Про   Програму сприяння створенню районного  територіального центру комплектування  та соціальної підтримки на 2019 – 2020  роки 

Про   припинення шляхом ліквідації комунального підприємства ,,Архітектура” Перечинської районної ради
04.07.2019
Про  затвердження середньозаготівельних цін на другорядні лісові матеріали у 2019 році
04.07.2019
Показати всі

 Про   Програму сприяння створенню районного  територіального центру комплектування  та соціальної підтримки на 2019 – 2020  роки 

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

       Тридцять четверта  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

27.06.2019                              м.Перечин                                    №     584

 

 

 Про   Програму сприяння створенню районного

 територіального центру комплектування

 та соціальної підтримки на 2019 – 2020  роки 

 

 

Відповідно до    статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши та обговоривши Програму сприяння створенню районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2019 – 2020  роки,  районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити    Програму  сприяння  створенню районного

територіального центру комплектування та  соціальної   підтримки    на           2019 – 2020  роки  ( далі -Програма), що додається.

  1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування Програми. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І.  та  постійну  комісію  з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності,правопорядку та транскордонних   зв”язків (Томаш В.М.).

 

 

    Голова ради                                                                       М.І Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          рішення  районної ради 

                                                                          27.06.2019 № 584

 

 

П Р О Г Р А М А

 сприяння створенню районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2019 – 2020 роки 

 

  1. Загальні положення

Програма сприяння створенню районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2019 – 2020  роки  (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 06 червня   2016 року  № 240/2016  „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року „Про стратегічний оборонний бюлетень України”,  завдання 5.3.4. Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 – 2020 роках (Дорожня карта оборонної реформи), затвердженого Міністром оборони України від 15.08.2016 року,  рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.2016 року „Про державну програму  розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року”, введеного в дію Указом Президента України від 22.03.2017 року № 73/2017.

Існуюче фінансове забезпечення  Перечинського   райвійськкомату (далі – Перечинський РВК) з державного бюджету не дає на належному рівні здійснювати фінансування заходів, пов’язаних  зі створенням районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 

  1. Мета і завдання програми

Головною метою і завданням Програми є сприяння створенню районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на базі  Перечинського районного військового комісаріату (далі – територіальний центр), забезпечення прозорості в системі надання послуг військовослужбовцям, резервістам, військовозобов’язаним, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців Збройних Сил України та членам їх сімей, удосконалення порядку комплектування військ (сил) особовим складом та організації оборонної та мобілізаційної роботи.

 

  1. Основні заходи реалізації програми

               Основними заходами реалізації Програми є:

удосконалення порядку комплектування військ (сил) особовим складом та покращення організації оборонної та   мобілізаційної роботи;

впровадження ефективної системи обслуговування та надання сервісних послуг військовослужбовцям, резервістам, військовозобов’язаним, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців Збройних Сил України та членам їх сімей;

фінансове забезпечення для обладнання будівель територіального центру (проведення ремонтних робіт, придбання оргтехніки, меблів, засобів автоматизації та інформаційної підтримки, засобів зв’язку, здійснення поточного ремонту приміщень територіального центру, переобладнання та оформлення приміщень для забезпечення якісного прийому та обслуговування громадян, надання послуг, оформлення стендів;

організація та проведення призову громадян на військову службу у мирний і воєнний час;

відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, вступу до вищих навчальних закладів;

приписка  юнаків до призовної дільниці, підготовка молоді до військової служби;

призов громадян на строкову військову службу;

участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил;

підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів;

забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей;

участь у військово-патріотичному вихованні громадян;

здійснення заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

На даний час у деяких робочих приміщеннях Перечинського РВК необхідне проведення капітальних (поточних) ремонтів або завершення розпочатих ремонтних робіт, які не завершені у зв’язку із відсутністю коштів. Приміщення відділення комплектування, відділення офіцерів запасу і кадрів потребують косметичного ремонту. У приміщенні мобілізаційного відділення не закінчені ремонтні  роботи стелі  та підлоги. Особовий склад відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу та оператор виконують службові обов’язки у приміщенні мобілізаційного відділення. Розміщення особового складу відділення військового обліку та бронювання в іншому приміщенні Перечинського РВК є неможливим, оскільки відсутні приміщення. Разом із цим будівля Перечинського РВК потребує ремонту даху та фасаду.

На підставі вищезазначеного та з метою безумовного виконання заходів, щодо створення на базі Перечинського РВК територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідно:

  • провести ремонт та обладнати приміщення:

відділення мобілізації;

відділення військового обліку та бронювання;

відділення рекрутингу та комплектування;

категорований кабінет оператора відділення обліку і бронювання єдиного державного реєстру;

відділення зв’язку;

переобладнання потребують:

вхід до  центру комплектування та соціальної підтримки;

хол (ресепшен) відповідно вимог які покладаються на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;

кімната чергового військового комісаріату, з обладнанням кімнати відпочинку та кімнати зберігання зброї.

Виготовлення та друк наочної агітації та поширення у засобах масової інформації роз’яснювальних матеріалів щодо призначення та специфіки виконання завдань з метою створення позитивного іміджу діяльності територіального центру комплектування та соціальної підтримки Перечинського району.

Виконання Програми дасть можливість виконати вимоги щодо створення та функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Перечинському районі.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2019 – 2020 років.

 

  1. Фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування заходів програми складатиме  870 тисяч гривень.

Основними виконавцями Програми є Перечинська райдержад-міністрація, Перечинська районна рада, Перечинський районний військовий комісаріат.

 

  1. Очікувані результати виконання заходів програми

Реалізація комплексу робіт, передбачених програмою, забезпечить виконання вимог Законів України „Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, належну підготовку молоді до військової служби, виконання заходів з питань організації уточнення  військового обліку мобілізаційних ресурсів, проведення призову громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом, проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території району.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 

 

 

1.                Ініціатори розроблення програми Перечинський районний військовий комісаріат, районна державна адміністрація

 

2. Розробник програми Сектор  мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

3. Відповідальний виконавець програми

 

Перечинська райдержадміністрація, Перечинська районна рада, Перечинський районний військовий комісаріат

 

 

4. Учасники програми Перечинська райдержадміністрація, Перечинська районна рада, Перечинський районний військовий комісаріат

 

5. Термін реалізації програми 2019 – 2020 роки

 

6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у фінансування програми

 

 Районний бюджет
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів з районного бюджету, необхідних для реалізації програми

 

 870 тис. гривень

 

   

 

 

Голова ради                                                                       М.І Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

РОЗРАХУНОК

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених Програмою

 

тис. грн.

№ з/п Зміст Сума на 2019 -2020 роки 2019

рік

 

2020

рік

1.

 

 

Ремонт службових приміщень Перечинського районного військового комісаріату – територіального центру комплектування та соціальної підтримки 690,0  345,0 345,0

 

2.

 

 

 

 

Придбання офісної та комп’ютерної техніки, засобів зв’язку, обладнання для Перечинського районного військового комісаріату – територіального центру комплектування та соціальної підтримки 140,0 70,0 70,0
3. Придбання канцтоварів, друкування документації з питань мобілізаційної підготовки, ремонт та технічне обслуговування оргтехніки

 

 40,0 20,0 20,0

 

  Разом 870,0

 

435,0 435,0

 

 

 

 

    Голова ради                                                                       М.І Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

 

 

Джерела фінансування Обсяг фінансування, всього, тис. грн За роками виконання,

тис. грн

 2019

рік

2020

рік

Районний бюджет 870,0  435,0

 

435,0

 

 

 

 

    Голова ради                                                                       М.І Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту рішення районної ради “Про Програму   сприяння створенню районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2019 – 2020  роки

 

 

Програма  вноситься на розгляд з метою  підтримки та    сприяння створенню районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на базі  Перечинського районного військового комісаріату, забезпечення прозорості в системі надання послуг військовослужбовцям, резервістам, військовозобов’язаним, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців Збройних Сил України та членам їх сімей, удосконалення порядку комплектування військ (сил) особовим складом та організації оборонної та мобілізаційної роботи.

Для створення  територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідно провести ремонт та обладнати приміщення Перечинського райвійськкомату

Виконання Програми дасть можливість виконати вимоги щодо створення та функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Перечинському районі.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2019 – 2020 років.

 

 

 

 

 

Зав.сектором мобілізаційної

та оборонної роботи  апарату РДА                                               В. Ходанич

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту