Про Програму соціальної підтримки Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ на 2018-2020 роки
21.03.2018
Про надання дозволу районній раді на списання автомобіля
21.03.2018
Показати всі

Про Програму «Сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів на 2018-2022 роки»

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять третя  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  16.03.2018                             м.Перечин                                    №  405

 

Про Програму «Сприяння діяльності

Перечинського районного товариства

інвалідів на 2018-2022 роки»

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», розглянувши та обговоривши Програму «Сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів на 2018-2022 роки» , районна рада вирішила:

  1. Затвердити Програму «Сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів на 2018-2022 роки» ( далі-програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню районної   державної    адміністрації            ( Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування Програми.
  3. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації (Цвік В.І.) про виконання заходів Програми інформувати районну раду щорічно до  01 лютого протягом  дії  Програми.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти,охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації ( Шеян Ю.Ю.)

                                                                         

  Голова ради                                                                       М.І.Ласкін

 

 

 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

                                                                                           16.03.2018 № 405

 

 

ПРОГРАМА

 

«Сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів

на 2018-2022 роки»                                                                       

 

Мета Програми

Мета  Програми  полягає у реалізації  об′єднання інвалідів району в єдину структуру для  ефективного розв′язання їх проблем, координації діяльності, підвищення їх ролі і соціального статусу в суспільстві та захист спільних інтересів інвалідів та їх осередків. Створення належних умов для реалізації конституційного права людей з обмеженими фізичними можливостями на суспільне життя, на працю, навчання, а також розкриття їх здібностей і таланту та соціальної реабілітації.

 

Основні  завдання  Програми

– задоволення та захист законних, соціальних, економічних, вікових та інших інтересів своїх членів та людей з інвалідністю;

– сприяння створенню людям з інвалідністю рівних з іншими громадянами України можливостей для участі в усіх сферах суспільного життя;

– співпраця з органами державної влади у вирішенні питань соціального захисту та реабілітації людей з інвалідністю;

– сприяння людям з інвалідністю у розвитку їх творчих здібностей, заняттях фізичною культурою і спортом;

– взаємодія з органами представницької і виконавчої влади при вирішенні проблем інвалідів, співробітництво із суспільними об’єднаннями, що діють в інтересах інвалідів;

– розробка та реалізація власних і спільних з іншими структурами та організаціями програм з медичної, професійної і соціальної реабілітації інвалідів;

– сприяння інвалідам у реалізації їхніх прав та використанні пільг, встановлених чинним законодавством в одержанні медичної допомоги, працевлаштуванні, поліпшенні матеріальних, житлових і побутових умов життя;

– сприяння створенню умов для безперешкодного доступу людей з інвалідністю до соціальної інфраструктури.

 

Фінансове  забезпечення

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного  бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування Програми – 600,00 тис.грн.

Заходи  Програми

на 2018-2022роки

 

№ з/п Назва  заходу Відповідальні виконавці Прогно-зований обсяг фінансу-вання в (тис.грн)

2018

Прогно-зований обсяг фінансу-вання в (тис.грн)

2019

Прогно-зований обсяг фінансу-вання в (тис.грн)

2020

Прогно-зований обсяг фінансу-вання в (тис.грн)

2021

Прогно-зований обсяг фінансу-вання в (тис.грн)

2022

1. Організаційна та  фінансова допомога товариству інвалідів у відзначенні  Міжнародного Дня інвалідів, 8 Березня, Нового року, Різдва, Великодня Перечинське районне товариство інвалідів 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
2. Забезпечення транспортними засобами під час проведення заходів товариством інвалідів, та витрати на транспортування людей з інвалідністю до лікувальних та оздоровчих закладів Перечинське районне товариство інвалідів 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
3. Проведення спортивних і культурно-масових заходів та участь у змаганнях Перечинське районне товариство інвалідів 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4. Одноразова матеріальна допомога людям з інвалідністю Перечинське районне товариство інвалідів 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
5. Санаторне лікування людей з інвалідністю (закупівля путівок) Перечинське районне товариство інвалідів 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
6. Утримання районного  товариства інвалідів Перечинське районне товариство інвалідів 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
РАЗОМ 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

 

 

Очікувані  результати   виконання   Програми

 

Виконання Програми забезпечить організаційне зміцнення і активізацію діяльності районного товариства інвалідів. Передбачається, що виділення коштів на ці портеби дасть змогу оздоровити людей, забезпечити культурний відпочинок, релігійно-духовне збагачення. Проведена робота сприятиме поліпшенню матеріального становища членів товариства та людей з інвалідністю

 

                                                                                                                             Додаток 1

                                                                                                                                    до Програми

Паспорт Програми

 

1 Найменування Програма сприяння діяльності  Перечинського районного товариства інвалідів на 2018-2022 роки
2 Ініціатор розроблення Програми Перечинське районне товариство інвалідів
3 Розробник Програми Перечинське районне товариство інвалідів
4 Відповідальний Перечинське районне товариство інвалідів
5 Термін реалізації Програми 2018-2022
6 Учасники Програми Перечинське районне товариство інвалідів
7 Джерела фінансування Районний бюджет
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, в т.ч. по роках:

–         2018 рік – 120,00тис.грн

–         2019 рік – 120,00тис.грн

–         2020 рік – 120,00тис.грн

–         2021 рік – 120,00тис.грн

–         2022 рік – 120,00тис.грн

600,00тис.грн
  Коштів районного бюджету 600,00тис.грн

 

Заступник голови ради                                                           М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту