Про внесення змін до Програми Спортивний майданчик
11.05.2019
Про затвердження Програми заходів із забезпечення державної безпеки протидії тероризму корупції та організованої злочинності на 2019 рік
11.05.2019
Показати всі

Про Програму забезпечення діяльності Перечинського районного суду на 2018-2023 роки

 

                                                              

 

                                                       У К Р А Ї Н А                               проект

   ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Закарпатської області

_______________  сесія    VІI    скликання

                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від                2019 року           м.Перечин                                    №

 

Про  “Про Програму забезпечення діяльності

Перечинського районного суду Закарпатської

області на 2019 – 2023 роки

 

Відповідно до    статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши та  обговоривши Програму забезпечення діяльності Перечинського районного суду Закарпатської області на 2019 – 2023 роки  ,   районна рада вирішила:

 1. Затвердити        Програму забезпечення діяльності Перечинського

районного суду Закарпатської області на 2019 – 2023 роки  (далі- Програма ), що додається.

 1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування Програми.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на _________ та  постійну  комісію  з питань  дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності,правопорядку та транскордонних   зв”язків (Томаш В.М.).

 

 

Голва ради                                                                       М. Ласкін

 

 

    _____________ № _____

 

 

ПРОГРАМА

забезпечення діяльності Перечинського районного суду Закарпатської області

на 2019 – 2023 роки

 

Програма забезпечення діяльності суду (далі – Програма) розроблена на основі Закону України „Про судоустрій і статус суддів” з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 18 лютого  2002 року № 143/2002  „Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”, розпорядження Президента України від 11 грудня 2002 року № 395/2002-рп „Про заходи забезпечення належних умов діяльності суддів” та інших нормативно-правових актів України.

 

Загальні положення

         

        Суд є однією із найважливіших складових державної влади.

Виходячи з вимог Конституції України і чинного законодавства, принцип незалежності  судової гілки влади поширює юрисдикцію судів на всі правовідносини та гарантує належний захист прав і свобод громадян. Разом із зростанням ролі суду в державі мають місце проблемні питання належного функціонування судових установ. Фінансування судів має забезпечити належні економічні умови для повного і незалежного здійснення правосуддя, фінансування потреб судів ( очищення водопостачання, придбання насоса для водопостачання, встановлення бетонних водовідливів, проведення ремонту покрівлі, очищення системи вентиляції тощо), обмежити будь-який вплив на суд і бути спрямованим на гарантування судової діяльності на основі принципів і приписів Конституції України.

Програма забезпечення діяльності Перечинського районного суду Закарпатської області на 2019 – 2023 роки створена на основі комплексного підходу щодо розв’язання нагальних організаційних, фінансових, матеріаль- но – технічних проблем в діяльності районного суду, які потребують  вирішення, в тому числі за участю органів виконавчої влади сприяння подальшій реалізації конституційних гарантій судового захисту прав і свобод громадян району.

 Мета Програми

 

Основною метою Програми є реалізація положень Конституції України, Закону України „Про судоустрій  і статус суддів” та чинного законодавства, що має відношення до судової системи: сприяння розвитку судової системи, удосконалення організаційної та забезпечення ефективної діяльності, зміцнення матеріально – технічної бази і створення належних умов для діяльності суду.

Завдання Програми

 

       Основними завданнями Програми є:

– створення в судах належних умов для громадян та юридичних осіб, які беруть участь в судових процесах;

– підвищення ефективності діяльності суду;

– суттєве поліпшення умов суддів та функціонування районного суду;

– забезпечення комфортних умов перебування в органах правосуддя мешканців і гостів міста та як наслідок складання у них позитивного враження про місто.

Фінансування Програми

 

Фінансування заходів, передбачених цією Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, а також інших незаборонених чинним законодавством джерел.

 

Заходи щодо виконання програми

 

 1. Очищення свердловини.

Перечинський районний суд

2019 – 2023 роки

 

 1. Придбання насоса для водопостачання будівлі суду.

Перечинський районний суд

2019 – 2023 роки

 

 1. Улаштування бетонних водовідливів уздовж будівлі суду.

Перечинський районний суд

2019 – 2023 роки

 

 1. Проведення ремонту покрівлі, покритої руберойдом.

Перечинський районний суд

2019 – 2023 роки

 

5. Відновлення фасаду будівлі правосуддя.

Перечинський районний суд

2019 – 2023 роки

 

 1. Очищення системи вентиляції будівлі суду.

Перечинський районний суд

2019 – 2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 1. Назва: Програма забезпечення діяльності Перечинського районного суду Закарпатської області на 2019 – 2023 роки
 2. Підстава для розроблення: Закон України „Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 року, № 2453-VІ, Указу Президента України від 18 лютого 2002 року № 143/2002 „Про заходи щодо подальшого

зміцнення правопорядку,  охорони прав і свобод громадян” і

розпорядження Президента України від 11 грудня 2002 року

№ 395/2002-рп „Про заходи забезпечення належних умов діяльності

суддів” та інших.

 1. Районний замовник або координатор: Перечинський районний суд

Закарпатської області.

 1. Мета: реалізація положень Конституції України, Закону України „Про судоустрій і статус суддів” та чинного законодавства, що має відношення до судової системи, сприяння розвитку судової системи і створення умов для ефективної діяльності суду.
 2. Початок: 2019 рік .
 3. Етапи виконання: в декілька етапів.
 4. Загальні обсяги фінансування: кошти районного бюджету.
 5. Очікувані результати виконання:
 • підвищення авторитету судової гілки влади на основі незалежності та самостійності суддів і суду;
 • належне матеріально – технічне забезпечення судової системи;
 • створення умов для ефективної діяльності судів.
 1. Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати

контроль за виконанням, строки проведення звітності) :

Перечинський районний суд Закарпатської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

РОЗРАХУНОК

 

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених

Програмою забезпечення діяльності Перечинського районного суду Закарпатської області на 2019 – 2023 роки

 

(грн.)

 

Заходи

Джерело фінансу-вання 2019

рік

2020

рік

2021

рік

2022

рік

2023

рік

1. Очищення свердловини Районний

бюджет

 

5 000

 

 

5 000

 

 

5 000

2. Придбання насоса для водопостачання будівлі суду Районний

бюджет

 

10 000

 

 

10 000

 

 

3. Улаштування бетонних водовідливів уздовж будівлі суду Районний

бюджет

 

70 000

 

 

 

 

4. Проведення ремонту покрівлі, покритої руберойдом Районний

бюджет

 

 

200 000

 

 

 

5. Відновлення фасаду будівлі правосуддя Районний

бюджет

 

300 000

 

 

 

 

6.  Очищення системи вентиляції будівлі суду Районний

бюджет

 

 

5 000

 

 

5 000

 

Всього: 385 000 205 000 15 000 5 000 5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3                                                                                            до Програми

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

 

 

Джерела фінансування Обсяг фінансування, всього, тис. грн. За роками виконання, тис. грн.
2019 2020 2021 2022 2023
 

Районний бюджет

 

 

615,0

 

385,0

 

205,0

 

15,0

 

5,0

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту рішення районної ради “Про Програму забезпечення діяльності Перечинського районного суду Закарпатської області на 2019 – 2023 роки”

 

 

Програма  вноситься на розгляд з метою  сприяння розвитку судової системи, удосконалення організаційної та забезпечення ефективної діяльності, зміцнення матеріально – технічної бази і створення належних умов для діяльності суду.

Реалізація Програми дасть змогу створити в суді належні умови для громадян та юридичних осіб, які беруть участь в судових процесах, покращити умови роботи суддів та функціонування районного суду.

 

 

 

 

 

 

 

Зав.сектором мобілізаційної

та оборонної роботи  апарату РДА                                                   В. Ходанич

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту