Про  внесення змін  до  фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської  районної  ради Закарпатської області на 2020 рік ( із змінами від 23.03.2020 року, від 18.06.2020 року) 
06.10.2020
Про надання дозволу на списання основних засобів
06.10.2020
Показати всі

Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у Перечинському районі на  2020 рік

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Сорок шоста  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

01.10.2020                              м.Перечин                                    №  705 

 

 

Про Програму розвитку

фізичної культури і спорту

у Перечинському районі на  2020 рік

 

 

         Відповідно до   статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   розглянувши та обговоривши  Програму розвитку фізичної культури і спорту  у Перечинському  районі на  2020 рік,  районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту у Перечинському  районі на  2020 рік (далі-Програма), що  додається .
 2. Фінансовому управлінню  районної державної адміністрації     (Гапак С.А.) передбачити  видатки на  виконання Програми.
 3. Про хід виконання Програми інформувати районну раду до 20 січня 2021 року.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови Перечинської районної державної адміністрації Дупина В.М. та постійну комісію районної ради з питань духовного  розвитку  освіти, охорони  здоров»я, культури, молоді  і спорту, зв»язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

 

Голова ради                                                                             М. Ласкін

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

01.10.2020р. № 705

 

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту у Перечинському районі

на 2020 рік

 

 1. Загальні положення

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Перечинському районі на період 2020 року (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України  „Про місцеві державні адміністрації” та „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про фізичну культуру і спорт”, указів Президента України  від 21 липня 2008 року № 640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної культури                   і спорту в Україні”, від 23 червня 2009 року № 478/2009 „Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні”, постанови Верховної Ради України 19 жовтня 2016 року № 1695-VIII „Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади” розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1320-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік”.

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

Останнім часом загальний стан сфери фізичної культури і спорту, стан фізичної активності і способу життя середньостатистичного українця, особливо дітей та молоді без перебільшення можна визначати як загрозливі, що характеризуються певними чинниками, основними серед яких є:

відсутність сформованих сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості;

знецінення моральних та патріотичних переконань громадян у зв’язку із засиллям пропаганди матеріально-споживацьких інтересів, жорстокості, насильства, зокрема прямо або опосередковано через засоби масової інформації;

погіршення стану здоров’я населення у зв’язку з прогресуючими хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо, які є наслідком ведення пасивного, малорухливого способу життя, зловживання шкідливими звичками, що власне, призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів;

збереження тенденції збільшення кількості осіб, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, що обумовлює відповідне зменшення кількості залучених дітей і молоді до занять фізичною культурою та спортом, у тому числі у дитячо-юнацьких спортивних школах;

неналежний рівень налагодженості та скоординованості у роботі між суб’єктами фізичної культури і спорту на етапах спортивного удосконалення спортсменів;

невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме: організаційного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інформаційного;

фактичне нівелювання здійснення організованої фізкультурно-спортивної, рухово-активної оздоровчої діяльності за місцем проживання, місцем роботи громадян та у сільській місцевості, зменшення кількості інструкторів-методистів із фізичної культури у цих напрямках

Особливим показником фізкультурно-спортивної роботи за місцем навчання, який має тенденцію до суттєвого збільшення є кількість учнівської молоді віднесеної до спеціальної медичної групи (обмеження регулярних фізичних навантажень).

Причини виникнення проблем, пов’язаних із кризовою ситуацією у сфері фізичної культури і спорту, характеризуються:

низькою відповідальністю за дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо організації фізичного виховання суб’єктами різних галузей – виробничої, освітньої, комунально-господарчої тощо;

обмеженою руховою активністю, нераціональним та незбалансованим харчуванням, факторами асоціальної поведінки у суспільстві;

невідповідністю потребам населення послуг, що надаються суб’єктами та засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян, місцях масового відпочинку населення, у тому числі у сільській місцевості, а також населенню з особливими потребами, як окремої соціальної групи;

неналежним рівнем ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного спорту;

відсутністю розвинутої спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;

невідповідністю спортивних баз та наявних інфраструктурних потужностей міжнародним стандартам якості;

неналежністю рівня пропаганди у засобах масової інформації та просвіти населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та несформованістю ефективної системи стимулювання населення до збереження власного здоров’я;

низьким рівнем престижності професій у сфері фізичної культури і спорту, низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери;

невідповідністю системи впровадження результатів фундаментальних та прикладних досліджень у практику фізкультурно-спортивної діяльності сучасним вимогам;

недостатнім рівнем розвитку спортивної медицини, охоплення та медичного забезпечення осіб, що займаються фізичною культурою і спортом.

нездатністю вітчизняних виробників задовольнити попит населення у спортивному обладнанні та інвентарі та конкурувати з іноземними виробниками;

недостатністю обсягів бюджетного фінансування та неефективністю механізму залучення позабюджетних коштів;

відсутністю дієвого механізму інвестування у розвиток і популяризацію масового спорту.

 

 1. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є відведення фізичній культурі і спорту в Перечинському районі провідної ролі як важливого фактора одразу кількох напрямів соціально-економічного зростання району.

Соціально-виховного (формування гуманістичних цінностей, здорового способу життя, всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості особи, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян, сприяння підвищенню фізичної підготовки призовної та допризовної молоді);

Соціально-економічного (підвищення продуктивності навчання і праці засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, зменшення кількості захворювань, що є передумовою зростання продуктивності праці, розвиток спортивного туризму, як окремої складової пріоритетного напряму економічного розвитку краю, створення умов для та позитивного іміджу району у частині залучення інвестицій сфері фізичної культури та спорту, приведення системи фізичної культури і спорту відповідно до потреб і можливостей суспільства на основі більш інтенсивного розвитку сучасних соціально-економічних умовах);

Соціально-демографічного (зміцнення загального рівня здоров’я населення, профілактика захворювань шляхом створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств  населення, сприяння підвищенню фізичної підготовки населення всіх вікових категорій, організації змістовного дозвілля, профілактика правопорушень, шкідливих звичок тощо, продовження середньої тривалості життя населення).

Метою програми також є створення умов для:

розвитку різних видів спорту, визнаних в Україні, вдосконалення системи підготовки спортивного резерву, збірних команд району та кандидатів до обласних збірних команд, забезпечення пріоритетного розвитку традиційних для району видів спорту;

збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення і розвитку інституціональних напрямів сфери фізичної культури і спорту та забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності суб’єктів галузі усіх форм власності.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

На сьогодні, пріоритетними перспективами розвитку Закарпатської області залишаються агропромислова та туристично-рекреаційна галузі. Для останньої, обов’язковою передумовою є наявна фізкультурно-спортивна інфраструктура.

Закарпаття, як найзахідніший регіон України не може не привертати до себе уваги як української так і міжнародної спортивної спільноти. Щороку збільшується кількість всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань на території Закарпатської області. Серед них вже традиційними і найбільш відомими виступають міжнародні та всеукраїнські чемпіонати, кубки, турніри з греко-римської боротьби, легкої атлетики, дзюдо, гандболу, художньої гімнастики, танцювального спорту, бойового самбо, мотокросу, фехтування, спортивного орієнтування, гірських лиж, американського футболу, боксу, сноубордингу, ралі, гірських перегонів, боротьби самбо, волейболу тощо, а також всеукраїнські спартакіади державних службовців, інвалідів праці „Сила духу”.

Така популярність Закарпаття, як краю спортивного, має цілком обгрунтовані економічні та інші чинники. Зокрема, Закарпаття, як найзахідніша область України, є порівнянно рівновіддаленим від Києва до столиць та міст Європи, що у певній мірі обумовлює можливість проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд із видів спорту у підготовці до спортивних змагань, що проводяться у країнах центральної Європи, а рекреаційно-оздоровча складова та особливості Закарпатського клімату додає тренувальним зборам ще й акліматизаційних характеристик, що значно підвищує фізичний потенціал та кондицію спортивної підготовки членів збірних команд із видів спорту. Такий стан речей, у свою чергу, зобов’язує підвищувати рівень спортивної інфраструктури, розвитку фізичної культури і спорту до міжнародних стандартів.

Останні події в країні зумовили перенесення до Закарпатської області достатньо великої кількості спортивних змагань Всеукраїнського та міжнародного рівнів. Відтак, стан фізкультурно-спортивної галузі, у тому числі спортивний туризм, набуває як для закарпатців так і гостей області ще більшого значення.

Разом із тим, успішна реалізація Програми розвитку фізичної культури і спорту у Перечинському району полягає у поєднанні зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства для проведення відповідних трансформацій у сфері фізичної культури і спорту з метою приведення її у відповідність з європейськими вимогами і стандартами шляхом побудови паритетних взаємовідносин між органами державної влади та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

Відтак, інвестиційна, спортивно-туристична привабливість Закарпатської області докорінним чином залежить від стану розвитку фізичної культури і спорту на інституціональному рівні, що передбачає сталий розвиток напрямів, визначених цією Програмою.

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів, що передбачатимуться у відповідних місцевих бюджетах на заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту, а також із залучених інших джерел.

Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися виходячи з необхідності забезпечення виконання конкретних заходів Програми.

 

 1. Строки та етапи виконання Програми

 

Програма реалізується протягом 2020 року.

Програма не передбачає поділу на етапи її реалізації. Оцінка ефективності виконання окремих завдань Програми здійснюється на підставі зведення, узагальнення та аналізу щорічного звіту, що подається районній державній адміністрації відповідальним виконавцем за результатами звітного року та є підставою для визначення пріоритетності завдань Програми на наступний рік її реалізації.

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Для розв’язання зазначених проблемних питань передбачається здійснення протягом 2020 року комплекс заходів, спрямованих на створення умов для:

відведення фізичній культурі і спорту у Перечинському районі провідної ролі;

забезпечення ефективності фізичного виховання і спорту у навчальних закладах усіх типів, за місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення, Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах;

підтримки масового, дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів та видів спорту, не включених до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор;

популяризації рухової активності як невід’ємного фактора здорового способу життя;

поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Розв’язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом:

створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей;

створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах;

популяризації здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення;

забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту;

забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту;

підтримки та розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

розбудови спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів;

надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.

Виконання Програми дасть можливість:

підвищити рівень охоплення населення руховою активністю на 1 − 2 відсотки щороку;

створити умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

підвищити рівень мотивації та готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;

підвищити рівень зацікавленості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, що функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів;

залучити дітей та молодь віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу збірних команд району та області;

забезпечити збереження провідних позицій спортсменів у міжнародних змаганнях різного рівня для піднесення авторитету Перечинського району на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;

забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд (спортивні зали, плавальні басейни, спортивні майданчики тощо), що відповідають національним та міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів та підвищити рівень та якість забезпечення населення спортивними спорудами;

зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності населення через хворобу;

поліпшити стан фізичної культури та фізичного виховання у закладах освіти;

поліпшити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у соціально-побутовій сфері, серед сільського населення, ветеранів, людей з особливими потребами;

удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі фізичної культури та спорту, їх працевлаштування.

 

 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Перечинському районі реалізовуватиметься за наступними напрямами:

 1. Фізичне виховання і проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у навчально-виховній сфері.
 2. Масовий спорт за місцем проживання та у місцях відпочинку громадян.
 3. Проведення фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення.
 4. Реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів

5.Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері.

 1. Розвиток дитячо-юнацького спорту.
 2. Розвиток спорту вищих досягнень, резервного спорту та спорту ветеранів.
 3. Методично-організаційне забезпечення, спортивно-медичний та правовий супровід.
 4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення.
 5. Кадрове забезпечення галузі.
 6. Розвиток спортивної інфраструктури та матеріально-технічної бази.
 7. Інформаційно-пропагандистське забезпечення.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації, який щороку звітує про стан виконання Програми районній державній адміністрації, районній раді та обласній державній адміністрації.

Внесення змін та доповнень до Програми здійснюється у визначеному порядку.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку фізичної культури і спорту у Перечинському районі

на 2020 рік

 

1. Ініціатор розроблення Програми Перечинська районна державна адміністрація
2. Підстава для роз-роблення Програми Закони України „Про фізичну культуру і спорт”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, укази Президента України від 21 липня 2008 року № 640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні”, від 23 червня 2009 року № 478/2009 „Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні”, постанова Верховної Ради України „Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади” 19.10.2016 № 1695-VIII, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1320-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року”.
3. Розробник Програми Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації
4. Відповідальний виконавець Програми Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації
5. Цільова соціальна група населення, на задоволення якої спрямовано реалізацію Програми Широкий загал населення міста, сіл Перечинського району. Пріоритетні фокусні групи за розділами: діти, підлітки та молодь у сфері освіти, культури за місцем проживання; окремі категорії громадян з особливими потребами, населення задіяне на виробництві, сільське населення; вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тренери та судді з видів спорту, ветерани спорту; спортсмени резервного спорту, спорту вищих досягнень
8. Термін реалізації Програми  2020 рік
9. Перелік місцевих бюджетів, що бе-руть участь у виконанні Програми Районний бюджет та інші місцеві бюджети, інші залучені кошти
10. Загальний обсяг фінансових ре-сурсів, необхід-них для реалі-зації Програми Загальний обсяг фінансування Програми складає 100.0 тис. грн.:

2020 рік − 100,0 тис. грн..

 

 

Голова ради                                                                                        М.Ласкін

 

                                                                                       Додаток 2

                                                                                           до Програми

 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

(тис.грн.)

Джерела фінансування Обсяги фінансування, всього За роками виконання
2020
Місцевий бюджет 90.0 90.0
Інші джерела  10.0 10.0
Всього 100.0 100.0

 

 

 

Голова ради                                                                                        М.Ласкін

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту