Про  Програму забезпечення реалізації державної бюджетної політики з питань фінансів на території району  на 2020-2021 роки

Шановні юристи!
07.10.2019
Про  Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки
11.10.2019
Показати всі

Про  Програму забезпечення реалізації державної бюджетної політики з питань фінансів на території району  на 2020-2021 роки

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Тридцять шоста  сесія   УІІ   скликання

РІШЕННЯ           Проект

 

Від ___________                               м.Перечин                                №_______

 

 

Про  Програму забезпечення

реалізації державної бюджетної політики

з питань фінансів на території району

 на 2020-2021 роки

 

Відповідно статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  розглянувши та обговоривши Програму забезпечення  реалізації державної бюджетної політики з питань фінансів на території району  на 2020-2021 роки,   районна рада вирішила :

 

  1. Затвердити  Програму забезпечення  реалізації державної бюджетної політики з питань фінансів на території району  на 2020-2021 роки  (далі- Програма),  що додається.

 

  1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації ( Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування даної Програми.

 

  1. Районній державній адміністрації (Ладомиряк М.П.) про хід виконання Програми інформувати районну раду шорічно до 01 лютого протягом 2021-2022 років .

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  голову районної державної адміністрації Ладомиряк  М.П.  та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б. Ю. ).

 

 

Голова ради                                                                   М.І. Ласкін      

 

 

 

 

Програма забезпечення реалізації

державної бюджетної політики  з питань фінансів

 на території району на 2020-2021 роки

 

І. Загальна частина

 

Фінансове управління забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України у сфері загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів району, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Завданнями Програми є максимальне виявлення всіх матеріальних і фінансових резервів, додаткових доходів бюджету за окремими податками та іншими обов’язковими платежами, загального обсягу видатків відповідно до прогнозів і цільових програм соціально-економічного розвитку та узгодження їх із загальною програмою фінансової стабілізації району, посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо органів місцевого самоврядування та бюджетних установ.

Для досягнення зазначених цілей та забезпечення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів від витрат на утримання установ і організацій до їх витрачання на соціально важливі цілі, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни вкрай необхідним є встановлення систематичного обміну інформацією між усіма органами, які забезпечують та контролюють його виконання. Тобто, необхідна сучасна комп’ютерно-технологічна база та безперебійна робота всіх комп’ютерних програм, утримання в належному стані наявної комп’ютерної техніки та мережі, що дозволить вчасно одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органу Державної казначейської служби України, органу державної фіскальної служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання. Це дасть змогу мінімізувати витрати робочого часу на підготовку інформацій, підвищити їх якісний рівень.

 

Нинішні умови економічного розвитку держави, реалізація реформ у всіх сферах діяльності, потребують впровадження у життя нових напрямів і методів здійснення управлінських функцій, таких як аналітична, роз’яснювальна, інформаційна та контролююча робота щодо планування і ефективності використання коштів для значної кількості учасників бюджетного процесу та забезпечення його дієвого, оперативного та ефективного супроводу, що у свою чергу вимагає додаткових фінансових ресурсів.

Зросла також потреба у проведенні консультативних заходів з питань законодавства з охопленням широкої аудиторії як працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ, так і громадян.

 

ІІ. Мета і завдання Програми

Головною метою Програми є:

– здійснення дієвих заходів щодо матеріально-технічного забезпечення управління для забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

– забезпечення учасників бюджетного процесу необхідними нормативними актами, змін до них з метою  дотримання вимог, норм і нормативів діючого законодавства при плануванні та виконанні бюджетів;

– спрощення процедури отримання необхідної інформації від уповноважених організацій;

– забезпечення ефективної матеріально-технічної та покращення фінансової бази управління, забезпечення аналітичними, інформаційними, звітними та іншими матеріалами;

– налагодження зворотного зв’язку щодо обміну інформацією з виконавчими органами сільських, міської рад, департаментом фінансів облдержадміністрації, казначейською службою, фіскальною службою, підприємствами, установами, організаціями та громадянами району з метою провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на управління завдань та здійснення запланованих заходів.

 

ІІІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання Програми  здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

Загальний обсяг фінансування  Програми становить 1000,0 тис.гривень.

тис. гривень

Обсяг коштів, що планується залучити на виконання Програми 2020 рік 2021 рік Усього витрат на виконання Програми
Районний бюджет 500,0 500,0 1000,0

 

 

  1. IV. Очікувані результати виконання Програми

 

Програма передбачає вирішення проблем матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності відділів фінансового управління щодо виконання завдань в межах повноважень, встановлених законодавством України.

Виконання Програми дасть можливість:

покращити конструктивну співпрацю між виконавчими органами місцевих рад, фінансовими, контрольно-ревізійними органами, казначейством з місцевими громадами щодо ефективного планування та  виконання місцевих бюджетів;

отримати оперативні консультації, обговорити актуальні проблеми з питань формування проектів бюджетів,  реалізації програм розвитку району за участі фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

створити зручні та сприятливі умови для забезпечення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів від витрат на утримання установ і організацій до їх витрачання на соціально важливі цілі, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни на кожній стадії бюджетного процесу.

 

 

 

  1. V. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми наведено  у додатку  до Програми.

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

                                                        Паспорт Програми

 

1. Найменування Забезпечення реалізації державної бюджетної політики з питань фінансів на території району на 2020-2021 роки
2. Ініціатор розроблення програми Фінансове управління райдержадміністрації
3. Розробник Програми Фінансове управління райдержадміністрації
4. Відповідальний Фінансове управління райдержадміністрації
5. Термін реалізації Програми 2020-2021 роки
6. Учасники Програми Фінансове управління райдержадміністрації
7. Джерела фінансування Районний бюджет
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, в тому числі: 1000,0 тис.грн.
9. Коштів районного бюджету 1000,0 тис.грн.

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту