Про Програму підтримки розвитку Тур’я – Реметівської дитячої музичної школи на 2019-2020 роки
27.12.2018
Про Програму надання депутатами Перечинської районної ради Закарпатської області матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Перечинського району в 2019 році
27.12.2018
Показати всі

Про Програму розвитку бібліотек як інформаційних і культурних центрів на 2019 -2020 роки

                            УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    Тридцята    сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  20.12.2018                             м.Перечин                                    №  509  

 

Про Програму розвитку бібліотек 

як інформаційних і культурних

центрів  на 2019 -2020 роки

 

Відповідно до   статті  43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши та обговоривши Програму  розвитку бібліотек  як інформаційних і культурних центрів  на 2019 – 2020  роки,  з метою дальшого розвитку культури в районі, районна рада вирішила:

 1. Затвердити Програму розвитку бібліотек  як інформаційних і культурних центрів  на 2019 – 2020 роки ( далі-Програма), що додається .
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на її фінансування при формуванні бюджету на 2019 рік та 2020 рік.
 3. Відділу культури районної державної адміністрації (Пекар М.І.) про хід виконання даної Програми інформувати районну раду щороку до 20 січня 2021 року.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю , туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

 

Голова ради                                                                  М.І.Ласкін              

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          рішення  районної ради 

                                                                                       20.12.2018 № 509

 

Програма

розвитку бібліотек  як інформаційних і культурних центрів

на 2019-2020 роки

 

 1. Загальні положення

 

Розроблення зазначеної Програми здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, „Національної програми інформації”, Постанови    Кабінету  Міністрів України  від  17 серпня 2011 р.  № 956   „Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи „Бібліотека – ХХІ”, Слухання в парламентському Комітеті з питань культури і духовності на тему: „Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів” та „Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні” та інших  нормативно-правових актів.

Інформація суспільства, від якої значною мірою залежить розвиток культури, освіти, економіки, духовне та культурне відродження держави потребує створення повноцінної інформаційної бази.

Інформація, що зберігається у бібліотеках є історичним надбанням людства, основою економічного і духовного прогресу суспільства. Збереження цього надбання є важливим завданням, яке постало перед нашим районом.

Зростання ваги інформації є важливою рисою світового суспільного прогресу. Сучасні інформаційні технології дають можливість ближче ознайомити світ з культурним надбанням Тур’янської та Ужанської долин.

Інноваційна діяльність бібліотек району є пріоритетним напрямком , ефективним засобом створення якісно нових бібліотечних послуг, формування рівня читацьких уподобань, підвищення ролі і іміджу бібліотеки в суспільстві.

Сьогодні бібліотеки накопичили значний досвід по реалізації програм і проектів, частиною яких є творчість молодих.

Бібліотечна молодь – це майбутнє бібліотек третього тисячоліття. Вони повинні взяти на себе місію активного просування бібліотек у світовий інформаційний простір. Виконання цього завдання потребує від бібліотечної молоді активності і новаторства. Тому робота з молодими кадрами повинна стати одним з пріоритетних напрямків як галузевої державної, так і внутрі– бібліотечної кадрової політики.

Програма розрахована на 2019-2020 роки визначає стратегію розв’язання проблем поповнення та збереження бібліотечних фондів, впровадження новітніх технологій на основі комп’ютеризації бібліотек та збереження і розвитку кадрового потенціалу бібліотек.

 

 1. Стан бібліотечного обслуговування в районі

 

В районі функціонують: одна центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей та дев’ятнадцять бібліотек-філій сільських.

Бібліотечний фонд нараховує  199275 примірників видань. Протягом останніх років щороку кількість фонду зменшується. Стан збереження фондів більшості бібліотек району незадовільний, декілька бібліотек потребують капітального ремонту, реконструкції та поточного ремонту, у бібліотеках відсутні ксерокси для копіювання необхідних користувачам матеріалів, з метою збереження видань, підвищеного попиту, які є в обмеженій кількості.

Систематичне оновлення бібліотечних фондів залишається проблемою.

Питання передплати періодичних видань, як одне з найдоступніших джерел, що сприяє розширенню світогляду з усіх галузей знань, дозволяє отримати найактуальнішу інформацію та допомагає засвоїти навчальну програму тим, хто навчається, також щороку є проблемним.

Участь Перечинської централізованої бібліотечної системи у конкурсі програми „Бібліоміст”, завдяки якій в бібліотеках-філіях: с.  Тур’я –Ремета, Тур’я-Пасіка, Порошково, Раково та центральній  районній бібліотеках читачі дістали   безкоштовний вільний доступ до Інтернету, що змінило зміст роботи бібліотеки, відкрилися нові перспективи в обслуговуванні та наданні послуг користувачам.

Незважаючи  на  неповноцінне поповнення фондів, фінансову скруту, непристосовані приміщення, і т.д., бібліотекарі намагаються всіма можливими формами і засобами забезпечити користувача необхідною інформацією, залучити його до бібліотеки.

 

 1. Мета Програми

 

Програма має на меті:

-забезпечення   оновлення   та   збереження   інформаційного  потенціалу

бібліотек району;

-створення єдиного регіонального інформаційного ресурсу та представництво місцевої інформації національних і міжнародних інформаційних  системах;

-забезпечення доступу населення до вітчизняних і світових досягнень культури;

–  збереження та розвиток кадрового потенціалу бібліотек.

 

 1. Принципи реалізації Програми

 

Реалізація має здійснюватися з додержанням таких основних принципів:

– відповідність державній політиці;

– узгодженість пріоритетів Програми з основними напрямами  інших

національних, державних та місцевих програм;

– координація діяльності бібліотек району по реалізації Програми;

– системність у формуванні та виконанні планових завдань.

 

 1. Очікувані результати

 

         У разі виконання програми очікувані кінцеві результати нададуть  змогу:

– забезпечити оновлення документальних інформаційних ресурсів               бібліотек та їх збереження;

–  забезпечити інформаційно-технічне переобладнання бібліотек;

– підвищити якість застосування внутрішніх бібліотечних ресурсів;

– доповнити традиційні послуги і колекції новим змістом  і        обслуговуванням на базі цифрових  технологій;

– підвищити соціальну роль бібліотек щодо підтримки безперервної  освіти;

– поліпшити громадянам регіону доступ до інформації;

– налагодити ефективне використання кадрового потенціалу бібліотек.

 

 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 1. Назва: Програма розвитку бібліотек як інформаційних і культурних центрів на 2019 – 2020 роки.
 2. Підстава для розроблення:Постанова Кабінету Міністрів України Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи „Бібліотека ХХІ”. Слухання в парламентському Комітеті з питань культури і духовності на тему: „Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів” та     „Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні”.
 3. Районний замовник або координатор: відділ   культури  Перечинської  райдержадміністрації.
 4. Мета: Стратегічне розв’язання проблем поповнення бібліотечних фондів, реалізація прав громадян на доступ до інформації, знань, залучення до культурних цінностей та забезпечення умов їх збереження.

Підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до документів, які зберігаються у бібліотечних фондах,шляхом створення  єдиної інформаційної бібліотечної системи „Бібліотека-ХХІ”.

 1. Початок 2019 рік. Закінчення 2020 рік.
 2. Етапи виконання: два.
 3. Загальні обсяги фінансування: 922.0 тис. грн. в  тому  числі  видатки  районного бюджету-846 тис. грн..
 4. Очікувані результати виконання: забезпечення запитів користувачів на соціально-значущі, наукові періодичні видання та вітчизняну і зарубіжну друковану продукцію на електронних носіях відповідно до їх складу. Публічний доступ до інформації.
 5. Контроль за виконанням (орган уповноважений здійснювати контроль за виконанням, строки проведення звітності)  райдержадміністрація, районна рада.

 

 

 

Додаток 2                                                                                                                                                              до Програми

 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування районної Програми

 

Джерело фінансування Обсяги фінансування всього тис. грн. За роками виконання тис. грн.

2019 рік

 

За роками виконання тис. грн.

2020 рік

 

 Районний  бюджет 846,0 423,0 423,0
Інші джерела 76,0 38,0 38,0
Всього: 922,0 461,0 461,0

 

 

Заступник голови ради                                                  М.М.Петрішко

 

 

 

                                                                             

Додаток  1                                                                                                                                                                 до Програми

 

 

Найменування заходу

 

 

Виконавці

 

Строки

виконання

Орієнтовані обсяги фінансування тис.грн.

на 2019 рік

Орієнтовані обсяги фінансування тис.грн.

на 2020 рік

районний

бюджет

інші  джерела

 

районний

бюджет

інші  джерела

 

1. Забезпечення періодичними виданнями Відділ культури 2019-2020 роки 40,0

 

2,0 40,0

 

2,0
2. Забезпечення книжковою

продукцією

Відділ культури 2019-2020 роки 60,0 5,0 60,0 5,0
3. Абонплата за Інтернет: Відділ культури 2019-2020 роки 20,0 5,0 20,0 5,0
4. Проведення масових заходів Відділ культури 2019-2020 роки 10,0 5,0 10,0 5,0
5. Придбання  для центральної районної бібліотеки програми «Ірбіс» Відділ культури 2019-2020 роки 80.0 5.0 80.0 5.0
6. Забезпечення  участі працівників бібліотек у всеукраїнських, обласних семінарах, практикумах, конференціях Відділ культури 2019-2020 роки 8.0 2.0 8.0 2.0
7. Придбання бібліотечного обладнання ( нові  кафедри, стелажі, стенди, закриті вітрини, каталожні ящики) Відділ культури 2019-2020 роки 55.0 5.0

 

55.0 5.0

 

8. Забезпечення оснащення автоматизованою системою пожежно-охоронної сигналізації для районної бібліотеки для дітей Відділ культури 2019-2020 роки 50.0 1.0

 

 

50.0 1.0

 

 

9. Придбання  вогнегасників для бібліотек Перечинської  централізованої  бібліотечної  системи Відділ культури 2019-2020 роки 10.0 1.0

 

10.0 1.0

 

10.Придбання комп’ютерно -копіювальної  техніки (комп’ютер, ксерокс, сканер) Відділ культури 2019-2020 роки 85.0 5.0

 

 

85.0 5.0

 

 

11.Транспортні  витрати на перевезення книжкової продукції, виїзди у бібліотеки-філії Відділ культури 2019-2020 роки 5.0 2.0

 

5.0 2.0

 

Всього: 922,0 423,0 38.0 423,0 38,0

 

 

Заступник голови ради                                                                 М.М.Петрішко

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту