Про хід виконання Програми забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення в Перечинському районі на 2016-2020 роки (із змінами від 14.07.2016 року, від 15.09.2016 року, від 08.12.2016 року, від 20.04.2017 року, 31.08.2017 року, 18.10.2018 року )
27.12.2018
Про Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Перечинського району на 2019 − 2021 роки
27.12.2018
Показати всі

Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2019-2020 роки

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцята    сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  20.12.2018                             м.Перечин                                    №   505 

 

 

 

Про Програму соціально-економічного

і культурного розвитку Перечинського

району на 2019-2020 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши  Програму соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2019-2020 роки, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2019-2020 роки, що додається .
 2. Рекомендувати структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам сільських рад здійснити заходи, спрямовані на виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2019-2020 роки.
 3. Постійним комісіям районної ради посилити контроль за реалізацією завдань і заходів, що випливають з Програми соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2019-2020 роки.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійні комісії районної ради.

 

Голова   ради                                                                  М.І.Ласкін

 

 

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            рішення районної ради

20.12.2018 №505

 

 

Програма

соціально-економічного і культурного розвитку

Перечинського району на 2019-2020 роки

 

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Стан соціально-економічного і культурного розвитку у Перечинському районі у 2018 році та проблемні питання, які потребують вирішення у 2019-2020 роках. 4
1.1. Стан розвитку соціальної та економічної сфер району 4
1.2. Проблемні питання, які потребують вирішення у соціально- економічній та культурній сферах у 2019-2020 роках 18
РОЗДІЛ 2. Пріоритетні напрямки розвитку району та завдання на 2019-2020 роки. 23
РОЗДІЛ 3. План заходів у Перечинському районі з реалізації Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області. 29
Додатки  
Додаток 1. Паспорт Програми  
Додаток 2. Основні показники соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2019-2020 роки  
Додаток 3. Перелік державних цільових та регіональних програм, які передбачається реалізувати у 2019 році  
Додаток 4. Перелік об’єктів, фінансування будівництва (реконструкції) яких передбачається здійснити у 2019 році за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів  

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програма соціально-економічного розвитку Перечинського району на 2019-2020 роки (далі – Програма) розроблена управлінням економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації спільно з галузевими управліннями, відділами, секторами райдержадміністрації, виконкомами Перечинської міської ради, сільських рад району.

Метою розроблення Програми є втілення на рівні району єдиної державної політики та створення умов для динамічного, збалансованого розвитку району шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, підвищення рівня конкурентоспроможності, активізації економічної діяльності, зростання добробуту населення.

Програма спрямована на продовження забезпечення конкурентоспроможності галузей економіки, використовуючи ресурсно-технологічні передумови – запаси корисних копалин, сільськогосподарські угіддя, кваліфіковану робочу силу, вигідне геополітичне становище.

В основу проекту Програми покладено ключові положення, визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, Регіональною стратегією розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, Планами заходів області та району із реалізації у 2018-2020 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року.

Законодавчою базою для розробки Програми є: Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі змінами) та від 11 липня 2018 року № 546 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки”.

Реалізацію заходів Програми та досягнення запланованих показників передбачається здійснювати шляхом виконання регіональних цільових програм (додаток 3), розроблення, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та чинних законодавчих і нормативно-правових актів.

Фінансування заходів районних цільових програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей державного, обласного, районного та інших місцевих бюджетів, а також залучених фінансових ресурсів підприємств та інвесторів.

Координацію реалізації Програми здійснює районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з органами місцевого самоврядування, які розробили відповідні розділи Програми. Завдання і заходи Програми реалізовуватимуться шляхом тісної взаємодії органів влади, у співпраці з суб’єктами господарювання, організаціями, установами та громадськістю.

РОЗДІЛ 1.  Стан соціально-економічного у культурного розвитку у Перечинському районі  у 2018 році та проблемні питання, які потребують вирішення у 2019-2020 роках

 

           1.1. Стан розвитку соціальної та економічної сфер району

Промисловість району у 2018 році представлена 11 підприємствами щомісячного обліку, які проводять діяльність в таких галузях, як оброблення деревини та виробництво виробів  з деревини, хімічна промисловість, легка промисловість, оброблення металів та нанесення покриття на метали, виробництво та розподілення електроенергії, забір, очищення та постачання води.

Провідними  галузями  промисловості  у  районі є хімічна, яка займає 76,7 відс., оброблення деревини та виробництво виробів з деревини – 21,0 відс. від загального обсягу реалізації промислової продукції у районі.

За січень-вересень 2018 року підприємствами району реалізовано продукції на суму 1116,3 млн. грн., що більше у порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 21,4 відс.

Агропромисловий комплекс. Сільське господарство займає важливе місце в соціально-економічному розвитку району. Особлива роль аграрного сектору обумовлена унікальним поєднанням сприятливих природно-кліматичних умов та наявністю земельних і трудових ресурсів.

Реалізація основних положень державної аграрної політики в районі спрямована на  забезпечення життєздатності сільського господарства, його конкурентоспроможності,  забезпечення виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, залучення якомога більшої кількості сільгоспвиробників до участі в реалізації державних і регіональних програм, створення сприятливих умов для розширення сфери застосування праці у сільській місцевості та підвищення рівня доходів сільського населення.

Особливістю сільськогосподарського виробництва є наявність територій, на які постійно впливають небезпечні стихійні явища (посухи, підтоплення, тощо), внаслідок чого аграрії зазнають значних матеріальних збитків.

У галузі рослинництва Згідно розрахункових даних станом на 01 жовтня 2018 року по району зібрано 31 432 ц зернових та зернобобових культур в тому числі 27 427 ц кукурудзи. Накопано 190 353 ц картоплі, зібрано 13 054 ц овочів. У 2018 році формування врожаю основних сільгоспкультур проходило під впливом аномально посушливих умов, що мало негативний вплив на урожайність картоплі та овочів.

ТОВ “Континент” продовжено закладку багаторічних насаджень в районі. У 2018 році посаджено 3 га фундука.

Згідно оперативної інформації  сільських рад району, під урожай 2019 року всіма категоріями господарств підготовлено грунт та посіяно озимі зернові культури на площі 65 га. Виорано на зяб 450 га.

У галузі тваринництва станом на 01 жовтня 2018 року у всіх категоріях господарств утримується 3767 голів ВРХ, в т.ч. 2384 корів; 3977 голів свиней, та 68,6 тис.голів свійської птиці. До відповідного періоду минулого року збільшено поголів’я ВРХ та корів відповідно на 2,5 та 0,5 відс. Поголів’я свиней та птиці  збережено на рівні відповідного періоду минулого року.

За січень-вересень 2018 року всіма категоріями господарств вироблено 857 тонн м’яса, 8316 тонн молока та 5626,1 тис.шт.яєць. До відповідного періоду минулого року збільшено  виробництво яєць на 8,2 відс.,виробництво молока забезпечено на рівні  відповідного періоду минулого року, зменшено на 2,9 відс. виробництво м’яса.

З метою розширення інфраструктури аграрного сектору в районі організовано роботу 5 пунктів штучного осіменіння корів і телиць, 2 ветеринарних аптечних пунктів, 4 пунктів по заготівлі м’яса.

На  виконання  постанови  Кабінету Міністрів України від  07.02.2018р.    №107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва»  виконкомами міської та сільських рад району станом на 01 вересня 2018 року прийнято документи від 143 фізичних осіб – власників ВРХ на отримання дотації за утримання 179 голів молодняка ВРХ до досягнення 13-місячного віку на загальну суму 164,1 тис. гривень.

Важливою складовою агропромислового комплексу району є переробка сільськогосподарської продукції.

На ТОВ “Джерела Карпат” проводиться переробка рослинних ресурсів місцевого значення, із якої виробляються  джеми, морси, соки, а також здійснюється консервування овочів, плодів та грибів.

ТОВ „ЗАК-ЕКОСТРІМ” проводиться заготівля молока та виготовлення сирів торгової марки „Перечинська мануфактура”.

Для створення сприятливих умов для реалізації власної сільськогосподарської продукції в м.Перечин облаштовано торговий ряд. З метою більш повного задоволення потреб населення у  продукції за доступними цінами у  районі проводяться ярмаркові заходи, Великодній та осінній ярмарки.

Сфера транспорту

За січень-вересень 2018 року автомобільним транспортом перевезено 234,7 тис. осіб  пасажирів, що менше у  порівнянні  з відповідним періодом 2016 року на 44,6 відс.

Протягом  цього ж періоду перевезено  19,9  тис. тон вантажів,  що менше аналогічного періоду попереднього року на 0,2 відс.

Послуги перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, що не виходять за межі району надають: ПАТ “Ужгородське АТП 12107”, приватні підприємці Ман В.М., Довбей В.В., якими здійснюються 16 оборотних рейсів.

Крім того, забезпечується  транспортне  сполучення до обласного центу м. Ужгород та сусідніх районів перевізниками: приватними підприємцями Кишкан Л.Б., Гісем Я.В., Гапак В.Ф., Довбей В.В. та ПАТ “Ужгородське АТП 12107”.

 

 

 

Дорожнє господарство.

Мережа доріг загального користування в Перечинському районі становить:

– дороги  загального користування державного значення, які перебувають на балансі Служби автомобільних доріг у Закарпатській області:

Н13 Львів-Самбір-Ужгород  -18 км;

Т- 07-12 Перечин – Свалява –  31,5 км.

Разом: 49,5 км;

–  дороги загального користування обласного значення, які перебувають на балансі  Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі  автомобільних доріг загального користування місцевого значення  та  житлово-комунального господарства облдержадміністрації:

Перечин – Ворочево    – 5,2 км;

Т. Ремета – Лумшори    – 16,7 км;

Разом : 21,9 км;

 • дороги загального користування місцевого значення:

Дубриничі – Новоселиця –  7,0 км;

Новоселиця – Прикодонна застава – 2,1 км;

Турички – Вільшинки  – 4,4 км;

Турички -Липовець -7,2 км;

Підїзд  до Лікіцари  – 2,0 км;

Т. Поляна – П.Гута  – 8,0 км;

(Перечин – Свалява) – Т. Бистра – 2,4 км;

Т.Бистра – центральна садиба КСГП «Бистрик» – 0,4 км ;

Під’їзд до с. Маюрки  –  2,9 км;

(Перечин – Свалява) – Мокра -3,9 км;

(Перечин – Свалява) – Завбуч – 2,5 км;

Сімер – Сімерки  – 7,8 км;

Під’їзд до виробничої бази райавтодору-0,5 км;

(Львів-Самбір-Ужгород) – Зарічово -3,0 км;

Т. Пасіка-Тростяниця – 3,6 км

          Разом: 59,7 км

Мережа доріг комунальної власності в основному складається з мережі вулиць населених пунктів району і становить -181,4 км.

        Основним напрямком роботи в 2018 році було виготовлення документації та проведення робіт по капітальному та середьопоточних ремонтах автомобільних доріг загального призначення місцевого значення. Зокрема: капітальний ремонт автомобільних доріг С 070801 Дубриничі -Новоселиця км 0+000-7+000, С070802 Турички-Вільшанки км 0+000-4+400, С 070809 (Перечин-Свалява)-Мокра км 0+000-3+900, С 070810 Т.Поляна- Полянська Гута км 0+000-8+000, на ремонт яких виділено 2346 тис.грн. На поточний середній ремонт автомобільних доріг С 070805 Дубриничі – Пастілки км 0+000-2+000, С070808 (Перечин-Свалява)-Завбуч км 0+000-2+500, С 070812 Підїзд до с.Маюрки 0+000-2+900, С 070813 (Перечин-Свалява)-Т.Бистра км 0+000-2+400 виділено 1004 тис. грн. за рахунок державного бюджету.

Станом на 01 листопада 2018 року освоєно кошти на  дорогах:

С 070809 (Перечин-Свалява)- Мокра км 0+000-3+900 – 395 тис.грн;

С 070802 Турички-Вільшанки км 0+000-4+400 -712 тис.грн;

Т.Поляна – Полянська Гута км 0+000-8+000 -791 тис.грн;

С 070808 (Перечин-Свалява) –Завбуч км0+000-2+500-246 тис.грн.

Енергозбереження та енергоефективність

Питання енергозбереження та енергоефективності залишались одними із пріоритетних у 2018 році.

У районі діє Програма енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016 – 2020 роки, яка спрямована на комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів усіма галузями суспільного господарства, розширення обсягів використання і сфери застосування нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів.

Найбільшим споживачем паливно-енергетичних ресурсів є населення, і тому важливим заходом у оптимізації енергетичного балансу району є популяризація серед населення інформації щодо ощадного споживання енергетичних ресурсів та щодо принципів дії державної програми підтримки населення на впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках.

З метою оптимізації енергетичного балансу у закладах бюджетної сфери в 2018 році:

–  виготовлено проекно – кошторисну документацію на «Реконструкцію Туричківської ЗОШ І-ІІ ступенів з встановленням котлів на твердому паливі реконструкцію котельні та проведено інженерно-геологічні роботи;

– здійснено капітальний ремонт із заміною вікон та дверей у Турицькій ЗОШ І-ІІ ступенів;

– замінено вікна у Дубриницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Крім того, проведено поточний ремонт системи опалення у Порошківській ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 60,0 тис.грн.

Капітальні інвестиції

За рахунок усіх джерел  фінансування в економіку району за 6 місяців 2018 року вкладено 18,5  млн. грн. капітальних вкладень, проти 43,8 млн.грн. у відповідному періоді минулого року.

Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються кошти підприємств, кошти державного, обласного та місцевих бюджетів.

Так, за 9 місяців 2018 року освоєно на капітальні видатки в сумі 5,8 млн. грн.. зокрема з:

державного бюджету – 3,0 млн. грн.;

обласного бюджету – 2,1 млн.грн.;

місцевих бюджетів районний, сільські)–0,7 млн.грн.

 

 

 Житлове будівництво

Житлове будівництво задовольняє найважливішу потребу людини  в нормальних житлових умовах. Враховуючи, що відсоткові ставки за кредитами постійно зростають  важливим  є залучення інвестицій у житлове будівництво.

          Як свідчать статдані, капітальні інвестиції у житлове будівництво у 2017 році  склали 18,5 млн. грн., 1 півріччі 2018 року – 6,3 млн. грн.

Не менш важливим у житловому будівництві є пільгове кредитування.  У районі таке кредитування здійснюється за рахунок цільової програми “Власний дім”. Так, у поточному році  прокредитовано 2 пільгові кредити на будівництво нового житла, 1 капітальний ремонт та 1 реконструкція.

За 6 місяців 2018 року введено в експлуатацію 1116 м. кв. загальної площі житла, проти 2591 м.кв. у аналогічному періоді минулого року.

Станом на 1 жовтня 2018 року у незавершеному будівництві рахується 25-квартирний житловий будинок за адресою м. Перечин, вул.Ужгородська, що є власністю ТОВ “Перечинський Стеатит”, яке є правонаступником ВАТ “Стеатит”.

Житлово-комунальне господарство

Діяльність з надання житлово-комунальних послуг у районі  здійснює комунальне підприємство Перечинської міської ради «Комунальник», яке надає послуги з водопостачання, водовідведення, вивозу твердих побутових відходів і ін.

У 2018 році продовжувала проводитись роз’яснювальна робота з мешканцями багатоквартирних будинків стосовно створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків (далі ОСББ), проведення конкурсів на управителя. Станом на 01 жовтня 2018 році у м. Перечин зареєстровано  3 ОСББ.

З метою покращення ситуації у житлово-комунальному господарстві у районі надаються пільгові кредити для облаштування будинків інженерними мережами (водопостачанням, водовідведенням, теплопостачанням) за рахунок  цільової  програма “Власний дім”. Так, у 2018 році надано  кредити  суму близько 1,5 млн.грн. для облаштування будинків інженерними мережами.

Майже у всіх населених пунктах району організовано вивезення твердих побутових відходів, яке здійснюють КП “Комунальник” та приватний підприємець Пйоса В.М.

Споживчий ринок

Функції споживчого ринку у районі виконують: ринок райкоопзаготпрому Перечинської  райспоживспілки, заклади торгівлі (магазини, кіоски, павільйони) та заклади ресторанного господарства  (ресторани, кафе, бари).

Наявна у районі торгова мережа постійно оновлюється, покращуючи свою матеріальну базу, впроваджуючи нові методи обслуговування та розширюючи асортимент товарів і продукції власного виробництва.

Заклади ресторанного господарства району застосовують додаткові послуги –  приймання замовлень і доставка.

Крім того, споживчий ринок району забезпечений продукцією власного виробництва ТОВ “Джерела Карпат” (соки, морси, джеми, консервовані мариновані овочі) та ТОВ „ЗАК-ЕКОСТРІМ” (сири з натурального молока під торговою маркою “Перечинська мануфактура”).

У роздрібній торгівлі району продовжується нарощення обсягів роздрібного товарообороту. За підсумками 1 півріччя 2018 року обсяг роздрібного товарообороту склав 51,1 млн. грн., проти 49,7 млн.грн. у аналогічному періоді минулого року.

Не меншу важливу роль в районі відіграє сфера послуг, яка включає в себе такі основні послуги, як послуги з виготовлення технічної документації із землеустрою, виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомості, послуги з тимчасового проживання, поштові послуги, послуги з ремонту та пошиття одягу,  ремонту автомобілів, ремонту взуття, фотографування, перукарські послуги, послуги з оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, стоматологічні, косметичні послуги і ін.

Обсяг реалізованих  послуг підприємствами-юридичними особами за січень-червень 2018 року склав 10795,3 тис. грн., що більше у порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 20,4 відс.

Лісове  господарство

Площа земель лісового фонду складає 44,5 тис. га, або 70,4 відс. земельного фонду району. Всі ліси району знаходяться у державній власності та розподілені між постійними користувачами земельних ділянок лісового фонду.

Основна частина обсягів продукції та послуг лісового господарства припадає на лісозаготівлю. За    9  місяців   2018  року    лісокористувачами   району   заготовлено 63,7 тис. м. куб. деревини, проти 74,9 м.куб. у відповідному   періоді  попереднього  року. В   тому  числі  27,5 тис. м. куб.  або 43,2 відс. – деревина від рубок головного користування  та 34,0 тис. м. куб. або 53,4 відс. від рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства.

Обсяг реалізації продукції склав 67299,3 тис.грн., що на 20,0 відсотків більше 9 місяців 2017 року.

Лісовідновлення проведено на площі 105,2 проти 149,3 га. В т.ч. шляхом посадки лісових культур на площі 16,1 га та за рахунок природного поновлення на площі 89,1 га.

Витрати на будівництво лісових доріг склали 1110,2 тис.грн., що більше аналогічного періоду попереднього року на 13,5 відс., на ремонт – 1086,0 тис.грн., що більше відповідного періоду минулого року на 56,3 відс.

Лісовий комплекс району має значну сировинну базу продукції побічного користування лісом: гриби, ягоди, лікарська сировина. У поточному році по  лісових квитках у районі заготовлено 36,9 тонн березового соку, що є на рівні минулого року. Надходження до місцевих бюджетів від заготівлі склали  7,1 тис. грн. проти 4,3 тис. грн. у  попередньому році (рентна плата).

Мінерально-сировинна база

Територіальні громади району володіють досить значним ресурсом сировини місцевого значення – природні рослинні ресурси: суниця, малина, чорниця, ожина, лікарські трави, заготівля яких є додатковим джерелом наповнення місцевих бюджетів.

У 2018 році заготівлю природних рослинних ресурсів місцевого значення  здійснювали 3 суб’єкти  господарювання, які отримали дозволи на заготівлю 45 тонн чорниці проти 14,5 тонн у минулому році, 17 тонн брусниці проти 10 тонн у 2017 році, 3,4 тонни шипшини, 349 кг липи, 156,7 кг м’яти, що є на рівні минулого року, 2,2 тонни бузини та 1,5 тонн чебрецю, які в минулому році не заготовлялись.

До місцевих бюджетів (районний, міський та сільські бюджетів) від даного виду діяльності надійшло 202,7 тис. грн.  проти 38,7 тис. грн.  у 2017 році.

Туризм

У 2018 році район (станом на 01 жовтня), за попередніми даними, відвідали 3,4 тис. туристів. До бюджетів всіх рівнів відраховано 2,5 млн. грн. Потоку туристів сприяла активізація роботи туристичних комплексів, сільських садиб та популяризація їх діяльності, що передбачено заходами Програми розвитку туризму у Перечинському районі на 2016-2020 роки.

Можливості сфери туризму у 2018 році представлено на ХУІІ Міжнародній   виставці-ярмарку   „Тур’євроцентр-Закарпаття – 2018”  (м. Ужгород), ХУІІІ Міжнародній виставці “Україна. Подорожі. Туризм.” (м. Київ), “Міжнародному інвестиційному форумі “Індустрія туризму” (м. Львів), Міжнародному туристичному тижні (м. Одеса); ІІІ Всеукраїнському туристичному фестивалі “В гості до українців”.

З метою популяризації туристичного продукту у районі наявні  буклети: „Перечинщина сьогодні”, „Туристична Перечинщина”, “Вас вітає Перечинщина”, брошура „Дивовижний край – мальовнича Перечинщина”,  туристична карта і ін. презентаційний матеріал.

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність відіграє важливу роль в економіці району, вона сприяє відтворенню експортного потенціалу та залученню іноземних інвестицій.

Продукція, що виробляється підприємствами району зайняла свою нішу на Європейському ринку, зокрема, у  Німеччині, Бельгії, Австрії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Іспанії, Нідерландах, Італії, Польщі, Франції, Данії.

Так, за січень-червень 2018 року обсяг експорту зовнішньої торгівлі склав 16,6 млн. дол. США, імпорту –  6,7 млн. дол. США.

Статистичні дані свідчать про позитивне сальдо, яке за 6 місяців 2018 року склало 9,8 млн. дол. США.

Станом на 01 липня 2018 року, за період іноземного інвестування, в економіку району вкладено 3315,0 тис. дол. США іноземних інвестицій проти 3174,9 тис.дол. США на 31 грудня 2017 року на 4,4 відс.

Іноземний капітал залучено у промисловість, торгівлю, будівництво  та інші галузі району.

 

 

Транскордонне співробітництво

В умовах обмеженості сировинних, ресурсних та фінансовий можливостей, що супроводжується зниженням рівня життєдіяльності населення ефективним є транскордонне співробітництво з Європейським співтовариством.

На даний час у районі діють угоди:

Перечинською районною державною адміністрацією та Регіональною радою по зв’язках  русинів-українців (Словаччина);

двосторонній Меморандум про співпрацю між Перечинською районною радою та містом Кошіце-Тагановці (Словаччина);

угода про взаємну співпрацю між Дубриницькою сільською радою та с. Руські Грабовець (Словаччина);

угода  про  взаємну  співпрацю  між Туричківською  сільською  радою та с. Руська Бистра (Словаччина);

угода про взаємну співпрацю між Порошківською сільською  радою та с. Подгород (Словаччина);

угода про взаємну співпрацю між Сімерківською  сільською  радою та  с. Іновце (Словаччина);

угода про взаємну співпрацю між Новоселицькою сільською   радою та  с. Бенятіна (Словаччина);

угода про взаємну співпрацю між Т.Реметівською сільською радою та с. Лучки Михайловського окресту (Словаччина);

угода про співпрацю між Перечинською міською радою та Гміна Сянок (Польща);

угода про співпрацю між Перечинською міською радою та м. Мортф’ю (Угорщина);

угода про співпрацю між Перечинською міською радою та м. Дрієніца (Словаччина);

угода про співпрацю між Перечинською міською радою та м. Нодь-Ечед (Угорщина);

угода про співпрацю між Перечинською міською радою та м. Гуменне (Словаччина);

угода про співпрацю між Перечинською міською радою та м. Глогов Малопольський (Польща);

угода про співпрацю між Перечинською міською радою та м. Собранце (Словаччина);

угода про співпрацю між Перечинською міською радою та Коромля а окольє (Словаччина);

угода про співпрацю між Перечинською міською радою та м. Світаві (Чехія).

Ринок праці

Станом на 01 жовтня 2018 року  на обліку в Перечинській філії Закарпатського обласного управління центру зайнятості перебувало 200 безробітних, що на 9,3 відс. більше ніж на відповідну дату 2017 року. За 9 місяців 2018 року працевлаштовано 660 осіб, що склало 108,2 відс. в порівнянні  з аналогічним показником за  минулий період. Питома вага працевлаштованих до набуття статусу безробітного склала 77 відс., проти 58,5 відс. на відповідну дату попереднього року.

Протягом січня-вересня  2018 року  у районі створено 166 робочих місць, що становить 75,5 відс. річного завдання районної програми зайнятості населення на 2018 рік.

У 2018 році на ринку праці району спостерігаються певні позитивні тенденції. Зокрема, роботодавцями заявлено 698 вакансій, що на 12,8 відс. більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. Службою зайнятості укомплектовано 645 вакансій, що складає 111,2 відс. до аналогічного показника в минулому році.

Отримавши допомогу по безробіттю одноразово, 1 особа із числа безробітних відкрили власну справу. 10 безробітних працевлаштовано на нові робочі місця із здійсненням компенсації витрат роботодавцям у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за ІІ квартал 2018 року склала 8044 грн. і збільшилась у порівнянні з відповідним кварталом  попереднього року на 32,4 відс.

Згідно статистичних даних у районі відсутня заборгованість із виплати заробітної плати.

Соціальний захист

Соціальна політика району спрямована на підвищення життєвого рівня населення, реалізації державних гарантій щодо зайнятості громадян, які потребують соціального захисту.

У районі реалізуються програми, спрямовані на соціальний захист сімей з дітьми, малозабезпечених родин, дітей інвалідів шляхом надання соціальних допомог, житлових субсидій та соціальних послуг. Ефективно реалізовується районна програма “Турбота”, за допомогою якої громадяни мають можливість отримати допомогу на лікування.

Проводиться активна робота щодо надання допомоги учасникам АТО та їх сім’ям. По програмі “Турбота” з районного бюджету виділено 78,0 тис. грн. на соціальну підтримку, адаптацію військовослужбовців учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, вшанування пам’яті загиблих.

За 10 місяців 2018 року сума всіх видів нарахованої допомоги склала 57282,3 тис. грн., заборгованості з її виплати немає.

Загальна кількість одержувачів житлової субсидії на звітну дату становить 2597 сімей, яким нараховано субсидій на суму 13993,4 тис. грн., із якої профінансовано – 12687,0 тис. грн., заборгованість станом на 01.11.2018 року – 1306,4 тис. грн. Проведено розрахунок обсягу невикористаних сум субсидій за опалювальний період 2017-2018 роки та неопалювальний період 2018 року на суму 1775,2 тис. грн., на яку зменшено суму заборгованості на звітну дату.

Ведеться Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, згідно з яким станом на 1 листопада 2018 року на обліку знаходиться 7092 осіб пільгової категорії.

Станом на 01.11.2018 року нараховано 2342,0 тис. грн. на оплату пільг пільговим категоріям громадян району, в тому числі за користування житлом та комунальними послугами – 1738,7 тис. грн.; на тверде паливо і скраплений газ – 603,3 тис. грн.

Матеріальну допомогу одержали 13 осіб інвалідів та пенсіонерів на суму 9,3 тис. грн., видано 6 санаторно-курортних путівок для інвалідів та учасників АТО, 9 інвалідів  направлено на реабілітацію у Виноградівський реабілітаційний центр. Видано 47 направлень на забезпечення протезно-ортопедичними виробами, 4 направлення на забезпечення інвалідним візком.

Охорона здоров’я

У районі приділяється значна увага реорганізації галузі охорони здоров’я.    Сьогодні охорона здоров’я району представлена трьома закладами:

 1. Перечинська центральна районна лікарня на 123 стаціонарні ліжка та поліклінікою на 240 відвідувань в зміну.
 2. Комунальне некомерційне підприємство «Перечинський районний Центр ПМСД» (реорганізовано з КЗ «Перечинський районний Центр ПМСД» з 01.07.2018 року) з потужністю 312 відвідувань в зміну та денним стаціонаром на 12 ліжок. У структуру даного підприємства входить 7 АЗПСМ (сс. Дубриничі, Т.Ремети, Турички, Т.Пасіка, Порошково, Т.Бистра, Т.Поляна) та 10 ФАПів (сс. Новоселиця, Пастілки, Туриця, Раково, Вільшинки, Липовець, Мокра, Маюрки, Свалявка, П.Гута).
 3. Комунальне некомерційне підприємство «Перечинський центр ПМСД» Перечинської міської ради, який функціонує з 01.07.2018 року.

Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 552 відвідування в зміну (враховано Перечинську ЦРЛ та КНП «Перечинський районний Центр ПМСД»).

Медична допомога населенню забезпечується на первинному та вторинному рівнях.  Все населення обслуговується сімейними лікарями.

Витрати бюджетних коштів в розрахунку на 1-го жителя складають 699,77 грн. проти 697,12 грн. за аналогічний період минулого року (обласний показник – 812,91 грн.).

Видатки на медикаменти в поточному періоді склали 614,5 тис. грн. або 96,1% від призначень на цей період (952,7 тис.грн.) проти 933,2 тис. грн. або 95,3% за 9 місяців 2017 року. Видатки на медикаменти на 1 ліжкодень склали 25,75 грн. проти 30,26 за аналогічний період минулого року.

Видатки на харчування на 1 ліжкодень в поточному році збільшилися  і складають 10,57 грн. проти 9,66 грн. за аналогічний період минулого року. Однак, слід відмітити зростання цін на продукти.

На пільгове медикаментозне забезпечення на 2018 рік передбачено 1531,5 тис. грн. проти 1451,2 тис. грн. в 2017 році. Протягом поточного періоду використано 1141,9 тис. грн., що становить 77,6% від призначень.

Централізовано протягом 9 місяців 2018 року отримано лікарських засобів та медикаментів на суму 2425,2 тис. грн. проти 558,8 тис. грн. за аналогічний період минулого року.

Сума позабюджетних надходжень за 9 місяців 2018 року склала 408,9 тис. грн. проти 336,5 тис. грн. за аналогічний період 2017 року, що відповідно складає 12,70 грн. на 1-го жителя району проти 10,45 грн. (обласний показник – 26,07 грн.).

Недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я впливає на погіршення основних показників здоров’я населення. За поточний період в порівнянні з 9 місяцями 2017 року збільшилася загальна смертність населення району і складає 12,14 на 1000 населення проти 10,37 і даний показник є вищим за обласний показник – 8,62.

Протягом 9 місяців 2018 року рівень захворюваності серед дорослого населення зріс і складає 327,8 проти 312,2 на 1000 дорослого населення за аналогічний період минулого року. Захворюваність дітей 0-14 років знизилася і складає 475,2 на 1 тис. дитячого населення проти 646,6. Захворюваність дітей підліткового віку 15-17 років значно знизилася і становить 347,9 на 1000 населення проти 629,1 за 9 місяців 2017 року. Відповідно знизилася і захворюваність дітей 0-17 років включно, яка  становить 446,2 на 1000 дитячого населення проти 618,4 за аналогічний період минулого року. Захворюваність дітей 1-го року життя знизилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і складає 1307,5 на 1000 дітей до 1-го року життя проти 1589,0.

Освіта

У 2018  році діяльність відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації спрямовувалась на здійснення державної політики в галузі освіти, забезпечення стабільного функціонування, розвитку, збереження кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, підвищення престижу професії вчителя.

Станом на 1.10.2018 року у районі функціонують 12  закладів дошкільної освіти, два з яких – у складі навчально-виховних комплексів (Новоселицький та Вільшинківський). Всі  дошкільні  навчальні  заклади  загального  розвитку,  крім  Новоселицького та Вільшинківського   НВК,  які є комбінованого типу. У дошкільних  навчальних  закладах  працюють  групи  з  10,5  та  12-ти  годинним  режимом  роботи.

Згідно з  обліком  у районі нараховується 1894 дітей віком  від 1 до 6 років. У ДНЗ здобувають освіту 602 вихованців.

Середня завантаженість ДНЗ – 127 дітей на 100 місць.

У Перечинському районі функціонують 18 закладів загальної середньої освіти, із яких 4 – загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, 7 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів, у тому числі й Перечинська загальноосвітня школа-інтернат  І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради; 2 НВК( Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад та Вільшинківський НВК загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад); 5 загальноосвітніх шкіл І ступеня.

Кількість учнів, які навчаються у вищезгаданих закладах загальної середньої освіти району становить 2908 осіб.

До 19 груп продовженого дня  залучено 570 учнів 1-4 класів, що становить 43 відс. від загальної кількості учнів початкової ланки.

У Перечинському БДЮТ у 14  гуртках займається 350 учнів. Серед  гуртківців 1 дитина- інвалід, 3 дітей-сиріт, 5 напівсиріт, дітей з багатодітних родин – 6.

З метою покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів за кошти освітньої субвенції закуплено 4 комплекти мультимедійного обладнання на суму 120,0 тис.грн. Закуплено шкільних меблів (дошки, меблеві стінки, класні парти і стільці) на суму 199,0 тис.грн., посуд для шкільних їдалень на суму 90.0 тис. грн., 3 комплекти спортивних форм на суму 45,0 тис.грн., 8 газонокосарок на суму 33,0 тис.грн.

У червні 2018 року за кошти обласного бюджету та освітньої субвенції  було придбано 1 спеціалізований шкільний автобус.

У районі продовжують вживатись відповідні заходи щодо забезпечення функціонування освітньої галузі району, її розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців Перечинщини до якісної освіти.

Реалізація державної політики щодо дітей, сім‘ї, молоді, жінок, охорони материнства і дитинства.

У районі проживає 642 багатодітні сім’ї і 14 сімей, в яких 10 і більше дітей. Станом на 1 листопада 2018 року видано 42 посвідчення батьків багатодітної сім’ї та 98 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї, які надають право на 50 відс. знижку на житлово-комунальні послуги, а дітям – на безоплатний проїзд усіма видами транспорту (крім таксі).

У районі нараховується 151 багатодітна  мати, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» та 2 нагородні  матеріали на багатодітних матерів надіслано на розгляд в обласну державну адміністрацію.

Для організації та проведення літньої оздоровчої кампанії залучено спонсорських коштів у сумі 357,4 тис. грн. Протягом літнього періоду в районі  оздоровлено 344 дитини шкільного віку, що становить 22,0 відс., в т.ч.: дітей-сиріт – 89, дітей-інвалідів – 7, дітей учасників ліквідації аварії  на  ЧАЕС – 2,  дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 152, обдарованих та талановитих – 29, інші – 65.

Культура

Заклади культури забезпечують реалізацію на території району державної політики у сфері культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, бібліотечної роботи. У районі продовжується робота в галузі культури щодо консолідації суспільства, зміцнення національної ідентичності, збереження надбань  духовної спадщини, збереження  мережі закладів культури, а також створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення.

Змістовне  дозвілля  краян,  естетичне  виховання  молоді, початкову професійну  музичну  освіту, збереження  культурної  спадщини  рідного  краю, народних  традицій, звичаїв  і  обрядів  забезпечують  44  культосвітні  установи,  а  саме  21 клубна установа (з них 4 при ОТГ),  21 бібліотечні установи (з них  4 при ОТГ),  Перечинська  та  Тур’я – Реметівська  дитячі музичні школи.   6  колективів району мають  звання  «народний»  і  «зразковий».

З метою розвитку народної творчості при закладах культури району діють 99 клубних формувань,  з  них  48  дитячих. У районі налічується   69   народних  умільців.

       У поточному році виділено 25 тис. грн. на виконання заходів «Програми розвитку культури  і  мистецтва  в районі на 2018 рік»,  зокрема:

– проведення масових заходів та участь колективів художньої самодіяльності району в обласних, районних, Всеукраїнських конкурсних, концертних програмах, фестивалях,  святах, конкурсах,  в  яких  успішно  брали  участь  учні  дитячих  музичних  шкіл,  виконавці  та  колективи  художньої  самодіяльності;

– розвиток  і  збагачення  культурно – дозвіллєвого  напрямку, фестивального  руху: «Вертеп», «Лемківська  ватра», Перечинщина  скликає  таланти», «Словенска  веселіца»; сільські  фестивалі, виставки,  свята,  що  сприяють  збереженню  народних  традицій, звичаїв  і  обрядів;

– збереження  нематеріальної  культурної  спадщини, розвиток  професійного  мистецтва,  що  забезпечують  школи  естетичного  виховання.

Для  повноцінного  функціонування  культосвітніх  установ    розробляються  галузеві  програми: «Програма  розвитку  культури  і  мистецтва  в  районі  на  2019  рік»,  «Програма  розвитку  бібліотек  як  інформаційних  і  культурних  центрів»  Перечинського  району  на  2019  рік», «Програма  підтримки  розвитку  Тур’я – Реметівської   дитячих  музичних  шкіл на  2019  рік».    

Спорт

Створення здоров’язберігаючого освітнього середовища передбачає участь учнівської молоді у спортивно-масових заходах шкільного, районного та обласного рівнів. З цією метою упродовж 2017/2018 навчального року учні загальноосвітніх навчальних закладів були учасниками районних змагань згідно з календарем спортивно-масових заходів.

У всіх загальноосвітніх школах району створені належні умови для забезпечення фізичного виховання і розвитку масового спорту серед учнівської молоді. До послуг школярів – 5  стандартних спортивних залів, 3- обладнаних у пристосованих приміщеннях, 2 футбольні поля, 3 майданчики зі штучним покриттям та 15 спортивних майданчиків (волейбольні, баскетбольні, гандбольні).

У районі діє районна Програма “Спортивний майданчик на 2016-2020 роки”, відповідно до якої заплановано побудувати в освітніх закладах 10 майданчиків зі штучним покриттям. У поточному році завершено будівництво і введено в дію майданчики в   с. Вільшинки та  с.Новоселиця.

У районі прийняті також Програма розвитку фізичної культури і спорту в Перечинському районі на період до 2020 року, Програма розвитку футболу в Перечинському районі на 2015-2020 роки, Програма розвитку пауерліфтингу Перечинського району на 2016-2020 роки та районна Програма розвитку волейболу Перечинського району на 2016-2020 роки.

Мале підприємництво

Оскільки малі підприємства  сприяють підтримці  стабільності ринкових відносин, роль їх постійно зростає.

У районі станом на 01 січня 2018 року нараховувалось 71 мале підприємство із кількістю найманих працівників 462 чол.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами – юридичними особами за підсумками 2017 року становить 276,7  млн. грн., що на 36,4 відс. більше у порівнянні з попереднім роком. Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) по району становить 18,3 відс. проти 17,2 відс. за попередній рік.

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, які здійснюють діяльність та сплачують податки станом на 01 жовтня 2018 року склала 786.

За січень-вересень 2018 року до зведеного бюджету від суб’єктів малого підприємництва надійшло коштів у сумі 73227,8 тис.грн. проти 61557,1 тис. грн.

У районі діє центр з надання адміністративних послуг, яким за 9 місяців 2018 року надано 2020 адміністративних послуг, що на 73,7 відс. більше відповідного періоду минулого року,  з них: 1176 послуга відділу у Перечинському районі Головного управління Держгеокадастру, 637 послуг державних реєстраторів та 152  документи дозвільного характеру.

Бюджет району

Дохідна частина зведеного бюджету району складається з власних доходів та міжбюджетних трансфертів.

Власними фінансовими ресурсами район забезпечений в середньому на 10,0 відсотків, 90,0 відсотків – це трансферти з державного та інших бюджетів. Низька забезпеченість власними фінансовими ресурсами та залежність місцевого бюджету від дотацій та субвенцій з державного та інших бюджетів суттєво впливає на збалансування дохідної та видаткової частин при плануванні місцевого бюджету.

      На 2018 рік загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевому бюджету, затверджено у сумі 216254,4 тис.грн., у тому числі:  базова дотація –14366,0 тис.грн., освітня субвенція – 51719,5 тис.грн., медична субвенція – 13962,4 тис.грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 10474,5 тис.грн., субвенції з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 125732,0 тис.грн. (субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню – 32343,7 тис.грн., субвенція на виплату соціальних допомог різних видів сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям-сиротам та інших допомог – 82796,7 тис.грн.,субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 9754,6 тис.грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 822,7 тис.грн., інші субвенції з місцевих бюджетів – 14,3 тис.грн.).

За 10 місяців 2018 року надійшло базової дотації 11971,8 тис.грн., дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків на утримання установ освіти та охорони здоров’я  надійшло 8205,1 тис.грн.,  освітньої субвенції – 43547,8 тис.грн., медичної субвенції – 13348,4 тис.грн., що відповідно становить 83,3 відс., 78,3 відс.,  84,2 відс. та 95,6 відс. до затверджених річних обсягів, соціальних субвенцій отримано 95311,3 тис.грн., або 75,8 відс. до уточнених річних показників (125732,0 тис.грн.).

Сума власних доходів (загальний і спеціальний фонди) за 10 місяців 2018 року склала  23661,5 тис.грн.  До затверджених річних планових показників з урахуванням змін (план на рік – 27400,7 тис.грн.),  виконання становить 86,4 відс. при нормативі 83,3 відс.  До кінця поточного року очікується отримати доходів в повному обсязі. За місцевими бюджетами закріплено стабільні дохідні джерела та встановлено чіткий розподіл видаткових повноважень, сформований за принципом  субсидіарності.

Екологія

Перечинський район є однією із паводконебезпечних територій, внаслідок посилення антропогенного навантаження, порушення водоохоронного режиму у процесі господарювання.

З метою зменшення загрози підтоплень населених пунктів у 2018 році завершено роботи з будівництва берегоукріплення р. Туричка на території Тур’я-Реметівської сільської ради та з реконструкції русла потоку “Млинський” у с. Порошково.

Майже у всіх населених пунктах району здійснюється вивіз твердих побутових відходів КП “Комунальник” та приватним підприємцем Пйоса В.М. Однак, через недостатню свідомість громадян стосовно негативного впливу на екологічну ситуацію у районі трапляються випадки виникнення стихійних сміттєзвалищ. З метою покращення благоустрою території у районі на належному рівні роботи стосовно участі в акції “Закарпаттю – чисте довкілля”, проведено місячник “Чисте довкілля” та встановлено п’ятницю – єдиним санітарним днем з очищення території.

Зменшуються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.

 

1.2. Проблемні питання, які потребують вирішення в соціально-економічній та культурній сферах району у 2019-2020 роках.

Ефективний економічний та соціальний розвиток району стримують ряд проблемних питань.  Найбільш вагомими є необхідність розвитку дорожньої інфраструктури, вирішення проблем із поводженням з твердими побутовими відходами, необхідність впровадження монетизації пільг та врегулювання проблем, пов’язаних з організацією перевезення пільгових категорій громадян, ефективна система підготовки робітничих кадрів під попит ринку, відсутність механізму компенсації державою суб’єктам підприємницької діяльності, які проводять діяльність в населених пунктах, що мають статус гірських, додаткових витрат на виробництво.

Основними галузевими проблемами є:

У промисловості:

високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали;

попередня оплата за енергоносії, що вилучає з обігу вільні грошові кошти, які б можна було використати на модернізацію виробництва;

брак робочої сили та кваліфікованих робітників;

перехід промисловості на інноваційний розвиток.

В агропромисловому комплексі:

запровадження доплати фермерським господарствам за приріст поголів’я  великої рогатої худоби (від 3 до 5 голів);

неефективне використання земель сільськогосподарського призначення, що приводить до їх деградації, екологічного навантаження на довкілля, відсутність державних програм комплексного вирішення питань щодо використання та охорони земель;

відсутність державного регулювання цін на паливо-мастильні матеріали для сільгоспвиробників;

відсутність реальних обсягів державної підтримки системи страхування сільськогосподарських ризиків, що зменшує мотивацію виробників сільськогосподарської продукції до страхового захисту;

недостатня мотивація до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських товаровиробників.

У транспорті:

необхідність оновлення рухомого складу автобусів великої та середньої місткості, що здійснюють перевезення пасажирів у звичайному режимі руху;

недостатня кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які приймають участь у конкурсах на перевезення пасажирів, особливо на внутрішньорайонних маршрутах;

У розвитку інфраструктури:

недостатнє фінансування ремонту та утримання доріг загального користування;

необхідність будівництва нових та реконструкції існуючих  мереж водогонів, систем водовідведення та очисних споруд.

У енергозбереженні та енергоефективності:

недостатнє фінансування впровадження енергозберігаючих заходів за кошти  державного та місцевих бюджетів;

недостатнє фінансування коштів Державної програми енергоефективності та енергозбереження, та відсутність її фінансування та районному рівні.

У будівельній галузі

недостатність коштів для  фінансування робіт з будівництва та реконструкції об’єктів соціальної сфери,  житлово-комунального господарства;

відсутність на території району потужних суб’єктів містобудування (будівельні корпорації, приватні фірми тощо), які виступили б замовниками, підрядниками та інвесторами будівництва житла;

низька фінансова спроможність місцевих бюджетів для спрямування коштів на будівництво житла відповідно до діючих програм;

відсутність видатків з державного бюджету на фінансування програми доступного житла.

У житлово-комунальному господарстві:

обмежені фінансові ресурси для реалізації програм, що діють у сфері житлово-комунального господарства;

відсутність у населених пунктах району комунальних підприємств у сфері надання житлово-комунальних послуг;

повільні темпи створення ОСББ, як ефективного власника житла, відсутність проведення конкурсів на управителя в багатоквартирних житлових будинках.

У сфері споживчого ринку:

відсутність перспективних планів розвитку та розміщення торгових об’єктів і закладів ресторанного господарства, які мають складатися у рамках генеральних планів-схем забудови території населених пунктів;

відсутність у районі оптової бази, представників мережі супермаркетів, які за рахунок торговельного обороту ведуть ефективну цінову політику;

мала кількість підприємств-юридичних осіб, що здійснюють торговельне обслуговування в районі, що впливає на статистичні показники;

відсутність у районі фірмових магазинів;

відсутність в окремих населених пунктах або недостатня кількість об’єктів сфери послуг.

У галузі лісокористування:

відсутність фінансування з державного бюджету лісогосподарських заходів з метою охорони і захисту лісів;

низька густота лісових доріг, що лімітує ефективне використання лісових ресурсів, стримує розвиток рекреаційного використання лісових територій;

недосконалість механізму забезпечення сировиною деревообробних підприємств (система аукціону потребує суттєвого вдосконалення із внесенням відповідних змін у законодавство).

У туризмі:

відсутність Закону України про сільський туризм з чітко визначеним поняттям, що відноситься до сільських садиб;

наявність випадків нецільового використання земельних ділянок під туристичними об’єктами;

недостатня кількість місць короткотривалого відпочинку вздовж доріг.

На ринку праці:

відсутність механізму формування потреби у робітничих кадрах та їх підготовки;

працевлаштування осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці;

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, у тому числі й тих, які навчалися за державним замовленням.

У соціальній сфері:

обмежений фінансовий ресурс районного бюджету приводить до неможливості відшкодовувати пільги на перевезення пільгових категорій громадян;

недостатнє фінансування програм, що діють у соціальній сфері.

В охороні здоров’я:

Недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я, яке унеможливлює оновлення медичного обладнання та інструментарію, що в свою чергу, призводить до неналежного надання медичних послуг населенню району. Також через брак фінансування не є можливим покращувати матеріально-технічну базу закладів відповідно до вимог часу.

В освіті:

відсутність коштів на фінансування поточних та капітальних ремонтів;

відсутність коштів на реалізацію Програми харчування учнів 1-4 класів та на фінансування інших програм, заходів та засобів на впровадження Нової Української школи;

відсутність фахівців  для впровадження інклюзивної освіти, надання реабілітаційних послуг.

У підтримці  сім’ї, дітей та молоді:

необхідність розширення мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

недостатність належного фінансування видатків на організацію та проведення оздоровчої кампанії;

відсутність у районі соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У спорті:

більшість спортивних споруд потребують ремонтів;

недостатність заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, фізичного виховання та спорту і, як наслідок, мала кількість громадян, які займаються фізичною культурою і масовим спортом.

У культурі:

недостатнє фінансування галузі не дає можливості достатніми темпами покращувати матеріальну-технічну базу закладів: проведення ремонтів,  забезпечення сценічними костюмами, музичними інструментами, комп’ютерною технікою та меблями,  транспортним  засобом  для  здійснення  гастрольної  діяльності  колективів  художньої  самодіяльності.

У підприємництві:

висока вартість кредитних коштів;

недостатність стимуляційних заходів з боку держави та регіональних програм щодо підтримки підприємницьких ініціатив;

недостатнє володіння інформацією у бізнес-середовищі про можливість застосування державно-приватного партнерства;

відсутність інновацій у сфері підприємництва;

відсутність у районі інфраструктури малого та середнього бізнесу.

У бюджетній політиці:

низька забезпеченість власними фінансовими ресурсами (до 10 відс.), що суттєво впливає на збалансування дохідної та видаткової частин при плануванні місцевого бюджету;

незначний та нестабільний розмір бюджету розвитку, що призводить до неможливості прийняття і реалізації перспективних програм розвитку;

диспропорції в розвитку і забезпеченості фінансовими ресурсами окремих територіальних громад, що не дає можливості формувати видатки бюджету в повному обсязі  відповідно до потреби.

В екології:

недостатні обсяги фінансування природоохоронних заходів;

відсутність повноцінних сміттєпереробних заводів на території області не дозволяє повністю вирішити питання щодо збору та вивезення твердих побутових відходів.

У розвитку гірських населених пунктів:

відсутність виваженої державної політики щодо розвитку гірських територій, механізму компенсації державою суб’єктам підприємницької діяльності додаткових витрат на виробництво продукції, викликаних складними природно-кліматичними умовами гір, призводить не тільки до диспропорцій економічного і соціального розвитку, а також спричиняє неефективне використання унікального природно-ресурсного потенціалу.

 

 

 

РОЗДІЛ 2. Пріоритетні напрямки розвитку району

та завдання на 2019-2020 роки.

 

Виходячи із стану розвитку економіки району та проблемних питань,  пріоритетними у 2019-2020 роках стануть напрями:

розвиток людського та соціального капіталу;

формування конкурентоспроможної та інноваційної економіки;

інтегрований розвиток сільських і міської територій;

забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії.

Реалізації даних напрямів сприятиме виконання завдань.

У промисловості:

сприяння утворенню нових підприємств, які б орієнтувались на місцеві джерела сировини, задовольняли потреби внутрішнього ринку;

освоєння нових конкурентоспроможних виробів, підвищення якості продукції, її сертифікація;

глибока переробка деревини, більш повне використання лісосічних відходів деревини від рубок;

сприяння зацікавленим суб’єктам господарювання у отриманні дозвільних документів для розробки родовищ корисних копалин, розвитку добувної промисловості.

У агропромисловому комплексі:

забезпечення оптимального та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, підвищення їх родючості;

запобігання деградаційним процесам на землях сільськогосподарського призначення шляхом проведення консервації малопродуктивних і техногенно-забруднених земель;

вдосконалення механізмів відповідальності та запровадження економічного стимулювання користувача (власника) землі до раціонального використання і охорони земель сільськогосподарського призначення;

збільшення площ під плодово-ягідними та горіхоплідними багаторічними насадженнями;

сприяння розвитку особистих селянських та фермерських господарств;

збереження наявного та збільшення чисельності поголів’я худоби та птиці, покращення їх породних якостей;

залучення інвестицій у галузь тваринництва шляхом залучення сільгоспвиробників до участі в державних програмах, зокрема відшкодування вартості будівництва тваринницьких об’єктів та об’єктів інфраструктури на селі;

сприяння у розширенні виробництва в переробній галузі;

створення сприятливих умов для розширення сфери застосування праці  в агропромисловому комплексі, підвищення рівня забезпеченості населення району продукцією власного виробництва за доступними цінами.

У транспорті:

запровадження адресних дотацій для компенсації витрат на проїзд у пасажирському транспорті пільговим категоріям громадян;

ефективна робота комісії з визначення переможців конкурсів на маршрути, що не виходять за межі району;

оновлення рухомого складу транспортних засобів, зокрема тих, що призначені для здійснення соціально значущих пасажирських перевезень, зокрема, осіб з обмеженими фізичними можливостями;

посилення водіями безпеки пасажирських перевезень, особливо автомобільним транспортом.

У дорожньому господарстві:

ремонт доріг загального користування;

створення підприємств з надання послуг на експлуатаційне утримання районних автодоріг місцевого значення;

проведення робіт з благоустрою на узбіччях доріг, видалення аварійно-небезпечних дерев.

У енергозбереженні та енергоефективності:

забезпечення в повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії;

подальша модернізація та будівництво електричних мереж ПЛ 0,4 кВ в сільських населених пунктах та населених пунктах, що розташовані у гірській місцевості;

утримання в належному стані газових мереж.

У інвестиційній діяльності:

постійне оновлення інвестиційних пропозицій та інвестиційних проектів району, представлення їх на різних заходах (виставках, інвестиційних форумах, засіданнях трейд-клубів);

сприяння налагодженню зв’язків суб’єктів господарювання району з міжнародними інвестиційними та фінансовими структурами;

участь у міжнародних регіональних та інших публічних заходах інвестиційного характеру (конференціях, семінарах, круглих столах).

У будівництві:

розроблення проекту схеми планування території району;

пріоритетне спрямування капітальних вкладень на фінансування об’єктів, які забезпечують приріст (підтримання) потужностей або вводяться в експлуатацію у 2019 році;

проведення робіт по виготовленню генеральних планів населених пунктів району;

створення та впровадження містобудівного кадастру.

У житловому будівництві:

забезпечення виконання заходів програми індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” та комплексної соціально-економічної  програми забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб житлом через регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”;

збільшення обсягів житлового будівництва шляхом, реконструкції наявних житлових будинків, гуртожитків, перепрофілювання об’єктів комунальної (соціальної) інфраструктури, що не використовуються під житло, а також нового будівництва.

          У житлово-комунальному господарстві:

реконструкція та капітальний ремонт водопровідних, каналізаційних мереж, каналізаційно-очисних станцій та очисних споруд;

підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування  населених пунктів району;

подальше створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, відповідно до Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”;

впровадження механізму  вибору управителя багатоквартирного житлового будинку  відповідно до вимог Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”. Забезпечення проведення конкурсів з призначення управителя багатоквартирних будинків з метою створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.

   У споживчому ринку:

сприяння створенню збалансованої інфраструктури об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та послуг;

організації проведення ярмарків сільськогосподарської продукції з метою підтримки національного товаровиробника та зниження цін на сільгосппродукцію;

стимулювання попиту на товари, що виробляються у районі, сприяння їх виходу на споживчий ринок району шляхом участі підприємств у ярмаркових  та інших заходах.

У лісокористуванні:

збереження та нарощування екологічного та ресурсного потенціалу лісів, підвищення їх продуктивності та цінності шляхом створення лісових насаджень в обсягах, що перевищують їх вирубування;

застосування  природозберігаючих  технологій при заготівлі та вивезенні деревини;

раціональне використання лісосировинної бази району, розвиток виробничої бази для організації збору та переробки природних лісових ресурсів місцевого значення (грибів, ягід, лікарської сировини тощо);

профілактика мисливських угідь від зоонозних захворювань, будівництво відтворюючих вольєрів.

У туризмі:

поширення позитивного іміджу району у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку;

збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини;

створення умов для збереження самобутньої народної культури, звичаїв, традицій, обрядів, у тому числі національних меншин;

проведення сертифікації туристичних об’єктів та сільських садиб, розміщених на території району, встановлення інформаційних знаків про їх місце розташування;

створення безпечних умов для туристів;

сприяння розвитку перспективних форм туризму (зелений туризм, активні види відпочинку) з урахуванням необхідності забезпечення ефективного природокористування та охорони навколишнього середовища.

На ринку праці:

дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами господарювання;

активізація роботи з легалізації  працевлаштування та виплати заробітної плати;

проведення навчання і профорієнтації для перепрофілювання та переорієнтації трудових кадрів залежно від потреб ринку праці.

У соціальній сфері:

збільшення фінансування програм соціального захисту населення за рахунок місцевих бюджетів та залучених коштів;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення стосовно права на отримання всіх видів допомог за єдиним зверненням;

подальше вдосконалення механізму надання різних видів соціальної допомоги.

В охороні здоров’я:

збільшення фінансування галузі, що дасть можливість покращити медичні показники та матеріально-технічну базу закладів медицини;

профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, зокрема і шляхом проведення санітарно-освітньої роботи серед населення району.

В освіті:

забезпечення доступної та якісної освіти через розвиток мережі навчальних закладів відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави, області й району;

сприяння дотриманню вимог Концепції Нової української школи до організації навчально-виховного процесу в закладах освіти;

проведення необхідних організаційно-педагогічних заходів для науково-методичного та навчально-методичного забезпечення підготовки до упровадження нових Державних стандартів початкової освіти;

забезпечення доступності дошкільної, загальної середньої та позашкільної  освіти шляхом збереження та оптимізації мережі навчальних закладів;

формування готовності педагогічних працівників до роботи в інноваційному середовищі, забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах  та оволодіння методами й прийомами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

спрямування діяльності методичних служб закладів загальної середньої освіти закладів на реалізацію Концепції Нової української школи;

забезпечення необхідного соціального захисту педагогів, свободу вибору педагогічними працівниками форм власного професійного вдосконалення, стимулювання їхнього творчого зростання;

забезпечення дотримання основних аспектів організації виховної роботи, зазначених у  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді й Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр.;

сприяння розвитку навчально-виховної бази кабінетів практичної спрямованості (фізики, хімії, біології, математики) з метою формування ключових компетентностей учнів;

здійснення комплексу заходів щодо посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій, сприяння активному залученню до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, бійців АТО та їхніх сімей, громадян, які виявляють активну державно-патріотичну позицію;

створення оптимальних умов для отримання учнями повноцінної якісної освіти (забезпечення навчальних закладів швидкісним Інтернетом, сучасним комп’ютерним обладнанням та програмними засобами, лабораторною базою для предметів природничо-математичного циклу, мобільними робочими місцями, які легко трансформуються для групової роботи; кваліфікованими педагогічними кадрами);

продовження реалізації заходів програми енергоефективності та енергозбереження (заміна вікон, систем опалення, тощо);

забезпечення освітніх установ району спортивним інвентарем, проведення ремонтів спортивних залів, доведення до стандартів відкритих спортивних майданчиків.

        У підтримці сім’ї, дітей та молоді:

продовження ведення обліку неблагополучних сімей та сімей, у яких зареєстровані випадки насильства, проведення індивідуальної роботи з ними;

подальше проведення роботи щодо захисту дітей та молоді, профілактики злочинності, наркоманії, ігроманії і ін.;

подальше проведення роботи з усиновлення дітей;

 зменшення  кількості дітей, вилучених із сімейного середовища;

створення умов для забезпечення реалізації права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням, коли це не шкодить її інтересам;

проведення на належному рівні літньої оздоровчої компанії.

У спорті:

продовження практики оновлення матеріальної бази спортивних залів та збереження спортивних споруд, що розташовані на спортивних комплексах загальноосвітніх навчальних закладів;

продовження співпраці з сільськими головами в контексті здійснення підвезення учнівської молоді на районні та обласні змагання;

відкриття на базі закладів освіти спортивних секцій з волейболу, баскетболу для дівчат та настільного тенісу;

підвищення якісного показника участі навчальних закладів у обласних змаганнях;

продовження фінансування заходів, пов’язаних із відрядженням учнів на обласні змагання.

У культурі:

поповнення бібліотек книжковими та періодичними виданнями,  оновлення  та  комплектація  бібліотек сучасними  меблями;

виготовлення проектно-кошторисної документації   та  проведення  ремонтних  робіт  будівлі  для  Тур’я – Реметівської  дитячої  музичної  школи;

придбання сценічних костюмів для творчих колективів  Перечинського  району;

придбання комп’ютерної  техніки, музичних інструментів (баянів) та звукопідсилюючої апаратури для районного  будинку  культури та клубних закладів.

У підприємництві:

продовження розширення переліку адміністративних послуг через центр  з надання адміністративних послуг;

проведення семінарів, тренінгів із залученням спеціалістів уповноваженого органу з питань регуляторної політики;

сприяння створенню об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу.

   У бюджетній політиці:

вжиття заходів щодо розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень до бюджету;

посилення платіжної дисципліни та контролю за  витрачанням бюджетних коштів головними розпорядниками бюджетних коштів районного та місцевих бюджетів;

вжиття заходів щодо скорочення обсягів податкового боргу до місцевих бюджетів;

розв’язання спільних проблем розвитку – фінансування спільних проектів шляхом передачі трансфертів з одного бюджету іншому (ремонт та утримання доріг, проекти енергозбереження, охорона навколишнього середовища, тощо).

В екології:

здійснення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення, реконструкція каналізаційно-насосних станцій та очисних споруд;

зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за рахунок модернізації, реконструкції та впровадження на підприємствах новітніх технологій;

покращення роботи органами місцевого самоврядування щодо благоустрою територій, забезпечення вивезення твердих побутових відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

посилення проведення попереджувальних заходів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. План заходів у Перечинському районі з реалізації Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області.

 

Для виконання завдань, визначених Регіональною стратегією розвитку Закарпатської області на період до 2020 року та Планом заходів із реалізації у 2018-2020 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, визначено головні пріоритети на 2019-2020 роки:

розвиток людського та соціального капіталу:

підвищення рівня добробуту населення та забезпечення дотримання соціальних стандартів;

оптимізація мережі та модернізація матеріально-технічної бази і умов навчання в закладах освіти, зокрема в сільській місцевості;

формування єдиного регіонального інформаційного освітнього простору;

забезпечення рівного доступу та підвищення якості медичних послуг, зокрема у сільській місцевості;

розвиток регіональної інфраструктури для занять фізкультурою і спортом та оздоровлення, зокрема у сільській місцевості;

покращення доступу до культурного розвитку і збагачення, зокрема у сільській місцевості;

забезпечення доступу національних меншин до формування і реалізації регіональної політики у сфері задоволення освітніх та інформаційних потреб;

сприяння розбудові інституцій громадянського суспільства, їх мереж і забезпечення ефективної взаємодії з районною  владою і органами місцевого самоврядування;

охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

          формування конкурентоспроможної та інноваційної економіки:

будівництво, реконструкція і ремонт внутрішніх доріг автомобільного сполучення;

забезпечення будівництва доступного (нового  та реконструкція існуючого) багатоповерхового житлового фонду;

підтримка будівництва нових та реконструкція діючих об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства;

підтримка інноваційної діяльності підприємств у районі;

сприяння створенню енергосервісних компаній (ЕСКО) та підтримка їх діяльності у районі;

створення і впровадження регіональної системи моніторингу і управління енергоспоживанням;

розвиток відновлюваних джерел енергії та поступове заміщення традиційної енергетики на альтернативну та відновлювану;

сприяння розвитку туризму, у т. ч. туризму історичної спадщини;

покращення супроводу і безпеки туризму;

сприяння розвитку туристичного маркетингу;

покращення системи навчання та підвищення кваліфікації посадовців з питань регіонального розвитку;

стимулювання залучення інвестицій та ділової активності, у т.ч. зовнішньоекономічної;

сприяння організаційно-інституційній активізації  ділової  транскордонної співпраці;

залучення міжнародної технічної допомоги в економічні та інфраструктурні проекти.

          інтегрований розвиток сільських і міської територій:

встановлення та зміна меж населених пунктів;

формування мережі об’єктів і територій історико-культурної спадщини;

впровадження заходів щодо рекультивації та припинення деградації земель;

підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу на сільських територіях;

створення системи підготовки сільського населення для заняття бізнесом на сільських територіях;

розвиток органічного землеробства та екологічно обґрунтованого лісокористування і переробки дарів лісу;

розвиток сільськогосподарського виробництва через підтримку впровадження сучасних технологій та інновацій у виробництво і переробку сільськогосподарської продукції;

покращення доступу агровиробників до ринків збуту продукції;

розвиток системи якісної первинної медицини на сільських територіях;

забезпечення доступної та якісної освіти через розвиток мережі навчальних закладів відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави, області й району.

розвиток мереж закладів культури та фізкультури і занять спортом;

          забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії:

відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування екологічної мережі;

збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

забезпечення впровадження системи європейських  підходів використання і оновлення лісових і мисливських ресурсів;

забезпечення екологічних принципів у збереженні і використанні водних ресурсів;

розвиток та вдосконалення системи протипаводкового захисту територій;

забезпечення реалізації стратегії управління побутовими відходами на всій території району;

інформаційно-просвітницька робота серед населення щодо проблем забруднення територій побутовими відходами.

Реалізація зазначених заходів передбачається за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій, коштів обласного та місцевих бюджетів та залучених коштів міжнародної технічної допомоги.

Зокрема, у 2019-2020 роках пріоритетними для реалізації  є наступні проекти:

 

 

Проекти у сфері охорони здоров’я:

1 Капітальний ремонт Перечинської ЦРЛ (заміна вікон та дверей) в м. Перечин.

 1. Капітальний ремонт будівлі стоматологічного відділення Перечинської ЦРЛ в м.Перечин, вул.Ужанська, 8.
 2. Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою АЗПСМ в с.Т.Ремета, Перечинського району Закарпатської області.
 3. Реконструкція з добудовою котельні, гаражу та господарських приміщень АЗПСМ в с.Дубриничі Перечинського району Закарпатської області.

Проекти у сфері освіти та спорту:

 1. Реконструкція будівель старого корпусу для спортивного залу в Тур’я-Полянській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів.
 2. Будівництво котельні на тверде паливо в навчально-виховному комплексі Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад.
 3. Реконструкція котельні Туричківської ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий навчальний заклад з встановленням котлів на твердому паливі.
 4. Реконструкція будівлі Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів-дитячий навчальний заклад за адресою с.Турички, вул. Центральна,32 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації).
 5. Будівництво системи опалення Туричківської ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий навчальний заклад (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації).
 6. Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Тур’я-Бистрянської ЗОШ І-ІІ ст. в с. Т.Бистра вул. Духновича 66 Перечинського району.
 7. Реконструкція системи опалення Порошківської ЗОШ І-ІІІ ст.
 8. Капітальний ремонт Вільшинківського НВК-ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ (в тому числі за експертизу проектно-кошторисної документації).

Проекти дорожнього господарства:

 1. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070802 Турички-Вільшанки км 0+000-4+400 Закарпатської області.
 2. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070809 (Перечин-Свалява)-Мокра км 0+000-3+900 Закарпатської області.
 3. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070812 Під’їзд до с.Маюрки, км 0+000-км 2+900.
 4. Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення с 070808 (Перечин-Свалява) – Завбуч км 0+000-2+500.
 5. Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070810 Тур’я Поляна – Полянська Гута км 0+000-8+000.
 6. Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С070805 Дубриничі-Пастілки км 0+000-2+000.
 7. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070813 (Перечин-Свалява) – Тур’я Бистра км 0+000-2+400 Закарпатської області.
 8. Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування С070801 Дубриничі-Новоселиця км 0+000-4+000 Закарпатської області.
 9. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070803 Турички – Липовець км 0+000-7+200.
 10. Поточний середній ремонт  автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070811  Під’їзд  до с. Лікіцари км 0+000-2+000.
 11. Поточний середній ремонт  автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070814 Новоселиця – Прикордонна застава км 0+000-2+100.
 12. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070815 Тур’я Бистра – центральна садиба КСГП “Бистрик“ км 0+000-0+400.
 13. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070816 Тур’я Пасіка – Тростяниця км 0+000-3+600.

Проекти у житлово-комунальному господарстві:

 1. Будівництво водопостачання в с. Зарічево (ІІ пусковий комплекс)
 2. Реконструкція каптажу сільського водогону в с. Вільшинки

Проекти  екології:

 1. Будівництво, реконструкція берегоукріплень на території району.
 2. Реконструкція каналізаційно-насосних станцій №1 та №2 в м. Перечин

 

Проект «Створення сучасної та прозорої системи надання адміністративних послуг через «Будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг в с.Тур’ї  Ремети  Перечинського району».

 

Додаток 1

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 

 1. Назва: Програма соціально-економічного    і     культурного  розвитку   Перечинського  району  на 2019-2020 роки.
 2. Підстава для розроблення: Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі змінами) і від 11 липня 2018 року № 546 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки”.
 3. Державний замовник або координатор: управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрація.
 4. Державні замовники-співвиконавці:

Реалізацію Програми здійснює районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з органами місцевого самоврядування, які розробили відповідні розділи Програми.

 1. Мета: втілення на рівні району єдиної державної політики та створення умов для динамічного, збалансованого розвитку району шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, підвищення рівня конкурентоспроможності, активізації економічної діяльності, зростання добробуту населення. Програма спрямована на активізацію економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу району, збільшення їх інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, подальший розвиток малого та середнього бізнесу, забезпечення фінансового оздоровлення реального сектору економіки та подальших трансформацій в усіх сферах суспільного життя.
 2. Початок: січень 2019 року, закінчення: грудень 2020 року.
 3. Етапи виконання: 2019-2020 роки.
 4. Загальні обсяги фінансування з районного бюджету: – 6,1 млн.грн.
 5. Очікувані результати виконання (у 2019 році):

зростання обсягів реалізації промислової продукції на 5,9 відс., основних  видів  сільськогосподарської продукції, зокрема:  м’яса – на  0,4 відс., молока – 0,1 відс., яєць – 1,3 відс.,   зернових – на 0,5 відс., кукурудзи на зерно – 0,8 відс., картоплі – на 0,4 відс., овочів – на 1,0 відс.;

підвищення рівня життя населення: збільшення порівняно з 2018 роком номінальної середньомісячної заробітної плати штатного працівника на 17,0 відс. до 9531 грн., створення 220 робочих місць;

активізація підприємницької діяльності: збільшення кількості  малих підприємств – юридичних осіб на 4,5 відс. порівняно з 2018 роком, кількості суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб – на 4,0 відс.

покращення інвестиційного клімату:  збільшення обсягів залучених  прямих  іноземних  інвестицій  в порівнянні з звітною датою на кінець 2018 року  – на 2,9 відс.;

розвиток споживчого ринку: збільшення обсягу роздрібного товарообороту – на 9,9 відс., реалізованих послуг – на 2,8 відс.;

підвищення фінансової спроможності району:збільшення  позитивного фінансового результату в економіці району (прибутку)  у порівнянні з 2018 роком на 12,5 відс., збільшення надходжень до зведеного бюджету району – на 6,5  відс., доходів місцевих бюджетів – на 6,2 відс.

 1. Контроль за виконанням: структурні підрозділи райдержадміністрації, постійні комісії районної ради.

 

 

Заступник голови ради                                                                    М.М.Петрішко

Додаток 2

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ                                                       

    СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ Перечинського району 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2019 – 2020 роки

 

Показники Оди-ниця вимі-ру 2017 рік

звіт

2018 рік 2019 рік проект 2019 рік

у відс. до 2018 року

2020 рік  прогноз
завдання попередній звіт
1 2 3 4 5 6 7 8

Сфера реального сектору економіки

             
               
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього тис. грн. 1202695,9 1216078,5 1225061 1297340 105,9 1399830
Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на душу населення грн. 37660 38002 38524 40797 105,9 43882
Індекс промислової продукції %       Х    
Обсяг продукції добувної промисловості у діючих цінах тис. грн.            
у тому числі:              
добування паливно-енергетичних  корисних копалин тис. грн.            
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних тис. грн.            
Обсяг продукції переробної промисловості у діючих цінах тис. грн.            
у тому числі:              
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів тис. грн.            
легка промисловість тис. грн. 13862,2 14357,4 14360 14950 104,1 16011,5
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів тис. грн. 245251,1 235600,3 231181 238345 103,1 249071
целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність тис. грн.            
виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива тис. грн.            
хімічна та нафтохімічна промисловість тис. грн. 867216,0 726432,8 850100 925150 108,9 1007005
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції тис. грн.            
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів тис. грн.            
машинобудування тис. грн.            
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води тис. грн. 11849,3 12500,7 12510 12600 100,8 13500
Продукція сільського господарства (у всіх категоріях господарств у постійних цінах  2010 року) – всього   *          
у тому числі на душу населення грн.            
Валова сільськогосподарська продукція в усіх категоріях господарств у % до відповідного року % *     Х    
Виробництво валової продукції рослинництва млн. грн. *          
Виробництво валової продукції рослинництва у % до попереднього року % *     Х    
Виробництво продукції рослинництва:              
зернові та зернобобові тис. тонн 0,420 0,420 0,420 0,422 100,5 0,425
кукурудза на зерно   2,75 2,755 2,50 2,52 100,8 2,55
цукрові буряки тис. тонн            
соняшник на зерно тис. тонн            
картопля тис. тонн 20,47 20,65 19,85 19,92 100,4 20,00
овочі відкритого ґрунту (без насінників) тис. тонн 2,13 2,16 1,98 2,00 101,0 2,06
Валове виробництво продукції тваринництва млн. грн. *          
валове виробництво продукції тваринництва у % до попереднього року % *       Х  
Виробництво продукції тваринництва:              
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) тис. тонн 1,458 1,457 1,400 1,405 100,4 1,415
молоко тис. тонн 10,160 9,870 10,162 10,175 100,1 10,190
яйця млн. шт 6,057 5,865 6,178 6,260 101,3 6,320
вовна тонн            
Фінансові  показники              
Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету
млн. грн. 120,0 123,5 130,1 138,5 106,5 148,8
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) млн. грн. 72,7    ** 71,2** 27,5 29,2 106,2 29,5
Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів млн. грн. 2,5 1,0 0,02 0,1 500,0
Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів % 3,4 1,4 0,07 0,3 Х
Видатки місцевих бюджетів – всього млн. грн. 315,2 302,2 270,1 257,8 95,4 278,4

у тому числі трансферти

млн. грн.

239,1 231,0 235,9 228,6 96,9 249,9

Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) до зведеного бюджету (станом на кінець року

млн. грн.

5,1 5,1 5,6 5,4 96,4 5,1
у тому числі:              

до державного бюджету

млн. грн.

2,5 2,5 2,75 2,65 96,4 2,5

до місцевих бюджетів

млн. грн.

2,6 2,6 2,85 2,75 96,5 2,6
Загальна сума кредитів, наданих комерційними банками суб`єктам господарювання млн. грн. *          
Питома вага довгострокових кредитів % *       Х  
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) млн. грн. 1,6 -20,8 3,2 3,6 112,5 4,2
Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток млн. грн. 26,6 43,7 27,9 28,1 100,7 28,3
Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній кількості підприємств % 72,7 78,1 73,1 74,9 Х 75,3
Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток млн. грн. 25,0 64,5 24,7 24,5 99,2 24,1
Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств % 27,3 21,7 26,9 25,1 Х 24,7

Обсяг кредиторської заборгованості

млн. грн. 253,1 х 351,0 391,0 111,4 373,0
–         у тому числі простроченої млн. грн. *          

Обсяг дебіторської заборгованості

млн. грн. 206,7 х 255,0 277,0 108,6 257,0
–         у тому числі простроченої млн. грн. *          
               
Показники рівня життя              
               
Наявні доходи населення:              
номінальні млн. грн. *          
реальні  у % до попереднього року % *       Х  
Наявні доходи в розрахунку на душу населення грн.            
Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців) млн. грн. 277,8 386,2 361,4 422,8 117,0 477,8
Фонд оплати праці працівників малих підприємств млн. грн. *          
Індекс реальної заробітної плати % *       Х  
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника реальна грн. 5796,0 7267,3 7613,0 8874,0 116,6 10094,0
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника номінальна грн. 6266,0 7776,0 8146,0 9531,0 117,0 10770,0
у тому числі:              
у промисловості грн.            
у сільському господарстві грн.            
в оптовій та  роздрібній торгівлі грн.            
Середньомісячна заробітна плата штатного найманого працівника малих підприємств грн. *          
Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього млн. грн.
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до початку звітного року % —- —- —- х
Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах млн. грн.
з неї:

у промисловості

млн. грн.
у сільському господарстві млн. грн. —-
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах  у відсотках до початку звітного року % —- х
Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи % 3,7 3,4 3,4 3,3 97,1 3,2
               
Показники розвитку споживчого ринку              
               
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб (дані статистики) млн. грн. 100,6 103,5 104,0 114,3 109,9 123,5
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу грн. 3150 3234 3270 3594 109,9 3871
Темп зростання (зниження) обсягу роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб % 110,1 109,5 103,4 109,9 Х 108,1
Обсяг реалізованих послуг млн. грн. 21,0 16,3 21,1 21,7 102,8 23,1
Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг % 138,4 103,2 100,5 102,8 Х 106,5
               
Населення та ринок праці              
               
Середньорічна чисельність наявного населення тис. осіб 31,936 32,0 31,8 31,8 100,0 31,9
Чисельність економічно-активного населення

в тому числі:

тис. осіб *          
працездатного віку тис. осіб  

*

 

 

       
Кількість працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього тис. осіб 4,2 4,4 4,4 4,5 102,3 4,5
з них:              
у промисловості тис. осіб *          
у сільському господарстві тис. осіб            
Кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років тис. осіб *          
Рівень безробіття (за методологією МОП) % *          
Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакансій) осіб 30 30 30 30 100,0 30
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності –  всього місць 262 250 220 220 100,0 220
у тому числі:              
у промисловості місць            
у сільському господарстві місць            
у будівництві місць            
у торгівлі місць            
Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві тис.

осіб

1,3 1,7 1,3 1,4 107,7 1,5
Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва місць *          
               

Інноваційна діяльність

             
               

Кількість інноваційно-активних підприємств

одиниць

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств регіону

%

Обсяг реалізованої інноваційної продукції

             

всього

млн. грн.

у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції

%     Х  

Впроваджено нових технологічних процесів, всього

одиниць        

з них маловідходних, ресурсозберігаючих

одиниць        

Освоєно нових видів продукції, всього

одиниць        

з них нових видів техніки

одиниць        

             

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

             
               
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:              
у фактичних цінах млн. грн. 99,9 82,7 37,0 41,0 110,8 55,0
у порівнянних цінах у % до попереднього року % 102,3 103,5 37,4 110,8 Х 134,1
Обсяг капітальних інвестицій на одну особу грн. 3127 2584 1164 1289 110,7 1724
Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку – всього млн. дол. США 3,3 3,4 3,4 3,5 102,9 3,6
у % до попереднього року % 114,2 103,0 103,0 102,9 Х 102,9
Абсолютний приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року млн. дол. США 0,4 0,1 0,1 0,1 100,0 0,1

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

дол. США 104 106 107 110 102,8 113

Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності:

млн. дол.. США

3,3

3,4

3,4

3,5

102,9

3,6

промисловість

млн. дол. США 3,3 3,4 3,4 3,5 102,9 3,6

Сільське, лісове та рибне господарство

млн. дол. США            

будівництво

млн. дол. США            

торгівля

млн. дол. США            

транспорт

млн. дол. США            

фінансова діяльність

млн. дол. США            

операції з нерухомим майном

млн. дол. США            

Обсяг експорту, всього

млн. дол. США 29,9 28,6 30,0 32,6 108,7 35,7
Обсяг експорту у % до попереднього року % 119,9 106,7 100,3 108,7 Х 109,5

Обсяг імпорту, всього

млн. дол. США 16,4 16,3 13,3 14,5 109,0 16,1
у тому числі за товарною структурою:              
Обсяг імпорту у % до попереднього року % 128,9 107,9 81,1 109,0 Х 111,0
Обсяг інвестицій у житлове будівництво млн. грн. *          
Темп зростання (зменшення) обсягів інвестицій у житлове будівництво % *     Х    
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення грн. *          
               
Житлово-комунальне господарство              
               
Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві млн. грн. 0,2 —- —-
Темп зростання (зменшення) кредиторської заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року % —- 20 —- Х —-
Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві млн. грн. 0,462  0,2 0,520 0,440 84,6 0,430
Темп зростання (зменшення ) дебіторської  заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року % 130,0 66,7 112,6 84,6 х 97,7
Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги млн. грн. 0,351 3,8 0,410 0,280 68,3 0,250
Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг % 89,0 100 116,8 68,3 х 89,3
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг % 97,1 40,5 89,9 91,7 х 98,3
               
Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери              
               
за рахунок усіх джерел фінансування:              
Загальна площа житла тис. кв. м 4,9 4,5 2,1 2,2 104,8 2,3
Середні навчальні заклади уч. місць          
Дошкільні  заклади освіти місць          
Лікарні ліжок          
Амбулаторно-поліклінічні заклади відвід. за зміну          
Водопровід км          
Каналізація км          
Теплопостачання км          
Газові  мережі км          
Вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок місцевих бюджетів км          

             

Розвиток малого підприємництва

             
               
Кількість малих підприємств один. 71 66 66 69 104,5 73
Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року % 110,9 101,5 93,0 104,5 Х 105,8
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення один. 22 2 21 22 104,8 23
Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення один. 247 250 250 260 104,0 270
Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та послуги, у відсотках до загальної кількості малих підприємств % *       Х  
Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції %  18 19 19 20 105,3 21
Частка малих підприємств, які одержали прибуток % 71,4 76,9 72,0 73,0 Х 75,0
Частка малих підприємств, які одержали збиток % 28,6 23,1 28,0 27,0 Х 25,0
Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування млн. грн. -4,0 -37,0 -3,5 -3,3 94,3 -1,8
у тому числі:              
прибуток млн. грн. 10,4 23,1 10,9 11,1 101,8 12,3
збиток млн. грн. 14,4 60,1 14,4 14,4 100,0 14,1
Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок місцевих бюджетів тис. грн.
Надходження до бюджету області від діяльності малого підприємництва млн. грн. 80,2 58,7 87,7 91,3 104,1 91,9

*дані по районах відсутні

**-  не включаючи обсяги по Перечинській ОТГ

 

 

 Заступник голови ради                                                                                                                М.М.Петрішко

 

Додаток 3

 

Перелік державних цільових та регіональних програм, які передбачається реалізувати у 2019 році

№ п/п Назва програми, замовники виконання програми Програма підготовлена на виконання Програма затверджена Термін виконання програми, роки Потреба фінансування у 2019 р., тис. грн. В тому числі: джерела фінансування, тис. грн.
Державний бюджет Обласний бюджет Районний бюджет Місцеві бюджети Власні і залучені кошти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Районні цільові програми
Економіка, туризм, зовнішньоекономічного діяльність, підприємництво
1. Програма соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2019-2020 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Закон України  “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” Проект 2019 198431,652 190848,8 6099,147 1083,705 400,0
2. Програма Про програму розвитку транскордонного співробітництва Перечин-ського району на 2016-2020 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Закону України ”Про транскордонне співробітництво” Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 60 2016-2020 153,0     153,0    
3. Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Перечинському районі на 2016-2020 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Закон України “Про зовні-ньо-економічну діяльність”, розпорядження голови облдержадміністрації від 17.11.2015 № 417 Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 61 2016-2020 304,0     304,0    
4. Програма розвитку туризму в Перечинському районі на 2016-2020 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.11.2015. № 426 Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 59 2016-2020 675   200 425   50
5. Програма розвитку та підтримки галузі рослин-ництва в районі на 2016 – 2020 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2015 № 477 Рішення четвертої  сесії VІІ скликання       районної ради від 18.02.2016 №70

 

2016-2020 140,0     140,0    
6. Програма розвитку та підтримки тваринництва,  птахівництва і бджільниц-тва в районі на 2016-2020 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації від  30.11.2015 №439 № 191 Рішення четвертої  сесії VІІ скликання       районної ради від 18.02.2016 №69

 

2016-2020 110,0     110,0    
7. Районна цільова програма “Власний дім” на 2016-2020 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.06.2015 № 191 Рішення другої  сесії VІІ скликання       районної ради від 24.12.2015 №30 2016-2020 867,0 520,0 210,0 137,0  
8. Державна підтримка галузі тваринництва

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №107 “Про затвердження Порядку

використання коштів,передбачениху державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва” (із змінами)

  2019 850,0 850,0        
9. Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Перечинському  районі на 2017-2019 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації від  07.11.2016 №533 Рішення сесії районної ради від №264 від 23.03.2017 2017-2019 250,0 250,0
Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом
10. Програма створення та впровадження містобу-дівного кадастру Перечи-нського району на 2019-2021 роки

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Ст. 22 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Постанова Кабінету Мініст-рів України від 25.05.2011 № 559 “Про місто-будівний кадастр” Розпоряджен-ня 04.10.2018 №283 2019-2021 99,2     99,2    
11. Комплексну соціально-економічну програму забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у Перечинському районі Закарпатської області на 2018 − 2022 роки Розпорядження голови ОДА «Про Комплексну соціально-економічну програму забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у  Закарпатській області на 2018 − 2022 роки» №400 Рішення сесії районної ради від №350 від 14.12.2017 2018-2022 1760,0   490,0 450,0   820,0
Реформування житлово-комунального господарства
12. Програма “Питна вода” на 2006-2020 роки

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівниц-тва райдержадміністрації

Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.11.2005 № 267 Рішення сесії районної ради від 29.12.2005 № 396 2006-2020 3250,0 3190,0   60,0    
13. Програма “Енергоефек-тивності та енергозбе-реження Перечинського району” на 2016-2020 роки

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівниц-тва райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 15.08.2016 № 184 2016-2020 6000,0 4500,0   750,0   750,0
14. Районна Програма з ремонту та утримання доріг в населених пунктах Перечинського району на 2016-2020 роки

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівниц-тва райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 30.06.2016 № 145 2016-2020 1000,0     1000,0    
15. Районна Програма

поводження з твердими побутовими відходами

у  Перечинському районі на 2019  2023 роки

 

  Проект 2019-2023 353,0          
Соціальний захист та соціальне забезпечення
16. Програма забезпечення надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг на 2017-2020 роки Закон України  “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 263 2017-2020 1482,0     1482,0    
17. Районна програма сімейної, демографічної, гендерної політики попередження насильства в сімї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки Закон України  “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 58 2016-2020 160,0     160,0    
18. Програма соціальної підтримки та комплексної допомоги учасникам АТО, інвалідам та членам сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки Закон України  “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 14.07.2016 № 169 2016-2020 100,0     100,0    
19. Програма Турбота щодо посилення соціального захисту громадян на 2017-2020 роки Закон України  “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 262 2017-2020 500,0     500,0    
20. Програма забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення в Перечинському районі на 2016-2020 роки Закон України  “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 31.03.2016 № 96 2016-2020 170,0     170,0    
Охорона здоров’я, материнства і дитини
21. Програма забезпечення стомованих хворих виробами медичного призначення (калоприй-мачами) на 2015-2019 роки

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 20.10.2015 № 520 2015-2019 24,0 24,0    
22. Програма забезпечення військовослужбовців-учасників антитерорис-тичних операцій в районі медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2015-2019 роки

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 19.03.2015 № 489 2015-2019 20,0 20,0    
23. Програма забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення і проведення безкоштовного зубопротезуванн ветеранів війни та пільгової категорії населення району на 2017-2021 роки   Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 257 2017-2021 232,0 232,0    
24. Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобам в районі на 2017-2021 рр.   Рішення сесії районної ради від 10.10.2017 № 327 2017-2021 879,8 879,8    
25. Програма боротьби з онкологічними захворювання на період до 2021 року   Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 255 2017-2021 1200,0 1200,0    
26. Програма “Цукровий  та нецукровий діабет”  на 2016-2020 роки

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 24.12.2015 № 20 2016-2020 323,0 323,0    
27. Програма забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 30.06.2016 № 147 2016-2020 6500,0 6500,0    
28. Програма репродуктивне здоров’я населення Перечинського району на період до 2020 року

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 30.06.2016 № 146 2016-2020 118,0 118,0    
29 Про районну Програму розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2018-2022 роки   Рішення сесії районної ради від 21.12.2017 № 364 2018-2022 460,0 460,0    
Освіта
30. Районна програма “Обдаро-вана дитина” на 2016-2020

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 24.12.2015 № 28 2016-2020 290,0     290,0    
31. Районна Програма підтрим-ки учасників антитерорис-тичної операції і дітей із сімей переміщених із тимча-совоокупованої території України та районів проведення антитерорис-тичної операції у навчальних закладах Перечинського району на 2019-2022 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

  проект 2019-2022 145,440     145,44    
32. Районна Програма розвитку дошкільної освіти на 2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 31.03.2016 № 98 2016-2020   700,0        
33. Районна Програма забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються в загальноосвітніх закладах Перечинського району та пришкільному інтернаті на 2019-2022 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 №260 2019-2022   3408,2        
34 Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  на 2018- 2021 року   Рішення сесії районної ради від 21.12.17 №367 2018-2021 199,0     199,0    
35. Районна програма “Шкільний автобус” на 2018-2020 роки   Рішення сесії районної ради від 14.06.2018 №438 2018-2022 2000,0     2000,0    
Культура
36. Програма розвитку культури і мистецтва в районі на 2019-2020 рік

Відділ культури райдержадміністрації

  Проект 2019-2020            
37. Програма  підтримки та розвитку Турє – Реметівської дитячої  музичної  школи на  2019-2020 рік

Відділ культури райдержадміністрації

  Проект 2019-2020            
38. Програма розвитку бібліотек як інформа-ційних і культурних центрів Перечинського району на 2019-2020 рік

Відділ культури райдержадміністрації

  Проект 2019-2020            
Фізичне виховання і спорт
39. Районна Програма розвитку футболу у Перечинському районі на 2015-2020 роки Відділ освіти, молоді та спорту   Рішення сесії районної ради від 04.12..2014 № 458 2015-2020 296,0     270,0   26,0
40. Районна Програма “Спортивний майданчик” на 2016-2020

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 31.03..2016 № 99 2016-2020 1600,0 940,0   70,0 70,0 800,0
41. Районна Програма розвитку пауерліфтингу у Перечинсь-кому районі на 2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 31.03..2014 № 104 2016-2020 70,0     50,0   20,0
42. Районна Програма розвитку волейболу у Перечинському районі на 2016-2020 роки Відділ освіти, молоді та спорту   Рішення сесії районної ради від 31.03..2016 № 105 2016-2020 150,0     50,0 20,0 80,0
43. Районна Програма розвитку фізичної культури та спорту у Перечинському районі на період до 2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 23.03..2017 № 260 2017-2020 180,0     100,0   80,0
Природна і техногенна безпека
44. Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2013-2021 роки   Рішення сесії обласної ради від 2013-2021 600,0       600,0  
45. Програма створення та накопичення місцевого матеріального резерву Перечинського району на 2016-2020 роки

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Закон України “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 15.09.2016 № 183 2016-2020 317,375     375,375    
46. Програма розвитку систе-ми зв’язку, оповіщення та інформатизації Цивільної оборони Перечинського району на 2016-2020 року

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Закон України “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 15.09.2016 № 182 2016-2020 70,0     70,0    
47. Програма  розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинського району на 2019-2020 роки

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Закон України “Про місцеве самоврядування” Проект 2019-2020 200,0     170,0 30,0  
Інші
48. Програма мобілізаційної підготовки Перечинсь-кого району та забезпечення виконання військового обов’язку на 2017-2019 рік

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 259 2017-2019 230,0     230,0    
49. Програма забезпечення прикордонногу режиму на 2017-2019 роки

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 258 2017-2019 60,0     60,0    
50. Комплексна програма профілактики злочинно-сті в районі на 2016-2020

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 68 2016-2020 190,0     190,0    
51. Програма територіальної оборони району на 2018-2020 роки

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 10.10.2017 № 326 2018-2020 250,0     250,0    
52. Програма правової освіти населення у Перечинсь-кому районі на 2018-2022 роки

Юридичний відділ апа-рату райдержадмініст-рації

Розрорядження голови райдержадміністрації від 23.11.2017 № 312 Рішення сесії районної ради від 16.03.2018 № 402

 

2018-2022 10,0     10,0    
53. Програма розвитку архівної справи у Перечинському районі на 2016-2020 роки

Архівний сектор райдержадміністрації

Розрорядження голови райдержадміністрації від 21.03.2016 № 90 Рішення сесії районної ради від 30.06.2016 № 143

 

2016-2020 35,0     35,0    
54. Програма функціонуван-ня та розвитку Центру надання адміністративних послуг при Перечинській районній адміністрації на 2017-2019 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 20.04.2017 № 282

 

2017-2019 82,0     82,0    
55. Програма функціонуван-ня та розвитку державних реєстраторів Перечинської районної державної адміністрації на 2019-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Закон України “Про місцеве самоврядування” Проект 2019-2020            
56. Програма ефективного використання майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району на 2015-2019 роки

Районна рада

Закон України “Про власність”,  “Про оренду державного та комунального майна” Рішення сесії районної ради від 13.01.2015 № 470 2015-2019 400,0     400,0    
57. Програма приватизації об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району на 2015-2019 роки

Районна рада

Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” Рішення сесії районної ради від 19.03.2015 № 490 2015-2019
58. Програма “Фінансова підтримка Перечинського комунального спеціалізованого підприємства “ТУРпрес” Перечинської районної ради на 2017-2021” Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”   2017-2021 100,0     100,0    

 

Заступник голови ради                                                                                                     М.М.Петрішко

 

Перелік об’єктів,

фінансування будівництва (реконструкції) яких передбачається здійснити у 2019 році

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

 

Назва об’єкта, місцезнаходження, вид робіт

Рік початку і закін-чення Потуж-ність відповідних одиниць Загаль-на кошто-рисна вартість тис. грн. Орієнтов-ний залишок на 01.01.

2019

тис. грн.

Обсяги фінансування, тис. грн.  

Наявність експертного звіту

держав-ний або обласний бюджети Район-ний бюджет місцеві бюджет-ти інші

джерела фінан-сування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Об’єкти освіти     15855,415 15826,978 12775,0 2616,481 35,497 400,0  
Реконструкція будівель старого корпусу для спортивного залу  в Тур’я-Полянській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів 2018-2021   4000,0 4000,0 3500,0 500,0     На стадії виготовлення
Будівництво котельні на тверде паливо в навчально-виховному комплексі Новоселицька загально-освітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 2018-2019   1001,43 997,993 700,0 297,993     В наявності
Реконструкція котельні Туричківської  ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий навчальний заклад з встановленням котлів на твердому паливі 2019   2600,0 2600,0 2300,0 300,0     На стадії виготовлення
Капільний ремонт будівлі Туричківської  ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий навчальний заклад (в тому числі виготовлення проектно-кшторисної документації) 2019   3150,0 3150,0 2800,0 350,0     На стадії виготовлення
Будівництво системи опалення Туричківської  ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий навчальний заклад (в тому числі виготовлення проектно-кшторисної документації) 2019   525,0 525,0 475,0 50,0     На стадії виготовлення
Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Туря Бистрянської ЗОШ І-ІІ ст. в с.Т.Бистра вул.Духновича 66 Перечинського району 2018-2019   1560,497 1535,497 1200,0 300,0 35,497   В наявності
Реконструкція системи опалення Порошківської ЗОШ І-ІІІ ст. 2019   1600,0 1600,0 1000,0 600,0     В наявності
Капітальний ремонт Вільшинківського НВК-ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ  (в тому числі за експертизу проектно-кошторисної документації) 2018-2019   1418,488 1418,488 800,0 218,488   400,0 В наявності
Об’єкти охорони здоров’я   10963,666 10963,666 10030,0 933,666      
Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрію АЗПСМ в с. Т.Ремета, Перечинського району Закарпатської області 2018-2019   4496,3 4496,3 4200,0 296,3     На стадії виготовлення
Реконструкція з добудовою котельні, гаражу та господарських приміщень АЗМПС в с. Дубриничі Перечинського району Закарпатської області 2018-2019   2517,100 2517,1 2300,0 217,1     На стадії виготовлення
Демонтаж старого (аварійного крила) поліклінічного корпусу Перечинської центральної районної лікарні в м.Перечин, вул. Ужанська, 8 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 2018-2019   700,0 700,0 630,0 70,0     На стадії виготовлення
Капітальний ремонт Перечинської ЦРЛ (заміна вікон та дверей) в м. Перечин 2018-2019   1027,306 1027,306 900,0 127,306     На стадії виготовлення
Капітальний ремонт будівлі стоматологічного відділення перечинської ЦРЛ в м. Перечин, вул. Ужанська, 8 2018-2019   2222,96 2222,96 2000,0 222,96     В наявності
Об’єкти житлово-комунального господарства 8709,8 8709,8 3790,0 79,0 440,8    
Реконструкція каналізаційно-насосних станцій №1 та №2 в м. Перечин 2018-2019 1,2 –            1,0 тис. м. куб./ добу 1715,0 1715,0 1540,0   175,0   В наявності
Будівництво водопостачання в с. Зарічево (ІІ пусковий комплекс) 2009-2019 3990 м.п. 865,8 865,8 750,0   115,8   В наявності
Реконструкція каптажу сільського водогону в с. Вільшинки 2018-2019   129,0 129,0   79,0 50,0   В стадії виготовлення
Реконструкція міського водо-гону  та будівництво нових мереж водопостачання в м. Перечин 2016-2019   6000,0 4800,0 1500,0   100,0   В стадії виготовлення
Дорожнє господарство 170741,448 167331,208 164253,8 2470,0 607,408    
Капітальний ремонт 2-х відрізків вулиці Духновича з №1-34 та №93-136  с.Т.Бистра 2017-2019 1650 м 1927,0 1927,0 1700,0 170,0 57,0   В наявності
Капітальний ремонт вул. Зерновська 2-га частина у с.Порошково 2017-2019   1300,0 1300,0 1100,0

 

  200,0   В наявності
Капітальний ремонт вул.Гру-шевського у с.Порошково 2017-2019   1400,0 1400,0 1200,0   200,0   В стадії виготовлення
Капітальний ремонт автодо-роги по вул. Шевченка в с. Пастілки 2018-2019 1108 м 1495,408 1495,408 1345,0   150,408   В наявності
Капітальний ремонт  автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070809 (Перечин-Свалява) –Мокра км 0+000-3+900 Закарпатської області 2018-2019 3,9км 12117,5 11717,5 11717,5       В наявності
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070812 Під’їзд до с.Маюрки, км 0+000-2+900 Закарпатської області 2018-2019 2,9 км 9766,8 9466,8 9466,8       В наявності
Капітальний ремонт  автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070801 Дубриничі-Новоселиця км 0+000-7+000 Закарпатської області 2018-2019 7,0 км 25114,2 24414,2 24414,2       В наявності
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070802 Турички –Вільшанки км 0+000-4+400 Закарпатської області 2018-2019 4,4 км 10753,6 10037,7 10037,7       В наявності
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення с 070808 (Перечин – Свалява) – Завбуч км 0+000-2+500 2018-2019 2,5 км 4749,97 4500,48 4500,48        
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070803 Турички – Липовець км0+000-7+200 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 2018-2019 7,2 км 33000,0 33000,0 32000,0 1000,0      
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С070805 Дубриничі-Пастілки км 0+000-км 2+000 2018-2019 2,0 км 6910,8 6910,8 6910,8       В наявності
Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення с 070810 Тур’я Поляна – Полянська Гута км 0+000-8+000 2018-2019 8,0 км 29699,4 28908,55 28908,55       В наявності
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070813 (Перечин- Свалява) – Тур’я-Бистра км 0+000-2+400 Закарпатської області 2018-2019 2,4 км 7431,7 7177,7 7177,7       В наявності
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070814 Новоселиця-Прикордонна застава км 0+000-2+100 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 2019 2,1 км 7000,0 7000,0 6700,0 300,0      
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070811 Під’їзд до с.Лікіцари, км 0+000-2+000 2019 2,0 км 5075,07 5075,07 5075,07        
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070815 Туря – Бистра –центральна садиба КСГП «Бистрик» км0+000-0+400 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 2019 0,4 км 2000,0 2000,0 1900,0 100,0      
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070816 Туря –Пасіка –Тростяниця  км0+000-3+600 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 2019 3,6 км 8000,0 8000,0 7600,0 400,0      
Реконструкція з добудовою четвертого (мансардного) поверху адмінбудівлі Перечинської районної ради (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 2019   3000,0 3000,0 2500,0 500,0      
Обєкти культури                  
Реконструкція будівлі клубу під соціально-культурний центр (клуб, бібліотека,ФАП) в с.Мокра,60 Перечинського району 2019   4777,562 4084,542 4000,0   84,542    
Всього:     211047,891 206916,194 194848,8 6099,147 1168,247 400,0  

 

Заступник голови ради                                                                                                     М.М.Петрішко

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту