Звіт про надходження запитів на інформацію та надання інформації у період з 01 січня  по 31 березня 2019 року
01.04.2019
ОГОЛОШЕННЯ!!!
11.04.2019
Показати всі

Про приватизацію комунального майна

У К Р А Ї Н А

ТУР’Я – РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

Двадцять шоста сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 29 березня 2019 року   № 385

с. Тур’я-Ремета

 

Про приватизацію комунального майна

 

Розглянувши заяву Головей Маргарити Олександрівни, відповідно до ст. 362 Цивільного кодексу України, ст. 10, 11, 13, 22, 24, 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на підставі Програми приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади с. Тур’ї Ремети на 2019 рік, керуючись ч. І п.30 ст. 26 та пп.4 п «а» ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

  1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації в 2019 році, а саме: вбудувані приміщення (поз. 1-1, 1-2) загальною площею 35,4 м² 26/100 частини будинку, який розташований за адресою Закарпатська область, Перечинський район, село Тур’ї Ремети, вулиця Центральна (Жовтнева), 51. Рік побудови об’єкту – 1930. Приватизація комунального майна здійснюється шляхом викупу даного об’єкту привати-зації.
  2. Затвердити висновок ПП «Експерт-центр» про вартість комунального майна територіальної громади с. Тур’ї Ремети, а саме: вбудуваних приміщень (поз. 1-1, 1-2) загальною площею 35,4 м² 26/100 частини будинку № 51 по вул. Центральній (Жовтневій) в с.Тур’ї Ремети, в сумі 95297 (дев’яносто п’ять тисяч двісті дев’яносто сім) грн. з ПДВ (додається).
  3. Затвердити ціну продажу комунального майна – вбудуваних примі-щень (поз. 1-1, 1-2) загальною площею 35,4 м² 26/100 частини будинку № 51 по вул. Центральній (Жовтневій) в с.Тур’ї Ремети в сумі 95297 (дев’яносто п’ять тисяч двісті дев’яносто сім) грн. з ПДВ.
  4. Приватизувати нежитлові вбудовані приміщення (поз. 1-1, 1-2) загальною площею 35,4 м² 26/100 частини будинку № 51 по вул. Центральній (Жовтневій) в с.Тур’ї Ремети шляхом викупу його співвласником Головей Маргаритою Олександрівною за ціною продажу 95297 (дев’яносто п’ять тисяч двісті дев’яносто сім) грн. з ПДВ (без земельної ділянки).
  5. Доручити органу приватизації Тур’я-Реметівської сільської ради – виконкому сільської ради у місячний термін з дня прийняття цього рішення укласти з фізичною особою Головей М.О. договір купівлі-продажу вбудуваних приміщень (поз. 1-1, 1-2) загальною площею 35,4 м² 26/100 частини будинку № 51 по вул. Центральній (Жовтневій) в с.Тур’ї Ремети за ціною продажу 95297 (дев’яносто п’ять тисяч двісті дев’яносто сім) грн. з ПДВ (без земельної ділянки).
  6. Затвердити для Покупця наступні умови купівлі нежитлових вбудо-ваних приміщень (поз. 1-1, 1-2) загальною площею 35,4 м² 26/100 частини будинку № 51 по вул. Центральній (Жовтневій) в с.Тур’ї Ремети, що мають бути відображені в договорі купівлі-продажу:

– використовуючи об’єкт приватизації, не завдавати шкоди інтересам територіальної громади с. Тур’ї Ремети та окремим юридичним і фізичним особам;

– протягом 6-ти місяців з часу придбання об’єкта викупити земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації;

– дотримуватися санітарно-екологічних та протипожежних норм під час експлуатації об’єкта;

– забезпечувати благоустрій прилеглої до об’єкта території та утримува-ти об’єкт приватизації і прилеглу території в належному стані;

– компенсувати видатки, пов’язані із приватизацією об’єкта;

– внести кошти за ціною продажу об’єкта приватизації протягом 30 календарних днів з дня підписання договору купівлі-продажу, який нотаріально посвідчується;

– сплатити нараховану неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта вразі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу;

– несплата коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 60 днів з дня укладання договору купівлі-продажу є підставою розірвання такого договору;

– право власності на об’єкт переходить до Покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою (у разі її нарахування) та підписання сторонами акту передачі-приймання об’єкта.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності (Біган І.).

 

 

Сільський голова                                                М. Біган

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту