Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2019-2020 роки
27.12.2018
Про Програму розвитку культури і мистецтва в районі на 2019-2020 роки
27.12.2018
Показати всі

Про Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Перечинського району на 2019 − 2021 роки

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцята    сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  20.12.2018                             м.Перечин                                    №    506

 

 

Про Програму створення та

впровадження містобудівного

кадастру Перечинського району

на 2019 − 2021 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статті 22 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 „Про містобудівний кадастр”, з метою створення єдиного простору між суб’єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру, розглянувши Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Перечинського району  на 2019 − 2021 роки , районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Перечинського району на 2019 − 2021 роки (далі- Програма), що додається .
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування даної Програми.
  3. Відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту районної державної адміністрації(Годований В.І.) забезпечити виконання заходів, про що інформувати районну раду щороку до 10 січня протягом дії Програми.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради  з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури (Цвік Й.І.).

.

 

Голова   ради                                                                       М.І. Ласкін

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення районної ради

20.12.2018 № 506

ПРОГРАМА

створення та впровадження містобудівного кадастру

Перечинського району на 2019 − 2021 роки

 

І. Загальні положення Програми

 

Програма створення та впровадження містобудівного кадастру Перечинського району на 2019 –  2021 роки (далі – Програма) розроблена відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації відповідно до статті 22 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 „Про містобудівний кадастр”.

Містобудівний кадастр – це державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. Містобудівний кадастр є складовою частиною державної системи кадастрової документації, яка містить відомості про земельні, водні, лісові та інші ресурси і ведеться з урахуванням цих даних на державному, регіональному, районному рівнях.

Програма спрямована на забезпечення сталого розвитку територій, приведення містобудівної діяльності, процесів управління територіальним розвитком у відповідність до вимог законодавства України і їх виведення на більш ефективний рівень та забезпечення інформаційної і системної інтеграції процесів розвитку регіону та інформаційної підтримки прийняття рішень на різних рівнях управління регіонального розвитку згідно із додатком 1 до Програми, що додається.

Реалізація заходів Програми забезпечить поліпшення інвестиційного клімату та створення прозорих та комфортних умов для роботи підприємців, застосування європейських стандартів управління територіальним розвитком, підвищення якості управлінських рішень завдяки моделюванню оцінки їх наслідків.

 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Корінні зміни соціально-економічних суспільних відносин призвели до зміни відносин і в галузі містобудування. Основними інвесторами містобудівної діяльності стали приватні інвестори. З метою забезпечення умов щодо її сталого розвитку місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні впливати на просторове перетворення середовища життєдіяльності, з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів шляхом:

 

планування території на державному, регіональному та місцевому рівнях;

моніторингу стану розроблення містобудівної документації на всіх рівнях;

визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації;

врахування містобудівної цінності території та сприяння її включенню до ринкового обігу;

раціонального використання земель усіх форм власності.

Передумовами підвищення ефективності впливу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на містобудівні процеси, з урахуванням державних і суспільних інтересів, є:

1) оновлення:

топографічної основи у цифровій формі як наборів профільних геопросторових даних;

раніше розробленої містобудівної документації;

2) розроблення містобудівної документації відповідно до вимог законодавства і створення системи містобудівного моніторингу;

3) створення та ведення містобудівного кадастру.

Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Інформація, що міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом. Її захист здійснюється відповідними суб’єктами інформаційних відносин згідно із законодавством.

Створення та ведення містобудівного кадастру на регіональному рівні, формування комп’ютерної бази даних про забудову територій та населених пунктів району на основі оброблення та узагальнення кадастрової інформації базового рівня потребує відповідної матеріальної та програмно-технічної бази для виконання кадастрових робіт.

На виконання положень Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 затверджено Положення про містобудівний кадастр та Типове положення про Службу містобудівного кадастру з визначенням структури, порядку створення, функціонального призначення містобудівного кадастру в системі територіального управління.

Відповідно до норм чинного законодавства Кабінетом Міністрів України та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України поставлено завдання здійснити організаційні заходи щодо створення і забезпечення функціонування містобудівного кадастру та служб містобудівного кадастру на регіональному та базовому рівнях.

 

 

Створення відповідної геоінформаційної системи містобудівного кадастру має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на сучасних геоінформаційних технологіях зі створенням центрального сховища даних (із включенням до єдиної системи інформаційних ресурсів даних галузевих кадастрів, містобудівних кадастрів районного та міського рівнів та іншої, обумовленої законодавством інформації) і визначенням єдності організаційних, технічних і технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного рівня.

Ведення містобудівного кадастру має здійснюватися службами містобудівного кадастру шляхом формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру відповідного рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб’єктів містобудівного кадастру, рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного обгрунтування.

З метою реалізації державної політики у сфері містобудування постає необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення питання щодо створення містобудівного кадастру, що дозволить реалізувати стратегію розвитку району, розроблену на певний період.

 

ІІІ. Мета  Програми

 

Мета Програми полягає у приведенні містобудівної діяльності у відповідність із діючим законодавством та створенні інструменту підвищення ефективності управління розвитком територій адміністративних районів, населених пунктів, а саме: створення та функціонування на районному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру районного рівня, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру району та організація планового введення до бази даних і отримання кадастрової інформації відповідно до державних будівельних норм та правил.

Основною метою створення та функціонування системи містобудівного кадастру є раціональне використання земельних ресурсів, збільшення доходної частини бюджету, забезпечення суб’єктів містобудівної та інвестиційної діяльності актуальною комплексною, достовірною інформацією про діючі на території Перечинського району містобудівні регламенти, про містобудівну цінність різних територій, їх фактичний стан і використання, а також про зміни об’єктів нерухомості у процесі містобудівної та інвестиційної діяльності.

Основним інструментом державного управління містобудівною діяльністю на території району стане містобудівний кадастр. Його створення та ведення передбачено Законом України „Про регулювання містобудівної діяльності” як інформаційної системи зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формуванні галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

Містобудівний кадастр Перечинського району призначений для забезпечення місцевим органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень, а також заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією для задоволення їх потреб.

На регіональному рівні у систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:

єдину цифрову топографічну основу території району на підставі топографічних карт і планово-картографічної основи державного земельного кадастру;

межі адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних державного земельного кадастру;

схеми планування території району та окремих частин території з об’єктами регіонального значення за межами населених пунктів;

результати моніторингу стану розроблення генеральних планів населених пункті, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів;

інформаційні ресурси галузевих кадастрів та інформаційних систем з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;

нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила на підставі рішень про їх затвердження відповідно до законодавства.

 

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розвязання проблеми,

строки та етапи виконання Програми

 

Реалізація Програми щодо створення автоматизованої системи геопросторових даних у складі містобудівного кадастру як спеціалізованої системи найбільш повних даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків  і споруд на землях усіх форм власності має базуватись на наявних даних про планування та забудову територій і населених пунктів району, а також на інформації, отриманій з інших джерел: земельного та інших видів кадастрів, матеріалів технічної інвентаризації будівель і споруд, картографічних та топографо-геодезичних матеріалів, які отримуються у встановленому чинним законодавством порядку.

Належна інформаційна політика у сфері містобудування і територіального планування, її технологічне забезпечення відповідно до новітніх технологій, впровадження автоматизованої системи даних забезпечить вирішення широкого кола завдань управління розвитком територій.

Об’єднання в одній автоматизованій системі інформаційних ресурсів галузевих кадастрів та інформаційних систем із питань використання територій, їх кадастрового, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території створить передумови для переходу на новий рівень управління територіями.

Передбачені Програмою заходи спрямовані на створення належних умов для діяльності Служби містобудівного кадастру з планового введення до інформаційної бази даних кадастрової інформації, обслуговування автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру та забезпечення кадастровою інформацією органів управління, інших суб’єктів містобудівної діяльності.

Основні положення створення та впровадження містобудівного кадастру Перечинського району розроблені на підставі Закону України „Про регулю- вання містобудівної діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України               від 25 травня 2011 року № 556 „Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами”, від 25 травня 2011 року № 559 „Про містобудівний кадастр”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 року № 170 „Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу” з урахуванням результатів узагальнення вітчизняного та зарубіж- ного досвіду ведення територіальних кадастрів.

Створення містобудівного кадастру включає такі основні завдання:

розроблення Програми;

розроблення правового, нормативного та методичного забезпечення;

матеріально-технічне забезпечення містобудівного кадастру;

формування програмно-технічних комплексів;

організація робіт з інформаційного наповнення баз даних;

формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією;

кадрове забезпечення.

Методом розв’язання проблеми є ведення містобудівного кадастру відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації щодо формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру регіонального рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб’єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.

Засобом розв’язання проблеми є створення геоінформаційної уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними.

Програма розрахована на період з 2019 до 2021 року і складається з двох етапів.

Перший етап (2019 − 2020 роки) − це етап формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та організації функціонування геоінформа- ційної системи і  геопорталу містобудівного кадастру.

Другий етап (2020 − 2021 роки) – етап удосконалення містобудівного кадастру, експлуатації геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру.

Фінансування робіт із проведення заходів, визначених цією Програмою щодо створення містобудівного кадастру Перечинського району та його ведення, здійснюється за рахунок коштів районного бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством, згідно із додатками 2 і 3 до Програми (додаються).

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України у межах наявних фінансових ресурсів.

Обсяги орієнтовного забезпечення Програми уточнюються щороку, із врахуванням конкретних завдань та наявних коштів.

Обсяг фінансування заходів Програми може бути змінений у разі внесення змін до порядку ведення та надання інформації містобудівного кадастру, складу та змісту містобудівного кадастру, установленого державними будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують цю діяльність.

 

  1. V. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Реалізація заходів Програми здійснюється у два етапи протягом 2019 − 2021 років.

Перший етап (2019 − 2020 роки) включає:

розроблення програми створення (оновлення) містобудівної документації відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів;

розроблення та прийняття нормативно-правових актів та нормативних документів, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру;

проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру;

матеріально-технічне забезпечення містобудівного кадастру;

розроблення технічного завдання для створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

придбання і встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними;

встановлення і розроблення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру.

Другий етап (2020 − 2021 роки) включає:

удосконалення містобудівного кадастру;

встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розпо- діленими базами даних;

організацію системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

організацію робіт із планового введення відомостей до баз даних містобудівного кадастру та формування і видачі на запит кадастрових документів і довідок;

 

експлуатацію геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

постійне забезпечення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією.

Реалізація Програми забезпечить запровадження та ефективне функціонування на регіональному рівні автоматизованої інформаційної системи геопросторових даних містобудівного кадастру, що використовуються для потреб управління територіями, узагальнення кадастрової інформації, що  утворюється на базовому рівні.

 

  1. VI. Результативні показники

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

 

Загальним результативним показником, який буде досягнуто за умови виконання Програми, є створення містобудівного кадастру регіонального та базового рівнів як частини геоінформаційної системи та його ведення, з урахуванням даних Державного земельного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інформаційних систем, згідно із додатком 4  до Програми (додається).

Виконання заходів, визначених Програмою, сприятиме створенню і функціонуванню містобудівного кадастру в районі на базі сучасних геоінформаційних технологій, які нададуть можливість звести різноманітні дані і моделі в єдину несуперечливу модель, що надалі може бути ефективно застосована у різних технологіях аналізу і управління, у тому числі задоволення інформаційних потреб у плануванні територій і будівництві.

Результатом проведених заходів стане:

формування і ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила;

перехід у цифровий формат і введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову населених пунктів;

формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;

фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів територій;

створення єдиного простору між суб’єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру;

введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;

 

 

отримання достовірної кадастрової інформації, що дозволить приймати більш ефективні рішення, точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету, та впливати на розвиток території у цілому.

 

VII. Оцінка ефективності виконання заходів Програми

 

Реалізація містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені організації та осіб актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо згідно із додатком 5 до Програми (додається).

Споживачі отримають широке коло геоінформаційних сервісів і послуг, можливість одержання інформації у текстовому і графічному вигляді на паперових та електронних носіях, а також шляхом регламентованого доступу через мережу Інтернет.

Програмою передбачено геоінформаційне забезпечення реалізації рішень схеми планування території Перечинського району, схем планування території району, іншої містобудівної документації та механізм виконання технологічних операцій містобудівного моніторингу з метою встановлення відповідності показників Генеральної схеми планування території України, схеми планування території Закарпатської області, схеми планування території Перечинського району, генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, детальних планів території, зміни показників вихідних даних, що забезпечують розроблення та корегування містобудівної документації, у відповідності з вимогами законодавства, нормами та правилами щодо забудови територій, положень містобудівної документації, реалізації програм економічного і соціального розвитку територій.

Реалізація Програми буде сприяти дотриманню норм містобудівного і земельного законодавства під час регулювання використання територій шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій, збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій, містобудівного освоєння територій населених пунктів та території Перечинського району.

Водночас реалізація Програми дасть змогу розташовувати та проектувати нове будівництво, здійснювати реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів містобудування та упорядкування територій, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, визначити межі населених пунктів.

Реалізація Програми дозволить запобігти протиправним діям та уникнути інших помилок у сфері містобудування, ефективно здійснювати виконавчим органам міської, сільської ради виконання делегованих повноважень у сфері містобудування, забезпечити захист інвестиційної діяльності та створення відповідних умов для її реалізації, надати суб’єктам містобудування, населенню міста, сіл достовірної, прозорої містобудівної інформації.

 

VIII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

 

Організація виконання та координація діяльності щодо реалізації Програми здійснюється відповідальним виконавцем Програми – відділом містобудування та архітектури Перечинської райдержадміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу і розвитку села.

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації щороку до 1 квітня, починаючи з 2019 року, готує і подає керівництву райдержадміністрації та постійній комісії районної ради з питань територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу і розвитку села звіт про результати виконання Програми.

На підставі отриманих даних здійснюється оцінка результатів виконання Програми та розроблення пропозицій щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів, уточнення результативних показників (критеріїв ефективності виконання Програми), обсягів і джерел фінансування, виконавців, термінів виконання Програми та окремих заходів.

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми створення та впровадження містобудівного кадастру

Перечинського району на 2019 – 2021 роки

 

Розробник Програми Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації
Підстава для розроб- лення Програми Стаття 22 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 „Про місто- будівний кадастр”
Відповідальний вико- навець Програми Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації
Мета Програми Приведення містобудівної діяльності у відповідність               до діючого законодавства, створення інструменту підвищення ефективності управління розвитком територій адміністративних районів, населених пунктів, а саме: створення та функціонування на районному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру  районного рівня, розроблення і впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру району, організація планового введення до бази даних та отримання кадастрової інформації відповідно до державних будівельних норм і правил
Основні заходи Про- грами Перший етап (2019 − 2020 роки) – це етап формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та організації функціонування геоінформаційної системи і  геопорталу містобудівного кадастру.

Другий етап (2020 − 2021 роки) – етап удосконалення діяльності, експлуатації геоінформаційної системи місто- будівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру

Термін реалізації Про- грами 2019 – 2021 роки
Основні джерела фі- нансування Програми Районний бюджет, інші джерела, не заборонені законо- давством

 

Загальний обсяг фі- нансових ресурсів, необхідних для реа- лізації Програми 99,2 тис. грн., починаючи з 2019 року (див.додаток 3)

 

Заступник голови ради                                                          М.М.Петрішко

 

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми створення та впровадження

містобудівного кадастру Закарпатської області

на 2019 − 2021 роки

 

 

№ з/п Найменування напря- мів діяльності (пріори- тетні завдання) Перелік заходів Про- грами Термін вико-нання заходу Виконавці Джере- ла фінан-сування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.,

у тому числі:

Очікуваний результат
І етап:

2019 рік

2020 рік

ІІ етап:

2020 рік

2021 рік

1. Розроблення та прийняття відповідно до повноважень правових актів, норма- тивних документів та методичного забезпечення, що визначають правову та нормативну основи ство- рення та ведення місто- будівного кадастру на підставі державних норм і правил Розроблення положення про реєстри адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів місцевості, про інформаційні ресурси єдиної цифрової топогра- фічної основи території, порядок взаємодії між кадастровими службами різних рівнів, а також кадастровими службами та іншими місцевими орга- нами виконавчої влади та органами місцевого само- вряднування. 2019 −  2020 роки Відділ місто- будування, архі- тектури та з питань цивільного захисту райдерж- адміністрації,  виконкоми міської, сільських рад Розроблення правового, нормативного та мето-  дичного забезпечення. Впровадження у практику служб містобудівного кадастру єдиних орга- нізаційно-правових, нор- мативно-методичних і програмно-технологічних основ ведення місто- будівного кадастру. Впровадження вико- ристання керівних документів, що забезпе- чить поетапний розвиток системи містобудівного кадастру. Проведення ана- лізу, розробленя норма- тивної документації та її адаптація (відповідно до будівельних норм, тех- нічних регламентів, державних стандартів щодо виробництва ін-. формаційних ресурсів) для забезпечення вимог з ведення містобудівного кадастру. Складання ка- талогів інформаційних джерел із зазначенням назви документа, терто- ріальної приналежності об’єкта, складу документа, об’єму і форми зберігання, актуальності інформації
Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру 2019 −  2020 роки Виконкоми міської, сільських рад, відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту рай держадміністрації
2. Формування програмно-технічних комплексів Розроблення технічного завдання для створення геоінформаційної системи та геопорталу місто- будівного кадастру (нау- ково-дослідна робота з дослідження та прог- нозного розрахунку параметрів програмно-технічного комплексу для створення містобудівного кадастру відповідно до регіональних особливостей введення об’ємів інфор- мації, кількості базових рівнів, спроможності інфор маційних каналів тощо) 2019 −  2020

роки

Відділ місто- будування, архі- тектури та з питань цивільного захисту райдерж- адміністрації Розроблення концепції системи містобудівного кадастру та основних технічних вимог до геоінформаційної системи і геопорталу місто- будівного кадастру; обгрунтування структури та інформаційно-логічної моделі банку місто- будівних даних; обгрунтування функ- ціональної моделі для забезпечення процесів збирання, реєстрації, оброблення і вико- ристання геопросторових даних; систематизація містобудівної документ- тації для інформаційної підтримки процесів прийняття управлінських рішень у сфері місто- будівної, інвестиційної, землевпорядної та іншої діяльностей
Створення технічного комплексу геоінформацій-ної системи та геопорталу містобудівного кадастру (придбання комп’ютерного обладнання, технічних засобів обладнання комп’ютерної техніки засобами технічного захисту інформації, приміщень – поточним ремонтом, сигналізацією, підключення до мережі Інтернет, решітками на вікнах, спеціально обладнаними металічними стелажами та сейфами, ) 2019 −  2020 роки Відділ місто- будування, архі- тектури та з питань цивільного захисту райдерж- адміністрації Районний бюджет 2018 рік

99,2 тис. гривень

 

Забезпечення комплексом технічних засобів;прид- бання та встановлення серверного та комп’ютер- ного обладнання; забезпе- чення можливості ство- рення, друку звітів і карт
           
           
3.              
4. Формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією Встановлення комуніка- ційних каналів обміну інформацією та санкціоно- ваного доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру 2019 −  2020

роки

Відділ місто- будування, архі- тектури та з питань цивільного захисту райдерж- адміністрації Обмін документованими відомостями з іншими кадастровими та інформа- ційними системами з використанням уніфіко- ваної системи електрон- ного документообігу та обміну кадастровими да- ними; забезпечення прак- тично миттєвого доступу до потрібної інформації
5. Організація і забезпечення надання кадастрової інформації Експлуатація геоінформа- ційної системи місто- будівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інфор- маційних ресурсів місто- будівного кадастру 2019 −

2021

роки

Відділ місто- будування, архі- тектури та з питань цивільного захисту райдерж- адміністрації Налагодження системи наповнення та обслуго- вування містобудівного кадастру Перечинського району. Супровід системи у процесі експлуатації. Постійне забезпечення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтере- сованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією

 

 

  Всього за Програмою: 2019 −

2021

роки

  Районний бюджет 99,2 тис. грн.,

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                         М.М.Петрішко

 

Додаток 3

до Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми створення та впровадження містобудівного кадастру Перечинського району

на 2019 – 2021 роки

(тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми Етапи виконання Програми: Усього витрат для виконання Програми

 

 

 
  2019 рік 2021 рік    
Обсяг коштів, усього, у тому числі: 54,0 45,2  
Районний бюджет 54,0 45,2       99,2
Кошти інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                           М.М.Петрішко

 

 

Додаток 4

до Програми

 

Очікувані результати (якісні показники)

 

       Ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила
       Перехід у цифровий формат і введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову населених пунктів
        Формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації
        Фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів територій
        Створення єдиного простору між суб’єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру
        Введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем
        Отримання достовірної кадастрової інформації, що дозволить приймати більш ефективні рішення, точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету, та впливати на розвиток території у цілому

 

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.М.Петрішко

 

Додаток 5

до Програми

Таблиця вигод та витрат

 

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Реалізація містобудівного кадастру та геопорталу містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціональ- ного використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо Фінансування робіт із проведення заходів, визначених Програмою щодо створення містобудівного кадастру та його ведення на регіональному та базовому (адміністративний район, місто) рівнях, − за рахунок коштів відпо- відних місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством
Програмою передбачено геоінформа- ційне забезпечення реалізації рішень схеми планування території Перечинського району та механізм виконання технологічних операцій містобудівного моніторингу з метою встановлення відповідності показників Генеральної схеми планування території України, схеми планування території Закарпатської області, генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, детальних планів території, зміни показників вихідних даних, що забезпечують розроблення та корегування містобудівної документації, у відповідності з вимогами законо- давства, нормами та правилами щодо забудови територій, положень місто- будівної документації, реалізації програм економічного та соціального розвитку територій
Реалізація Програми буде сприяти дотриманню норм містобудівного та земельного законодавства під час регулювання використання територій шляхом забезпечення виконання рішень затвердженої містобудівної докумен- тації. Це дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій, збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій, містобудівного освоєння територій населених пунктів та території Перечинського району
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Споживачі отримають широке коло геоінформаційних сервісів і послуг, можливість отримання інформації у текстовому і графічному вигляді на паперових та електронних носіях, а також шляхом регламентованого доступу через мережу Інтернет Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі і не має обмеження в доступі, надається суб’єкту містобудівної діяльності за його запитом.

Надання суб’єктам містобудівної діяльності зазначеної інформації здійснюється безоплатно.

Видача кадастрових аналогових документів проводиться безоплатно.

Довідкова інформація містобудівного кадастру заінтересованим суб’єктам містобудівної діяльності надається безоплатно

Реалізація Програми дасть змогу розташувати та проектувати нове будівництво, здійснювати реконструк- цію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів містобудування та упорядку- вання територій, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для місто- будівних потреб, визначити межі населених пунктів
Сфера інтересів громадян
За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання територій Закарпатської області та її найбільш інвестиційно-привабливих територій з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення дотримання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів області, поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного по- тенціалу, визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загально- державних та місцевих потреб, із встановленням режиму їх використання, визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів, забезпечення раціонального використання терито- ріальних ресурсів Інформація, яка міститься у місто- будівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом
Реалізація Програми дасть змогу створити нормативно-правове поле діяльності, що дозволить запобігти протиправним діям та уникнути інших помилок у сфері містобудування, ефективно здійснювати виконавчим органам міської, селищної, сільської ради виконання делегованих повноважень у сфері містобудування, забезпечити захист інвестиційної діяльності у сфері містобудування та створення відповідних умов для її реалізації, надати суб’єктам місто- будування, населенню міста достовірну, прозору містобудівну інформацію

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                          М.М.Петрішко

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту