Про Районну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки

Про Програму надання депутатами Перечинської районної ради Закарпатської області матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Перечинського району в 2018 році
27.12.2017
Про Програму посилення соціального захисту соціально вразливих категорій населення та підтримки громадських ветеранських організацій району на 2018-2020 роки
27.12.2017
Показати всі

Про Районну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять друга   сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

21.12.2017                              м.Перечин                                    №      367

 

 

Про  Районну програму  оздоровлення

та відпочинку дітей і розвитку мережі

дитячих закладів оздоровлення та

відпочинку на   2018-2021 роки

 

 

Відповідно до   статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування    в   Україні,  заслухавши та обговоривши Районну   програму  оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на   2018-2021 роки,  районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити Районну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на   2018-2021 роки (далі – Програма), що додається .
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування Програми.
  3. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації (Цвік В.І.) та  відділу   освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації (Цапик В.Й.)   забезпечити виконання заходів Програми.
  4. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації (Цвік В.І.), відділу освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації (Цапик В.Й.) про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно до  1  вересня протягом дії Програми.
  5.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І.  та постійну комісію районної ради з питань  духовного розвитку, освіти, охорони здоров»я, культури, молоді і спорту, зв»язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

Голова ради                                                                          М.І.Ласкін

 

                                                                             

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              рішення районної ради 

                                                                    21.12.2017 № 367         

 

Районна програма

оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018 – 2021 роки

 

1.     Загальні положення

 

Державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей ґрунтується на таких принципах: рівність права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок; визнання пріоритетним у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку; створення оптимальних умов для безпечного й ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку; надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; адресність соціальної допомоги, що надається з державного і місцевих бюджетів для оздоровлення та відпочинку дітей.

Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018 – 2021 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію одного із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства – реалізацію права дитини на оздоровлення та відпочинок.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

2.     Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма спрямована на повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей шкільного віку, розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку різних типів, залучення до оздоровчо-виховного процесу максимальної кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і фахівців, забезпечення якісного медичного обслуговування і харчування, створення належних умов для культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

В районі щороку впроваджується комплекс заходів, спрямованих на організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Однак, за рахунок коштів обласного та районного бюджетів у 2017 році охоплено послугами оздоровлення та відпочинку тільки 44 відсотки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та 30 відсотків від загальної чисельності дітей шкільного віку.

Враховуючи складну та небезпечну ситуацію, що склалася на сході країни у зв’язку з проведенням антитерористичної операції, прогнозованим є розширення переліку категорій дітей та, відповідно, зростання потреби у фінансуванні оздоровлення. З цією метою районною державною адміністрацією  щороку оновлюється кількісний банк даних та списки дітей шкільного віку (за наявності документів, що підтверджують їх статус), які оздоровлюватимуться та відпочиватимуть за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, з метою їх оперативного направлення у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторно-курортні заклади області та поза її межі, зокрема:

дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, – дітей з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати у закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду і створення спеціальних умов;

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за наявності документів, що підтверджують їх статус), у тому числі:

– дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, яких передбачено охопити оздоровчими та відпочинковими послугами не менш як 100 відсотків;

дітей-інвалідів (здатних до самообслуговування); дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах – не менш як 50 відсотків;

талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дітей – учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд не менш як 25 відсотків;

дітей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у Закарпатській області;

дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

дітей, які перебувають на диспансерному обліку; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

3.     Мета Програми

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей району, вдосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, модернізація об’єктів їх інфраструктури відповідно до сучасних умов.

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньо-виховної діяльності. Оздоровлення та відпочинок дітей відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

4.     Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

 

Реалізація Програми передбачає співпрацю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і громадськості у відповідності до законодавства та державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, спрямованої на:

збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення, перш за все дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку; створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, насамперед тих, які потребують особливих умов для оздоровлення;

підтримку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

поліпшення матеріально-технічного, інформаційно-методичного забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих заходів відпочинку та оздоровлення дітей;

зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку та оздоровлення дітей та створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей.

 

5.     Завдання і заходи

 

Основними завданнями Програми є:

міжвідомча координація органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей;

збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку;

підвищення рівня якості послуг з оздоровлення та відпочинку;

застосування новітніх методик у виховній роботі з дітьми під час оздоровлення та відпочинку;

забезпечення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

удосконалення механізму і підвищення якості кадрового забезпечення закладів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2 до Програми.

 

6.     Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити кількість дітей, охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку;

покращити якість та зробити доступними послуги з оздоровлення та відпочинку, забезпечити розвиток особистісних здібностей дітей;

забезпечити збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в районі;

не допустити суттєвого збільшення вартості ліжко-дня завдяки підтримці дитячих закладів різних типів та форм власності органами місцевого самоврядування та виконавчої влади на місцях, зокрема, через надання закладам безоплатних послуг з охорони громадського порядку, відвідування музеїв дітьми, перегляду театралізованих вистав, тематичних концертів тощо;

 

7.     Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний загальний обсяг фінансування  Програми становить 34843,3 тис. грн., у тому числі у 2018 році – 5670,0тис. грн., у 2019 році – 7698,0 тис. грн., у 2020 році – 9724,0 тис. грн., у 2021 році – 11 751,0 тис. гривень.

Обсяг видатків для виконання Програми визначатиметься щороку під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей та у межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальних за виконання завдань і заходів Програми.

 

8.     Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює управління соціального захисту населення райдержадміністрації, яке щороку звітує про стан виконання Програми департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, районній державній адміністрації та районній раді. Структурні підрозділи райдержадміністрації, організації, установи, які забезпечують виконання Програми, подають управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації відповідну інформацію про хід реалізації Програми для наступного узагальнення і подання в порядку, визначеному абзацом першим цього розділу.

 

 

 

Додаток 1

До Програми

 

Паспорт Програми

 

1. Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2. Підстава для розроблення Програми Закон України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” від 04.09.2008 № 375-VI
3. Регіональний замовник Програми Районна державна адміністрація
4. Розробник Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
5. Відповідальний виконавець Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації
6. Учасники Програми Відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, міжрайонне  управління Держпродспоживслужби  у Закарпатській області
7. Термін реалізації Програми 2018 – 2021 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми  Районний та інший бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: 34843,0 тис. гривень
9.1. Кошти районного бюджету 34673,0 тис. гривень
9.3. інший бюджет 170,0 тис. гривень

 

 

Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

Ресурсне забезпечення районної Програми

оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018 – 2021 роки

 

Обсяг коштів, що пропонується залучити для реалізації Програми Етапи виконання Програми Усього витрат для реалізації Програми
I
2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
5670,0 7698,0 9724,0 11751,10 34843,0
 районний бюджет 5635,0 7685,0 9679,0 11701,0 34673,0
інші джерела, не заборонені законодавством 35,0 40,0 45,0 50,0 170,0

 

  Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

 

Додаток 3

до Програми

Завдання і заходи з виконання Програми

 

№ з/п Пріоритетні завдання Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень, у тому числі: Очікувані результати
2018 2019 2020 2021 разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Розділ 1. Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей, поліпшення їх матеріально-технічної бази
1.1 Організаційно-методичне забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 1.1.1. Забезпечення роботи районного  штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей, проведення нарад, семінарів з питань підготовки, проведення оздоровчої кампанії та перевірки закладів 2018 – 2021 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  об’єднана територіальна громада Усього, в тому числі: 10,0 15,0 17,0 21,0 63,0 Функціонування районного штабу для належної організації оздоровчої кампанії, підвищення рівня відповідальності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Районний бюджет 10,0 15,0 17,0 21,0 63,0
1.1.2. Забезпечення проведення семінарів-нарад для керівників і працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також для працівників структурних підрозділів райдержадміністрацій  з питань підготовки, проведення та підведення підсумків оздоровчої кампанії 2018 – 2021 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Перечинська об’єднана територіальна громада Усього, в тому числі: 5,0 7,0 9,0 13,0 34,0 Проведення 10 семінарів та нарад щодо вирішення нагальних проблем оздоровлення та відпочинку дітей району
районний

бюджет

5,0 7,0 9,0 13,0 34,0
Разом за розділом 1 Усього, в тому числі: 15,0 22,0 26,0 34,0 97,0  
Районний бюджет 15,0 22,0 26,0 34,0 97,0
Розділ 2. Зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в закладах оздоровлення та відпочинку дітей
2.1  

Інформаційно-консультаційна робота та сприяння кваліфікованому кадровому забезпеченню дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей області

2.1.1. Запровадження проведення щорічного районного конкурсу на кращий дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за результатами проведення презентацій; кращу навчально-культурну програму оздоровлення; благодійник року 2018 – 2021 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,  Перечинська об’єднана територіальна громада, виконкоми сільських рад,  керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) Усього, в тому числі: 10,0 15,0 20,0 23,0 68,0 Проведення щорічного районного конкурсу  на кращий дитячий заклад оздоровлення та відпочинку з метою підвищення престижу праці в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
районний бюджет 10,0 15,0 20,0 23,0 68,0
Разом за розділом 2 Усього, в тому числі: 10,0 15,0 20,0 23,0 68,0  
Районний бюджет 10,0 15,0 20,0 23,0 68,0
Розділ 3. Забезпечення дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення
3.1 Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 3.1.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:                                               – з 100% оплатою вартості за рахунок коштів місцевого бюджету: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції; дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей-інвалідів; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей з малозабезпечених сімей; дітей з багатодітних сімей;                                    – з 90% оплатою вартості за рахунок коштів місцевого бюджету: талановитих та обдарованих дітей (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій), дітей – учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у Закарпатській області;                           – з 70% оплатою вартості за рахунок коштів місцевого бюджету: дітей, які перебувають на диспансерному обліку; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села 2018 – 2021 Управління соціального захисту населення, райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Перечинська об’єднана територіальна громада Усього, в тому числі: 5000,0 7000,0 9000,0 11000,0 32000,0 Збільшення кількості дітей, охоплених організованими  формами оздоровлення та відпочинку, перш за все дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
Районний бюджет 5000,0 7000,0 9000,0 11000,0 32000,0
           
3.1.2. Забезпечення виплати матеріальної допомоги для відшкодування вартості проїзду та супроводу до ДП УДЦ „Молода гвардія” та ДПУ МДЦ „Артек” для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування 2018 – 2021 Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації Усього, в тому числі: 15,0 17,0 19,0 21,0 72,0 Забезпечення виплати матеріальної допомоги 35 дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, з метою доступності послуг з оздоровлення та відпочинку
районний бюджет 15,0 17,0 19,0 21,0 72,0
3.1.3. Сприяння оздоровленню пільгових категорій дітей за кордоном 2018 – 2021 Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації,  Перечинська об’єднана територіальна громада Усього, в тому числі: 20,0 25,0 30,0 35,0 110,0 Сприяння оздоровленню 5 пільгових категорій дітей за кордоном
районний  бюджет 20,0 25,0 30,0 35,0 110,0
3.2   3.2.2. Забезпечити проведення заходів з національно-патріотичного виховання в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку району 2018 – 2021 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації , Перечинська об’єднана територіальна громада Усього, в тому числі: 5,0 7,0 10,0 12,0 34,0 Здійснення 22 заходів щодо виховання у дітей національної свідомості, патріотизму та популяризації європейських демократичних цінностей
районний бюджет 5,0 7,0 10,0 12,0 34,0
Разом за розділом 3 Усього, в тому числі: 5040,0 7049,0 9059,0 11068,0 32216,0  
Районний бюджет 5040,0 7049,0 9059,0 11068,0 32216,0
Розділ 4. Створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей
4.1 Здійснення заходів щодо забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку різних типів та форм власності 4.1.1. Забезпечення створення та функціонування в літній період таборів з денним перебуванням в закладах освіти області 2018 – 2021 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Перечинська об’єднана територіальна громада Усього, в тому числі: 550,0 550,0 550,0 550,0 2200,0 Забезпечення якісними відпочинковими послугами 1400 дітей району  в таборах з денним перебуванням
районний бюджет 525,0 525,0 525,0 525,0 2100,0
інший бюджет 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
4.1.2. Забезпечення створення та функціонування дитячих закладів праці та відпочинку, наметових містечок для старшокласників 2018 – 2021 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, об’єднана територіальна громада Усього, в тому числі: 40,0 45,0 50,0 55,0 190,0 Забезпечення змістовного дозвілля 350 дітей у закладах праці та відпочинку, наметових містечках
Районний бюджет 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
інший бюджет 10,0 15,0 20,0 25,0    70,0
4.1.4. Забезпечення організованого проїзду груп дітей до закладів оздоровлення та відпочинку в межах області 2018 – 2021 Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації, Усього, в тому числі: 15,0 17,0 19,0 21,0 72,0 Забезпечення доступності послуг з оздоровлення та відпочинку
районний бюджет 15,0 17,0 19,0 21,0 72,0
Разом за розділом 4 Усього, в тому числі: 605,0 612,0 619,0 626,0 2462,0  
районний бюджет 570,0 572,0 574,0 576,0 2292,0
Інший бюджет 35,0 40,0 45,0 50,0 170,0
Разом за програмою Усього, в тому числі: 5670,,0 7698,0 9724,0 11751,0 34843,0  
районний бюджет 5635,0 7658,0 9679,0 11701,0 34673,0
інший

бюджет

35,0 40,0 45,0 50,0 170,0

 

 

 

Заступник голови ради                                                                   М.М.Петрішко

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту