Про Програму розвитку культури і мистецтва в районі на 2018 рік
21.03.2018
Про Програму підтримки розвитку Перечинської та Тур’я – Реметівської дитячих музичних шкіл на 2018 рік
21.03.2018
Показати всі

Про Програму розвитку бібліотек як інформаційних і культурних центрів на 2018 рік

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять третя  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  16.03.2018                             м.Перечин                                    № 400

 

 

Про Програму розвитку бібліотек 

як інформаційних і культурних

центрів  на 2018 рік

 

 

Відповідно до   статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши та обговоривши Програму  розвитку бібліотек  як інформаційних і культурних центрів  на 2018 рік,  з метою подальшого розвитку культури в районі, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму розвитку бібліотек  як інформаційних і культурних центрів  на 2018 рік ( далі-Програма),  що додається .
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на її фінансування .
 3. Відділу  культури  районної державної адміністрації (Пекар М.І.) про виконання даної  Програми   інформувати  районну раду  до 20 січня 2019 року.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту та зв’язків з громадськістю (Шеян Ю.Ю.).

 

 

Голова ради                                                                            М.І.Ласкін                       

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 до проекту Програми  розвитку бібліотек як інформаційних і культурних центрів  на 2018 рік

 

Дана програма спрямована на забезпечення конституційного права усіх громадян доступу до інформаційних ресурсів; забезпечення реалізації  Державної  цільової національно-культурної програми. створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека XXI», що дасть змогу підвищити рівень інформаційної культури населення та ввести в науковий обіг унікальні документи, що становлять історичну і культурну цінність не тільки для України, а й для світової спільноти.

Реалізація Програми  дасть можливість покращити бібліотечні фонди бібліотек, що сприятиме зміцненню духовності  нашого суспільства; оптимізацію витрат бюджетних засобів, зосередження ресурсів на вирішення пріоритетних завдань бібліотек, модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази.

 

Начальник відділу культури                                     М.І.Пекар

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

                                                                                           16.03.2018  № 400

 

 

 

Програма

розвитку бібліотек  як інформаційних і культурних центрів

на 2018 рік

 

 1. Загальні положення

Розроблення зазначеної Програми здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, “Національної програми інформації”, Постанови    Кабінету  Міністрів України  від  17 серпня  2011р.  №956   «Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека – ХХІ”, Слухання в парламентському Комітеті з питань культури і духовності на тему: “Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів” та “Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні” та інших  нормативно-правових актів.

Інформація суспільства, від якої значною мірою залежить розвиток культури, освіти, економіки, духовне та культурне відродження держави потребує створення повноцінної інформаційної бази.

Інформація, що зберігається у бібліотеках є історичним надбанням людства, основою економічного і духовного прогресу суспільства. Збереження цього надбання є важливим завданням, яке постало перед нашим районом.

Зростання ваги інформації є важливою рисою світового суспільного прогресу. Сучасні інформаційні технології дають можливість ближче ознайомити світ з культурним надбанням Турянської та Ужанської долин.

Інноваційна діяльність бібліотек району є пріоритетним напрямком , ефективним засобом створення якісно нових бібліотечних послуг, формування рівня читацьких уподобань, підвищення ролі і іміджу бібліотеки в суспільстві.

Сьогодні бібліотеки накопичили значний досвід по реалізації програм і проектів, частиною яких є творчість молодих.

Бібліотечна молодь – це майбутнє бібліотек третього тисячоліття. Вони повинні взяти на себе місію активного просування бібліотек у світовий інформаційний простір. Виконання цього завдання потребує від бібліотечної молоді активності і новаторства. Тому робота з молодими кадрами повинна стати одним з пріоритетних напрямків як галузевої державної, так і внутрі– бібліотечної кадрової політики.

Програма розрахована на 2018 рік визначає стратегію розв’язання проблем поповнення та збереження бібліотечних фондів, впровадження новітніх технологій на основі комп’ютеризації бібліотек та збереження і розвитку кадрового потенціалу бібліотек.

 

 1. Стан бібліотечного обслуговування в районі

 

В районі функціонують: одна центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей та дев’ятнадцять бібліотек-філій сільських.

Бібліотечний фонд нараховує  261505 примірників видань. Протягом останніх років щороку кількість фонду зменшується. Стан збереження фондів більшості бібліотек району незадовільний. Ряд бібліотек потребують капітального ремонту, реконструкцію та поточного ремонту.

В бібліотеках відсутні ксерокси для копіювання необхідних користувачам матеріалів, з метою збереження видань, підвищеного попиту, які є в обмеженій кількості.

Систематичне оновлення бібліотечних фондів залишається проблемою.

Питання передплати періодичних видань, як одне з найдоступніших джерел, що сприяє розширенню світогляду з усіх галузей знань, дозволяє отримати найактуальнішу інформацію та допомагає засвоїти навчальну програму тим, хто навчається, також щороку є проблемним.

Участь Перечинської централізованої бібліотечної системи у конкурсі програми “Бібліоміст”, завдяки якій в бібліотеках-філіях: с. Сімер, Тур’я –Ремета, Тур’я-Пасіка, Порошково, Раково та центральній  районній бібліотеках читачі дістали   безкоштовний вільний доступ до Інтернету, що змінило зміст роботи бібліотеки, відкрилися нові перспективи в обслуговуванні та наданні послуг користувачам.

Незважаючи  на  неповноцінне поповнення фондів, фінансову скруту, непристосовані приміщення, і т.д., бібліотекарі намагаються всіма можливими формами і засобами забезпечити користувача необхідною інформацією, залучити його до бібліотеки.

 

 1. Мета Програми

 

Програма має на меті:

–  забезпечення   оновлення   та   збереження   інформаційного  потенціалу

бібліотек району;

–  створення єдиного регіонального інформаційного ресурсу та представ-

ництво місцевої інформації національних і міжнародних інформаційних

системах;

–  забезпечення доступу населення до вітчизняних і світових досягнень

культури;

–  збереження та розвиток кадрового потенціалу бібліотек.

 

 1. Принципи реалізації Програми

 

Реалізація має здійснюватися з додержанням таких основних принципів:

– відповідність державній політиці;

– узгодженість пріоритетів Програми з основними напрямами  інших

національних, державних та місцевих програм;

– координація діяльності бібліотек району по реалізації Програми;

– системність у формуванні та виконанні планових завдань.

 

 

 1. Очікувані результати

 

  У разі виконання програми очікувані кінцеві результати нададуть                  змогу:

– забезпечити оновлення документальних інформаційних ресурсів                 бібліотек та їх збереження;

– забезпечити інформаційно-технічне переобладнання бібліотек;

– підвищити якість застосування внутрішніх бібліотечних ресурсів;

– доповнити традиційні послуги і колекції новим змістом і           обслуго –

вуванням на базі цифрових  технологій;

– підвищити соціальну роль бібліотек щодо підтримки безперервної

освіти;

– поліпшити громадянам регіону доступ до інформації;

– налагодити ефективне використання кадрового потенціалу бібліотек.

 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 

 1. Назва: Програма розвитку бібліотек як інформаційних і культурних центрів на 2018 рік.

 

 1. Підстава для розроблення:Постанова Кабінету Міністрів України Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека ХХІ”. Слухання в парламентському Комітеті з питань культури і духовності на тему: “Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів” та     “Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні”.

 

 1. Районний замовник або координатор: відділ   культури  Перечинської  райдержадміністрації.

 

 1. Мета: Стратегічне розв’язання проблем поповнення бібліотечних фондів, реалізація прав громадян на доступ до інформації, знань, залучення до культурних цінностей та забезпечення умов їх збереження.

Підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до документів, які зберігаються у бібліотечних фондах,шляхом створення  єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека-ХХІ”.

 1. Початок 2018 рік. Закінчення 2018 рік.

 

 1. Етапи виконання: один.

 

7.Загальне фінансування: 346.0  видатки місцевих бюджетів.

 

 1. Очікувані результати виконання: забезпечення запитів користувачів на соціально-значущі, наукові періодичні видання та вітчизняну і зарубіжну друковану продукцію на електронних носіях відповідно до їх складу. Публічний доступ до інформації.

 

 1. Контроль за виконанням (орган уповноважений здійснювати контроль за виконанням, строки проведення звітності) райдержадміністрація, районна рада.

 

                 Додаток 2

до Програми

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування районної Програми

 

Джерело фінансування Обсяги фінансування всього тис. грн. За роками виконання тис. грн.
2018 рік
 Районний  бюджет 308,0 308,0
Інші джерела 38,0 38,0
Всього: 346,0 346,0

 

 

Заступник голови ради                                                           М.М.Петрішко

 

Додаток  1

до Програми

Перелік заходів і завдань Програми

 

 

Найменування заходу

 

 

Виконавці

 

Строки

викона-ння

Орієнтовані обсяги фінансування тис.грн.2018 рік
районний 

бюджету

інші  джерела

 

1. Забезпечення періодичними виданнями Відділ культури 2018 р.

 

 

15,0

 

2,0
2. Забезпечення книжковою

продукцією

Відділ культури 2018 р. 30,0 5,0
3. Абонплата за Інтернет: Відділ культури 2018 р. 13,0 5,0
4. Проведення масових заходів Відділ культури 2018 р. 10,0 5,0
5. Придбати  для центральної районної бібліотеки програму «Ірбіс» Відділ культури 2018 р. 80.0 5.0
6. Забезпечувати  участь працівників бібліотек у всеукраїнських, обласних семінарах, практикумах, конференціях, передбачивши для цього відповідні кошти Відділ культури 2018 р. 5.0 2.0
7. Придбання бібліотечного обладнання ( нові  кафедри, стелажі, стенди, закриті вітрини, каталожні ящики) Відділ культури 2018 р. 35.0 5.0

 

8. Забезпечити оснащення автоматизованою системою пожежно-охоронної сигналізації районну бібліотеку для дітей Відділ культури 2018 р. 50.0 1.0

 

 

9.Закупити вогнегасники для бібліотек системи Відділ культури 2018 р. 10.0 1.0

 

10.Придбання комп’ютерної техніки, копіювальної  техніки (ксерокс, сканер) Відділ культури 2018 р. 55.0 5.0

 

 

11.Транспортні  витрати на перевезення книжкової продукції , та виїзди у бібліотеки-філії. Відділ культури 2018 р. 5.0 2.0

 

Всього: 346,0 308,0 38.0

 

Заступник голови ради                                                           М.М.Петрішко

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту