Про внесення змін до районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки” ( з внесеними змінами 26 жовтня 2017 року та 14 червня 2018 року)
27.12.2018
Про внесення змін до рішення районної ради від 08.12.2016 року № 222 «Про затвердження списку присяжних Перечинського районного суду Закарпатської області» (із змінами від 16.03.2018року, від 18.10.2018 року)
27.12.2018
Показати всі

Про Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки Перечинського району на 2019-2020 роки

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцята    сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  20.12.2018                             м.Перечин                                    №  517  

 

 

Про    Програму забезпечення пожежної

та техногенної безпеки  Перечинського району

на 2019-2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту районної державної адміністрації Шако В.І. «Про  Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки  Перечинського району на 2019-2020 роки», районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки  Перечинського району на 2019 – 2020 роки ( далі-Програма), що додається.

 

 1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування даної Програми.
 2. Відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту районної державної адміністрації(Годований В.І.) забезпечити виконання заходів, про що інформувати районну раду щороку до 30 грудня протягом дії Програми.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійні комісії районної ради: з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних зв’язків (Томаш В.М.); з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

Голова ради                                                               М.І. Ласкін

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

20.12.2018 № 517

 

Програма

забезпечення пожежної та техногенної безпеки

на території Перечинського району на 2019 – 2020 роки

 

 1. Загальні положення

 

Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Перечинського району на 2019 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена на основі реалізації завдань, визначених Кодексом цивільного захисту України; Законом України „Про місцеві державні адміністраціїˮ від 09.04.1999                   №586-XIV.

Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених заходів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, спрямованих на розв’язання проблеми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж, їх попередження, охорону життя і здоров’я людей.

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

 

Розробленню цієї Програми передував аналіз таких напрямів: розвитку цивільного захисту, пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, аварійно-рятувального обслуговування, який здійснювався через вивчення стану справ у регіоні та виявлення проблем.

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та недоліки, які можуть бути розв’язані за участю органів державної влади і місцевого самоврядування області, районів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів  та фінансових можливостей.

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та створення на території області страхового фонду документації.

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної безпеки населення і територій зумовлена тенденцією зростання кількості пожеж, які наносять шкоду населенню і територіям, збитки народногосподарському комплексу.

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам. З 4 одиниць техніки, якою оснащено підрозділ оперативно-рятувальної служби ДСНС в районі, 2 експлуатуються понад 20 років. Наявність сучасних видів техніки та засобів оперативного реагування становить 7 відсотків, а індивідуального спорядження та засобів захисту – 20 відсотків потреби.

На території Перечинського району за станом на 22.11.2018 виникло               65 пожеж, проти 38 у 2017 році, збільшення становить 41,6 відсотків. Прямі матеріальні збитки від пожеж становлять 574 тис. 068 грн., у попередньому році – 626 тис. 858 грн., побічні – 2 млн. 796 тис. 180 грн., у 2017 році – 1 млн. 954 тис. 754 грн.

За 2018 рік кількість загиблих на пожежах, не змінилась,1 людина проти 1 за аналогічний період минулого року. Травмування осіб на пожежах як у 2018 так і 2017 роках не траплялося.

Із 65 пожеж:

 • 20 – пожежі в житловому секторі громадян (проти 13 в минулому році);
 • 33 – загорання сухої рослинності та сміття ( проти 8 в минулому році);
 • 7 пожежі виникли на об’єктах господарювання (в минулому році 3 );
 • 5 пожеж із загоранням транспортних засобів ( в минулому році 4)

Викликає занепокоєння стан протипожежного водопостачання у населених пунктах району. Від необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації і події, можливість уникнути людських жертв і значних матеріальних збитків. Відсутність справних джерел протипожежного водопостачання призводить до того, що понад 25 відсотків пожеж ліквідовується із залученням додаткових сил та засобів, а це збільшує масштаб пожежі, час та фінансові витрати на її ліквідацію.

У Перечинському районі не на належному рівні проводиться робота з ремонту несправних вододжерел, а тому з кожним роком кількість несправних пожежних водойм та водонапірних башт збільшується.

Проблемним питанням залишається стан пожежної безпеки об’єктів, підприємств та установ, що фінансуються з бюджетів різного рівня, зокрема, лікувальних установ та установ соціального захисту населення, навчальних закладів, об’єктів літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

На сьогодні в районі не функціонує жодний підрозділ місцевої пожежної охорони (із запланованих  4).

Кошти на капітальне будівництво та модернізацію об’єктів пожежно-рятувальної служби, реконструкцію та капітальний ремонт виділяються набагато менше за фактичну потребу.

На сьогодні в районі зареєстровано та функціонує 5 об’єктів підвищеної небезпеки та 8 об’єктів, які віднесено до потенційно небезпечних.

Відсутня сучасна система оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації.

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших підходів до заходів протидії аваріям, катастрофам, негативним природним умовам на рівні комплексного підходу до наявних форм і методів забезпечення безпеки населення і територій, техногенним та природним надзвичайним ситуаціям.

Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем вимагає необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів району, вирішення завдань щодо зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій може бути досягнуто завдяки ресурсному забезпеченню Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Перечинського району на 2019 – 2020 роки (додаток 2 до Програми).

 1. 3Мета Програми

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та  джерел фінансування Програми

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

1) запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом;

2) підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації;

3) створення ефективної багаторівневої системи управління діяльністю суб’єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки;

4) забезпечення високого рівня протипожежного захисту сільських населених пунктів, територій і об’єктів природно-заповідного фонду;

5) зниження ризику виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, зменшення впливу небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

6) зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, економічних втрат та матеріальних збитків;

7) забезпечення мінімального часу прибуття пожежних підрозділів до місця пожежі за рахунок оптимальної їх дислокації у сільській місцевості.

8) зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, економічних втрат та матеріальних збитків;

Для вирішення проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань Програми, що включають комплекс робіт щодо:

1) проведення технічного переоснащення державних пожежно-рятувальних підрозділів управління ДСНС України у Закарпатській області;

2) проведення матеріально-технічного забезпечення групи управління під час ліквідації надзвичайних ситуацій;

3) проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному населеному пункті, на підприємствах, установах та організаціях, розроблення за результатами такого аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам  і загибелі на них людей;

4) проведення аналізу стану протипожежного водопостачання району, об’єктів і здійснення комплексу заходів щодо приведення стану пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж у відповідність до вимог нормативно-правових актів;

5) проведення (участь) у щорічному Всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежних.

Фінансування Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Закарпатської області здійснюється за рахунок коштів обласного та районних бюджетів. Загальний обсяг коштів, необхідних для її реалізації, становить 3354,5 тис. гривень (додаток 2 до Програми).

Строк реалізації Програми: 2019 – 2020 роки.

 1. Завдання та результативні показники Програми

 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до Програми.

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію Перечинського району, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати навколишнє природне середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

У результаті підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб об’єктів, поліпшення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного дооснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку матеріальної бази забезпечуватиметься повний обсяг заходів із реагування і попередження надзвичайних ситуацій та подій на території Перечинського району, оповіщення людей, зниження нещасних випадків та створенню безпечних умов для відпочинку громадян.

У разі виконання Програми забезпечуватиметься функціонування обласної підсистеми державної системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з метою зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

 1. Перелік завдань і заходів Програми

Відповідальним виконавцем Програми є Перечинський районний сектор управління ДСНС у Закарпатській області та 1-ша Державна пожежно-рятувальна частина м.Перечин. Виконавцями Програми є структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту, відділ освіти, молоді та спорту.

Відповідальний виконавець Програми щороку (за І квартал) узагальнює подану інформацію про стан та результати її виконання і готує звіт, який подається на розгляд сесії районної ради.

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки

на території Перечинського району на 2019 – 2020 роки

 

Найменування Програми Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Перечинського району на 2019 – 2020 роки
Підстава для роз-роблення Програми Кодекс цивільного захисту України;

Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від  09.04.1999  № 586-XIV

Ініціатори роз-роблення Програми Відділ містобудування, архітекткри та з питань цивільного захисту, Перечинський районний сектор Управління ДСНС України у Закарпатській області
Розробник Програми Перечинський районний сектор Управління ДСНС України у Закарпатській області
Відповідальний виконавець Програми Перечинський районний сектор Управління ДСНС України у Закарпатській області та 1-ша Державна пожежно-рятувальна частина м.Перечин
Виконавці Програми Структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту,  відділ освіти, молоді та спорту.
Строки реалізації Програми Протягом двох років (2019 – 2020 роки)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Перечинського району.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 3354,5 тис. гривень
у тому числі бюджетних коштів: 3354,5 тис. гривень
районного бюджету 3354,5тис. гривень
Основні джерела фінансування Про-грами Районний бюджет

 

 

Заступник голови ради                                                             М.М.Петрішко

 

Додаток 2

до Програми

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту

Перечинського району на 2019 – 2020 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми Всього витрат на виконання Програми,

тис. гривень

 
2019 2020 2019 – 2020 роки
1 2 3 4
Обсяг ресурсів всього, у тому числі: 2061 1293,5 3354,5
районний бюджет 2061 1293,5 3354,5

 

          Заступник голови ради                                            М.М.Петрішко

 

 

 Додаток 3

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки

на території Перечинського району на 2019 – 2020 роки

 

Наймену-вання завдання   Значення показника Найменування заходу Виконавці, співвиконавці Джерела фінансу-вання, (облас-ний, місцевий бюдже-ти, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,

тис. грн.

У тому числі за роками,

тис. гривень

Усього: За роками 2019 2020  
2019 2020  

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Організа-ційне забез-печення по-жежної без-пеки 1.1. Кількість підрозділів місцевої пожежної охорони,

 

с. Тур’ї Ремети

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утворення та забезпе-чення функціонування підрозділів місцевої по-жежної охорони

 

 

 

 

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту, виконком Т.Реметівської сільської ради Районний бюджет  

 

 

 

 

 

 

1972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236

 

 

 

 

Обсяг ресурсів всього: 1972 1736 236
2. Забезпече-ння розвитку матеріально-технічної бази держав-них пожежно-рятувальних підрозділів 2.1. Забезпечен-ня аварійно-рятувальним обладнанням та засобами малої механізації, у тому числі:           Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 188 28 160
комплектом аварійно-рятувального гідравлічного обладнання типу Холматро 1 1   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 160 160
пила ланцюгова бензинова 1 1   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 5 5
генератор елект-ричний потуж-ністю від 8 кВт 1 1   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 23 23
2.2. Насосне обладнання та засоби відка-чування води, у тому числі:           Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин   129 22 22
мотопомпа продуктивністю

1000 л/хв

1 1     Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 75 75
рукава пожежні напірні діаметром 51 мм 10 5 5   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 10 5 5
  рукава пожежні напірні діаметром 66 мм 10 5   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 10 5 5
рукава пожежні напірні діаметром 77 мм 10 5   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 10 5 5
рукава пожежні напірно-всмоктувальні

діаметром 75 мм

4 2 2   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 8 4 4
рукава пожежні всмоктувальні діаметром

125 мм

4 2 2   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 16 8 8
  2.3. Забезпечен-ня засобами індивідуального захисту, у тому числі:           Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 432,5 40 392,5
  апаратами за-хисту органів дихання (Дрегер) 15 15   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 300 300
  масками панорамними 15 15   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 52,5 52,5
  Костюм спеціальний тепловідбивний 8 4 4   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 80 40 40
  2.4. Забезпечен-ня засобами зв’язку, у тому числі:           Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин   16 2 14
  акумуляторами до носимих радіостанцій 4 2 2   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 4 2 2
  архіваторами мовної інформації 4 каналів 1 1   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 12 12
  2.5. Забезпечення паливо- мастильними матеріалами

(тонн)

4 2

 

2   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 100 50 50
  2.6. Забезпечення комп’ютерним обладнанням та оргтехніки 2 1 1   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 30 15 15
3.Проведення капітального та поточного ремонтів пожежних депо. 3.1 1 державної пожежно-рятувальної частини  управління ДСНС України у Закарпатській області

(м. Перечин)

2 1 1   Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 200 100 100
Обсяг ресурсів всього: 1095,5 257 989,5
4. Забезпече-ння проти-пожежного водопостача-ння населе-них пунктів 4.1. Джерела

протипожежного водопостачання

20 10 10 Проведення аналізу стану протипожежного водопостачання в сільських населених пунктах, об’єктів економіки та здійснення комплексу заходів щодо приведення стану по-жежних водоймищ, водонапірних веж у відповідність до вимог нормативно-правових актів (кількість пожежних гідрантів, водоймищ, водо-напірних веж), у тому числі: Перечинський РС УДСНС України у Закарпатській області та ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджети 100 50 50
Обсяг ресурсів всього: 100 50 50
5. Пропаган-да безпеки життєдіяль-ності 5.1. Виготовлен-ня поліграфічної продукції з питань основ безпеки життє-діяльності (видів продукції) 15 10 5 Організація проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення з питань безпечної життєдіяльності, попе-редження надзвичайних ситуацій, пожеж та попередження загибелі й травмування людей на них Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захивту райдержадміністрації спільно з Перечинським районним сектором Управління ДСНС у Закарпатській області районний бюджет 6 3 3
  5.2. Фестиваль дружин юних рятувальників-пожежних 2 1 1   Відділ освіти,  молоді та спорту райдержадміністрації спільно з Перечинським районним сектором Управління ДСНС у Закарпатській області районний бюджет 20 10 10
  5.3. Збір-змагання Все-українського громадського руху „Школа безпеки” 2 1 1   Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з Перечинським районним сектором Управління ДСНС у Закарпатській області районний бюджет 10 5 5
Обсяг ресурсів всього: 36 18 18
       
Разом за програмою:   3354,5 2061 1293,5
  Районний бюджет 3354,5 2061 1293,5

 

 

 

   Заступник голови ради                                                                            М.М.Петрішко

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту