адміністративно-територіальних одиниць Площа земель, що запланована

для фінансування, га

Обсяги фінансування робіт, тис. грн. План проведення робіт за роками
2018 рік 2019 рік 2020 рік
всього у тому числі за рахунок: запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. запланований

обсягробіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн.
обласного бюджету місцевих

бюджетів

всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок:
обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Перечинський район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЬОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

Додаток 6

до Програми

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

 

№ з/п Адміністративно-територіальна одиниця Площа земель, що запланована

для фінансування, га

Обсяги фінансування робіт, тис. грн. План проведення робіт за роками
2018 рік 2019 рік 2020 рік
всього у тому числі за рахунок: Запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. Запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. Запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн.
обласного

бюджету

місцевих

бюджетів

всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок:
обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Перечинський  район 11307,0 2060,0 0 2060,0 4309,2 560,0 0 560,0 6997,8 1500,0 0 1500,0 0 0 0 0
ВСЬОГО: 11307,0 2060,0 0 2060,0 4309,2 560,0 0 560,0 6997,8 1500,0 0 1500,0 0 0 0 0

 

 

 

Додаток 7

до Програми

 

Оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабу 1:2000

 

з/п

Назва адміністративно-територіальних утворень Площа земель, що запланована

для фінансування, кв.км

Обсяги фінансування робіт, тис. грн. План проведення робіт за роками
2018 рік 2019 рік 2020 рік
всього у тому числі за рахунок: запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн.
обласного

бюджету

Місцевих

бюджетів

всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок:
обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Перечинський район 25,2 631,0 0 631,0 8,7 218,0 0 218,0 6,5 163,0 0 163,0 10,0 250,0 0 250,0
ВСЬОГО: 25,2 631,0 0 631,0 8,7 218,0 0 218,0 6,5 163,0 0 163,0 10,0 250,0 0 250,0

 

 

 

Додаток 8

до Програми

 

Оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабу 1:5000

 

№ з/п Назва адмінстративно-територіальних утворень Площа земель, що запланована

для фінансування, кв.км

Обсяги фінансування робіт, тис. грн. План проведення робіт за роками
2018 рік 2019 рік 2020 рік
всього у тому числі за рахунок: запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн. Запланований

обсяг робіт, га

Обсяг фінансування робіт, тис. грн.
обласного

бюджету

місцевих

бюджетів

всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок:
обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Перечинський район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЬОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

Додаток 9

до Програми

Фінансове забезпечення та обсяги витрат для реалізації Програми (зведена)

 

№ з/п Назва адміністративно-територіальних одиниць Джерела фінансування, тис. грн. План проведення робіт за роками
2018 рік 2019 рік 2020 рік
всього у тому числі за рахунок: Джерела фінансування, тис. грн. Джерела фінансування, тис. грн. Джерела фінансування, тис. грн.
обласного

бюджету

місцевих

бюджетів

всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок: всього у тому числі за рахунок:
обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів обласного бюджету місцевих бюджетів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Перечинський район 2691,0 0,0 2691,0 778,0 0,0 778,0 1663,0 0 1663,0 250,0 0 250,0
ВСЬОГО: 2691,0 0,0 2691,0 778,0 0,0 778,0 1663,0 0 1663,0 250,0 0 250,0

 

 

Додаток 10

до Програми

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Районної програми розвитку земельних відносин у Перечинському районі Закарпатської області

на 2018 – 2020 роки

(тис. грн.)

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми Строки виконання Програми Усього витрат для виконання Програми
2018 рік 2019 рік 2020 рік
Обсяг ресурсів всього: 778,0 1663,0 250,0 2691,0

 

 

 

Додаток 11

до Програми

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

Районної програми розвитку земельних відносин у Перечинському районі Закарпатської області

на 2018 – 2020 роки

 

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. Очікуваний результат

(у натуральних вимірниках)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Виконання робіт із земле-устрою, що проводяться з метою внесення відомо-стей до Державного земельного кадастру Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць 2018 – 2020 роки Місцеві органи вико-навчої влади та орга-ни місцевого само-врядування Місцевий бюджет 2018 рік: 0

2019 рік: 0

2020 рік: 0

 

Розвиток населених пун-ктів, управління земель-ними ресурсами, форму-вання системи оподатку-вання, встановлення та зміна меж
2. Виконання робіт із земле-устрою, що проводяться з метою узгодження відо-мостей у містобудівній документації Складання планів зе-мельно-господарського устрою території насе-лених пунктів 2018 – 2020 роки Місцеві органи вико-навчої влади та орга-ни місцевого само-врядування Місцевий бюджет 2018 рік: 0

2019 рік: 0

2020 рік: 0

 

Створення необхідних умов для організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, полі-пшення якості земель, їх раціонального викори-стання, охорони та захисту від руйнівних процесів тощо
3. Виконання робіт із зе-млеустрою, що прово-дяться з метою внесення відомостей до Держав-ного земельного кадастру Інвентаризація земель населених пунктів 2018 – 2020 роки Місцеві органи вико-навчої влади та орга-ни місцевого само-врядування Місцевий бюджет 2018 рік: 0

2019 рік: 0

2020 рік: 0

 

Управління земельними ресурсами, збільшення надходжень від плати за землю, інвентаризація земель
4. Виконання робіт із земле-устрою, що проводяться з метою внесення відомо-стей до Державного земельного кадастру Інвентаризація земель державних підприємств та органів державної влади, у користуванні яких перебувають земе-льні ділянки, але права на них не зареєстровані у встановленому зако-ном порядку 2018 – 2020 роки Місцеві органи вико-навчої влади та орга-ни місцевого само-врядування Місцевий бюджет 2018 рік: 0

2019 рік: 0

2020 рік: 0

 

Проведення інвентари-зації та подальшого внесення відомостей до Державного земельного кадастру
5. Виконання робіт з оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомо-стей до Державного земельного кадастру Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів 2018 – 2020 роки Місцеві органи вико-навчої влади та орга-ни місцевого само-врядування Місцевий бюджет 2018 рік – 560,0

2019 рік – 1500,0

2020 рік – 0

Створення необхідних умов для формування фінансово-економічної бази населених пунктів за рахунок справляння пла-ти за землю, проведення грошової оцінки земель на загальній площі 11,307 тис. гектарів
6. Топографо-геодезичне забезпечення, що є основним картографіч-ним ресурсом для веде-ння Державного земель-ного кадастру Оновлення планово-картографічних матері-алів населених пунктів масштабу 1:2000 2018 – 2020 роки Місцеві органи вико-навчої влади та орга-ни місцевого само-врядування Місцевий бюджет 2018 рік: 218,0

2019 рік: 163,0

2020 рік: 250,0

 

Створення інформаційної бази для ведення Держав-ного земельного када-стру, оновлення планово-картографічних матеріа-лів на площі 25,2 кв. км
7. Топографо-геодезичне забезпечення, що є основним картографіч-ним ресурсом для веде-ння Державного земель-ного кадастру Оновлення планово-картографічних матері-алів населених пунктів масштабу 1:5000 2018 – 2020 роки Місцеві органи вико-навчої влади та орга-ни місцевого само-врядування Місцевий бюджет 2018 рік: 0

2019 рік: 0

2020 рік: 0

 

Створення інформаційної бази для ведення Держав-ного земельного када-стру, оновлення планово-картографічних матеріа-лів
           ВСЬОГО за Програмою: Місцевий бюджет 2691,0

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту рішення

«Про Районну програму розвитку земельних відносин у

Перечинському районі Закарпатської області на 2018 – 2020 роки»

 

 

Головною метою Програми є сприяння розвитку земельних відносин в районі, створення правових і організаційно-економічних умов, які б стимулювали прагнення кожного власника чи користувача земельної ділянки до її правового і ефективного використання, підвищували відповідальність за охорону земель, активізували діяльність громадян до посвідчення права власності на землю і тим самим сприяли розвиткові ринкових відносин. Це має підвищити добробут громадян та сформувати потужний соціальний прошарок власників.

Отже, концептуальні питання про вдосконалення земельних відносин мають бути тісно пов’язані з адміністративно-територіальною реформою, соціально-економічною, екологічною політикою держави і спрямовані на підвищення добробуту населення.

Основними завданнями Програми є: встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць; складання планів земельно-господарського устрою території населених пунктів; інвентаризація  земельних ділянок державних підприємств та органів державної влади, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, але права на них не зареєстровані у встановленому законом порядку; інвентаризація земель населених пунктів; нормативна грошова оцінка земель населених пунктів; оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабів 1:2000 та 1:5000 відповідно до Земельного кодексу України.

 

 

 

 

Заступник начальника відділу                                                               М. Грицик

 

Comments are closed.