Про Програму надання депутатами Перечинської районної ради Закарпатської області матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Перечинського району в 2020 році
17.12.2019
Про  Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки
17.12.2019
Показати всі

Про  Програму забезпечення реалізації державної бюджетної політики з питань фінансів на території району  на 2020-2021 роки

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

        

12.12.2019                           м.Перечин                                    №  631 

 

 

 

Про  Програму забезпечення

реалізації державної бюджетної політики

з питань фінансів на території району

 на 2020-2021 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  розглянувши та обговоривши Програму забезпечення  реалізації державної бюджетної політики з питань фінансів на території району  на 2020-2021 роки,   районна рада вирішила :

 

  1.   Затвердити  Програму забезпечення  реалізації державної бюджетної політики з питань фінансів на території району  на 2020-2021 роки  (далі- Програма),  що додається.

 

  1.    Фінансовому управлінню районної державної адміністрації

( Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування даної Програми.

 

  1.   Районній державній адміністрації (Ладомиряк М.П.) про хід виконання Програми інформувати районну раду  шорічно до 01 лютого протягом 2021-2022 років .

 

  1.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на  голову районної державної адміністрації Ладомиряк  М.П.  та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б. Ю. ).

 

 

Голова ради                                                                   М.І. Ласкін    

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

12.12.2019 № 631

 

Програма забезпечення реалізації

державної бюджетної політики  з питань фінансів

 на території району на 2020-2021 роки

 

І. Загальна частина

 

Фінансове управління забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України у сфері загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів району, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Завданнями Програми є максимальне виявлення всіх матеріальних і фінансових резервів, додаткових доходів бюджету за окремими податками та іншими обов’язковими платежами, загального обсягу видатків відповідно до прогнозів і цільових програм соціально-економічного розвитку та узгодження їх із загальною програмою фінансової стабілізації району, посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо органів місцевого самоврядування та бюджетних установ.

Для досягнення зазначених цілей та забезпечення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів від витрат на утримання установ і організацій до їх витрачання на соціально важливі цілі, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни вкрай необхідним є встановлення систематичного обміну інформацією між усіма органами, які забезпечують та контролюють його виконання. Тобто, необхідна сучасна комп’ютерно-технологічна база та безперебійна робота всіх комп’ютерних програм, утримання в належному стані наявної комп’ютерної техніки та мережі, що дозволить вчасно одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органу Державної казначейської служби України, органу державної фіскальної служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання. Це дасть змогу мінімізувати витрати робочого часу на підготовку інформацій, підвищити їх якісний рівень.

 

Нинішні умови економічного розвитку держави, реалізація реформ у всіх сферах діяльності, потребують впровадження у життя нових напрямів і методів здійснення управлінських функцій, таких як аналітична, роз’яснювальна, інформаційна та контролююча робота щодо планування і ефективності використання коштів для значної кількості учасників бюджетного процесу та забезпечення його дієвого, оперативного та ефективного супроводу, що у свою чергу вимагає додаткових фінансових ресурсів.

Зросла також потреба у проведенні консультативних заходів з питань законодавства з охопленням широкої аудиторії як працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ, так і громадян.

 

ІІ. Мета і завдання Програми

Головною метою Програми є:

– здійснення дієвих заходів щодо матеріально-технічного забезпечення управління для забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

– забезпечення учасників бюджетного процесу необхідними нормативними актами, змін до них з метою  дотримання вимог, норм і нормативів діючого законодавства при плануванні та виконанні бюджетів;

– спрощення процедури отримання необхідної інформації від уповноважених організацій;

– забезпечення ефективної матеріально-технічної та покращення фінансової бази управління, забезпечення аналітичними, інформаційними, звітними та іншими матеріалами;

– налагодження зворотного зв’язку щодо обміну інформацією з виконавчими органами сільських, міської рад, департаментом фінансів облдержадміністрації, казначейською службою, фіскальною службою, підприємствами, установами, організаціями та громадянами району з метою провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на управління завдань та здійснення запланованих заходів.

 

ІІІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання Програми  здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

Загальний обсяг фінансування  Програми становить 1000,0 тис.гривень.

тис. гривень

Обсяг коштів, що планується залучити на виконання Програми 2020 рік 2021 рік Усього витрат на виконання Програми
Районний бюджет 500,0 500,0 1000,0

 

 

  1. IV. Очікувані результати виконання Програми

 

Програма передбачає вирішення проблем матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності відділів фінансового управління щодо виконання завдань в межах повноважень, встановлених законодавством України.

Виконання Програми дасть можливість:

покращити конструктивну співпрацю між виконавчими органами місцевих рад, фінансовими, контрольно-ревізійними органами, казначейством з місцевими громадами щодо ефективного планування та  виконання місцевих бюджетів;

отримати оперативні консультації, обговорити актуальні проблеми з питань формування проектів бюджетів,  реалізації програм розвитку району за участі фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

створити зручні та сприятливі умови для забезпечення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів від витрат на утримання установ і організацій до їх витрачання на соціально важливі цілі, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни на кожній стадії бюджетного процесу.

 

 

  1. V. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми наведено  у додатку  до Програми.

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

                                                        Паспорт Програми

 

1. Найменування Забезпечення реалізації державної бюджетної політики з питань фінансів на території району на 2020-2021 роки
2. Ініціатор розроблення програми Фінансове управління райдержадміністрації
3. Розробник Програми Фінансове управління райдержадміністрації
4. Відповідальний Фінансове управління райдержадміністрації
5. Термін реалізації Програми 2020-2021 роки
6. Учасники Програми Фінансове управління райдержадміністрації
7. Джерела фінансування Районний бюджет
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, в тому числі: 1000,0 тис.грн.
9. Коштів районного бюджету 1000,0 тис.грн.

 

 

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: Очікуваний результат
2020 2021
Проведення роз’яснювальних заходів з питань бюджетного законодавства відповідно до прогнозів і цільових  програм соціально-економічного розвитку району з охопленням широкої аудиторії як працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівників бюджетних установ, так і громадян Придбання паперу та канцелярського приладдя, інвентаря, меблів, конвертів, марок 2020-

2021

роки

Фінансове управління Районний

бюджет

25,0 25,0 Забезпечення структурних підрозділів фінансового управління райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ аналітичними, інформаційними, звітними та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рішень, аналізу та розв’язання проблем з виконання бюджетних програм
Створення баз даних та єдиного телекомунікаційного середовища, яке об’єднає високошвидкісні канали зв’язку, локальні мережі різного рівня з метою встановлення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів від витрат на утримання бюджетних установ і організацій до їх витрачання на соціально важливі цілі Комплексна підтримка програмно-технічного комплексу «Місцеві бюджети», АС «Казна», інші ІАС

 

2020-

2021

роки

Фінансове управління Районний

бюджет

10,0 10,0 Забезпечення систематичного обміну інформацією між структурними підрозділами райдержадміністрації, департаментом фінансів облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами, іншими установами державних та місцевих органів виконавчої влади
Надання оперативних консультацій, обговорення актуальних формування проектів бюджетів, реалізації програм соціально-економічного розвитку району  за участі фахівців, забезпечення комп’ютерно-технологічної, ефективної матеріально-технічної бази структурних підрозділів фінансового управління, проведення поточних ремонтів приміщень, супровід бюджетних програм та програм розвитку, матеріальна підтримка працівників управління Забезпечення  засобами інформатизації і зв’язку (програмним забезпеченням, комп’ютерною технікою, принтерами, витратними матеріалами, на оплату праці працівників для здійснення ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування, оплата за послуги та енергоносії, проведення поточних ремонтів приміщень, тощо) 2020-

2021

роки

Фінансове управління Районний бюджет 465,0 465,0 Забезпечення можливості виконувати ефективно та належним чином функції покладені на фінансове управління , забезпечення належних умов праці, покращення та оновлення парку комп’ютерної техніки, матеріально-технічної і фінансової бази, що  активізує участь громадськості, органів місцевого самоврядування, працівників бюджетних установ у формуванні та реалізації державної  бюджетної політики та  вирішенні завдань реалізації програм  соціально-економічного і культурного розвитку територій
Всього         500,0 500,0  

 

  

  

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту