Про районну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Перечинському районі на період до 2020 року
27.12.2018
Про внесення змін до Районної програми з ремонту та утримання доріг в населених пунктах Перечинського району на 2016-2020 роки (із змінами від 29.11.2017 року,14.12.2017 року,14.06.2018 року, 15.08.2018 року)
27.12.2018
Показати всі

Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у Перечинському районі на 2019-2023 роки

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   Тридцята    сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  20.12.2018                             м.Перечин                                    №   512  

 

Про Програму поводження з твердими

побутовими відходами у Перечинському

районі на 2019-2023 роки

 

          Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши Програму  поводження   з твердими

побутовими відходами у Перечинському районі на 2019-2023 роки»,  районна рада вирішила:

 1. Затвердити  Програму поводження з твердими побутовими відходами у Перечинському районі на 2019-2023 роки (далі-Програма), що додається .
 2. Відділу інфраструктури, житлово- комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації (Легеза І.І.) про виконання заходів Програми інформувати районну раду щороку до 25січня  протягом дії Програми.
 3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування Програми.
 4. 4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на  в.о.  голови  районної державної адміністрації  Ладомиряк М.П.   та   постійну комісію районної ради  з питань  соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури (Цвік Й.І.)

 

 

 

Голова ради                                                                 М.І.Ласкін

 

                                                                    

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    рішення     районної ради     

                                                                    20.12.2018 № 512 

 

ПРОГРАМА

поводження з твердими побутовими відходами

у  Перечинському районі на 2019 2023 роки

 

ВСТУП

Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі ТПВ) – це комплекс взаємно пов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно – гігієнічних, фінансово – економічних, соціальних, інформаційних, освітньо – виховних, тощо, спрямованих на розв’язання проблем сфери поводження з ТПВ у Перечинському  районі.

У районі за останні десятиріччя серйозне занепокоєння викликають проблеми, пов’язані з охороною довкілля та здоров’ям населення, однією з яких є низький рівень утилізації та відсутність  переробки побутових відходів. Тверді побутові відходи  утворюються у процесі життєдіяльності людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо), які накопичуються у житлових будинках, прибудинкових територіях, закладах соціально-культурного побуту, громадських, навчальних, торговельних та інших закладах. Особливістю ТПВ є те, що вони є змішаними, тобто сумішшю компонентів. Змішування ТПВ відбувається на стадії їх утворення, зберігання, перевезення та захоронення. Це призводить до утворення шкідливих хімічних сполук, що забруднюють навколишнє середовище.

Проблеми  у сфері поводження з побутовими відходами потребують невідкладного вирішення за умови фінансування заходів на місцевому та державному рівнях, залучення інвестиційних проектів. Реалізація заходів Програми передбачає зниження екологічної та соціальної напруги, відновлення рекреаційного потенціалу району.

 1. Мета та основні цілі Програми

 

Основною метою програми поводження з твердими побутовими відходами в Перечинському районі на 2019 – 2023 роки є координація дій органів усіх гілок місцевої влади, суб’єктів господарювання

та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та

державної    політики    в    цій    сфері, яка

спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Основні цілі Програми:

 • повне охоплення території району послугами з вивезення ТПВ;
 • надання якісних послуг збирання побутових відходів для всього насе-

лення району за доступною ціною;

 • впровадження системи роздільного збирання ТПВ;
 • удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформацій-

ного та іншого забезпечення сфери поводження з ТПВ;

– уникнення несанкціонованого викидання відходів та зменшення забруднення відходами річок та грунтів.

 

 1. Підстава та нормативно-правова база для розроблення Програми

 

Програму розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 „Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами”.

Нормативно-правова база розроблення Програми – закони України: „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про відходи” (зі змінами), „Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 22-р „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки’’ та відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 N 2 „Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами” та інші нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального виконавчого органу з питань житлово-комунального господарства.

 

 1. Опис проблем, які вирішуватимуться в процесі реалізації Програми

В населених пунктах району проживає 32197 жителів, які разом з промислово-господарським комплексом  створюють щорічно біля 4.1 тон метрів кубічних твердих побутових відходів. Централізованим збором забезпечені майже всі населені пункти. В районі вивезенням ТПВ займається КП „Комунальник” та підприємець – фізична особа Пйоса В.М.

Проте, трапляються  випадки, коли   сміття знаходиться під відкритим небом. Велику небезпеку становлять стихійні сміттєзвалища, що утворюються на околицях міста та сіл, на берегах річок.

На даний час проводяться заходи щодо впорядкування схем вивезення ТПВ. Майже в усіх населених пунктах вирішується питання щодо  виділення земельних ділянок під сміттєзвалища.

Окремо слід виділити факти  спалювання відходів в сільській місцевості. Надзвичайно поширеною є практика спалювання сухого листя, трави, різних гілок, часто з сміттям та небезпечними відходами. Все це згубно впливає на навколишнє середовище.

Окрім повного охоплення населення послугами з вивозу ТПВ, паралельно слід взяти під контроль некеровані потоки відходів, які у цей час формують несанкціоновані звалища. З метою виявлення порушень та їх усунення  при райдержадміністрації створена постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами.

У результаті робіт з будівництва та реконструкції будівель утворюються великі обсяги відходів. Будівельні відходи головним чином складаються з бетону та цегли, а також змішаної фракції відходів, до якої входять деревина, метал, пластмаса, ґрунт та інші матеріали. Відходи будівництва мають певну цінність, а значна їх частка може повторно використовуватися або перероблятися. Для вивезення будівельних та побутових великовантажних відходів мешканець або юридична особа повинна укласти додаткову угоду з підприємством, яке обслуговує житловий фонд або з перевізником ТПВ. Перевізники ТПВ можуть встановити великогабаритні контейнери на час проведення ремонтних робіт.

Існують особливі види відходів, які утворюються населенням, проте, поводження з ними не здійснюється у рамках системи поводження з ТПВ.

До особливих видів відходів відносяться:

– побутові миючі та інші хімічні засоби;

– батареї та акумулятори;

– фарби та хімікати побутового призначення;

– продукти садівництва (пестициди, добрива тощо);

– протерміновані медикаменти та медичні відходи;

– відходи електричного та електронного обладнання;

– відпрацьовані транспортні засоби або їх складові;

– інші небезпечні відходи.

Використання сучасних технологій при поводженні з цими відходами є вкрай необхідним, оскільки більшість батарей та акумуляторів, що звичайно використовуються у повсякденному житті, містять кадмій, ртуть та свинець, які є шкідливими для навколишнього середовища. Старе відпрацьоване електричне та електронне обладнання містить небезпечні речовини і матеріали, які можуть перероблятися. На сьогоднішній день ці види відходів збираються разом з іншими ТПВ та захоронюються. . Це є екологічно неприпустимо, тому слід створювати альтернативні методи збирання та переробки небезпечних побутових відходів.  Cтворення та запровадження єдиної цілісної системи збору та утилізації відходів побутового електронного та електричного устаткування є запорукою реалізації повного циклу збору та утилізації відповідних відходів та суттєве зменшення їх впливу на довкілля.

Розв’язати основні завдання можливо за такими напрямками:

–  ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території;

–  облаштування діючих сміттєзвалищ, контейнерних майданчиків;

–  облаштування санітарних зон сміттєзвалища;

– виготовлення проектно-кошторисної документації на місця видален-ня    відходів;

– замовлення та виготовлення проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок під місця видалення відходів;

–  приведення у відповідність схеми санітарного очищення населених пунктів до наказу Мінрегіон України від 23.03.2017 № 57 „Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів”.

 

 

 

 1. Завдання Програми

 

Для досягнення завдання програми передбачається:

– проведення паспортизації земельних ділянок для збору твердих побутових відходів;

– організація збирання і видалення ТПВ у тому числі відходів дрібних виробників з дотриманням схем санітарного очищення усіх населених пунктів, запровадити роздільне збирання компонентів цих відходів;

– посилення контролю за діючими звалищами побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров’я людини, рекультивацію земельних ділянок після закриття звалища;

– забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів з дотриманням Закону України „Про відходи”;

– зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових  сучасних високоефективних методів збирання та перевезення;

– проведення роз’яснювальних робіт із екологічних питань в населених пунктах району:

– експертне визначення на території району земельної ділянки під розміщення полігону для утилізації та переробки відходів;

– пріоритетність закриття і рекультивації земель, зайнятих звалищами відходів, що створюють загрозу навколишньому середовищу, та очистка місць, забруднених відходами;

– укладання договорів із споживачами послуг;

– придбання спеціальної техніки для збирання та транспортування відходів;

– налагодження схем збору відходів від населення, підприємств та організацій;

– запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів за фракціями: скло, папір, пластик;

– вирішення питання створення лінії на полігоні ТПВ із сортування, переробки та утилізації відходів;

– встановлення контейнерів та „євроконтейнерів” в сільських населених пунктах району для роздільного збору ТПВ;

–    поінформованість громадськості.

 

 

 1. Механізм впровадження заходів

Впровадження Програми буде можливим за умови виконання наступних заходів:

 1. Проведення семінарів в так званих „кущах” („кущ” – до п’яти, шести близько розташованих населених пунктів району, об’єднаних єдиною дорожньою розв’язкою). На семінарах необхідно проаналізувати ситуацію навколо проблеми впровадження системи збору та утилізації відходів.

2.Проведення просвітницької діяльністіє:

проведення екологічно-освітніх акцій, уроків „чистоти” у дитячих садках, школах та інших навчальних закладах;

проведення агітаційної роботи серед мешканців району „від дверей до дверей”. Робота в населених пунктах з органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, трудових колективів, головами ОСББ тощо.

 1. Впровадження системи збору, сортування, переробки та утилізації ТПВ передбачає виконання комплексу заходів, в ході якого проводяться роботи з:

будівництва та впорядкування в майбутньому полігону для проведення робіт по сортуванню, переробці та утилізації відходів споживання;

придбання спеціальної автомобільної техніки (сміттєвозів);

оновлення контейнерного парку;

встановлення контейнерів для роздільного збору відходів фракціями: на початковому етапі шляхом простого сортування на сухі та мокрі відходи (сухі включають: скло, папір, пластик, метал; мокрі: органічні відходи), а в подальшому на більш дрібне сортування: скло, папір, пластик, інше;

розповсюдження одноразових пакетів двох кольорів (чорний і білий), для організації сортування відходів за місцем їх утворення. Білий пакет – для збору паперу, пластику, текстилю, гуми, жерстяних бляшанок. Чорний пакет – для збору харчових та інших відходів;

впровадження системи збору відходів, що утворились в лікарняних закладах, у одноразові паперові контейнери з подальшою утилізацією шляхом піролізу (високотемпературний процес розкладу органічних речовин на більш прості газоподібні компоненти);

налагодження системи роздільного збору шляхом закупівлі відходів як вторинної сировини в населення із застосуванням пересувних і стаціонарних пунктів;

забезпечення рекультивації сміттєзвалищ;

передачі в оперативне управління полігону з утилізації відходів спеціалізованим підприємствам (на конкурсній основі);

поетапного закриття існуючих сміттєзвалищ, які не відповідають вимогам чинного санітарно-екологічного законодавства.

Попередній досвід роботи в системі утилізації (сміттєзвалища) довів свою неефективність та пряму загрозу (навколишньому середовищу) екології та життю людей і показує на потребу застосування інноваційних технологій, якими сьогодні користуються передові розвинуті країни світу.

Кожний етап впровадження в дію заходів Програми та їхній позитивний результат дасть змогу оцінити ефективність та рівень корисності від цієї Програми.

 1. Очікувані результати Програми

 

Очікуються такі результати від впровадження Програми:

покращення екологічної ситуації в районі шляхом будівництва сміттєпереробного комплексу ТПВ;

створення нових робочих місць;

зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування;

нові технології по роздільному збору, вторинній переробці, компостуванні;

комплексне застосування усіх технологій;

кущова система утилізації з врахуванням конкретних місцевих проблем за рахунок місцевих ресурсів;

спільна діяльність місцевої влади та громадськості району у вирішенні проблеми;

підняття освітнього рівня для цільової групи в напрямку освіти;

підняття рівня інформованості населення.

Тепер людство виробляє більше відходів, ніж коли-небудь в історії, приносячи цим велику шкоду навколишньому середовищу, і поки відходи виробляються, буде потреба в їх утилізації та переробці. Тому, головною метою Програми є створення екологічно безпечного полігону з утилізації ТПВ та запровадження системи роздільного збору і переробки з використанням вторинної сировини

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

 

Джерела фінансування заходів Програми:

кошти бюджетів усіх рівнів, у тому числі фонду охорони навколишнього природного середовища;

кошти підприємств, залучених у сфері ТПВ, відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування;

кошти за комунальні послуги від споживачів за збір та вивезення ТПВ;

продажу відходів, як вторинної сировини;

гранти, кредити міжнародних організацій, благодійні внески;

іноземні інвестиції та кошти юридичних і фізичних осіб, що залучаються шляхом приватизації комунальних підприємств, передачі об’єктів житлово-комунального господарства в управління, оренду, концесію;

кредити міжнародних та вітчизняних фінансово-кредитних установ;

інші джерела, що не суперечать чинному законодавству України

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає  3 215 тис. гривень.

 

 

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ    ПРОГРАМИ

Назва

Програми

Програма поводження з твердими побутовими  відходами  у Перечинському районі на 2019-2023 роки
Підстава для розроблення Програми Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 „Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами ”, Закону України  „Про відходи”
Розробник Програми Відділ інфраструктури, житлово-комунального  господарства та будівництва райдержадміністрації
Мета і основні цілі Програми Основною метою програми поводження з твердими побутовими відходами у Перечинському  районі на 2019 – 2023 роки є координація дій органів  місцевої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Основні цілі Програми:

повне охоплення території району послугами збору та вивезення ТПВ;

надання якісних послуг збирання побутових відходів для всього населення району за доступною ціною;

завершення процесу впровадження системи роздільного  збирання ТПВ тощо;

вирішення питання переробки твердих побутових відходів

Основні заходи Програми Запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів (ТПВ) за фракціями: скло, папір, пластик,  тощо.

Оновлення та корегування схем збору відходів від населення, підприємств та організацій.

Вирішення питання будівництва полігону для утилізації та переробки відходів.

 

Строки реалізації Програми  

2019-2023 роки

Фінансове забезпечення Програми Фінансове забезпечення планується через отримання коштів за комунальні послуги від споживачів (збір та вивезення ТПВ);

кошти бюджетів усіх рівнів та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України;

продажу відходів, як вторинної сировини

Очікувані результати реалізації Програми Зменшення  шкідливого впливу побутових відходів на           навколишнє середовище та покращення благоустрою на території району.

Запровадження роздільного збирання твердих побутових                                       в  населених пунктах району.

Вирішення питання утилізації та переробки побутових відходів

 

 

Заступник голови ради                                                       М.М.Петрішко

 

Додаток 2
до Програми

Потреба у коштах на 2019– 2023 роки на виконання заходів Програми

 

 

 

Заходи Програми

 

 

Відпові-дальні виконавці

Термін вико-нання Потреба у коштах,  тис.грн.  

 

 

Джерела фінансування

 

Поча-ток

 

Закін-чення

 

 

всього

 

за роками реалізації Програми

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

Придбання спеціальної тех–ніки для збирання  та транспортування ТПВ Відділ інфраструк-тури, жит-лово-кому-нального господарст-ва та будів-ництва рай-держадміні-страції, ор-гани  місце-вого само-врядування, СПД у сфері поводження з ТПВ  

2021

 

2023

 

1800,0

(2 од.)

     

900.0

(1 од.)

 

   

900,0

(1 од.)

Кошти інвесторів та СПД у сфері поводження з ТПВ,  місцеві бюджети
Придбання контейнерів та облаштування контейнерних майданчиків Відділ інфраструк-тури, жит-лово-кому-нального господарст-ва та будів-ництва рай-держадміні-страції, ор-гани  місце-вого само-врядуваня  

2019

 

2032

 

500,0

(100 шт.)

 

100,0

(20 шт.)

 

100,0

(20 шт.)

 

100,0

(20 шт.)

 

100,0

(20 шт.)

 

100,0

(20 шт.)

Кошти інвесторів та СПД у сфері поводження з ТПВ,  місцеві бюджети, інші кошти не заборонені законодавством України
Впровадження технологій роздільного збирання ТПВ Відділ інфраструк-тури, жит-лово-кому-нального господарст-ва та будів-ництва рай-держадміні-страції, ор-гани  місце-вого само-врядуваня  

2019

 

2023

 

500,0

 

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

Кошти інвесторів та СПД у сфері поводження з ТПВ, районний та місцеві бюджети, інші кошти не заборонені законодавством України
Паспортизація  сміттєзвалищ Відділ інфраструк-тури, жит-лово-кому-нального господарст-ва та будів-ництва рай-держадміні-страції, ор-гани  місце-вого само-врядуваня  

2019

 

2023

 

250,0

 

50,0

 

50,0

 

50,0

 

50,0

 

50,0

Місцеві бюджети
Рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні заходи Відділ інфраструк-тури, жит-лово-кому-нального господарст-ва та будів-ництва рай-держадміні-страції, ор-гани  місце-вого само-врядуваня  

2019

 

2023

 

15.0

 

3,0

 

3,0

 

3,0

 

3,0

 

3,0

Кошти СПД  у сфері поводження з ТПВ,  місцеві бюджети
Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ Відділ інфраструк-тури, жит-лово-кому-нального господарст-ва та будів-ництва рай-держадміні-страції, ор-гани  місце-вого само-врядуваня  

2019

 

2023

 

100,0

 

 

20,0

 

20,0

 

20,0

 

20,0

 

20,0

Районний та

місцеві бюджети

Проведення акції ‘”Закарпаттю – чисте довкілля”, місячника “Чисте довкілля”  (gридбання  паливно-мастильних матеріалів та інвентаря) Відділ інфраструк-тури, жит-лово-кому-нального господарст-ва та будів-ництва рай-держадміні-страції, ор-гани  місце-вого само-врядуваня  

2019

 

2023

 

50,0

 

10,0

.

10,0

 

10,0

 

10,0

 

10,0

 

Районний бюджет

                 Заступник голови ради                                                                                 М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту